Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10/2007Přednáška č. 11 Matematické modelování (MM) (úvod) Předmět : Matematické modelování ZS, 2007 Přednášky/cvičení : Doc. Ing. V. Beran, Dr.Sc., Doc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10/2007Přednáška č. 11 Matematické modelování (MM) (úvod) Předmět : Matematické modelování ZS, 2007 Přednášky/cvičení : Doc. Ing. V. Beran, Dr.Sc., Doc."— Transkript prezentace:

1 10/2007Přednáška č. 11 Matematické modelování (MM) (úvod) Předmět : Matematické modelování ZS, 2007 Přednášky/cvičení : Doc. Ing. V. Beran, Dr.Sc., Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D., Ing. P. Kalčev Obsah a úvod do předmětu:

2 10/2007Přednáška č. 12 Seznam přednášek (odhadovaný program) Modelování procesů, výrobní proces, rizika, vazby mezi procesy Dynamika procesů v čase (závislosti prvků) Modely vyhodnocování variant (strom kriterií) Tvorba a použití dynamického modelu Rozšířené funkce dynamického modelování Obsah a úvod do předmětu:

3 10/2007Přednáška č. 13 Literatura (doporučený seznam) Beran, V., Dlask, P., Heralová, R., Berka, V.: Dynamický harmonogram - rozvrhování výroby do času, 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 170 s. ISBN 80-200-1007-6 Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA,nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80- 200-1201-X Obsah a úvod do předmětu:

4 10/2007Přednáška č. 14 Seznam cvičení (odhad) Model závislosti prvků v čase ("splines") Parametrizace modelu závislosti prvků v čase Výpočet modelu závislostí prvků pomocí User-Defined Function Stavební objekt v časovém rozvrhu prací (vlastnosti, atributy, definice) –harmonogram, údržba/obnova, objekt jako celek a vázat celé objekty Tvorba a bilancování procesů v dynamickém harmonogramu Simulace stromu kriterií Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) –sestavení, ladění, nadstavby (externí vlivy, rizika, apod.) Obsah a úvod do předmětu:

5 10/2007Přednáška č. 15 Struktura cvičení 1/2 Obsah a úvod do předmětu: Obecné informace: název předmětu:Matematické modelování kód předmětu:MM rozsah:2 + 2 zakončení:z+zk. přednášející:Doc. Ing. V. Beran, DrSc., Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D., Ing. P. Kalčev, Ing. M. Mihola, Ing. M. Ferko Podmínky udělení zápočtu: a)docházka na semináře… b)vypracování zadaných úloh c)pravděpodobný rozsah:6 úloh d)úspěšné složení případného zápočtového testu e)termín udělení zápočtů je zápočtový týden f)alternativně seminární vystoupení na zadané téma související s řešenými úlohami

6 10/2007Přednáška č. 16 Struktura cvičení 2/2 Obsah a úvod do předmětu: Forma zadání úlohy - vyvěšení na serveru http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask - zadání budou mít číselné mutace - každý student jiné zadání - jiný číselný rozsah úlohy Forma odevzdání úloh a jejich vypracování I.dodržení bodového zadání úlohy II.zpracování v elektronické formě na PC III.odevzdání do systému SOWA (https://eko.fsv.cvut.cz/SOWA/) případně emailem podle instrukcí cvičícího Obecné náležitosti vypracování: a)tvořené grafy důkladně popisujte pro snadnější orientaci (název grafu, vlastní popisy os, vlastní legenda) b)postup výpočtu vybavte dostatečným popisem!!! c)úloha bude obsahovat běžné náležitosti (jméno, příjmení, obor, skupina, semestr, datum, název úlohy, předmět, fotografie autora) d)použijte krycí list z Data97.XLS e)dbejte na vlastní!!! autorizaci souborů - kopie a mutace nebudou akceptovány! f)doporučená verze dat je Microsoft Excel v. 7.0 a WinWord v. 7.0 g)výstupy formátujte pokud možno na stranu velikosti A4 h)vstupní veličiny a proměnné soustřeďujte v samostatných buňkách (vstupní oddíl) i)řešení problému se snažte provádět systémově s ohledem na jeho modifikovatelnost a flexibilitu (tzn. např. obecné vstupy dat, obecné rozsahy, pojmenování proměnných…)

7 10/2007Přednáška č. 17 Důležité odkazy Obsah a úvod do předmětu: a. http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask(zadání úloh)http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask b. http://eko.fsv.cvut.cz/SOWA (odevzdávání úloh)http://eko.fsv.cvut.cz/SOWA c. http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask/Help (postupy vypracováníz)http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask/Help d. http://eko.fsv.cvut.cz/(Katedra Ekonomiky)http://eko.fsv.cvut.cz/ Důležité adresy 1.MAREK.MIHOLA@VSB.CZ (VŠB, Ostrava)MAREK.MIHOLA@VSB.CZ 2.MARTIN.FERKO.FAST@VSB.CZ (VŠB, Ostrava)MARTIN.FERKO.FAST@VSB.CZ 3.PETR@KALCEV.CZ (FSv, Praha)PETR@KALCEV.CZ 4.BERAN@FSV.CVUT.CZ (FSv, Praha)BERAN@FSV.CVUT.CZ 5.DLASK@CIHLA.FSV.CVUT.CZ (FSv, Praha)DLASK@CIHLA.FSV.CVUT.CZ

