Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 1."— Transkript prezentace:

1 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 1

2 Manažerská informatika I PM-351 Tabulkový kalkulátor Microsoft Excel Vysoká škola ekonomická

3 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 3 Úvodní informace Přednášející: Jan Felger Přednášená témata: MS Word a MS Excel Požadavky k zápočtu: znalosti v rozsahu dle skript RNDr. Tomáše Kubálka a této prezentace Povinné: všechny domácí úkoly dle skript, k dodání vždy do vaší složky na projektový disk nejméně 24 hodin před termínem následné přednášky Testy: Word: 6. přednáška, Excel: 13. přednáška Konzultace: po hodině (číslo dveří uvedu později), resp. po dohodě Kontakt: skola.vt@mbox.dkm.cz – dotazy, přání, připomínky, opravy,…skola.vt@mbox.dkm.cz

4 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 4 Pravidla hry Docházka nepovinná nebude kontrolována vaše přítomnost či nepřítomnost na přednáškách nemá žádný vliv na zápočet Práce v hodinách když už jste tady, nerušte jsme tady, abychom se něco naučili – na brouzdání po Internetu a podobné činnosti máte počítače mimo učebnu, resp. mimo výuku Podmínky pro zápočet včas odevzdané všechny domácí úkoly Osobní webová stránka (do 10. týdne) minimálně 75 % = 150 bodů ze 200 možných z obou testů (z Wordu a z Excelu) Volitelně možno vypracovat seminární práci

5 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 5 Anotace Textový editor MS Word editace, styly, šablony, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah, revize, grafy, hromadná korespondence, makra Tabulkový kalkulátor MS Excel editace, vzorce, formát, grafy, funkce, řešitel, databázové příkazy, kontingenční tabulky, tisk, tvorba webových stránek, Visual Basic pro aplikace

6 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 6 Týdenní plán výuky MS WORD 1. týden: Editace dokumentu. Formát 2. týden: Formát. Tabulka. Vložit. 3. týden: Vložit. Zobrazit. Úpravy. 4. týden: Nástroje. 5. týden: Okno. Soubor. Nápověda. Formuláře. 6. týden: Test č. 1 – MS WORD (2 hodiny). MS EXCEL 6. týden: Základní pojmy a operace. 7. týden: Formát. Úpravy. 8. týden: Vložit. 9. týden: Okno. Zobrazit. Nástroje. 10. týden: Data. Soubor. Nápověda. 11. týden: Visual Basic pro aplikace – 1. část. 12. týden: Visual Basic pro aplikace – 2. část. 13. Test č. 2 – MS EXCEL (2 hodiny). Anketa k předmětu. 14. týden: Zápočty. Termín dokončení osobní webové stránky Termín odevzdání seminární práce

7 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 7 Literatura Základní literatura [1] Kubálek, T. – Topolová, I.: Manažerská informatika. Textový procesor MS Word verze 2002 CZ. VŠE Praha 2003. ISBN 80-245-0503-7. 170 stran. Vzorové soubory k těmto skriptům si můžete stáhnout zde. Zde je zadání samostatných cvičení z těchto skript a výchozí soubor pro tato cvičení.zdezadánívýchozí soubor [2] Kubálek, T. – Švecová, L.: Manažerská informatika. Tabulkový program MS Excel verze 2002 CZ. VŠE, Praha 2003. ISBN 80-245-00491-X. 184 stran. Vzorové soubory k těmto skriptům si můžete stáhnout zde Zde je zadání samostatných cvičení z těchto skript a výchozí soubor pro tato cvičení.zdezadánívýchozí soubor Doplňující literatura [4] Pirsig, Robert M.: Zen a umění údržby motocyklu [3] Pfeifer Luděk: Techniky duševní práce [5] Džibrán, Chalíl: Prorok [6] Hill, Napoleon: Myšlením k bohatství [7] Exupery, Antoine de Saint: Citadela

8 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 8 Poznámky Konzultace: jako poslední možnost, když jiné postupy selžou; máte k dispozici zdroje informací: Skripta Prezentace Nápověda Spolužáci Internet aj. Seminárku příliš nedoporučuji Prezentace: ač funkční, zatím zcela nedotaženo (hlavně grafická a typografická stránka), za což se omlouvám Test: ryze praktická záležitost Skripta: výborná, avšak popisná, nehodnotící

9 Kapitola 0: Úvod Microsoft Excel © Jan Felger 2005 crypto datum a čas 9 Obsah prezentace 0. Úvodsnímek 3snímek 3 1. Editacesnímek 33snímek 33 2. Formátsnímek 43snímek 43 3. Tabulkasnímek 92snímek 92 4. Vložitsnímek 109snímek 109 5. Zobrazitsnímek 144snímek 144 6. Úpravysnímek 153snímek 153 7. Nástrojesnímek 166snímek 166 8. Oknosnímek 227snímek 227 9. Souborsnímek 229snímek 229 10. Nápovědasnímek 255snímek 255 11. Formulářesnímek 257snímek 257 12. Šablona diplomkysnímek 261snímek 261 13. Dodatkysnímek 269snímek 269

10 MS EXCEL

11 1. Základní pojmy a operace

12 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 12 MS EXCEL – základní charakteristika Plně lokalizovaný tabulkový kalkulátor (procesor) firmy Microsoft Corp. Nejpoužívanější program tohoto typu na světě Slouží k provádění především ekonomických, ale i vědeckých a jiných výpočtů Používá se hlavně v kancelářské a obchodní praxi Obvykle distribuován jako součást balíku programů MS OFFICE Výběr různých druhů grafů s rozsáhlými možnostmi nastavení, možnost tvorby vlastních typů grafů Rozsáhlá knihovna matematických, ekonomických a jiných funkcí Nástroje pro speciální typy úloh, jako jsou např. úlohy lineárního programování, dopravní problém, úlohy řešené pomocí numerických metod (např. nástroje Hledání řešení, Analýza dat, Řešitel…) Kontrola pravopisu, Makra, Mapy, Hromadná korespondence, Formuláře, Diagramy, Komentáře, Hypertextové odkazy, Kontrola chyb, Scénáře, Data, Kontingenční tabulka a graf aj. Excel je možno použít i jako generátor webových stránek (nedoporučeno) Vestavěný programovací jazyk Visual Basic for Applications Schopnost úzké spolupráce s bratrskými programy firmy Microsoft

13 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 13 Nastavení Excelu Je vhodné nastavit resp. zkontrolovat tato nastavení: Nástroje – Vlastní – Možnosti Umístit panely nástrojů Standardní a Formát ve dvou řadách Vždy zobrazovat úplné nabídky Seznam názvů písem zobrazovat v daném písmu Zobrazovat názvy tlačítek na panelech nástrojů

14 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 14 Obrazovka Excelu Titulkový řádek (jméno programu a aktuálního sešitu) Hlavní nabídka Panel nástrojů Standardní Panel nástrojů Formát Pole názvů + řádek vzorců Tabulka Excelu (255 sloupců x 65536 řádků) Vpravo: Svislý posuvník + Podokno úloh (liší se dle situace či výběru uživatele) Tlačítka pro pohyb mezi listy (v případě nedostatku místa pro zobrazení oušek listů) + ouška listů + vodorovný posuvník Panel nástrojů Kreslení Stavový řádek

15 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 15 Panel nástrojů Standardní Odlišnosti od Wordu Náhled – vypadá jinak než ve Wordu, jinak se s ním pracuje Kopírování obsahu buněk – mírně jiné chování než Word umožňuje vícenásobné kopírování jedné buňky Esc – zruší označení buňky ke kopírování držíte-li při kopírování klávesu Ctrl, budou vkládané buňky odlišeny barevně Suma – součet oblasti kliknout do buňky určené pro součet kliknout na ikoně Suma táhnutím myši vybrat oblast buněk s čísly k sečtení Enter Vložit graf – na základě výběru (tabulka) vloží graf

16 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 16 Panel nástrojů Formát Odlišnosti od Wordu Sloučit a zarovnat na střed obdélníkový výběr sloučí do jedné buňky je-li vyplněno více buněk, obsahem se stane obsah první buňky výběru obsah se zarovná dolů na střed buňky Měna do buněk výběru vloží symbol měny a nastaví dvě desetinná místa s čísly lze běžným způsobem provádět výpočty Styl procent vloží symbol % a převede na příslušný počet procent (1 celek = 100 %) s procenty lze běžným způsobem provádět výpočty Styl čárky nastaví dvě desetinná místa (delší zápis zaokrouhlí) Přidat desetinné místo přidá desetinné místo zobrazí nulu nebo případně potlačenou číslici Odebrat desetinné místo ubere desetinné místo případné nezobrazené číslice si Excel pamatuje

17 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 17 Pole názvů + řádek vzorců Pole názvů informuje o názvu aktuální buňky standardně adresa buňky ve tvaru písmeno-číslo toto nastavení lze změnit volbou Nástroje – Možnosti – Obecné – Nastavení – Styl odkazu: R1C1 umožňuje změnit název buňky větší přehlednost (např. název „úrok”) s názvy lze pracovat ve vzorcích Řádek vzorců zobrazí se vzorec, pokud ho buňka obsahuje (v buňce tabulky se zobrazí hodnota vzorcem vypočtěná) umožňuje zapsat vzorec vzorec musí začínat znakem „=” (rovnítko) vzorec můžeme začít znakem „–” (minus) v tomto případě Excel rovnítko doplní automaticky

18 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 18 Sešit a list Excelu Soubor – Nový – Prázdný sešit (Ctrl+N) otevře nový sešit Standardně při vytvoření nového souboru 3 listy Změna: Nástroje – Možnosti – Obecné – Počet listů v novém sešitu Přepínání mezi listy ouška listů v levém dolním rohu (Ctrl+Page Up, Ctrl+Page Down) Vložit – List (Shift+F11) vytvoří v sešitě nový list Úpravy – Odstranit list odstraní aktuální list sešitu Formát – List – Přejmenovat (též poklepání na oušku listu) přejmenování aktuálního listu Pohyb v listu Home – na začátek řádku Ctrl+šipky – na hranici vyplněného rozsahu nebo na hranici tabulky ve směru šipky Page Up – posun o stránku nahoru Page Down – posun o stránku dolů posuvníky – nemění aktuální buňku mění aktuální buňku

19 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 19 Vkládání a oprava údajů Excel je na začátku v režimu Připraven (viz informaci ve stavovém řádku) vybereme buňku začneme psát text, číslo či jiný údaj Excel se přepne do režimu Zadání (viz stavový řádek) objeví se ikony Storno ( ), Esc – zruší zadávání, smaže obsah buňky Zadat ( ), Enter, šipky – vloží text do buňky po potvrzení Entrem se aktivuje buňka o řádek níže (standardně) lze změnit postupem Nástroje – Možnosti – Úpravy – Posunout výběr po stisknutí klávesy Enter – Směr Oprava zápisu do buňky před odesláním Backspace (šipky nelze přímo použít, viz výše) F2 – šipky atd. po odeslání – znovu kurzor na buňku – F2 – šipky atd. opravu můžeme provést i v řádku vzorců pomocí šipek Excel je po odeslání (např. Enter) opět v režimu Připraven

20 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 20 Výběr buněk Celý list kliknutím na pole v průsečíku názvů řádků a sloupců (Ctrl+A) Jeden sloupec Kliknutím na název sloupce v řádku názvů sloupců Ctrl+mezerník vybere sloupec s aktuální buňkou Více sloupců tažením myší v řádku názvů sloupců výběrem jednoho sloupce, pak šipkami ,  při stisku Shift Jeden řádek Kliknutím na název řádku ve sloupci názvů řádků Shift+mezerník vybere řádek s aktuální buňkou Více řádků tažením myší v poli názvů řádků výběrem jednoho řádku, pak šipkami ,  při stisku Shift Souvislou oblast buněk tažením myší šipkami při stisknuté klávese Shift Nesouvislou oblast buněk tažením myší vyberu jednu oblast, pak Ctrl a vyberu další oblast

21 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 21 Smazání obsahu buňky (po odeslání) Delete, Backspace smaže celý obsah aktuální nebo vybraných buněk nemaže formátování buněk Obsah buňky je možno přímo přepsat novým zadáním Úpravy – Vymazat Vše – vymaže obsah i formátování aktuální či vybraných buněk Formáty – vymaže pouze formátování aktuální či vybraných buněk, obsah ponechá Obsah – vymaže pouze obsah aktuální či vybraných buněk, formát ponechá Komentáře – vymaže komentáře z aktuální či vybraných buněk

22 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 22 Odstranění buněk Úpravy – Vymazat buňka v listu zůstane, pouze se vymaže její obsah (formát, komentář) Úpravy – Odstranit buňka z listu zmizí, zbylé buňky se posunou Posunout buňky vlevo Posunout buňky nahoru Celý řádek Celý sloupec Při odstraňování je třeba dávat pozor na funkčnost vzorců, které se na odstraněné buňky odkazují Odstraníte-li zdrojovou buňku vzorce, dojde k chybě chování listu po odstranění buněk alternativní možnost odstranění řádku či sloupce (i více dle výběru)

23 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 23 Zobrazení údajů Obecný formát buněk Formát buňky je standardně nastaven na Obecný (Formát – Buňka – Druh – Obecný), který má tyto vlastnosti: text zarovnává v buňce doleva přesáhne-li obsah šířku buňky, zobrazí se i přes následující prázdné buňky následující neprázdná buňka překryje do ní přesahující text (nesmaže ho) číslo zarovnává doprava přesáhne-li obsah šířku buňky, číslo se převede na semilogaritmický tvar nebo se buňka vyplní znaky „#” (podle šířky sloupce) Je-li číslo zarovnáno zleva: v zápise čísla je chyba, takže ho Excel chápe jako text, např.: mezera písmeno malé L místo 1 písmeno O místo nuly chybný oddělovač desetinných míst buňka má nastavený textový formát (Formát – Buňka – Druh – Text) pro buňku je použito nestandardní zarovnání

24 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 24 Výpočty v buňce každý výpočet (vzorec) musí začínat symbolem „=” „=5+3” – výpočet s čísly nevýhoda: lze aktualizovat jedině změnou vzorce „=A1+B1” – výpočet se standardními názvy buněk výhoda: zápis je univerzálnější, vzorec se automaticky přepočítá při každé změně hodnot v buňkách A1, B1 „=cislo1+cislo2” – výpočet s názvy buněk vytvořenými uživatelem výhoda: vhodně zvolené názvy buněk napomáhají orientaci zvláště ve složitých hierarchicky strukturovaných tabulkách (kde jeden vzorec operuje s hodnotami jiných vzorců) v buňce se vzorcem se zobrazuje vypočtená hodnota vlastní vzorec je vidět v řádku vzorců

25 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 25 Funkce SUMA Součet více čísel Vybrat buňku pro vzorec součtu (zde D4) Konkrétní hodnoty: =SUMA(1;2;7;3;8;13) Adresy buněk: =SUMA(A1;B1;C1;A2;B2;C2) Zkrácený zápis: =SUMA(A1:C2) Pojmenovaná oblast: =SUMA(oblast) Jinak: vybrat buňku pro vzorec součtu (zde D4) Vložit – Funkce nebo ikona SUMA ohraničit myší oblast se sčítanými čísly (pomocí Ctrl je možno vybírat i několik nesouvisejících obdélníkových oblastí) OK Při kliknutí do řádku vzorců nebo při poklepání na buňku se součtem se barevně zobrazí zdroje výpočtu Další způsob byl popsán ve snímku Panel nástrojů StandardníPanel nástrojů Standardní

26 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 26 Funkce SUMA Možnosti argumentů V argumentu funkce SUMA je možno zapsat např. tento zápis: =SUMA(A1:D3;F5:H7;K10;19;cislo;List2!C3) sečte obdélníkovou oblast A1–D3 (úhlopříčka oblasti) přičte obdélníkovou oblast F5–H7 (úhlopříčka oblasti) přičte hodnotu buňky K10 přičte číslo 19 přičte hodnotu buňky pojmenované „cislo” přičte hodnotu buňky C3 v Listu 2 Oddělovače: středník odděluje jednotlivé argumenty (čísla, adresy buněk či oblasti) dvojtečka odděluje levý horní a pravý dolní roh obdélníkové oblasti (ve smyslu od-do) čárku jako oddělovač nepoužívat, Excel ji chápe jako desetinnou čárku! Podobně pracujeme s některými dalšími funkcemi, které operují s více buňkami (např. PRŮMĚR, POČET)

