Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1/25 Překladový systém TectoMT Zdeněk Žabokrtský ÚFAL MFF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1/25 Překladový systém TectoMT Zdeněk Žabokrtský ÚFAL MFF UK."— Transkript prezentace:

1 1/25 Překladový systém TectoMT Zdeněk Žabokrtský ÚFAL MFF UK

2 2/25 Osnova Teoretický úvod systém rovin, motivace pro použití t-roviny, formémy Vývojové prostředí TectoMT design decisions, bloky Anglicko-český překlad implementovaný v TectoMT scénář, ukázka překladu věty krok po kroku Závěrečné poznámky

3 3/25 Překladový trojúhelník Klíčová otázka: jaká úroveň abstrakce je pro úlohu strojového překladu nejvhodnější?

4 4/25 Motivace pro použití t-roviny obecný předpoklad: na t-rovině jsou si jazyky podobnější  transfer by měl být snadnější než na povrchu kde konkrétně může t-rovina přispět k vytvořeních lepších modelů? přirozená faktorizace transferu 1. překlad syntaktizace 2. překlad lexikalizace 3. překlad (morfologických) gramatémů možnost využití stromového kontextu (místo lineárního) ale: náklady na analýzu a syntézu (!)

5 5/25 Zjednodušená t-rovina cíl: zjednodušit analýzu a především umožnit deterministickou syntézu vět zachované některé vlastnosti t-roviny (věta ~ závislostní strom, "schovaná" funkční slova, typované uzly...), ale žádné aktuální členění ("uzlosled" kopíruje původní/cílový slovosled) žádné "kopírované" uzly žádné odkazy do valenčního slovníku žádné funktory (kromě koordinačních) u každého komplexního t-uzlu ale navíc formém

6 6/25 Formémy (1) formém = informace o tom, které morfosyntaktické prostředky byly (budou) užity k vyjádření závislosti daného t-uzlu vůči jeho řídícímu uzlu několik desítek hodnot, přijatelné hodnoty podmíněné sémantickým slovním druhem t-uzlu co formém nezachycuje: morfologické kategorie vyplývající ze shody morfologické kategorie, které už jsou vyjádřeny gramatémem

7 7/25 Formémy (2) příklady formémů navržených pro češtinu: pro sémantická substantiva bezpředložkový pád - n:1, n:4,... předložkový pád - n:z+2, n:o+6,... přivlastňovací tvar - n:poss pro sémantická adjektiva atributivní pozice: adj:attr doplňková pozice: adj:comp pro sémantická slovesa finitní tvar - v:fin f.t. ve v.v. spojkové - v:že+fin,... f.t. ve v.v. vztažné - v:rc infinitiv - v:inf formémy pro angličtinu: n:obj1, n:for+X, n:X+ago, v:without+ger, v:to+inf

8 8/25 Vývojové prostředí TectoMT

9 9/25 Cíle hlavní cíl implementovat překladový systém, pokud možno s maximálním využitím anotačního schématu PDT (roviny lingvistického popisu, technologie atd.) vedlejší cíle usnadnit život úfalího programátora vytvořit rámec, ve kterém bude možné empiricky ověřit užitečnost softwarových nástrojů z oblasti NLP na aplikaci z reálného života využít abstrakční schopnost tektogramatické roviny dodávat data/technologii pro další projekty sdílet

10 10/25 "Design decisions" TectoMT - vývojové prostředí, nikoli aplikace pro koncového uživatele (finální aplikace lze samozřejmě izolovat) Perl, Linux technologie z PDT 2.0: tred/btred/ntred, PML důraz na modularitu - rozklad na velký počet podúloh snadná znovupoužitelnost modulů snadná nahraditelnost modulů užití lingvisticky interpretovatelných rovin popisu jazyka žádná omezení ohledně metod řešení (statistika/pravidla) komunikace mezi jednotlivými moduly -jednotné objektově orientované API (nikoli přes souborové formáty!) žádná podpora pro backtracking, žádná podpora pro reranking

11 11/25 Základní pojmy hierarchie jednotek datové reprezentace dokument (~ 1 soubor v pml) svazek stromů (bundle) strom uzel atribut hierarchie pracovních jednotek blok scénář - posloupnost bloků aplikace - typické schéma: 1. konverze ze vstupního formátu 2. spuštění scénáře 3. konverze do výstupního formátu source language target language MT triangle: interlingua tectogram. surf.synt. morpho. raw text.

12 12/25 Bloky moduly v Perlu malé, samostatně dobře vymezitelné úkoly různé funkce: bloky pro analýzu/transfer/syntézu, např. SEnglishW_to_SEnglishM::Lemmatize_mtree SEnglishP_to_SEnglishA::Mark_heads TCzechT_to_TCzechA::Vocalize_prepositions bloky pro alignment, bloky pro evaluaci... různé přístupy: implementace "ostrých" lingvistických pravidel empiricky podložené heuristiky systémy s komplexními pravděpodobnostními modely mnoho bloků jsou jen "wrappery" ke dříve existujícím nástrojům (Collinsův parser, McDonnaldův parser, Brantsův TnT tagger, Hajičova morfologie...)