8 10/2007Přednáška č. 18 Řídící a řízené procesy Řídící procesy Elementární řídící proces Návazný řídící proces Plánový řídící proces L(  ) kompozičn í funkce P, L L=  A ‘  L=  A ‘, K ‘  L=  (A ‘, K ‘ )  D ‘  Řízené procesy P* AA elementární funkce řízení smíšená funkce řízení se zvýšenou úrovní řídícího procesu smíšená funkce řízení se silně zvýšenou úrovní řídícího procesu  A,K  smíšená funkce řízení se sníženou úrovní řídícího procesu návazná (návrhová) funkce procesu řízení smíšená funkce řízení se zvýšenou úrovní řídícího procesu  (A,K)  D  smíšená funkce řízení se silně sníženou úrovní procesu smíšená funkce řízení se sníženou úrovní řídícího procesu plánová funkce řízení (výběrová) Teoretický základ

9 10/2007Přednáška č. 19 Elementární, návazný, plánový proces Způsob řízení… Postup řízení… Způsob kontroly… Testování…

10 10/2007Přednáška č. 110 Provoz systému… Užívání objektu… Funkčnost systému… Stabilita provozu…

11 10/2007Přednáška č. 111 Pseudořízení… Regulace… Vedení… Závislost… Externí zásahy… Intervence…

12 10/2007Přednáška č. 112 Řízení P i - na základě objemových parametrů Řízení dle odchylek v objemových parametrech má charakter jednoduchého procesu s nenáročným aparátem řídícího modelu. Formální vyjádření procesu řízení M i je možno realizovat ve třech úrovních, podle charakteru řízeného procesu. Uvedený zápis odpovídá objemovému popisu procesu řízení bez znalosti virtuálních řídících momentů na úrovni prvků. Uvedený zápis odpovídá objemovému popisu procesu řízení bez znalosti virtuálních řídících momentů na úrovni prvků.

13 10/2007Přednáška č. 113 Symbolický zápis – řízení 1/3

14 10/2007Přednáška č. 114 Symbolický zápis – řízení 2/3

15 10/2007Přednáška č. 115 Symbolický zápis – řízení 3/3

16 10/2007Přednáška č. 116 Co můžeme rozumět reálným procesem P=A,K ?

17 10/2007Přednáška č. 117 Struktura příkladů 1/2 Obsah a úvod do předmětu: 1. Název příkladu… 2. Zadání příkladu… 3. Podmínky vypracování… 4. Podmínky odevzdání… 5. Poznámky k vypracování… Zadání na WWW http://eko.fsv.cvut.cz/~dlask

18 10/2007Přednáška č. 118 Struktura příkladů 2/2 Obsah a úvod do předmětu: Model závislosti prvků v čase ("splines") Sestavte modelové schéma závislosti dvou níže uvedených elementů a ohodnoťte jejich interakci. Pro Vaše schéma použijte JINÉ PRVKY, které by popisovaly obdobné závislosti jako vztah Mzdové náklady – Výroba, popřípadě vztah Mzdové náklady – Výroba – Strojní vybavení. Představa této ilustrační interakce může být např.: multiplicita vkládaných mzdových nákladů a procentuální nároky na mzdové nároky z výroby (jakým způsobem se projeví ve výrobě náklady vynaložené na mzdy resp. jakým způsobem se odráží situace ve výrobě na možnosti vynaložení dostupných mzdových nákladů). Dílčí úlohy: 1.založte novou XLS úlohu s krycím listem z Data97.XLS 2.soubor uložte pod názvem XXXX_01.XLS (XXXX nahraďte příjmením autora) 3.vyplňte požadované informace krycího listu 4.sestavte interakční schéma modelu dle výše uvedeného popisu 5.popište vazby mezi jednotlivými prvky 6.znázorněte schématicky topologii modelu (obrázek důkladně a srozumitelně popište) 7. … Ve vypracování zvláště zvýrazněte odpovědi na následující otázky: 1.Jaká je celková doba propočtu Vašeho modelu? 2.Jaké jsou legendy interakcí mezi prvky? 3.Zvýrazněte a popište objemové grafické výstupy pro prvky modelu. 4.Zvýrazněte a popište diferenční grafické výstupy pro prvky modelu. 5. …

19 10/2007Přednáška č. 119 Vypracování příkladu Obsah a úvod do předmětu: Komentář: z grafu vytvořeného pro modelovou situaci závislosti regionu a výrobě můžeme sledovat závislosti těchto subjektů. Změna startovacích cen nám nijak neovlivní trend v čase, pouze se více zvýrazní…

20 10/2007Přednáška č. 120 Závěr Matematické modelování (MM) (úvod) Předmět : Matematické modelování ZS, 2007 Doc. Ing. V. Beran, Dr.Sc., Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.,


Stáhnout ppt "10/2007Přednáška č. 11 Matematické modelování (MM) (úvod) Předmět : Matematické modelování ZS, 2007 Přednášky/cvičení : Doc. Ing. V. Beran, Dr.Sc., Doc."

Podobné prezentace


Reklamy Google