Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt dětská skupina MOTÝL Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00004 Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Název programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt dětská skupina MOTÝL Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00004 Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Název programu:"— Transkript prezentace:

1

2 Projekt dětská skupina MOTÝL Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00004 Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo a název oblasti podpory: 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

3 Příjemce dotace: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Partner projektu: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Celková výše dotace: 1.237 tis. Kč (vybudování DS + 18 měsíců provoz)

4 Co je Dětská skupina ???  Nový typ zařízení pro 7, 12 nebo 24 dětí ve věku od 6 měsíců do začátku školní docházky.  Jednodušší podmínky (věk, stravování, venkovní prostory, vzdělávací povinnost) ve srovnání se standardními zařízeními (jesle, MŠ).  Podmínky a parametry jsou nastaveny podle návrhu Zákona o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině. Zákon nebyl zatím schválen.  DS je možno zřídit ještě před přijetím zákona jen díky projektu OP Lidské zdroje a zaměstnanost.  Poskytnutím dotace je zajištěn provoz zařízení nezávisle na přijetí zákona minimálně do konce projektu (30. 4. 2015).

5 Další údaje o projektu  Doba trvání: 1. 7. 2013 – 30. 4. 2015  Přípravná fáze: od 1. 7. 2013 – 4 měsíce na vybudování zařízení  3 šestiměsíční fáze provozu: 1. 11. 2013 – 30. 4. 2015  Dotace na vybudování: 289 tis. Kč  Dotace na provoz v jednotlivých MO: 421 tis. Kč/ 316 tis. Kč/210 tis. Kč

6 Důvody vzniku DS MOTÝL  Udržení kontaktu kvalifikovaných zaměstnanců s vývojem v dané profesi  Rychlejší návrat do pracovního procesu po narození dítěte  Nedostatek jeslí a MŠ v ČB

7 Základní údaje o DS MOTÝL  Kapacita: 12 míst (v současné době plně obsazeno) Biologické centrum: 8 míst Jihočeská univerzita: 4 místa  Docházka: pravidelná celodenní nebo polodenní (celkem přihlášeno 19 dětí)  Stáří dětí : od 7 měsíců do 3 let (12 chlapců a 7 děvčat)

8 A dále ……….  Stravování: vlastní nebo donáškou z menzy JU  Mezinárodní zařízení: 3 děti mají oba rodiče cizince, další 2 děti jednoho rodiče.

9 Vychovatelky  Celkem 4 zkušené vychovatelky s praxí a vzděláním v požadovaném oboru  Zaměstnankyně BC – 2 na celý úvazek, 2 na poloviční úvazek  Při plném počtu 12 dětí vždy 3 vychovatelky  Povinná znalost angličtiny

10 Oblast výchovně-vzdělávací  Poznávání okolního prostředí  Poznávání mezilidských vztahů s důrazem na morální hodnoty  Rozvoj pohybových, výtvarných, hudebních dovedností ………

11 Organizační etapy dne  Volná hra  Řízená činnost  Stravování  Odpočinek a hygiena  Pobyt venku

12 Orientační denní režim  7:30 – 8:30 příchod – volná hra  8:30 – 9:30 přivítání se, společné aktivity  9:30 – 10:00 svačina  10:00 – 11:30 pobyt venku (dle počasí)  11:30 – 12:00 oběd  12:00 – 14:00 spánek (dle potřeb)  14:00 – 14:30 svačina  14:30 – 16:30 volná hra nebo pobyt venku

13 Prostory pro DS MOTÝL  Upravené prostory ubytovny BC  Okolní parky  V plánu je vybudovat dětské hřiště v bezprostřední blízkosti ubytovny – hledá se konkrétní místo a finanční prostředky

14 Financování DS  Rekonstrukce DS: 655 tis. Kč včetně DPH – mimo dotaci MPSV  Měsíční náklady na DS: 10.000,- Kč/ dítě (kvalifikovaný odhad)  Příspěvek rodičů: 3000,- Kč měsíčně  Dotace MPSV: vybavení DS + částečně provoz  BC hledá další finanční zdroje: na rok 2014 přislíbena dotace z AV ČR ve výši 750 tis. Kč

15 Motto dětské skupiny MOTÝL Hlavou, rukama i srdcem Capite, manibus atque corde

16 Děkuji za pozornost. Michaela Krištůfková – projektová manažerka 30. 10. 2013


Stáhnout ppt "Projekt dětská skupina MOTÝL Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00004 Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Název programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google