27 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 27 Funkce SUMA Odkazy na buňky v jiných listech nebo sešitech použití: u složitějších navzájem provázaných tabulek, umístěných na několika listech či ve více sešitech SUMA(List2!A1:C3) sečte oblast buněk A1-C3 v listu 2 odkaz na List 2 aktuálního sešitu =SUMA([SESIT2]List2!$A$1:$C$3) sečte oblast buněk A1-C3 v Listu 2 v sešitu 2 odkaz na neuložený soubor =SUMA([SESIT2.XLS]List2!$A$1:$C$3) sečte oblast buněk A1-C3 v Listu 2 v sešitu 2 odkaz na uložený soubor Syntaxi není třeba si pamatovat, Excel ji vkládá automaticky např. při použití částečné syntaxe (vytyčování, viz dále): „=SUMA(”

28 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 28 Funkce SUMA Další vlastnosti Vytyčování: „=SUMA(” – vybrat rozsah buněk – Enter Ještě trochu SUMy: Vyznačíte-li řádek čísel a stisknete ikonu AutoSum, součet výběru se zapíše vpravo od poslední hodnoty Vyznačíte-li sloupec čísel a stisknete ikonu AutoSum, součet výběru se zapíše dolů pod poslední hodnotu Vyznačíte-li obdélníkovou oblast čísel a stisknete ikonu Suma, pod každý sloupec se napíše jeho součet Šipka u ikony AutoSum – výběr dalších frekventovaných funkcí (průměr, minimum, maximum, počet) či přepnutí do dialogu Vložit funkci

29 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 29 Funkce Vymezení a vložení Jednoúčelový objekt Excelu umožňující přesně definované operace s argumenty (různého typu) Vložení funkce: Vložit – Funkce Ikona Shift+F3 je-li aktuální prázdná buňka, buňka s hodnotou či vzorcem neobsahujícím funkci, zobrazí se dialog Vložení funkce pokud aktuální buňka obsahuje funkci, zobrazí se dialog Argumenty funkce Vyhledání funkce podle vlastností: Do pole Vyhledat funkci zapište vlastnost (např. „logaritmus”) Volte Přejít Vyberte odpovídající funkci

30 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 30 Funkce Další vlastnosti Používají se ve vzorcích (tj. ve výrazech začínajících „=” Funkce se skládá z názvu funkce závorek jednoho či více argumentů (buněk, čísel, názvů, rozsahů) oddělovačů – středníků, dvojteček Příklad zápisu funkce: „=PRŮMĚR(A1:B2;C3)” Funkce se mohou vnořovat do sebe (složené funkce) „=SUMA(SIN(A1);COS(LOG(B2));TG(C3))”

31 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 31 Funkce Skupiny funkcí Jsou rozdělené do několika skupin: Vše – všechny funkce řazené abecedně Matematické (SUMA, ODMOCNINA, ZAOKROUHLIT, SIN, COS, TG, LOG, KOMBINACE aj.) Statistické (PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX, PERMUTACE, LINTREND, LINREGRESE, MEDIAN aj.) Finanční (ÚROKOVÁ.MÍRA, PLATBA, ODPIS.LIN, ODPIS.NELIN, MÍRA.VÝNOSNOSTI aj.) Datum a čas (DNES, ČAS, DATUM, MINUTA, HODINA, ROK, DENTÝDNE aj.) Vyhledávací (INDEX, ODKAZ, HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, POSUN aj.) Databáze (DSUMA, DPOČET, DPRŮMĚR, DMAX, DMIN aj.) Text (ČÁST, DÉLKA, NAHRADIT, OPAKOVAT, PROČISTIT aj.) Logické (A, NE, NEBO, KDYŽ, PRAVDA, NEPRAVDA) Informační (JE.NEDEF, JE.PRÁZDNÉ, JE.TEXT, JE.NETEXT, JE.ODKAZ aj.) Naposledy použité – posledních 10 funkcí, s nimiž se pracovalo Pokud máte instalovány nějaké doplňky (např. Analytické nástroje), přibudou další kategorie funkcí, např. Matematická analýza, Finanční analýza apod. Pole Vybrat funkci seznam funkcí dané kategorie Pod tímto oknem je uvedena syntaxe vybrané funkce krátký popis funkce podrobná nápověda k vybrané funkci včetně příkladů použití

32 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 32 Funkce Dialog Argumenty funkce Po výběru funkce: Dialog Argumenty funkce Liší se dle použité funkce Usnadňuje vkládání argumentů označením buněk myší (různé funkce mají různý počet argumentů) Ikona v pravé části řádku s argumenty funkce umožňuje dočasně zmenšit dialogové okno (platí i v jiných dialozích Excelu)

33 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 33 Příklady funkcí Příklad syntaxe: =SUMA(A1:C3) =PRŮMĚR(A1:C3) =MIN(A1:C3) =MAX(A1:C3) =POČET(A1:C3) =ODMOCNINA(B2) =DNES() SUMA Již známe PRŮMĚR Vypočte průměr argumentů Použití podobné jako SUMA MIN Vrátí nejmenší hodnotu z argumentů MAX Vrátí největší hodnotu z argumentů POČET Vrátí počet buněk s čísly a počet čísel v argumentech ODMOCNINA Určí odmocninu z hodnoty dané argumentem DNES Vrátí dnešní datum

34 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 34 Vzorce Obecnější než funkce; výrazy pro výpočet nějaké (nejen číselné) hodnoty Mohou obsahovat: Funkce Odkazy (adresy buněk, názvy buněk, listů, sešitů…) Operátory (aritmetické, relační, textové, odkazovací) Konstanty (číslo, text, datum…) Závorky (pouze kulaté) Excel nám editaci vzorců usnadňuje graficky: poklepáním na buňce se vzorcem se barevně orámují zdrojové buňky pro výpočet v tabulce a jména buněk ve vzorci stejný efekt se projeví po kliknutí do řádku vzorců

35 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 35 Aritmetické operátory OperátorVýznamPříklad použití +sčítání=A1+B1 –odečítání=A1–B1 *násobení=A1*B1 /dělení=A1/B1 ^mocnina=A1^B1 %procenta=A1*5% levý Alt+37 levý Alt+94

36 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 36 Relační operátory OperátorVýznam =rovná se >větší než =větší než nebo rovno <=menší než nebo rovno <>nerovná se levý Alt+62 levý Alt+60 Příklad použití: =KDYŽ(A1>B1;A1&" je větší než "&B1;A1&" je menší než "&B1)

37 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 37 Textové a odkazovací operátory Textový operátor &(ampersand) spojí neboli zřetězí dvě hodnoty a vytváří jednu souvislou textovou hodnotu je-li použit na čísla, je výsledkem textová hodnota Odkazovací operátory :(dvojtečka) operátor oblasti, který vytváří jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy včetně těchto odkazů ;(středník) operátor sjednocení, který kombinuje více odkazů do jednoho odkazu mezera operátor průniku, který vytváří jeden odkaz na buňky společné dvěma odkazům

38 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 38 Priorita operátorů Pořadí provádění operací Excelu PrioritaOperátorPopis 1dvojtečka mezera středníkOdkazovací 2–Zápor 3%Procenta 4^Umocnění 5* /Násobení a dělení 6+ –Sčítání a odčítání 7&Spojení řetězců 8= = <>Porovnávací (relační) operátory

39 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 39 Zápis matematických vzorců pozor na chyby vzniklé zanedbáním priority operátorů Výraz zapíšeme v Excelu takto: kde hodnotu x zapíšeme do buňky A1 pokud buňku A1 pojmenujeme „x”, zápis se mírně zjednoduší a zpřehlední: Kontrola: pro hodnotu x=2 dostaneme výsledek asi 9,81 závorky kolem čitatele a jmenovatele tam jsou z důvodů zachování priority operátorů (protože v Excelu nelze zapsat vodorovnou zlomkovou čáru) =(3*A1^3+2*A1^2+1)/(ODMOCNINA(A1+1)*ODMOCNINA(A1–1)) =(3*x^3+2*x^2+1)/(ODMOCNINA(x+1)*ODMOCNINA(x–1))

40 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 40 Kopírování a přesun Kopírování Úpravy – Kopírovat (ikona, Ctrl+C) Kopírovaný objekt zůstane označen pro vícenásobné vkládání (označení zrušíme klávesou Esc) Kopírujeme-li vzorec, vloží se s příslušně posunutými odkazy na buňky – tzv. relativní adresování Vyjmutí Úpravy – Vyjmout (ikona, Ctrl+X) Objekt nezůstane označen Nepodporuje relativní adresování Vložení Úpravy – Vložit (ikona, Ctrl+V) Objekt ze schránky bude vložen do aktuální buňky (buněk)

41 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 41 Kopírování tažením Kopírování hodnot Zapište do buňky hodnotu Uchopte myší úchyt v pravém dolním rohu buňky (čtvereček) Táhněte ve zvoleném směru Podobně lze kopírovat i více hodnot současně Kopírování vzorců (!) Zapište do buňky vzorec Uchopte myší úchyt v pravém dolním rohu buňky (čtvereček) Táhněte ve zvoleném směru Efekt relativního adresování F4 při editaci vzorce: absolutní adresování

42 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 42 Množení kopírováním Vyberte zdrojovou buňku s hodnotou či vzorcem Ctrl+C Vyznačte cílový rozsah buněk Ctrl+V Tento princip lze použít i pro kopírování více zdrojových buněk

43 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 43 Tvorba řady tažením Lineární trend Matematicky: aritmetická řada (1,4,7,10,13,16…) Konstantní rozdíl každých dvou sousedních členů Postup: napište do dvou buněk ležících pod sebou resp. vedle sebe první hodnoty řady (např. 2 a 4) obě buňky vyberte podržte levé tlačítko myši a táhněte za úchyt v pravém dolním rohu druhé buňky (černý čtvereček) směrem dolů resp. doprava Tento postup lze použít např. při vytváření datových řad pro grafy matematických (a jiných) funkcí

44 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 44 Tvorba řady tažením Růstový trend Matematicky: geometrická řada (2,4,8,16,32,…) konstantní podíl každých dvou sousedních členů Postup: napište do dvou buněk ležících pod sebou první hodnoty řady (např. 2 a 4) obě buňky vyberte podržte pravé tlačítko myši a táhněte za úchyt v pravém dolním rohu buňky (čtvereček) směrem dolů v místní nabídce volte Růstový trend volba Řady v místní nabídce zobrazí dialog pro upřesnění vlastností řady uvedený princip tvoření řady tažením je použitelný i pro nečíselné typy hodnot (např. pro datum)

45 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 45 Kontrola chyb na pozadí Zelený trojúhelníček v levém horním rohu buňky (např. sečteme-li pouze část čísel na řádku) Klikneme na buňku – ikona s vykřičníkem se šipkou – seznam možností Vzorec nezahrnuje sousední buňky – upozornění Zahrnout buňky aktualizováním vzorce – přidá buňky Nápověda k této chybě – zobrazí nápovědu Ignorovat chybu – ponechá, symbol chyby se zruší Upravit v řádku vzorců – připraví k editaci Možnosti kontroly chyb – nastavení kontroly chyb Zobrazit panel nástrojů Závislosti vzorců – viz

46 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 46 Nula versus prázdná buňka Možný zdroj chyb ve výpočtech Excel při výpočtech pracuje odlišně s nulovými a s prázdnými buňkami (buňka B3 je prázdná): s prázdnými buňkami vzorec nepočítá, s nulovými ano Nástroje – Možnosti – Kontrola chyb – Vzorce odkazující na prázdné buňky je-li zapnuto, Excel upozorní na chybu v buňce se vzorcem odkazujícím na prázdnou buňku zeleným trojúhelníčkem v levém horním rohu buňky prázdná buňka

47 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 47 Vlastnosti souboru Soubor – Vlastnosti v pěti kartách zobrazuje resp. umožňuje nastavit vlastnosti souboru Obecné – jsou přístupné až po uložení souboru na disk jméno souboru, velikost souboru, umístění, datum uložení apod. Souhrnné informace autor je vyplněn dle volby Nástroje – Možnosti – Obecné – Autor uložit obrázek s náhledem – Náhled se zobrazí: ve Windows při výběru souboru ve složce a zvolení Podrobností v Excelu při volbě Soubor – Otevřít – Pohledy – Náhled nebo Miniatury v náhledu se zobrazí ukázka první strany dokumentu Statistické údaje – informace o uložení či změnách souboru, o revizích Obsah – přehled listů a dalších objektů dokumentu Vlastní – další kategorie vlastností vybrané či vytvořené uživatelem

48 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 48 Nový soubor, otevření a zavření souboru Soubor – Nový (ikona, Ctrl+N) vytvoří nový prázdný sešit může být otevřeno více souborů současně Soubor – Otevřít (ikona, Ctrl+O) otevře standardní dialog pro výběr a otevření souboru Soubor – Zavřít ukončí práci s aktuálním sešitem v případě změn oproti naposledy uložené verzi se zeptá, zda chceme změny uložit

49 Kapitola 1: Základní pojmy a operace Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 49 Uložení souboru Soubor – Uložit (ikona, Ctrl+S) Nebyl-li soubor dosud uložen, otevře se dialog Uložit jako Standardní typ souboru – přípona XLS Nástroje – Možnosti – Ukládání – Ukládat informace pro automatické obnovení každých x minut automatické obnovení pro případ havárie systému Nástroje – Možnosti – Ukládání – Místo uložení informací automatického obnovení určuje složku, do které se soubor nutný pro automatické obnovení uloží Soubor – Uložit jako otevře dialog Uložit jako plná kontrola nad procesem uložení umožňuje změnit název, typ či umístění souboru

50 2. Formát

51 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 51 Formátování řádku z menu Formát – řádek Výška nastavení výšky aktuálního řádku nebo řádků s výběrem Přizpůsobit výška aktuálního řádku nebo řádků s výběrem se automaticky přizpůsobí velikosti písma Skrýt skryje aktuální řádek nebo řádky s výběrem nevymaže je netisknou se Zobrazit zobrazí skryté řádky ve výběru

52 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 52 Formátování sloupce z menu Formát – sloupec Šířka nastavení šířky aktuálního sloupce nebo sloupců s výběrem Přizpůsobit šířka aktuálního sloupce nebo sloupců s výběrem se automaticky přizpůsobí šířce textu v buňce Skrýt skryje aktuální sloupec nebo sloupce s výběrem nevymaže je, netisknou se Zobrazit zobrazí skryté sloupce ve výběru Standardní Nastavení šířky všech sloupců ve všech listech aktuálního sešitu

53 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 53 Ruční změna výšky řádku či šířky sloupce tažením za rozhraní mezi řádky ve sloupci s jejich názvy změníme výšku příslušného řádku pokud myší vybereme více řádků ve sloupci s jejich názvy, tažením za rozhraní mezi libovolnými z nich změní výšku všech vybraných řádků Při výběru řádků myší lze použít klávesy: Ctrl – nesouvislý výběr Shift – souvislý výběr řádky (oblast) lze vybrat též kurzorovými šipkami při stisknuté klávese Shift Ruční změnu šířky sloupce (sloupců) provádíme analogicky

54 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 54 Vložení jednoho nebo více prázdných řádků či sloupců Vložení řádku Vložit – Řádek nový řádek se vloží před aktuální Vložení více řádků Nejprve vybereme oblast obsahující více řádků (přímo v listu nebo v poli s názvy řádků, řádky nemusí být prázdné) Vložit – Řádek nové řádky se vloží před první z vybraných Vkládání sloupců provádíme analogicky

55 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 55 Formátování listu Formát – List Přejmenovat Přejmenuje aktuální list Skrýt Skryje aktuální list Zobrazit Nabídne seznam skrytých listů; vybraný list se zobrazí Pozadí Otevře dialog pro výběr obrázku, který se bude opakovat na pozadí Obvykle je vhodné skrýt mřížku: Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Mřížky Barva karty Nastaví barvu záložky (ouška) listu Jméno aktuálního listu se touto barvou podtrhne

56 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 56 Formátování buňky Karta Číslo Druh – nastavení druhu dat v buňce Obecný – text vlevo, číslo vpravo Číslo Ukázka – zobrazí náhled čísla v aktuální buňce Desetinná místa – lze nastavit počet desetinných míst (standardně 2) Oddělovat 1000() – vždy po 3 číslicích mezera (pouze před desetinnou čárkou) Záporná čísla – lze vybrat formát záporných čísel, např. červená pro výdaje Měna – možno k číslu přidat symbol měny; pro obecné peněžní hodnoty ( ) Účetnický – zarovnává desetinné čárky a symboly měny ve sloupci pod sebe Datum – různé možnosti zobrazení datumu Čas – různé možnosti zobrazení času Procenta – hodnotu buňky vynásobí stem a přidá znak % ( ) Zlomky – desetinné číslo zapíše ve zvoleném tvaru zlomku Matematický – zapíše číslo v semilogaritmickém tvaru (des. číslo krát 10 na n-tou) Text – obsah buňky je chápán jako text, i když obsahuje číslo (projeví se zarovnáním obsahu buňky vlevo) Speciální – PSČ, telefonní číslo; umožňuje zapsat nulu na začátku Vlastní – pro vytvoření vlastního typu formátu pomocí masky; podrobně viz Help 123 45 12 45 78 123 45 69

57 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 57 Vlastní formáty dat možnost definovat vlastní číselné formáty pomocí daných značek formát může obsahovat až 4 části oddělené středníky: 1 část – formátuje kladná i záporná čísla 2 části 1. část formátuje kladná čísla 2. část nulu a záporná čísla 3 části 1. část formátuje kladná čísla 2. část záporná čísla 3. část formátuje nulu 4 části 1. část formátuje kladná čísla 2. část záporná čísla 3. část formátuje nulu 4. část formátuje text Příklad: [modré]# ##0,00;[červené]-# ##0,00;[zelené] 0,00

58 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 58 Vodorovné zarovnání obsahu buňky Formát – Buňky – Zarovnání – Vodorovně Obecně – text zarovná zleva, čísla zprava (standardní nastavení) Vlevo (odsadit) – zarovná údaj zleva; možno nastavit velikost odsazení Na střed – zarovná údaj na střed buňky Vpravo (odsadit) – zarovná údaj zprava; možno nastavit velikost odsazení Vyplnit – vyplní buňku vloženým údajem opakovaně Do bloku – pokud šířka textu přesáhne šířku buňky přizpůsobí se výška řádku obsah se zarovná na oba okraje (kromě posledního řádku) při zmenšení výšky či šířky buňky se obsah ořízne Na střed výběru sloučí buňky ve výběru údaj zarovná na střed sloučené buňky (vertikálně na dolní okraj buňky) Distribuované (odsazení) zarovná text na oba okraje zvětšením mezer jednoslovný údaj zarovná na střed buňky poslední řádek se zarovná na střed nebo do bloku lze nastavit odsazení od obou okrajů buňky Změnou zarovnání se nemění typ dat v buňce!