13 13/25 Co je v TectoMT kromě bloků pml-specifikace formátu tmt primární souborový formát používaný v TectoMT aplikace PML, zahrnující mj. aplikace PML pro roviny z PDT 2.0 core - OO rozhraní pro práci s tmt soubory (Perl) makra pro podporu vizualizace tmt v TrEdu všechny stromu bundlu na jedné obrazovce data natrénované modely konvertory formátů automatické testy...

14 14/25 Anglicko-český překlad implementovaný v TectoMT

15 15/25 Scénář č.-a. překladu posloupnost cca 80 bloků EnglishW  EnglishM - bloky pro segmentaci, tokenizaci, tagging, lemmatizaci EnglishM  EnglishP - složkový parsing EnglishP  EnglishA - označení hlav, vyrobení a-stromu, nejnutnější afuny EnglishA  EnglishT - spojení funkčních a autosém. a-uzlů do t-uzlu, gramatémy, koreference... EnglishT  CzechT - klon t-stromu, překlad formémů, lexémů a gramatémů CzechT  CzechA - shoda, přidání a-uzlů pro funkční slova, generování tagů, volba formy CzechA  CzechW - spojení tokenů do věty, spojení vět do textu

16 16/25 Demo - překlad krok po kroku

17 17/25 Faktorizace transferu 3 kanály 1. transfer formémů volba syntaktizace v cílovém jazyce na základě překladového slovníku formémů 2. transfer lexémů volba lexikalizace v cílovém jazyce na základě překladového slovníku t-lemmat lexém a formém musí být kompatibilní 3. transfer gramatémů většinou triviální

18 18/25 Překladový slovník formémů P(F t |F s ) natrénováno z 5000 paralelních t-stromů jednoduchý algoritmus párování paralelních t-stromů po uzlech postupné přidávání párů uzlů, výběr na základě skórovací funkce s(n a,n č ) = w.f(n a,n č ), ručně navržené rysy, váhy trénované perceptronem příklady P(F t |F s ) adj:attr adj:attr 0.9514 adj:attrn:2 0.0138 n:of+X n:2 0.7719 n:of+X adj:attr 0.0477 n:of+X n:z+2 0.0402 v:to+inf v:inf 0.4817 v:to+inf v:aby+fin 0.0950 v:to+inf n:k+3 0.0702

19 19/25 Překladový slovník lexémů pravděpodobnostní slovník - P(L t |L s ) cca 370.000 překladových párů kombinace slovníku z PCEDT a slovníku extrahovaného z paralelního korpusu Czeng rozšířeno pomocí pravidel pro slovotvorné derivace pravděpodobnosti vyhlazené četnostmi v ČNK vzorek: buy#N odkup#N 0.350477 buy#N koupěN 0.196962 buy#N kup#N 0.092403 buy#V koupit#V 0.412127 buy#V kupovat#V 0.169639 buy#V nakupovat#V 0.108744 buy#V nakoupit#V 0.075064

20 20/25 Vyhodnocení kvality překladu WMT'08 Shared Task (soutěž ve strojovém překladu) směry: z francouzštiny, němčiny, češtiny, španělštiny do angličtiny a/nebo zpět, plus z angličtiny do maďarštiny Ruční evaluace kvality automatických překladů (dobrovolníci)

21 21/25 Závěrečné poznámky

22 22/25 Vývoj TectoMT v číslech doba vývoje: cca 30 měsíců aktivně přispívajících programátorů: 6 velikost kódu: cca 25.000 Perl LOCs počet bloků: cca 200 dynamika: v repozitáři svn 560 revizí za posledních 6 měsíců

23 23/25 Další aplikace TectoMT dosud: příprava dat pro tektogramatickou anotaci angličtiny na požádání jednorázová zpracování dodaných dat (např. data pro analýzu dialogu, rekonstrukci řeči, zkoumání vztahu syntaxe a prozodie) brzy: generátor anglických vět uvnitř dialogovém systému (projekt Companions) interaktivní t-analýza v TrEdu

24 24/25 Plány do budoucna nejbližší budoucno: vylepšování stávajících bloků na základě analýzy chyb hledání a zapojování lepších alternativ (Morče místo TnT, McDonald místo Collinse...) vzdálenější budoucno: v transferu: HMM upravený pro stromy, s perceptronem trénovanou kombinací překladového a jazykového modelu

25 25/25 Závěr Technických cílu bylo dosaženo: TectoMT je funkční, modulární, umožňuje rychlý a pohodlný vývoj dalších komponent pro NLP i relativně snadnou integraci většiny už existujících. Ověřeno na prototypu překladového systému. "State-of-the-art" v MT se nepodařilo překonat. Otázka praktického přínosu/vhodnosti t-roviny pro strojový překlad zůstává otevřená.


Stáhnout ppt "1/25 Překladový systém TectoMT Zdeněk Žabokrtský ÚFAL MFF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google