59 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 59 Svislé zarovnání obsahu buňky Formát – Buňky – Zarovnání – Svisle Na střed umístí údaj vertikálně na střed buňky Dolů zarovná údaj k dolnímu okraji buňky (standardní nastavení) Do bloku pokud šířka textu přesáhne šířku buňky, řádky se v buňce zarovnají vertikálně na oba okraje výška buňky se přizpůsobí obsahu při zmenšení výšky buňky se obsah ořízne Distribuované obdobné vodorovnému distribuovanému zarovnání nelze nastavit vertikální okraje

60 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 60 Další možnosti karty Zarovnání Zalomit text – zalomí text širší než je šířka řádku do více řádků (zvětší výšku buňky) Přizpůsobit buňce – velikost textu se při změně šířky sloupce bude přizpůsobovat šířce sloupce (do nastavené velikosti písma) Sloučit buňky – sloučí vybrané buňky: zachová pouze hodnoty z levé horní buňky adresa buňky bude odpovídat levé horní buňce ze sloučených obsah buňky standardně zarovná vlevo dolů Směr textu Kontext – dle prvního znaku v buňce Zleva doprava – v našich krajích Zprava doleva – týká se některých jazyků jako je hebrejština či arabština Orientace – umožňuje otočit text v aktuální či vybraných buňkách v rozsahu –90 až 90 stupňů úhel je možno nastavit myší v pravém poli skupiny voleb Orientace nebo číselně kliknutím do levého pole skupiny Orientace je možno zajistit psaní textu shora dolů Pro základní zarovnání obsahu buňky lze použít ikony na panelu nástrojů Formát

61 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 61 Karta Písmo vybrané volby nastavení písma chudší možnosti než ve Wordu obsahuje pouze několik Efektů (ve Wordu se jmenují Styly) neobsahuje karty Wordu Proložení znaků a Textové efekty (animace písma) lze formátovat i část textu Normální – návrat ke standardnímu nastavení písma (Arial CE 10 bodů)

62 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 62 Mřížka Excelu a Karta Ohraničení mřížka Excelu pouze pomocná, standardně se netiskne tisk mřížky: Soubor – Vzhled stránky – List – Tisk – Mřížka vypne/zapne zobrazování mřížky: Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Mřížky změna barvy mřížky: Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Barva mřížky Formát – Buňky – Ohraničení umožňuje zvolit ohraničení aktuální či vybraných buněk Žádné – bez ohraničení; standardní nastavení Vnější – vnější ohraničení aktuální buňky nebo výběru Vnitřní nakreslí čáry pouze mezi buňkami výběru není aktivní pro jedinou buňku Vnější a Vnitřní zároveň – běžné rámování tabulky je možno nastavit styl, tloušťku a barvu čáry pro každou hranici buňky zvlášť Zobrazit – Panely nástrojů – Ohraničení kresba mřížky či ohraničení, barva a styl čáry, guma Ohraničení v Excelu bohužel nedovoluje nastavit uživatelem určenou šířku čáry

63 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 63 Karta Vzorky Formát – Buňky – Vzorky vyplní aktuální nebo vybrané buňky zvolenou barvou či vzorkem (šrafováním) je možno nastavit zvlášť barvu pozadí a barvu šrafování standardní nastavení: bez barvy proti Wordu omezený počet barev paletu barev pro buňky i grafy lze nastavit uživatelsky volbou Nástroje – Možnosti – Barva

64 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 64 Karta Zámek Formát – Buňky – Zámek Umožňuje zamknout list takovým způsobem, že zůstanou přístupné pouze vybrané buňky Znemožňuje nepovolaným editovat zamknuté oblasti tabulky (např. vzorce či citlivá data) Takto lze nastavit list pro vyplňování hodnot laikem bez nebezpečí zničení klíčových vzorců či dat Nastavené uzamčení či skrytí vzorců se aktivuje až po volbě Nástroje – Zámek – Zamknout list – OK Standardně jsou všechny buňky listu uzamčeny, ale list je odemčen (takže se uzamčení neaktivuje) Pozor na zapomenutí hesla; lze řešit zkopírováním tabulky do jiného listu, avšak skryté vzorce se změní na hodnoty

65 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 65 Postup při zamknutí buněk vybereme buňky, které mají být přístupné (možno použít klávesu Ctrl pro výběr nesouvislých oblastí tabulky) Formát – Buňky – Zámek – Uzamčeno (zrušit zatržení) Nástroje – Zámek – Zamknout list – OK Uzamknout list a obsah uzamčených buněk – nechat zatrženo Volitelně lze nastavit heslo pro odemčení listu Akce povolené všem uživatelům listu – umožňuje vybrat akce, které budou po uzamčení listu proveditelné Pro odemčení listu: Nástroje – Zámek – Odemknout list – OK Analogicky lze nastavit skrytí vzorců tak, aby se nezobrazovaly v Řádku vzorců s tím rozdílem, že buňky se vzorci jsou standardně viditelné

66 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 66 Automatický formát Formát – Automatický formát umožňuje vybrané buňky naformátovat podle šablon připravených výrobcem tlačítko Možnosti – nastavení vlastností formátování, které se do výsledného vzhledu tabulky zahrnou (viz náhledy) typ Žádný – neformátovaný výběr

67 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 67 Podmíněné formátování Formát – Podmíněné formátování Formátování buněk se mění v závislosti na aktuálních hodnotách v nich obsažených (dynamické formátování) zúžené možnosti formátování oproti standardnímu Lze nastavit maximálně tři podmínky Zrušení podmíněného formátování: vybrat buňky Formát – Podmíněné formátování – Odstranit zatrhnout podmínky, které chceme odstranit

68 Kapitola 2: Formát Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 68 Styl Formát – Styl slouží k definici vlastních formátů buněk vytvoření stylu: naformátujte buňku dle požadavků volte Formát – Styl do pole Název stylu zapište nový název stylu je-li třeba, upravte vlastnosti stylu OK použití stylu: vyberte buňky, které chcete formátovat volte Formát – Styl vyberte název stylu OK Nastavené změny stylu se projeví i zpětně např. všechny buňky, které mají nastavený styl Procenta se přeformátují při změně tohoto stylu

69 3. Úpravy

70 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 70 Zpět a Znovu Úpravy – Zpět (ikona, Ctrl+Z) vrátí poslední akci Úpravy – Znovu (ikona, Ctrl+Y) provede znovu naposledy vrácenou akci Úpravy – Opakovat (Ctrl+Y) zopakuje poslední akci

71 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 71 Vyjmout, Kopírovat, Vložit Vyjmout (ikona, Ctrl+X) Kopírovat (ikona, Ctrl+C) Vložit (ikona, Ctrl+V) při kopírování je možno vkládat: jednu buňku do jedné jednu buňku do více buněk více buněk do jedné více buněk do více buněk více buněk do násobku buněk

72 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 72 Relativní adresování buněk při kopírování vzorců obsahujících adresy buněk neplatí pro uživatelem definované názvy buněk standardní nastavení Excelu kopírovaný vzorec se kopíruje relativně vůči své pozici adresy zdrojových buněk se nezachovají, ale odpovídajícím způsobem se posunou ABC 112=A1+B1 234=A2+B2 356=A3+B3 Původní vzorec Vzorce vzniklé kopírováním vzorce v buňce C1

73 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 73 Absolutní adresování buněk za určitých okolností nám může při kopírování buněk se vzorci vlastnost relativního adresování buněk překážet buňky ve vzorci označené $A$1, $B$1, $C$1 atd. jsou adresovány absolutně; zdrojová buňka se při kopírování nemění v buňkách označených A$1, B$1, C$1 atd. jsou adresovány absolutně pouze sloupce, řádky se při kopírování mění v buňkách označených $A1, $B1, $C1 atd. jsou adresovány absolutně pouze řádky, sloupce se při kopírování mění klávesa F4 před odesláním editované buňky – přidá znak dolaru k adrese s kurzorem či k adresám obsaženým ve výběru funguje cyklicky: F4 poprvé – dolar k písmenu i číslu v adrese F4 podruhé – dolar pouze k číslu v adrese F4 potřetí – dolar pouze k písmenu v adrese F4 počtvrté – bez dolarů v adrese buňky Vložení znaku dolaru do textu: levý Alt+36

74 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 74 Vložit jinak 1/2 Úpravy – Vložit jinak Umožňuje vložit kopírovaná data modifikovaně: Vše – úplná kopie zdroje Vzorce – nekopírují se formáty, pouze hodnoty a vzorce Hodnoty – na místech vzorců se zobrazí aktuálně vypočtené hodnoty Formáty – zkopírují se pouze formáty, nikoli hodnoty a vzorce Komentáře – zkopírují se pouze komentáře Ověření – zkopíruje pouze parametry pro ověření dat (Data – Ověření) Vše kromě ohraničení – zkopíruje se vše kromě ohraničení buněk Šířky sloupců – zkopíruje pouze šířku sloupců Vzorce a formáty čísla – jako vzorce, ale zkopíruje i formáty čísel (nikoli vzhled, ale formáty nastavené volbou Formát – Buňky – Číslo – Druh) Hodnoty a formáty čísla – jako hodnoty, ale zkopíruje se i formát čísel

75 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 75 Vložit jinak 2/2 Operace žádná – standard přičíst obsah buněk kopírované (zdrojové) oblasti přičte k obsahům odpovídajících buněk v oblasti cílové pokud jsou v některých buňkách vzorce, sečtou se také; výsledek bude záležet na druhu adresování buněk ve vzorcích odečíst, násobit, dělit – při vložení obsahu buněk do cílové oblasti se provede příslušná operace, vlastnosti při kopírování jsou stejné jako u sčítání Vynechat prázdné v cílové oblasti se nepřepíší buňky, které jsou prázdné ve zdrojové oblasti Transponovat v cílové oblasti zamění řádky za sloupce zdroje a naopak Vložit propojení pouze při volbě Vše, Operace: žádná do cílové oblasti se zkopírují jednoduché odkazy na zdroj formáty se nezkopírují

76 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 76 Vyplnit (číselné řady) V buňce je číslo: tažením levým tlačítkem myši za rohový úchyt buňky ji „namnožíme” Ctrl + tažením levým tlačítkem myši za rohový úchyt – aritmetická růstová řada s diferencí 1 (též tažením pravým tlačítkem myši – Vyplnit řady) Ve dvou sousedních buňkách je číslo, označíme obě buňky: tažením levým tlačítkem myši za rohový úchyt – aritmetická řada (diference řady je rovna rozdílu obou čísel, řada může být rostoucí či klesající) tažením pravým tlačítkem myši za rohový úchyt buňky – místní nabídka: lineární trend – aritmetická řada viz výše růstový trend jsou-li obě čísla členy geometrické řady, Excel v ní bude pokračovat v opačném případě Excel pokračuje v řadě proložením křivky podle rovnice (exponenciální křivka) Ve třech sousedních buňkách je číslo, označíme všechny tři buňky: tažením levým tlačítkem myši za rohový úchyt pokud jsou čísla v buňkách členy aritmetické řady, Excel bude v řadě pokračovat v opačném případě Excel pokračuje v řadě proložením křivky podle rovnice (metoda nejmenších čtverců)

77 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 77 Místní nabídka pro automatické vyplňování Při tažení za rohový úchyt jedné či více buněk s čísly pravým tlačítkem myši; volby jsou přístupné v závislosti na obsahu a formátu buněk Mají-li zdrojové buňky formát čísla: Kopírovat buňky – prostá kopie zdrojové buňky (buněk) Vyplnit řady – aritmetická řada resp. lineární trend Pouze vyplnit formáty – čísla se nevyplňují, pouze formát zdroje Vyplnit bez formátování – vyplní se pouze čísla bez formátů Mají-li zdrojové buňky formát datum: Vyplnit dny – rostoucí resp. klesající řada dnů Vyplnit pracovní dny – rostoucí resp. klesající řada pracovních dnů Vyplnit měsíce – rostoucí resp. klesající řada měsíců Vyplnit roky – rostoucí resp. klesající řada let Pro číselné formáty buněk: Lineární trend – aritmetická řada resp. lineární trend Růstový trend – geometrická řada resp. růstový trend Řady – otevře dialog pro nastavení řady (viz.)

78 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 78 Řady ještě jinak Napíšeme-li do buňky např. výraz „Faktura 1” a táhneme za rohový úchyt, vyplní se řada Faktura 1, Faktura 2, Faktura 3 atd. Tuto vlastnost potlačíme pomocí klávesy Ctrl

79 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 79 Úpravy – Vyplnit Dolů Doprava Nahoru Doleva Jiný list – je-li vybráno více listů (klávesou Ctrl či Shift) výběr se z aktuálního listu zkopíruje do ostatních vybraných listů lze volit kopírování: Vše, Obsahy, Formáty buňky v cílových listech budou bez výstrahy přepsány Řady – dialog pro nastavení číselných či kalendářních řad (viz) Zarovnat do bloku – týká se textových hodnot přesahujících šířku sloupce; text se rozdělí do několika řádků tak, aby nepřesahoval šířku sloupce Poznámka: je-li vybráno více listů, změny v jednom z nich (např. zápis do buňky) se promítnou do všech ostatních vybraných směr vyplňování

80 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 80 Úpravy – Vyplnit – Řady velikost kroku řady (d či q dle typu řady) trend dle počátečních hodnot směr vyplňování buněk řadou směr vyplňování buněk řadou typ řady (trendu) kalendářní řady konečná hodnota řady (max či min)

81 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 81 Dialog Řady Trend výběr bude vyplněn trendem vypočteným na základě prvních buněk s hodnotami lze volit lineární nebo růstový trend první buňky s hodnotami se v tomto případě přepíší vypočteným trendem vypne Kalendářní a Automatické vyplňování, Velikost kroku a Konečnou hodnotu Automatické vyplňování jako když táhnete za rohový úchyt buněk s hodnotami první buňky s hodnotami se zachovají, následují hodnoty vypočtené dle lineárního trendu vypne Velikost kroku a Konečnou hodnotu výběr typu Kalendářní aktivuje sloupec voleb Jednotky v první buňce (buňkách) musí být hodnoty typu datum, jinak dojde k vyplnění řadou (aritmetickou)

82 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 82 Vestavěné seznamy Excel disponuje několika připravenými seznamy hodnot, kterými je možno vyplňovat vybranou oblast tyto vestavěné seznamy Excelu nelze smazat vestavěné seznamy Excelu: Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec Použití: do první buňky oblasti zapíšeme hodnotu seznamu (např. St) táhneme za rohový úchyt buňky požadovaným směrem velikost písmen se přizpůsobí první (ručně zapsané) hodnotě pokud vybraný rozsah buněk přesahuje počet hodnot seznamu, seznam se bude opakovat seznam se vyplňuje pouze v jednom směru bez ohledu na směr tažení

83 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 83 Vlastní seznamy Je možno vytvářet vlastní seznamy hodnot Postup vytvoření seznamu zápisem: Nástroje – Možnosti – Vlastní seznamy – Vlastní seznamy: – Nový seznam – zapsat hodnoty seznamu oddělené Entrem do pole Položky seznamu – OK Postup vytvoření seznamu importem: seznam vytvoříme v buňkách Excelu Nástroje – Možnosti – Vlastní seznamy – klikneme na tlačítko u pole Importovat seznam z buněk vybereme importované buňky stiskneme tlačítko Import Seznam dále používáme stejně jako seznamy vestavěné Postup smazání vlastního seznamu: Nástroje – Možnosti – Vlastní seznamy – Vlastní seznamy: – vybrat seznam – Odstranit – OK Vytvořený seznam je přístupný z každého (i z nového) sešitu Excelu

84 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 84 Listy – místní nabídka Objeví se po kliknutí pravým tlačítkem myši na oušku sešitu: Vložit vložení listu (Vložit – List), grafu a dalších objektů Odstranit odstraní aktuální list nebo vybrané listy (Úpravy – Odstranit list) nevratná operace při více listech vybraných k odstranění se zobrazí varovné hlášení Přejmenovat umožní přejmenovat aktuální list Přesunout nebo zkopírovat (Úpravy – Přesunout nebo zkopírovat list) standardně přesun (Vytvořit kopii není zaškrtnuto); možno i do jiného sešitu je-li Vytvořit kopii zaškrtnuto – zkopíruje list; kopie je odlišena číslem v závorkách lze provést i pro více vybraných listů zároveň (výběr více listů – klávesa Ctrl) jinak: tažením za ouško listu přesun, s klávesou Ctrl kopie Vybrat všechny listy – zřejmé Barva karty – obarvení oušek listů Zobrazit kód – spustí editor programovacího jazyka VBA

85 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 85 Najít Rozsah hledání: označený rozsah, aktuální list, vybrané listy Úpravy – Najít (Ctrl+F) – zadat hledaný řetězec či číslo Najít vše – vyhledá všechny výskyty hledaného řetězce ve zvoleném rozsahu; vytvoří jejich seznam s možností odskoku na zvolený výskyt Najít další – vyhledá další výskyt řetězce Možnosti Formát – hledání podle formátování buňky (např. dle barvy) Zvolit formát buňky – nastaví hledání podle formátování buňky, do které klikneme Vymazat pole pro hledání formátu – zruší nastavení hledaného formátu Kde – lze volit hledání v aktuálním listu či v celém sešitu Hledat – po řádcích nebo po sloupcích (obvykle rychlejší) Oblast hledání – vzorce, hodnoty či komentáře prohledává pouze zvolený druh objektů Rozlišovat malá a velká písmena Odpovídat celému obsahu buňky – hledaný řetězec nesmí být částí buňky Je-li nastaveno více podmínek současně, platí zároveň (průnik)

86 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 86 Nahradit Záměna jednoho řetězce druhým Úpravy – Nahradit (Ctrl+H) volby analogické hledání Nahradit vše – nahradí všechny výskyty daného řetězce najednou (používat opatrně) Oblast hledání: pouze možnost Vzorce

87 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 87 Přejít na 1/2 Úpravy – Přejít na Skok na zvolené místo resp. objekt v listu Dojde-li ke kombinaci podmínek, platí zároveň (průnik) Odkaz skok na adresu nebo název buňky, který zde zapíšeme na použité odkazy lze skočit opakovaně pomocí pole Přejít na Jinak Komentáře – označí se buňky obsahující komentáře Konstanty – označí se neprázdné buňky bez vzorce Vzorce – označí se buňky se vzorcem; lze zvolit typ výsledku Prázdné buňky – označí se prázdné buňky Aktuální oblast – označí se obdélníková oblast kolem aktuální buňky Aktuální matice – označí se tzv. pole, např. kontingenční tabulka (viz)

88 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 88 Přejít na 2/2 Objekty – označí se grafické objekty, grafy, tlačítka v listu i textových polích (Zobrazit – Panely nástrojů – Ovládací prvky) Rozdíly v řádcích – porovná s prvním sloupcem výběru, rozdílné buňky označí; POZOR, záleží na pořadí označení oblasti myší! Rozdíly ve sloupcích – analogicky pro řádky Předchůdci – označí se předchůdce vzorců ve výběru Následníci – označí se následníci hodnot či vzorců ve výběru Poslední buňka – označí se průsečík posledního vyplněného řádku i sloupce (nalezená buňka může být prázdná) Pouze viditelné buňky – označí se všechny buňky kromě skrytých řádků a sloupců Podmíněné formáty – označí se buňky, ve kterých bylo použito podmíněné formátování Ověření dat – označí se buňky, ve kterých bylo definováno omezení vkládaných dat postupem Data – Ověření mezi hodnotami výběru daného druhu se pohybujeme klávesami Tab a Shift+Tab

89 Kapitola 3: Úpravy Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 89 Funkce KDYŽ Podmínka platný výraz VBA, který je buď pravdivý nebo nepravdivý Ano hodnota, kterou funkce vrátí v případě pravdivé podmínky Ne hodnota, kterou funkce vrátí v případě nepravdivé podmínky Příklad: =KDYŽ(A1>B1;”větší”;”menší”) pomocí složené funkce KDYŽ lze konstruovat vícehodnotové rozhodování Funkci KDYŽ lze aplikovat na složitější vypočtené výrazy, např.: =KDYŽ(ISEVEN(CELÁ.ČÁST(LOG(A1^5/3)));"sudé";"liché")

90 4. Vložit

91 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 91 Vložit Buňky na pozici kurzoru vloží buňku; nabídne posunutí ostatních buněk doprava či dolů, vložení celého řádku nebo sloupce je-li vybrána oblast, vloží se oblast o stejném rozsahu volba inverzní k Odstranit Řádek na pozici kurzoru vloží řádek nebo stejný počet řádků, do kolika zasahuje aktuální výběr či kolik řádků je vybráno Sloupec na pozici kurzoru vloží sloupec nebo stejný počet sloupců, do kolika zasahuje aktuální výběr či kolik sloupců je vybráno List do sešitu vloží list nebo stejný počet listů, kolik je vybráno Graf spustí Průvodce grafem; pro smysluplný graf je třeba buď předem, nebo během práce s Průvodcem vymezit oblast dat, která se mají graficky zobrazit (viz) Symbol na pozici kurzoru vloží zvolený symbol; v jedné buňce je možno kombinovat různé fonty Konec stránky vynucené ukončení stránky (viz)

92 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 92 Konec stránky Normální zobrazení Vložit – Konec stránky: vloží před pozici kurzoru vodorovnou a svislou přerušovanou černou čáru symbolizující vynucené ukončení (zalomení) stránky aby konce stránek byly viditelné, musí být aktivována volba Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Konce stránek Vložit – Odebrat konec stránky: volba je k dispozici pouze pokud je kurzor umístěn pod nebo vlevo od vynuceného zalomení stránky Náhled (Soubor – Náhled) v Náhledu se zobrazují pouze stránky obsahující nějaké hodnoty či formátování budou-li stránky sešitu formátovány vynuceným ukončením a jsou-li buňky na stránce obarveny (Vzorky), v Náhledu a při tisku se obarví pouze příslušná část stránky Režim zobrazení konců stránek Zobrazit – Konce stránek modré přerušované čáry: konce stránek navržené Excelem modré plné čáry: uživatelem vynucené konce stránek aby se konce stránek zobrazovaly, musí list obsahovat alespoň jednu neprázdnou buňku změna nastavení konců stránky: tažením za modré čáry zrušení vlastních konců stránek provedeme stažením modrých čar vlevo či nahoru (do řádku názvů řádků či sloupců) zrušení všech vlastních konců stránek: místní nabídka – Obnovit všechny konce stránky

93 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 93 Úvod od grafů různý typ grafu různé možnosti nastavení různé zobrazení dat  hodí se pro různé vstupní údaje a situace! vytvořit z tabulky graf je triviální záležitost nastavit vlastnosti grafu přesně podle určitých požadavků již tak snadné není některé parametry grafu lze nastavit několika způsoby, některé jenom jedním (!)

94 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 94 Grafy Grafická reprezentace dat patří k základním a velmi důležitým funkcím tabulkových kalkulátorů Graficky zpracovaná data jsou obvykle: přehlednější srozumitelnější, čitelnější přesvědčivější příjemnější, oživí text Některé moderní partie matematiky se bez grafického znázornění neobejdou (nelineární matematika, fraktály) Průvodce grafem Excelu obsahuje 4 karty, které uživatele vedou při tvorbě grafu před spuštěním Průvodce je vhodné označit oblast dat včetně záhlaví (popisků) s ohledem na požadované zobrazení Průvodce lze v kterékoli fázi tvorby grafu ukončit tlačítkem Dokončit a vygenerovat graf na základě doposud provedeného nastavení

95 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 95 Průvodce grafem 1/4 Typ grafu F11 nebo Alt+F1 vytvoří graf z označených dat do nového listu ihned, bez použití Průvodce Vložit – Graf (ikona ) spustí Průvodce grafem První karta umožňuje zvolit typ grafu Každý typ má několik podtypů Různé typy grafů jsou vhodné pro zobrazení různých druhů údajů Kliknutím na podtyp grafu se v pravé dolní části dialogu zobrazí krátká charakteristika podtypu grafu podržením tlačítka Stisknutím zobrazíte ukázku si lze prohlédnout jakýsi náhled grafu (z aktuálně vybraných hodnot)

96 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 96 Typy grafů Standardní typy grafů – základní nabídka grafů vytvořená výrobcem Vlastní typy grafů Integrované další typy grafů vytvořené výrobcem v podstatě standardní typy grafů s novými parametry nemají podtypy Definované uživatelem umožňuje každý typ grafu modifikovat a uložit jako vlastní typ Postup vytvoření uživatelem definovaného grafu: Vytvořte libovolný graf Modifikujte ho dle svých představ (barvy, písmo, vzorky, osy…) Volte Graf – Typ grafu – Vlastní typy – Definované uživatelem – Přidat Je třeba zadat název grafu, volitelně též popis

97 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 97 Průvodce grafem 2/4 Zdrojová data grafu Karta Oblast dat Oblast dat – umožňuje zkontrolovat nebo pomocí myši změnit nastavení oblasti, která je zdrojem dat pro graf Řady tvoří – lze zaměnit hodnoty (y) a kategorie (x) Veškeré změny se ihned projeví na náhledu grafu Karta Řada Řady – zobrazuje řady aktuálního výběru dat pro graf pomocí tlačítek Přidat a Odebrat je možno počet řad dle potřeby modifikovat Název – zobrazuje resp. umožňuje změnit oblast s názvem řady Hodnoty – zobrazuje resp. umožňuje změnit oblast s hodnotami řady Popisky osy x (Kategorie) – zobrazuje resp. umožňuje změnit popisky kategorií řady pomocí Ctrl lze provádět i nesouvislé výběry Každá změna se ihned projeví v náhledu

98 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 98 Průvodce grafem 3/4 Možnosti grafu: karta Názvy Název grafu – vložení názvu grafu Osa X (kategorie) – vložení názvu kategorií Osa Y (hodnoty) – vložení názvu hodnot Vedlejší osa X (kategorie) – vložení názvu pro vedlejší osu kategorií Vedlejší osa Y (hodnoty) – vložení názvu pro vedlejší osu hodnot Všechny změny jsou ihned vidět Hotové názvy lze editovat přímo v dokončeném grafu běžným způsobem (jako textové pole) Další možnosti úprav získáme poklepáním na název nebo na rámeček textového pole vedlejší osu vytvoříme z hotového grafu výběrem datové řady, pak Formát – Vybraná datová řada – Osa – Na vedlejší ose

99 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 99 Průvodce grafem 3/4 Možnosti grafu: karta Osy Karta Osy Osa X – zapne/vypne zobrazování názvu kategorií; lze nastavit způsob zobrazení Automaticky – standardní volba Kategorie – obvykle jako Automaticky Časová osa – zformátuje osu X jako časovou osu Osa Y – zapne/vypne zobrazování názvu hodnot standardně se názvy hodnot i kategorií zobrazují

100 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 100 Průvodce grafem 3/4 Možnosti grafu: karta Mřížky, Legenda, Popisky dat a Tabulka dat Karta Mřížky Zapnutí/vypnutí zobrazování hlavních a vedlejších mřížek na ose X a na ose Y Karta legenda Zobrazení a umístění legendy grafu Karta Popisky dat přidá do grafu vybrané názvy či hodnoty liší se podle typu grafu v případě více zobrazených údajů lze zvolit oddělovač je možno zobrazit Klíč legendy – barvené označení významu datových řad Karta Tabulka dat s grafem je možno zobrazit i tabulku zobrazovaných dat volitelně je možno v tabulce zobrazit Klíč k legendě

101 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 101 Průvodce grafem 4/4 Umístění grafu graf lze vložit jako nový list nebo jako objekt do některého z existujících listů Dokončit – vygeneruje graf Storno – ukončí (zruší) přípravu grafu V Průvodci grafem je možno listovat pomocí tlačítek Zpět a Vpřed pokud je graf na samostatném listu nebo pokud je vybrán zobrazuje se v hlavní nabídce nová volba Graf, která umožňuje hotový graf upravovat obsah voleb Vložit, Formát a Úpravy se změní graf je možno upravovat též pomocí místní nabídky nebo poklepáním na nějaký objekt grafu

102 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 102 Typy grafů typ hotového grafu změníme volbou Graf – Typ grafu nebo stejnojmennou volbou z místní nabídky grafu výběr typu grafu je důležitý z hlediska co nejlepší demonstrace grafem prezentovaného jevu různé typy grafů zobrazují hodnoty různým způsobem, zobrazují různé informace, liší se čitelností, přehledností a dalšími možnostmi zobrazení pro demonstraci většiny typů grafů budeme používat zjednodušenou tabulku klasifikace

103 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 103 Sloupcový graf Skupinový sloupcový sloupečky dat jsou vedle sebe Skládaný sloupcový sloupečky dat jsou na sobě 100 % skládaný sloupcový sloupečky dat jsou na sobě všechny sloupečky jsou stejně vysoké jednotlivé barvy zobrazují procentní podíly dat na celkové hodnotě (součtu všech řad) Prostorový efekt – ke každému z uvedených typu je možno přidat třetí rozměr pro lepší vizuální efekt Prostorový sloupcový graf – datové řady jsou za sebou na tzv. ose řad (vlastně převedení tabulky dat do prostoru)

104 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 104 Sloupcové grafy – ukázky SkupinovýSkládaný 100 % skládaný Skupinový s prostorovým efektem Prostorový sloupcový

105 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 105 Pruhový graf Vlastně o 90 stupňů pootočený sloupcový Podtypy: Pruhový skupinový Pruhový skládaný Pruhový 100 % skládaný Lze použít v případě požadavku zobrazení delších obdélníků dat, nebo když se popisky osy x vedle sebe nevejdou Trojrozměrný pruhový graf neexistuje

106 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 106 Pruhové grafy – ukázky SkupinovýSkládaný 100 % skládaný Skupinový s prostorovým efektem

107 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 107 Spojnicový graf Obvykle se používají k vyjádření vývoje trendu nějaké veličiny za určitou dobu Lze zobrazit více datových řad současně V případě různých intervalů použijeme raději typ grafu Bodový Spojnicový základní typ spojnicového grafu Skládaný spojnicový zobrazuje příspěvek jednotlivých dat k celkovému součtu 100 % skládaný spojnicový zobrazuje procentuální podíl jednotlivých dat na celkovému součtu K uvedeným třem podtypům Spojnicového grafu existují varianty se značkami Prostorový spojnicový přidána osa řad, prostorový efekt

108 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 108 Spojnicové grafy – ukázky SpojnicovýSkládaný 100 % skládaný Spojnicový se značkamiProstorový spojnicový

109 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 109 Výsečový graf Umožňuje zobrazit pouze jednu datovou řadu! Výsečový (někdy též koláčový) jednotlivé datové body se zobrazují jako výseče kruhu Rozložený výsečový pro zdůraznění jsou jednotlivé části grafu odděleny každou výseč je možno posunout samostatně Oba podtypy Výsečového grafu existují ve variantě s prostorovým efektem Výsečový s dílčí výsečí a s dílčími pruhy pokud graf obsahuje malé hodnoty, je možno je zobrazit zvlášť na samostatném kruhu s výsečemi nebo pomocí pruhů

110 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 110 Výsečové grafy – ukázky Výsečový Výsečový s prostorovým efektem Výsečový s dílčí výsečí Rozložený výsečový Rozložený výsečový s prostorovým efektem Výsečový s dílčími pruhy

111 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 111 XY bodový graf Na rozdíl od spojnicového zohledňuje nestejné vzdálenosti na ose x Použití: ke zkoumání závislostí proměnných k zobrazení matematických funkcí regresní analýza a další statistické účely Bodový Bodový s hladkými spojnicemi body grafu jsou spojeny hladkými spojnicemi (tj. bez ostrých vrcholů) varianta se značkami Bodový se spojnicemi body grafu jsou spojeny spojnicemi varianta se značkami

112 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 112 XY bodové grafy – ukázky Bodový Bodový se značkami a s hladkými spojnicemi Bodový s hladkými spojnicemi Bodový se značkami a se spojnicemi Bodový se spojnicemi další zajímavé grafy ukázky grafů matematických funkcí ukázky grafů

113 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 113 Plošný graf Podobný spojnicovému typu, ale plochu pod spojnicí vybarví; často nepřehledný až nepoužitelný z důvodu překrytí datových řad Plošný Skládaný plošný kumulativní zobrazení jednotlivých příspěvků 100 % skládaný plošný zobrazí procentuální podíl každé datové řady na celku Všechny tři podtypy mohou mít prostorový efekt

114 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 114 Plošné grafy – ukázky Plošný Skládaný plošný 100 % skládaný plošný Plošný s prostorovým efektem Skládaný plošný s prostorovým efektem 100 % skládaný plošný s prostorovým efektem

115 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 115 Prstencový graf Podobný výsečovému, ale na rozdíl od něj umožňuje zobrazovat více datových řad Prstencový Rozložený prstencový

116 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 116 Paprskový graf Paprskový každá kategorie je vynesena na vlastní osu Paprskový se značkami u každého datového bodu je zobrazena značka Paprskový s výplní plocha daná datovou řadou se vyplní barvou

117 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 117 Paprskové grafy – ukázky Paprskový Paprskový se značkami Paprskový s výplní

118 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 118 Povrchový graf Vlastnosti: Možnost zobrazit vztahy mezi velkými objemy dat Pro zobrazení nejvhodnější kombinace řady a kategorie Graf nerespektuje intervaly na osách Barvy jsou použity k odlišení řad na ose hodnot Podtypy: Prostorový povrchový lze zobrazit i jako drátěný model Obrysový – pohled na prostorový povrchový graf shora lze zobrazit i jako drátěný model

119 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 119 Povrchové grafy – ukázky Prostorový povrchový Obrysový povrchový drátěný Prostorový povrchový drátěný Obrysový povrchový

120 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 120 Bublinový graf Graf zobrazí tři údaje: hodnoty na ose x hodnoty na ose y velikost bublin BublinovýBublinový s 3D efektem

121 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 121 Burzovní graf Slouží k zobrazování údajů při obchodování na trhu cenných papírů apod. Graf vždy vyžaduje pevně daný počet řad v předem určeném pořadí Podtypy: Maximum – minimum – konec Počátek – maximum – minimum – konec Objem – maximum – minimum – konec Objem – počátek – maximum – minimum – konec

122 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 122 Burzovní grafy – ukázky Maximum – minimum – konec Objem – počátek – maximum – minimum – konec Počátek – maximum – minimum – konec Objem – maximum – minimum – konec

123 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 123 Válcový, kuželový, jehlanový graf Prostorové obdoby sloupcového či pruhového grafu Sloupcové Pruhové Prostorové Skupinové Skládané 100% skládané

124 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 124 Válcový, kuželový, jehlanový graf – ukázky

125 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 125 Úpravy grafu Hotový graf můžeme upravovat: pomocí volby Graf v hlavní nabídce (graf je vybrán) poklepáním na objekt v grafu pravým tlačítkem na objektu v grafu (místní nabídka) výběrem grafu, šipkami přepínáme mezi objekty grafu, pak Shift+F10 (místní nabídka) Volba Graf v hlavní nabídce: Typ grafu – karta 1/4 z Průvodce grafem Možnosti: Použít u výběru – je-li vybrána datová řada, je možno ji přeformátovat (tuto volbu lze doporučit jen výjimečně) Výchozí formát – odstraní formátování grafu, obnoví původní vzhled (např. při změně barev) Lze přidávat vlastní grafy v kartě Vlastní typy – Definované uživatelem Zdrojová data – karta 2/4 z Průvodce grafem Lze měnit oblast dat, popisky, přidávat i odstraňovat datové řady, zaměnit řádky a sloupce Možnosti grafu – karta 3/4 z Průvodce grafem 6 známých karet pro vlastnosti grafu; novinka: lze nastavit vedlejší osy množství a druh zde přístupných možností se mohou lišit v závislosti na typu grafu Umístění – karta 4/4 z Průvodce grafem při změně umístění se nelze k původnímu vrátit!

126 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 126 Přidání dat do grafu Volba Graf – Přidat data označíme rozsah přidávaných dat data lze čerpat i z jiného listu (název listu je od adresy rozsahu oddělen vykřičníkem) alternativa k již známé volbě Graf – Zdrojová data

127 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 127 Panel nástrojů Graf Zobrazit – Panely nástrojů – Graf Objekty v grafu – výběr objektu pro úpravy formátování Oblasti grafu je ostatním objektům nadřazeno – možnost jednotného formátu např. všech textů v grafu Formát datové řady – nastavení formátu objektu vybraného předchozí volbou Typ grafu – rychlé přeformátování celého grafu či vybrané datové řady Legenda – skryje/zobrazí Tabulka dat – skryje/zobrazí Podle řádků – datové řady jsou určeny řádky tabulky Podle sloupců – datové řady jsou určeny sloupci tabulky Po směru hodinových ručiček – otočení vybraného textu dle ikony Proti směru hodinových ručiček – otočení vybraného textu dle ikony

128 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 128 Měřítko osy hodnot 1/2 Panel nástrojů Graf – Osa hodnot – Formát osy – Karta Měřítko Minimum nejmenší hodnota na ose Y vynesená do grafu Maximum největší hodnota na ose Y vynesená do grafu Hlavní jednotka vzdálenost hlavních značek a čísel na ose Y Vedlejší jednotka vzdálenost vedlejších značek na ose Y Osa X protíná osu Y v bodě: vertikální posun osy X na grafu; může se hodit k vyjádření některých ekonomických závislostí Zobrazené jednotky standardně jednotky, při velkých číslech je možno nastavit vhodné násobky (např. tisíce) Zobrazit v grafu popisek zobrazených jednotek zvolené násobky jednotek se zobrazí v grafu

129 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 129 Měřítko osy hodnot 2/2 Logaritmické měřítko měřítko osy neroste pravidelně (1, 2, 3…), nýbrž exponenciálně (1, 10, 100…) Hodnoty v obráceném pořadí graf se zobrazí shora dolů (jakoby zrcadlově převrácený) Osa X protíná osu Y v maximální hodnotě graf bude opět převrácený, ale hodnoty ani počátek se nezmění hodnoty grafu zde nevyjadřují barevné oblasti, ale plocha zbývající do nuly Hodnoty v obráceném pořadíStandardní sloupcový graf Osa X protíná osu Y v maximální hodnotě

130 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 130 Měřítko osy kategorií Panel nástrojů Graf – Osa kategorií – Formát osy – Karta Měřítko Osa Y protíná osu X v kategorii číslo: horizontální posun osy Y mezi kategorie Počet kategorií mezi popisky značek: zvýšením hodnoty lze např. kvůli přehlednosti snížit počet popisků na ose X Počet kategorií mezi značkami (hlavními): zvýšením hodnoty lze snížit počet značek na ose X Osa Y protíná osy X mezi kategoriemi značky na ose jsou mezi sloupci/v jejich středu pro demonstraci doporučujeme zapnout hlavní mřížku (Graf – Možnosti grafu – Mřížky – Hlavní mřížka) Kategorie v obráceném pořadí zrcadlové převrácené grafu dle vertikální osy Osa Y protíná osu X v maximální kategorii osa Y bude umístěna na pravé straně grafu

131 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 131 Formátování zobrazované oblasti grafu 1/2 Panel nástrojů Graf – Zobrazovaná oblast – Formát zobrazované oblasti Ohraničení Automaticky – standardní ohraničení oblasti Žádné – oblast nebude ohraničena Vlastní – lze specifikovat barvu, šířku a styl ohraničení Styl – druh hraniční čáry Barva – barva hraniční čáry Šířka – šířka hraniční čáry

132 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 132 Formátování zobrazované oblasti grafu 2/2 Plocha Automaticky – standardní nastavení plochy Žádná – plocha za grafem nebude vyplněna Vzhled výplně – uživatelské nastavení výplně plochy Přechod – přechod jedné barvy, dvou zvolených barev nebo připraveného výrobcem; lze volit směr a další vlastnosti přechodu Textura – rastrový vzor (mramor, dřevo…) Vzorek – dvoubarevný vektorový vzor s možností nastavení barev Obrázek – na plochu grafu lze vložit libovolný obrázek ze souboru volby Formát a Použít na budou dostupné pouze při formátování některých částí prostorových jehlanových (pyramidových), sloupcových či pruhových grafů s prostorovým efektem Ukázka náhled provedeného nastavení Uvedené možnosti formátování jsou dostupné i pro další objekty grafu, jako je např. oblast grafu či jednotlivé řady hodnot

133 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 133 Chybové úsečky a Pořadí řad 1/2 Vybrat řadu (např. na panelu nástrojů Graf či kliknutím) – Formát datové řady – Chybové úsečky Umožňuje zobrazit odchylky reálných dat od dat zobrazených v grafu Odchylka může být kladná, záporná nebo obojí Odchylka může být pevná bez ohledu na hodnotu, procentuální (určíme počet procent), nebo vypočtená z běžných statistických vzorců pro směrodatnou odchylku či standardní chybu Volba Vlastní umožňuje zadat jinou hodnotu pro kladné a jinou pro záporné hodnoty Každá datová řada může mít nastaveny chybové úsečky jiným způsobem Karta Pořadí řad umožňuje přesouvat jednotlivé řady dle důležitosti či čitelnosti grafu

134 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 134 Chybové úsečky a Pořadí řad 2/2 Ukázka V níže uvedeném grafu jsou chybové úsečky u: Vopičky: procentuální (20 %) Karáska: vlastní (0,3 nahoru, 1 dolů) Blechové: pevné (velikost 1, pouze nahoře)

135 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 135 Rozvržení kategorií Panel nástrojů Graf – Formát vybrané datové řady Překryv překryv resp. vzdálenost sloupečků grafu v procentech z šířky sloupce hodnoty: kladné: překryv sloupců nula: sloupce se právě dotýkají záporné: mezera mezi sloupci Šířka mezery mezera mezi kategoriemi opět v procentech šířky sloupce hodnoty: pouze kladná čísla Spojnice řad u skládaných grafů lze jednotlivé datové řady propojit čarou spojnici lze formátovat (barva, šířka…) pomocí dialogu Vzorky (poklepáním, nebo panel nástrojů Graf – Spojnice řad – Formát) Různé barvy podle bodů volba je přístupná u grafů se značkami (např. u Spojnicového); používá se u grafů s jednou datovou řadou obvykle se zobrazí další možnosti formátování

136 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 136 Vedlejší osa 1/2 Pomáhá zvýšit čitelnost grafu s jednou výrazně odlišnou datovou řadou Tato řada se vynese na zvláštní osu y, která se standardně zobrazí vpravo Hodnoty na vedlejší ose nyní částečně překryjí ostatní hodnoty (u sloupcového grafu) je vhodné popiskem či legendou odlišit, která datová řada je vynesená na vedlejší ose též lze doporučit naformátovat datovou řadu na vedlejší ose jiným typem grafu (např. spojnicovým)

137 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 137 Vedlejší osa 2/2 Ukázka Předpokládejme, že tabulka neobsahuje známky, ale body z jednotlivých předmětů a že Vopička jednoznačně vede (v průměru více než 20x) První graf je standardní sloupcový vytvořený bez jakýchkoli úprav přímo z tabulky Druhý graf vznikl vynesením datové řady Vopička na vedlejší osu a převedením této řady na typ grafu Spojnicový (vybrat datovou řadu – poklepat – karta Osa – Na vedlejší ose)

138 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 138 Umístění popisků 1/2 Možnosti grafu – Karta Popisky vytvoření popisků grafu Vybrat řadu – Formát datové řady – Popisky dat vytvoření popisků datové řady Panel nástrojů Graf – Popisky dat – Formát popisků dat – karta Zarovnání – Umístění popisků Za zakončením – nad horní okraj sloupců (vně) Před zakončením – pod horní okraj sloupců (uvnitř) Na střed – doprostřed sloupce U základny – k dolnímu okraji sloupce (u osy X) Každý popisek je možno v případě potřeby individuálně editovat, posouvat ho myší apod. Pokud popisek obsahuje více textu (lze do něj normálně psát), lze aplikovat svislé či vodorovné zarovnání textu (již známe odjinud)

139 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 139 Umístění popisků 2/2 Ukázka V následujícím grafu byly popisky formátovány takto: Vopička: za zakončením Karásek: před zakončením Blechová: u základny, otočeno 0 45 stupňů

140 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 140 Mřížka Zobrazení mřížky Graf – Možnosti grafu – karta Mřížky – Osa X či Y – Hlavní nebo Vedlejší mřížka Formátování mřížky poklepáním na mřížku či z panelu nástrojů Graf u všech 4 mřížek lze nastavit barvu, styl a šířku čar mřížky

141 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 141 Legenda a tabulka dat Graf – Možnosti grafu – karta Legenda zobrazení legendy a její umístění umístění lze nastavit též Formát legendy – Umístění nebo ručně (myší) Graf – Možnosti grafu – Tabulka dat zobrazení tabulky dat, případně legendy v tabulce Formát tabulka dat – Vzorky nastavení ohraničení tabulky a zobrazování legendy v tabulce formát čísla (např. počet des. míst) je nutno změnit v buňkách Excelu; změny se promítnou i do tabulky dat

142 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 142 Datový bod Dvojím klepnutím na datový bod v grafu jej vybereme Pomocí místní nabídky – Formát datového bodu můžeme změnit vzhled pouze onoho jediného vybraného bodu, např. změnit jeho barvu Obdobně lze formátovat např. popisek jednoho datového bodu

143 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 143 Trojrozměrné grafy 1/2 Dialog Prostorové zobrazení Např. Plošný graf s prostorovým efektem Elevace výška pohledu obvykle -90 až 90 stupňů změna úhlu roviny grafu vůči rovině podstavy Rotace (ve stupních) otočení kolem svislé osy obvykle od 0 do 360 stupňů Perspektiva od 0 do 100 stupňů Automatické měřítko úprava na velikost dvourozměrného grafu pouze je-li zatrženo Bez perspektivy Bez perspektivy efekt perspektivy se nepoužije (lze připravit graf s vhodnou perspektivou a pak ji zrušit) rovnoběžné promítání Výška % základny určuje poměr výšky grafu vůči základně v procentech; např. 200 – dvojnásobná výška Výchozí obnoví původní (standardní) nastavení grafu Formátování stěny, podstava a osa řad (tedy části prostorových grafů, které se u rovinných nevyskytují) se formátují nám již známým způsobem

144 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 144 Trojrozměrné grafy 2/2 Možnosti formátu datové řady Formát datové řady – Možnosti Hloubka mezery mezera mezi datovými řadami; nejméně nula Hloubka grafu poměr hloubky grafu k jeho šířce; určuje protažení grafu směrem dozadu Vynášecí čáry čáry od značek k ose X, kolmice na podstavu

145 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 145 Zvláštnosti jiných typů grafů 1/4 Spojnicový graf karta Vzorky Nastavení stylu a barev popředí a pozadí značky Hladká čára – vyhlazení čáry obsahující ostré zlomy karta Možnosti Vynášecí čáry – kolmice z datových bodů na osu X Spojnice extrémů – spojí minima a maxima jednotlivých kategorií Sloupce vzrůstu a poklesu – v grafech typu Počátek – maximum – minimum – konec spojí první a čtvrtou řadu

146 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 146 Zvláštnosti jiných typů grafů 2/4 XY bodový graf nová karta Chybové úsečky Y v okně Formát datové řady – analogické jako pro osu X Výsečový graf karta Popisky dat v okně Formát datové řady Název řady Název kategorie Hodnota Procenta Oddělovač – volba oddělovače jednotlivých údajů v popisku Klíč legendy – na začátek popisku se přidá klíč legendy Vodící čáry popisku – spojnice oblasti grafu a popisku pro větší přehlednost karta Možnosti Úhel první výseč – od nuly do 360 stupňů Různé podle barvy výsečí – je-li vypnuto, mají všechny výseče grafu stejnou barvu jednotlivé výseče je pro zdůraznění možno popotáhnut od středu volba zobrazovaných údajů

147 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 147 Zvláštnosti jiných typů grafů 3/4 Výsečový s dílčí výsečí Rozdělit řadu podle: Umístění – posledních n hodnot v datové řadě Hodnota – hodnoty menší než daná hranice Hodnota v procentech – hodnoty menší než hodnota udávající poměr k celku v procentech Vlastní hodnoty udáme přetažením myši lze přetahovat z hlavního grafu do dílčí výseče i naopak Velikost druhého grafu poměrná velikost v procentech z prvního grafu Spojnice řad zobrazuje spojovací čáry mezi příslušnou částí hlavního grafu a vedlejším grafem Různé barvy podle výsečí je-li vypnuto, budou grafy jednobarevné Šířka mezery mezera mezi grafy v procentech velikosti vedlejšího grafu

148 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 148 Zvláštnosti jiných typů grafů 4/4 Prstencový karta Možnosti – Vnitřní průměr prstence 10-90 % z průměru vnějšího prstence Bublinový karta Možnosti Velikost představuje Plochu bublin (obsah) Šířku bublin (průměr) Změnit velikost bublin na změna velikosti bublin v procentech původní velikosti Bubliny pro záporné hodnoty povolí vykreslení bublin i v případě čísel menších než nula Válcový, kuželový a jehlanový graf karta Tvar 6 možností typů grafů Uživatelské grafy vytvoříme graf a modifikujeme jej dle potřeb Graf – Typ grafu – Vlastní typy – Definované uživatelem – Přidat je třeba zadat název, možno doplnit popis grafu tlačítkem Odstranit vybraný uživatelský typ grafu smažeme formátování grafů se ukládá do souboru XLUSRGAL.XLS uživatelské typy jsou vždy po spuštění Excelu k dispozici

149 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 149 Tipy pro tvorbu grafů 1/4 Velikost grafu Velikost nově vytvořeného grafu závisí na aktuální velikosti zobrazení tabulky Excelu Velikost textových popisků grafu je při všech velikostech zobrazení stálá (poměr grafiky a textu se nezachovává!) Při změně velikosti celého grafu se objekty uvnitř mění proporcionálně (včetně textu) Při časté tvorbě grafů je vhodné zvolit si a dodržovat velikost zobrazení pro tvorbu grafů (pro jednotné formátování)

150 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 150 Tipy pro tvorbu grafů 2/4 Formát oblasti grafu – Vlastnosti Přesun a změna velikosti (standardní nastavení) při vložení buněk vlevo či nahoru před graf se graf příslušným způsobem přesune velikost grafu se bude měnit při přidání či odstranění buněk za grafem Přesun a zachování velikosti při vložení buněk vlevo či nahoru před graf se graf příslušným způsobem přesune velikost grafu se nebude měnit při přidání či odstranění buněk za grafem Přesun buněk bez objektu při vložení buněk vlevo či nahoru před graf se graf nepřesune velikost grafu se nebude měnit při přidání či odstranění buněk za grafem Tisk objektu určuje, zda bude objekt (graf) tisknut při tisku listu standardně je volba zapnuta Uzamčeno uzamkne objekt (graf), který nelze editovat, přesouvat apod. projeví se až po zamknutí listu (Nástroje – Zámek– Zamknout list)

151 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 151 Tipy pro tvorbu grafů 3/4 Formát oblasti grafu – Vzorky Stín – za grafem se zobrazí stín Zaoblené rohy – rohy grafu se mírně zaoblí

152 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 152 Tipy pro tvorbu grafů 4/4 Trendy Graf – Přidat spojnici trendu Typ 6 možností typu trendu a regrese: Lineární Logaritmický Polynomický – lze udat stupeň polynomu Mocninný Exponenciální Klouzavý průměr – lze udat periodu Možnosti Název spojnice trendu – Automaticky nebo Vlastní Odhad dopředu či zpět v jednotkách periody (extrapolace) Hodnota Y= – určuje, kde čára trendu protne osu Y Zobrazit rovnici regrese – vzorec výpočtu proložené křivky trendu Zobrazit hodnotu spolehlivosti R – trend je tím spolehlivější, čím se R více blíží 1 Pro každou datovou řadu je možno nastavit jiný typ trendu Pro jednu řadu je možno zobrazit více druhů trendů přesná teorie viz jiné předměty praktické použití viz nápověda Excelu Regresní analýza – oblast matematické statistiky, která se zabývá předpověďmi na základě statistických dat

153 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 153 Finanční funkce Na příkladu spoření s úrokovou sazbou budeme demonstrovat použití nejobvyklejších finančních funkcí Uvedené funkce jsou vlastně výpočty různých veličin z jednoho vzorce:

154 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 154 Přehled finančních funkcí Výpočet různých veličin ze vzorce uvedeného na předchozím snímku BUDHODNOTA(sazba;pper;splátka;souč_hod;typ) počítá S n (bud_hod) SOUČHODNOTA(sazba;pper;splátka;bud_hod;typ) počítá I(souč_hod) PLATBA(sazba;pper;souč_hod;bud_hod;typ) počítá I 0 (splátka) POČET.OBDOBÍ(sazba;splátka;souč_hod;bud_hod;typ) počítá n(pper) ÚROKOVÁ.MÍRA(pper;splátka;souč_hod;bud_hod;typ) počítá p/100(sazba) Typ: nepovinný argument, který zohledňuje účtovací období

155 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 155 Odpisy Lineární každým rokem je odečtena konstantní částka z hodnoty předmětu v předchozím roce velikost odpisu v jednotlivých letech je dána vzorcem Nelineární každým rokem je odečtena nekonstantní částka z hodnoty předmětu v předchozím roce velikost odpisu v jednotlivých letech je dána vzorcem Veličiny: pořizovací cena – původní cena předmětu životnost – počet let, ve kterých se cena odepisuje zůstatek – cena předmětu na konci odepisování za – období, pro které se počítá výše odpisu

156 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 156 Další funkce Excelu Jsou rozděleny do skupin: Datum a čas Matematické Zaokrouhlovací Statistické Vyhledávací Textové Logické Podrobnější informace o vybrané funkci viz Nápověda Excelu, skripta či soubor Funkce_Excelu.doc

157 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 157 Zaokrouhlování Funkce ZAOKROUHLIT(číslo; počet des. míst) Příklad zaokrouhlení čísla 345,678 na: stovky: „=ZAOKROUHLIT(345,678;–2)”  300 desítky: „=ZAOKROUHLIT(345,678;–1)”  350 jednotky: „=ZAOKROUHLIT(345,678;0)”  346 desetiny: „=ZAOKROUHLIT(345,678;1)”  345,7 setiny: „=ZAOKROUHLIT(345,678;2)”  345,68 Excel disponuje řadou dalších zaokrouhlovacích funkcí pro speciální případy Simulace házení kostkou (vrací celá čísla od 1 do 6): =CELÁČÁST(6*NÁHČÍSLO())+1 „Uřízne” vše za desetinnou čárkou Náhodné desetinné číslo od 0 do 1 Zaokrouhlování Součet hodů třemi kostkami (Gaussova křivka)

158 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 158 Název Lze pojmenovat: buňku logicky související oblast buněk Význam: větší přehlednost při práci se složitějšími tabulkami, které obsahují vzájemně provázané vzorce Název nesmí: obsahovat mezeru být stejný jako běžné jméno buňky (např. A3) V názvech se standardně používají absolutní odkazy na buňky Jedna buňka může mít více názvů V poli názvů se zobrazí první z nich dle abecedy

159 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 159 Vytvoření názvu buňky či oblasti Pomocí Pole názvů: označíme buňku nebo oblast lze volit i nesouvislé rozsahy v tom případě se název v Poli názvů nezobrazí klikneme do Pole názvů napíšeme nový název potvrdíme klávesou Enter Pomocí nabídky: označíme buňku nebo oblast Vložit – Název – Definovat zapsat nový název Excel nabídne jako název obsah buňky resp. název dle logické souvislosti v poli Odkaz na se zobrazí pojmenovávaný rozsah potvrdit OK Nelze tvořit duplicitní názvy pokud zapíšeme duplicitní název do pole Názvy v sešitu, původní se odstraní

160 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 160 Další možnosti názvů Změna rozsahu pojmenované oblasti: Vložit – Název – Definovat – vybrat název – kliknout do ikony vpravo v poli Odkaz na – nastavit rozsah – Přidat – OK Odstranit – výmaz vybraného názvu ze seznamu Na pojmenovanou buňku či oblast můžeme přejít: pokud zapíšeme do Pole názvů existující název výběrem názvu po kliknutí na šipku u Pole názvů pomocí volby Úpravy – Přejít na

161 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 161 Dodatečné použití názvů Zdrojové buňky i vzorec jsou vytvořeny bez názvů Dodatečně vytvoříme názvy zdrojových buněk Pak lze tyto názvy dodatečně vložit do vzorce postupem: Vložit – Název – Použít názvy buněk či oblastí, které chceme do vzorce vložit, vybereme kliknutím myší (i více zároveň) potvrdíme OK Další volby dialogu: Ignorovat relativní i absolutní zatrženo: názvy se aplikují absolutně (standard) nezatrženo: názvy se aplikují absolutně nebo relativně podle adresování ve vzorci Použít názvy řádků a sloupců pokud pro danou oblast není definován název, lze použít předem vytvořené názvy řádků a sloupců tlačítko Možnosti určíme, které názvy se zahrnou a pořadí názvů Zkusit: =A1+$B$1 se zatržením této volby i bez

162 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 162 Odkazy na názvy do externích listů buňka A1 v sešitu Sesit1 se odkazuje na buňku A2 v sešitu Sesit2 =[Sesit2.xls]List1!A2 změna polohy cíle odkazu v Sesit2 (např. vložením řádků před buňku A2) – vazba se změní je-li cílová buňka v sešitě Sesit2 pojmenována, vazba se zachová i při změně polohy cíle zjednoduší se i zápis ve vzorci =Sesit2!acko

163 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 163 Vložit název Vložit – Název – Vložit vloží vybraný název do řádku vzorců na pozici kurzoru musí být vytvořen alespoň jeden název Vložit Seznam vytvoří přehled všech názvů počínaje aktivní buňkou seznam obsahuje sloupec názvů a sloupec adres buněk či pojmenovaných oblastí Seznam je řazen abecedně dle názvů

164 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 164 Vytvořit název Vložit – Název – Vytvořit vytvoří název z řetězců již v listu obsažených Ukázka 1 Výběr dle Ukázky 1 Vložit – Název – Vytvořit – Levý sloupec Buňky C3-C5 pojmenuje jmény žáků Ukázka 2 Výběr dle Ukázky 2 Vložit – Název – Vytvořit – Levý sloupec Buňky C9-E9 pojmenuje Stehlík, buňky C10-E10 Vopička atd. Ukázka 3 Výběr dle Ukázky 3 Vložit – Název – Vytvořit – Levý sloupec a zároveň Horní řádek Buňky C15-E15 pojmenuje Stehlík atd., Buňky C15-C17 pojmenuje M atd.

165 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 165 Popisek Vložit – Název – Popisek Na popisky je možno se odkazovat ve vzorcích musí být aktivována volba Nástroje – Možnosti – Výpočty – Povolit popisky ve vzorcích (standardně vypnuto) často používáno při práci s databázemi Excelu lze použít pro data v jednom listu, pro odkazy na jiné listy používejte Název

166 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 166 Komentář Vložit – Komentář (též pomocí místní nabídky) Komentář lze vložit ke každé buňce Můžeme popsat obsah buňky, zapsat k buňce poznámky apod. Indikátor komentáře v buňce – červený trojúhelníček v pravém horním rohu buňky Text komentáře se zobrazí při přiblížení kurzoru myši k buňce s komentářem je uveden označením autora (nastavuje se: Nástroje – Možnosti – Obecné – Uživatelské jméno) Zobrazit – Komentáře: zobrazí všechny komentáře zobrazí panel nástrojů Revize (též Zobrazit – Panely nástrojů – Revize) Levé tlačítko myši nad buňkou s komentářem – zobrazí se Pravé tlačítko myši nad komentářem – místní nabídka (editace, výmaz, skrytí) Komentář lze libovolně posunout, šipka směřující k buňce se přizpůsobí

167 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 167 Panel nástrojů Revize Upravit komentář – umožní editovat aktuální komentář Předchozí komentář Další komentář Zobrazit/Skrýt komentář – skryje/zobrazí aktuální komentář Zobrazit/Skrýt všechny komentáře – skryje/zobrazí všechny komentáře Odstranit komentář – vymaže aktuální komentář Vytvořit úkol Microsoft Outlook – spustí MS Outlook a vytvoří nový úkol se souborem Excelu a poznámkou o komentářích Aktualizovat soubor – pro soubory jen pro čtení a pro sdílené sešity Odeslat příjemci pošty (jako příloha) – spustí poštovní program a aktuální soubor do něj vloží jako přílohu Odpovědět se změnami Ukončit revizi procházení komentářů pouze v režimu revizí

168 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 168 Obrázek Vložit – Obrázek Lze vkládat různé druhy grafiky; známe z Wordu kliparty členěné dle kategorií možnost hledání podle klíčových slov místní nabídka – další možnosti Galerii klipartů lze rozšiřovat (Soubor – Přidat klipy do galerie); zdrojem může být instalační CD Officu, Internet (Média online), vlastní grafika… ze souboru umožní vložit grafický soubor podporovaný Excelem ze skeneru nebo fotoaparátu organizační diagram šest druhů diagramů s možností popisků a formátování automatické tvary zapne panely nástrojů Kreslení a Automatické tvary WordArt písmo s prostorovými aj. efekty

169 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 169 Mapa Vložit – Objekt – Microsoft Map je třeba mít vybrána data první sloupeček musí být seznamem zeměpisných názvů okresy v ČR státy v Evropě státy světa viz soubor MAPSTATS.XLS ve složce C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Datamap\Data v dalších sloupcích mohou být libovolné údaje je možno vytvářet grafy a nastavovat různé možnosti zobrazování mapy včetně automatických popisků OFFICE 97: všechny mapy OFFICE 2000: Evropa nefunkční OFFICE XP: dle nápovědy Microsoft Map není součástí instalace! Program není původním výrobkem Microsoftu; jde spíše o reklamní vzorek Ukázka hotových map

170 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 170 Hypertextový odkaz Excel umožňuje vložit odkaz k odskoku na: existující soubor či webovou stránku místo v tomto dokumentu na adresu buňky ve vybraném listu na pojmenovanou buňku či oblast soubor, který bude vytvořen elektronickou adresu Komentář zobrazí se při přejetí myši přes odkaz Záložka zobrazí a umožní vybrat pojmenovaná místa v dokumentu Zobrazený text text odkazu v Excelu Adresa pro ruční zápis cesty k souboru, na který chceme odskočit

171 5. Okno

172 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 172 Okno Nové okno opakované zobrazení aktivního souboru; např. 2 okna, tabulka a graf Uspořádat několik možností zobrazení oken (Vedle sebe – dlaždice) Skrýt skryje aktuální okno Zobrazit zobrazí vybrané skryté okno Rozdělit/Odebrat příčky umožní aktuální dokument rozdělit příčkami / zrušit příčky příčky se vytvoří na pozici aktuální buňky jejich pozici je možno měnit tažením myší Ukotvit příčky/Uvolnit příčky příčky vytvořené předchozí volbou ukotví / uvolní příklad použití: stálá viditelnost řádků či sloupců záhlaví tabulky Seznam otevřených souborů

173 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 173 Pohled a Prostor Zobrazit – Vlastní pohledy umožňuje práci s aktuálním pohledem na dokument Přidat – uloží pohled po zadání názvu Zobrazit – zobrazí dříve vytvořený pohled Odstranit – odstraní dříve vytvořený pohled týká se pouze vícenásobného zobrazení jednoho sešitu pohledy jsou součástí souboru Soubor – Uložit prostor použijeme v případě více otevřených sešitů v oknech prostor se uloží do externího souboru s příponou XLW

174 6. Zobrazit

175 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 175 Možnosti zobrazení dokumentu v Excelu Normálně standardní zobrazení Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Konce stránek zobrazení/vypnutí konců stránek v tomto režimu Konce stránek rozdělení dokumentu na stránky modré přerušované čáry okraje oblasti lze posouvat myší šedá oblast se netiskne zápisem do šedé části zvětšíme oblast tisku standardně zvětšení 60 % naznačeno pořadí tisku stran (lze změnit Soubor – Vzhled stránky – List – Pořadí tisku stránek) Celá obrazovka zobrazení maximální plochy listu potlačením panelů nástrojů, řádku vzorců apod.

176 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 176 Další zobrazitelné objekty Excelu Volba Zobrazit v hlavním menu Podokno úloh chudší než ve Wordu, možnosti: Nový sešit Schránka Hledat Vložit klipart Panely nástrojů Zobrazit – Panely nástrojů (klinutí pravým tlačítkem myši na libovolném panelu) urychlení specifických úloh Řádek vzorců zapne/vypne řádek pro zadávání vzorců Stavový řádek zapne/vypne informační řádek Záhlaví a zápatí umožňuje definovat obsah záhlaví a zápatí: výběrem z připravených možností (šipka u pole Záhlaví či Zápatí) vlastní (tlačítka Vlastní záhlaví nebo Vlastní zápatí) Komentáře zapne/vypne komentáře Vlastí pohledy uložení/otevření vlastních pojmenovaných pohledů na dokument Lupa nastavení měřítka zobrazení dokumentu

177 7. Nástroje

178 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 178 Pravopis a Automatické opravy Podrobněji viz MS Word Nástroje – Pravopis F7 Kontrola překlepů – porovnávání slov v dokumentu se slovy ve slovnících Nástroj sdílený v rámci MS Office Nástroje – Možnosti automatických oprav obsahuje řadu běžných překlepů možnost definovat vlastní překlepy lze použít i k rychlému vkládání často používané fráze výrazně chudší možnosti, než Word nelze pracovat s grafikou

179 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 179 Kontrola chyb Nástroje – kontrola chyb zkontroluje celý list a zobrazí nalezené chyby v okně Kontrola chyb Nastavení: Nástroje – Možnosti – Kontrola chyb Základní typy chyb v Excelu: CHYBAPOPIS CHYBY #####Sloupec není dostatečně široký nebo je použito záporné datum či čas #HODNOTA!Při použití chybného typu argumentu nebo operandu, např. používáme pro aritmetické operace buňky obsahující text #DIV/0Při dělení nulou #NÁZEV?Chyba v textu vzorce (často jde o překlep) #N/AHodnota není pro vzorec či funkci k dispozici (např. ve funkci SVYHLEDAT nebyla nalezena hledaná hodnota) #REF!Neplatný odkaz na buňku (např. byla odstraněna nebo její obsah přesunut) #NUM!Neplatná číselná hodnota ve vzorci či ve funkci #NULL!Vzorec se odkazuje na prázdnou oblast Nápověda – Obsah – Vytváření a opravy vzorců – Opravování vzorců – Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

180 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 180 Sdílení sešitu Nástroje –Sdílení sešitu Povolení úprav jednoho sešitu Excelu více uživateli Karta Úpravy Povolit úpravy více uživatelů najednou… zapne sdílení sešitu sešit bude označen jako sdílený v titulkovém pruhu Odebrat sdílení – znemožní spojení vybraného uživatele se sešitem Karta Upřesnění nastavení jednotlivých parametrů sdílení včetně řešení konfliktů (změna jedné buňky více uživateli)

181 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 181 Sledování změn (revize) Nástroje – Sledování změn – Zvýraznit změny Sledovat změny během úprav… Zapne revizi prováděnou uživatelem nastaveným volbou Nástroje – Možnosti – Obecné – Uživatel Zároveň je povoleno sdílení sešitu Kdy: – zobrazení změn ve zvoleném časovém intervalu Kdo: – zobrazení změn vybraného či vybraných recenzentů Kde: – zobrazení změn ve zvolené oblasti Indikátor revize – trojúhelníček v levém horním rohu buňky Recenze jednotlivých uživatelů jsou rozlišeny barvou trojúhelníčků Při přejetí myší po buňce se změnou ze zobrazí její podrobný popis Po uložení a znovuotevření souboru může provádět recenzi další uživatel Nástroje – Sledování změn – Přijmout či zamítnout změny umožňuje přijmout či zamítnout jednotlivé změny Nástroje – Porovnat a sloučit sešity umožňuje sloučit kopie sešitu rozdané různým recenzentům (byl-li sešit sdílen)

182 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 182 Zámek Ochrana sešitů či buněk před neoprávněnou editací Formát – Buňky – Zámek standardně jsou všechny buňky uzamčeny, všechny vzorce viditelné vybereme buňky povolené k editaci vybereme vzorce, které nemají být viditelné Nástroje – Zámek – Zamknout list aktivuje nastavení dané předchozí volbou volitelně je možno zadat heslo (pozor na ztrátu hesla!) lze nastavit akce povolené pro uzamčené buňky zamknuté buňky nebudou editovatelné skryté vzorce se nezobrazí v řádku vzorců Nástroje – Zámek – Zamknout sešit Ochrana struktury sešitu či oken Struktura – zabraňuje akcím s listy; např. přesun, vkládání, vložení grafu na nový list Okna – zabraňuje akcím s okny; např. rozdělení okna, soubor v novém okně Nástroje – Zámek – Povolit uživatelům úpravy oblastí Nastavení strukturovaného přístupu jednotlivých uživatelů k vybraným oblastem vyžaduje systém Windows 2000 Nástroje – Zámek – Zamknout a sdílet sešit Ochrana sešitů sdílených více uživateli

183 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 183 Hledání řešení 1/2 Matematická poznámka máte-li dán vzorec ve tvaru y=f(x 1, x 2, x 3,…), je někdy třeba vypočítat hodnotu některé proměnné na pravé straně jak známo, existují problémy, které nelze řešit klasickými algebraickými metodami (např. rovnice vyšších stupňů, problém tří těles, nelineární problémy aj.) v takovém případě se používají tzv. numerické metody, které umožňují nalézt přibližné řešení problému (obvykle se zvolenou přesností)

184 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 184 Hledání řešení 2/2 Ukázka postupu Vytvoříme tabulku pro výpočet hodnoty vzorce Nástroje – Hledání řešení Klikneme do buňky, jejíž hodnotu chceme nastavit (Nastavená buňka) Nastavíme Cílovou hodnotu Určíme buňku, která se má měnit (ostatní zůstanou konstantní) Potvrdíme OK Příklad z obrázku: B5: počáteční vklad I 0 C5: úroková míra p D5: počet úročených let n E5: konečný obnos I čili =B5*(1+C5)^D5

185 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 185 Správce scénářů Pro nástin řešení více variant jednoho problému Ukážeme si to na jednoduchém případě úročeného vkladu Uvažujme 2 možnosti: uložím 3000 Kč na 5 let uložím 5000 Kč na 3 roky výsledky obou variant chceme mít ihned k dispozici Nástroje – Správce scénářů Přidat Neumožnit změny; pak Nástroje – Zámek – Zamknout list znemožní úpravu scénáře Skrýt; pak Nástroje – Zámek – Zamknout list skryje scénáře Nastavit měněné buňky (B5 a D5) Nastavit hodnoty buněk, potvrdit Zobrazit – zobrazí výsledek dle vybraného scénáře Odstranit – smaže vybraný scénář ze seznamu Upravit – možnost editace scénáře Sloučit – slučování scénářů z jiných sešitů Souhrn – zobrazí přehled variant všech scénářů pomocí souhrnné zprávy či kontingenční tabulky

186 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 186 Závislosti vzorců Při hledání chyb ve vzorcích se složitě strukturovanými zdroji pomocí modrých šipek zobrazí buď předchůdce nebo následníky aktuální buňky Nástroje – Závislosti vzorců – Předchůdci zobrazí všechny zdroje hodnot aktuální buňky se vzorcem Nástroje – Závislosti vzorců – Následníci zobrazí všechny buňky, které využívají hodnotu aktuální buňky k dalším výpočtům Nástroje – Závislosti vzorců – Odstranit všechny šipky zruší zobrazení závislostí Nástroje – Závislosti vzorců – Najít chybu šipky označí pouze ty buňky, které jsou zdroji chyb ve vzorci (např. když ve vzorci „=A5+B5+C5” v buňce C5 je vzorec odkazující na dělení nulou) Nástroje – Závislosti vzorců – Vyhodnocení vzorce postupný výpočet vzorce Nástroje – Závislosti vzorců – Zobrazit okno kukátka ke sledování hodnot jednotlivých buněk při jejich změně Nástroje – Závislosti vzorců – Zobrazit panel závislostí vzorců Nástroje – Závislosti vzorců – Režim závislostí vzorců speciální pohled na list; hodnoty pouze tam, kde nejsou vzorce, barevné odlišení

187 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 187 Doplňky Méně používané nástroje Excelu se při standardní instalaci nezavádějí (úspora paměti) Doporučuje se nezavádět doplňky, které nepoužíváme Nezavedené doplňky je třeba doinstalovat z instalačního CD MS Office Nástroje – Doplňky – zatrhnout zvolené (Excel požádá o kompakt) Obráceným postupem doplněk odinstalujeme (kompakt netřeba)

188 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 188 Analýza dat 1/8 Přidané skupiny funkcí Do hlavní nabídky doplní volbu Nástroje – Analýza dat Přidá tyto skupiny funkcí: Inženýrská analýza funkce pro operace s komplexními čísly převody číselných soustav Informační analýza funkce, která rozlišuje lichá a sudá čísla Matematická analýza největší společný dělitel nejmenší společný násobek součet mocninné řady Finanční analýza výpočty v oblasti cenných papírů amortizace zařízení funkce pro práci s neperiodickými peněžními toky Analýza času počet pracovních či kalendářních dnů mezi dvěma daty počet týdnů v roce aj.

189 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 189 Analýza dat 2/8 Histogram Připravená tabulka dle ukázky Nástroje – Analýza dat – Histogram Vstupní oblast: pouze čísla z první tabulky, tj. oblast $B$5:$D$15 Hranice tříd: pouze čísla z posledního sloupečku Hranice z druhé tabulky, tj. oblast $H$6:$H$9 Zatrhnout: Kumulativní procentuální podíl Vytvořit graf Výsledný list ukazuje číselně, procentuálně a graficky, kolik studentů má známku výborně, kolik velmi dobře atd.

190 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 190 Analýza dat 3/8 Histogram – dialog

191 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 191 Analýza dat 4/8 Popisná statistika Nástroje – Analýza dat – Popisná statistika Vstupní oblast: čísla i se záhlavím z první tabulky, tj. oblast $B$5:$D$15 Popisky v prvním řádku: zatrhnout Celkový přehled: zatrhnout Výsledný list zobrazí základní statistické údaje

192 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 192 Analýza dat 5/8 Popisná statistika – dialog

193 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 193 Analýza dat 6/8 Regresní analýza Připravená tabulka dle ukázky Nástroje – Analýza dat – Regrese Vstupní oblast Y: čísla a záhlaví sloupce Náklady (závislá proměnná), tj. oblast $D$5:$D$17 Vstupní oblast X: čísla a záhlaví sloupce Výkony (nezávislá proměnná), tj. oblast $C$5:$C$17 Koeficienty řádků Hranice a výkony nám umožňují napsat rovnici regresní přímky: Náklady = 0,245.Výkony+5583

194 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 194 Analýza dat 7/8 Regresní analýza – dialog

195 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 195 Analýza dat 8/8 Terminologie regrese Násobné RVícenásobný korelační koeficient Hodnota spolehlivosti RKoeficient determinace R 2 Nastavená hodnota spolehlivosti R Upravený koeficient determinace Chyba střední hodnotySměrodatná chyba odhadu PozorováníPočet pozorování RozdílPočet stupňů volnosti SSSoučet čtverců MSPrůměrný součet čtverců FStatistika F KoeficientyOdhady parametrů Chyba střední hodnotySměrodatná chyba odhadu T statStatistika t HraniceKonstanta výkonyNázev proměnné (obecně)

196 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 196 Řešitel 1/12 Význam a použití Obecně: úlohy vedoucí k určení optimální kombinace činností za daných omezujících podmínek Obvykle je cílem nalézt maximum, minimum či konkrétní hodnotu nějaké proměnné V praxi často desítky neznámých a příslušný počet omezení Např. 20 rovnic a 50 neznámých  47 bilionů základních řešení Matematicky: úlohy řešené simplexovou metodou, úlohy lineárního programování vedou na soustavu lineárních rovnic a nerovnic Příklady: optimální výrobní plán (příklad viz dále) dopravní problém (příklad viz dále) nutriční (výživový) problém separace směsí atd. Řešitel: vyhledá maximum, minimum nebo určenou hodnotu v rámci zadaných podmínek Simplexová metoda:  iterační metoda  nalezneme nějaké řešení problému  zjistíme, zda je optimální  není-li optimální, nalezneme lepší řešení  atd.

197 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 197 Řešitel 2/12 Zadaní Úlohy 1 Úloha 1: optimální výrobní plán Výroba 2 druhů rychlovazačů Cecílie a Beáta Beáta: 2 listy + plíšek 4 cm Cecílie: 1 list + plíšek 10 cm Podmínky: Celkem plíšků S2: 4800 cm Celkem listů S3: 1600 Cena 1 kusu Beáty nebo Cecílie: 24 Kč Úloha: určit optimální výrobní plán (kolik kusů Beáty a kolik Cecílie), abychom měli maximální zisk

198 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 198 Řešitel 3/12 Zadaní Úlohy 1 – vzhled tabulky Excelu =C5*$C$8+D5*$D$8 =C6*$C$8+D6*$D$8=C7*$C$8+D7*$D$8

199 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 199 Řešitel 4/12 Grafické řešení Úlohy 1 přípustná řešení

200 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 200 Řešitel 5/12 Řešení Úlohy 1 Postup řešení Úlohy 1: Vyplnit tabulku dle obrázku F5 vzorec: =C5*$C$8+D5*$D$8; zkopírovat do F6 a F7 kurzor do buňky F7 Nástroje – Řešitel Rovno: Max Možnosti: lineární model Měněné buňky: $C$8:$D$8 Omezující podmínky: $C$8:$D$8>=0nezáporný počet pořadačů $F$5<=$E$5spotřeba menší či rovna maximu, $F$6<=$E$6které je k dispozici Řešit

201 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 201 Řešitel 6/12 Nastavení Řešitele pro Úlohu 1

202 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 202 Řešitel 7/12 Řešení Úlohy 1 pomocí Excelu

203 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 203 Řešitel 8/12 Zadaní Úlohy 2 Úloha 2: dopravní problém Rozvoz zboží (automobilů) ze dvou skladů do tří prodejen po vlastní ose Sklady obsahují: 1. sklad: 52 aut 2. sklad: 68 aut Prodejny požadují: 1. prodejna: 40 aut 2. prodejna: 30 aut 3. prodejna: 50 aut V první tabulce jsou uvedeny ceny dopravy jednoho auta z příslušného skladu do příslušné prodejny

204 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 204 Řešitel 9/12 Zadaní Úlohy 2 – vzhled tabulky Excelu

205 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 205 Řešitel 10/12 Řešení Úlohy 2 Postup řešení Úlohy 2: kurzor do buňky F20 Nástroje – Řešitel rovno: Min Možnosti: lineární model Měněné buňky: $C$12:$E$13 Buňky F12-F14, F18-F20 – součet řádku Buňky C14-E14, C20-E20 – součet sloupce v příslušné tabulce Omezující podmínky: $C$12:$E$13>=0nezáporný počet aut $C$14:$E$14=$C$8:$E$8dodržení podmínek zadání $F$12=$F$6dodržení počtu aut ve skladech ($F$13=$F$7 již není třeba) Řešit

206 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 206 Řešitel 11/12 Nastavení Řešitele pro Úlohu 2

207 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 207 Řešitel 12/12 Řešení Úlohy 2 pomocí Excelu

208 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 208 Vlastní Možnost tvorby či editace panelů nástrojů a voleb menu podrobný výklad viz volbu Nástroje – Vlastní ve Wordu v Excelu chybí možnost tvorby klávesových zkratek (pouze jako v PowerPointu) Připojit – panel nástrojů je přidán do sešitu

209 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 209 Možnosti Nástroje – Možnosti: 13 karet pro nastavení vlastností Excelu Zobrazení Výpočty Úpravy Obecné Převod Vlastní seznamy Graf Barva Mezinárodní Ukládání Kontrola chyb Pravopis Zabezpečení

210 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 210 Karta Zobrazení 1/2 Podokno úloh při spuštění (standard) Řádek vzorců (standard) Stavový řádek (standard) Okna na hlavním panelu (standard) Komentáře Žádné Pouze indikátor komentáře (standard) Komentář a indikátor Objekty (grafika včetně grafů) Zobrazit vše (standard) Zobrazit zástupné symboly Skrýt vše

211 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 211 Karta Zobrazení 2/2 Možnosti okna Konce stránek Záhlaví řádků a sloupců (standard) Vodorovný posuvník (standard) Vzorce (nezapínat) Symboly přehledu Svislý posuvník (standard) Mřížky (standard) Nulové hodnoty (zobrazení nul v buňkách ano/ne) Ouška listů (standard) Barva mřížky lze nastavit alternativní barvu mřížky Excelu

212 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 212 Karta Výpočty Výpočet Automaticky (standard) Ručně Automaticky kromě tabulek Přepočítat před uložením Přepočítat (F9) (všechny otevřené listy) Přepočítat list (aktuální a propojené) Iterace (u numerických výpočtů) – při nevhodném nastavení Excel nenajde řešení (např. nízký počet iterací při Hledání řešení ve vzorci =LOG(A1)+LOG(A2)) Nejvyšší počet iterací (počet vypočtených přiblížení) Maximální změna (rozdíl mezi dvěma následujícími iteracemi) Možnosti sešitu Aktualizovat vzdálené odkazy Uložit hodnoty z externích propojení Přesnost podle zobrazení Povolit popisky ve vzorcích Kalendářní systém 1904

213 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 213 Karta Úpravy Úpravy přímo v buňce umožňuje editaci obsahu buňky přímo v buňce Excelu (jinak pouze v řádku vzorců) Rozšířit formáty a vzorce v seznamu zajistí automatické formátování buněk dle předchozích položek seznamu Povolit přetahování buněk myší buňku či oblast přetahujeme tažením za její rámeček Umožnit automatické zadávání procent Upozornění před přepsáním buněk Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení Posunout výběr po stisknutí klávesy Enter Směr: dolů, nahoru, doprava, doleva Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení buněk Pevný počet desetinných míst Počet: Vyjmout, kopírovat a řadit objekty s buňkami grafika je vázána na buňku a bude se příslušně měnit při uvedených operacích Potvrdit aktualizaci automatických propojení Animovat vkládání a odstraňování Umožnit automatické dokončování hodnoty buněk

214 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 214 Karta Obecné Nastavení Styl odkazu R1C1 (alternativní adresování buněk Excelu) Výzva pro vlastnosti sešitu Ignorovat jiné aplikace Zvuková zpětná kontrola Popisy funkcí Ovládání lupy pomocí myši IntelliMouse Nabízet názvy posledních x souborů Webové možnosti Počet listů v novém sešitu Standardní písmo:Velikost: Výchozí umístění souborů Umístění souborů otevřených při spuštění Uživatelské jméno

215 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 215 Karta Převod Soubory aplikace Excel uložit jako: nastavení standardního formátu ukládaných souborů Nastavení Přístupová klávesa: Aktivuje hlavní nabídku Převod navigačních kláves Možnosti tisku Převod výpočtu vzorců Převod zadání vzorců Pro konverzi z programu Lotus 1-2-3

216 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 216 Karta Vlastní seznamy Vlastní seznamy: Položky seznamu: Přidat Odstranit Importovat seznam z buněk: Importovat

217 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 217 Karta Graf Aktivní graf Kreslit prázdné buňky jako: Nekreslit (nechat mezery) Kreslit jako nuly Interpolovat Kreslit jen viditelné buňky Velikost grafu podle okna Popisy grafu Zobrazit názvy Zobrazit hodnoty

218 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 218 Karta Barva Standardní barvy paleta barev k dispozici v Excelu lze změnit tlačítkem Změnit Výplně grafu paleta barev pro výplně grafů (sloupcové, výsečové…) Spojnice grafu paleta barev pro spojnice grafů (spojnicové, bodové…) Změnit – umožňuje změnit aktuální paletu barev Původní – návrat k původní paletě barev Excelu Kopírovat barvy z zkopíruje paletu barev z jiného současně otevřeného sešitu

219 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 219 Karta Mezinárodní Zpracování čísel Oddělovač desetinných míst Oddělovač tisíců Použít oddělovače ze systému Tisk Povolit záměnu formátů A4 a Letter (Letter je standardní formát v některých zemích) Zprava doleva Výchozí směr: Zleva doprava Zprava doleva Pohyb kurzoru: Logický Vizuální Zobrazit aktuální list zprav doleva Zobrazit řídící znaky doporučeno ponechat standardní nastavení této karty

220 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 220 Karta Ukládání Nastavení souboru pro automatické obnovení Nastavení Ukládat informace pro automatické obnovení každých x minut Místo uložení informací automatického obnovení Možnosti sešitu Zakázat automatické obnovení

221 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 221 Karta Kontrola chyb Nastavení Povolit kontrolu chyb na pozadí Barva indikátoru chyb (trojúhelníček v levém horním rohu buňky) Obnovit ignorované chyby Pravidla Vyhodnocené hodnoty jsou převedeny na chybové hodnoty Text kalendářního data pomocí dvouciferného letopočtu Číslo uložené jako text Nekonzistentní vzorec v oblasti Vzorec vynechává buňky v oblasti Neuzamčené buňky obsahující vzorce Vzorce odkazující na prázdné buňky nastavení událostí a jevů, které Excel považuje za chybu

222 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 222 Karta Pravopis Pravopis Jazyk slovníku Přidat slova do Doporučení pouze z hlavního slovníku Přeskakovat slova velkými písmeny Přeskakovat slova s číslicemi Přeskakovat internetové adresy a adresy souborů Možnosti automatických oprav Informace specifické pro jazyk

223 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 223 Karta Zabezpečení Nastavení šifrování souboru u tohoto sešitu Heslo pro otevření Upřesnit Nastavení sdílení souboru u tohoto sešitu Heslo pro úpravy Doporučeno jen pro čtení Digitální podpisy Možnosti pro používání soukromých údajů Při uložení ze souboru odebrat osobní informace Zabezpečení maker

224 8. Data

225 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 225 Data Excel je možno použít pro základní operace s databázemi (seznamy) První řádek záhlaví databáze (struktura věty) doporučeno formátovat jinak než další řádky (Excel podle toho pozná záhlaví seznamu) od dalších řádků ho neoddělujeme prázdným řádkem Další řádky věty (záznamy) databáze obsahují vlastní údaje seznamu mají shodnou strukturu Jeden sloupec jedna položka (pole) databáze obsahuje jeden specifický typ informace (např. jméno) Databáze (Seznam) musí být od dalších údajů v listu oddělena ze všech stran alespoň jedním prázdným řádkem a sloupcem

226 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 226 Funkce SVYHLEDAT Popis Funkce SVYHLEDAT vyžaduje vytvoření tzv. Kódovací tabulky Parametry funkce SVYHLEDAT: Hledat – hodnota přítomná jak v seznamu, tak i v Kódovací tabulce (v prvním sloupci) Tabulka – prohledávaná Kódovací tabulka (název či rozsah oblasti) možno zadat názvem tabulky nebo rozsahem buněk musí být řazena podle prvního sloupce vzestupně Sloupec pořadové číslo sloupce v Kódovací tabulce, ze kterého chceme čerpat hodnotu Typ nevyplněno nebo PRAVDA: prohledává na přibližnou shodu 0 nebo NEPRAVDA: prohledává na přesnou shodu =SVYHLEDAT(Hledat; Tabulka; Sloupec; Typ)

227 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 227 Funkce SVYHLEDAT Prakticky

228 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 228 Funkce DENTÝDNE vrací pořadí dne v týdnu argumenty: Pořadové: číslo ve tvaru datumu Typ: určuje způsob resp. počátek číslování: 1: ne – 1, po – 2, út – 3… 2: po – 1, út – 2, st – 3… 3: po – 0, út – 1, st – 2…

229 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 229 Řazení seznamu 1/2 Rychlé (podle jednoho sloupce seznamu) seznam musí mít v prvním řádku záhlaví kliknout kamkoli do sloupce, podle kterého řadíme vzestupně: ikona sestupně: ikona záhlaví se neřadí pořadí shodných hodnot se zachová seřadí se celá věta (řádek) seznamu Řazení lze použít i v oblasti bez záhlaví V takovém případě se seřadí pouze vybraná oblast

230 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 230 Řazení seznamu 2/2 Podrobné nastavení (podle více sloupců seznamu) Podrobné (podle více sloupců) seznamu Data – Seřadit Až tři kritéria (sloupce) řazení: Seřadit podle Dále podle Pak podle U každého kritéria je možno zvolit Vzestupné či Sestupné řazení Lze explicitně nastavit, zda seznam obsahuje záhlaví Možnosti: další nastavení parametrů řazení Hlavní klíč řazení – řazení podle hodnot uživatelského seznamu Rozlišovat malá a velká – malá písmena se řadí před velká Seřadit shora dolů – řazení řádků Seřadit zleva doprava – řazení sloupců

231 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 231 Filtrování dat 1/2 Automatický filtr Data – Filtr – Automatický filtr Pro výběr řádků dle zadaného kritéria Kliknutí na šipku u sloupce – seznam tříd lze filtrovat podle libovolné hodnoty ve sloupci (všechny jsou zobrazeny) Vše: sloupec nebude filtrován (vypnutí filtru) Vlastní: složitější kombinace dvou kritérií Prvních 10: dialog pro nastavení n maximálních, minimálních či prvních n procent extrémních hodnot k dispozici pouze pro číselné položky Filtrovací podmínky u více sloupců se kombinují (platí zároveň, průnik) Modré zabarvení šipky – filtr u sloupce je zapnut

232 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 232 Filtrování dat 2/2 Rozšířený filtr Data – Filtr – Rozšířený filtr Nutno připravit filtrovací tabulku – Oblast kritérií tabulka musí obsahovat filtrovací položky stejného názvu jako vlastní seznam hodnoty v Oblasti kritérií vedle sebe – platí zároveň (průnik) zobrazí se pouze řádky s oběma hodnotami hodnoty v Oblasti kritérií pod sebou – platí jedna nebo druhá (sjednocení) zobrazí se všechny řádky, které obsahují jednu nebo druhou hodnotu Odkazovací kritéria využití výpočtu s použitím funkce aplikované na seznam v tomto případě necháme hlavičku Oblasti kritérií prázdnou, ale vybíráme ji např. =C5>PRŮMĚR($C$5:$C$12) zobrazí všechny hodnoty v oblasti C5:C12, jejichž hodnota je větší než průměr této oblasti Data – Filtr – Rozšířený filtr – Kopírovat jinam – Kopírovat do zde určená buňka se stane počátkem zápisu výsledků nastaveného filtru lze nastavit i hlavičku sloupců a výběr pro výsledky filtru Data – Filtr – Zobrazit vše zruší rozšířený filtr

233 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 233 Formulář Data – Formulář Přehledné zobrazení seznamu po větách Název formuláře se převezme z názvu listu vložené hodnoty lze ve formuláři editovat (bílé pozadí) vypočtené hodnoty nelze ve formuláři editovat (šedé pozadí) vpravo nahoře: pořadové číslo aktivní věty z celkového počtu Nový: přidání nové věty na konec seznamu Odstranit: smazaná aktuální věty Obnovit: při editaci věty obnoví počáteční stav Předchozí, Další, posuvník – pohyb v seznamu po větách Kritéria – nastavení filtrovací podmínky pro zobrazení vět ve formuláři (např. „>3”)

234 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 234 Souhrny 1/2 Data - Souhrny rychlé vyhodnocení seznamů se stejnými hodnotami v položce (skupinami) bez přípravy vzorců před vytvořením souhrnů je třeba seznam seřadit podle položky, ke které chceme souhrny vytvářet souhrny se počítají pouze pro číselné položky seznamu

235 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 235 Souhrny 2/2 Postup: kliknout do seznamu Data – Souhrny U každé změny ve sloupci: nastavit sloupec, ke kterému vytváříme souhrny Použít funkci: druh výpočtu pro souhrny (součet, průměr, počet…) Přidat souhrn do sloupce: určení sloupce pro zobrazení vypočtených souhrnů Nahradit aktuální souhrny – v případě existujících souhrnů Konec stránky mezi skupinami – odstránkuje po každém souhrnu Celkový souhrn pod daty – v opačném případě bude Celkový souhrn před daty a dílčí souhrny před příslušnými skupinami Odebrat vše – zrušení souhrnů Ikony u souhrnů +, – rozbalení/sbalení dílčí větve souhrnu 1, 2, 3,…zobrazení zvoleného počtu úrovní souhrnu

236 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 236 Ověření dat 1/3 Karta Nastavení Data – Ověření Ve vybraných buňkách můžeme zajistit zamezení vložení nesprávných či jinak nežádoucích údajů včetně vhodných informačních dialogů pro uživatele Karta Nastavení – Ověřovací kritéria – Povolit lze zvolit typ dat přípustných pro zvolenou buňku či výběr v závislosti na zvoleném typu dat se zpřístupní další možnosti pro upřesnění vkládaných hodnot u většiny typů určujeme hodnotu mezi dvěma hodnotami (min. a max.) např. celé číslo od 1 do 5 (klasifikace) Výjimky: Seznam: u buňky se zobrazí seznam přípustných hodnot, určený zadáním rozsahu buněk v poli Zdroj Vlastní: umožňuje vložit odkaz na vzorec, který omezuje vkládání dat Přeskakovat prázdné buňky – buňky bez hodnoty budou ignorovány Rozevírací seznam v buňce – šipka u buňky s nabídkou hodnot seznamu Použít tyto změny u všech ostatních buněk se stejným nastavením provedená nastavení se uplatní i na další buňky v listu se stejným ověřením Vymazat vše – zruší provedená nastavení ověření

237 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 237 Ověření dat 2/3 Karta Zpráva při zadávání Zobrazit zprávu po výběru buňky povolí/zakáže zobrazení zprávy Nadpis nadpis zprávy (zobrazí se v prvním řádku zprávy tučně) Zpráva při zadávání vlastní text zprávy

238 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 238 Ověření dat 3/3 Karta Chybové hlášení Zobrazit chybové hlášení po zadání neplatných dat Styl druh dialogu určený zobrazenou ikonou: Stop: vůbec nepovolí vložení údaje do buňky Varování Informace Nadpis Nadpis hlášení – zobrazí se v titulku dialogového okna Chybové hlášení vlastní text chybového hlášení

239 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 239 Tabulka Vytvoření tabulky dat z hodnot a vzorců v listu Umožňuje tzv. citlivostní analýzu dat, tj. automatický výpočet vzorce v závislosti na různých vstupních hodnotách Příklad: určení měsíční splátky úvěru při různých akontacích a úrokových sazbách

240 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 240 Sloučit Data – Sloučit provedení statistické operace pro data ze dvou či více tabulek současně Funkce – výběr slučovací operace Odkaz – buňky ze slučované oblasti; všechny slučované oblasti je nutno vložit do seznamu oblastí Všechny odkazy tlačítkem Přidat Procházet – umožňuje slučovat data z jiných souborů Excelu Vložit propojení na zdrojová data – zajistí automatickou aktualizaci sloučené tabulky při změně zdrojových dat 123 456 789 101112 81012 141618 SUMA: čísla v odpovídajících si buňkách tabulek se sečtou

241 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 241 Skupina a přehled Data – Skupina a přehled analogie souhrnů u seznamů používá se pro části tabulky, které nemají charakter seznamu volba neumožňuje provádět matematické operace v tabulce již musí být vytvořeny vzorce pro souhrny je možno definovat více úrovní skupin funkce seskupí související data Automatický přehled pokusí se seskupit data automaticky Vymazat přehled odstraní vybrané seskupení Nastavení určení, zda jsou souhrny v řádcích či ve sloupcích nastavení grafického formátu stylu souhrnu (pro různé úrovně jsou předdefinovány různé styly)

242 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 242 Kontingenční tabulka a graf 1/10 Úvodní informace slovník: kontingent – pevně stanovené množství vytváříme ji ze seznamu Excelu nebo z externích seznamů (např. z databáze Accessu) speciální nástroj zobrazení a analýzy dat variabilní možnosti nastavení seznam Excelu určený pro tvorbu kontingenční tabulky nesmí obsahovat souhrny volba Data – Kontingenční tabulka a graf zapne průvodce vytvořením kontingenční tabulky (grafu)

243 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 243 Kontingenční tabulka a graf 2/10 Postup tvorby tabulky Otevřeme soubor Ukazky\Kontingence.xls s připravenou databázíUkazky\Kontingence.xls Kurzor umístíme kdekoli v seznamu Data – Kontingenční tabulka a graf Průvodce kontingenční tabulkou a grafem 1/3 – výběr zdroje dat použijeme: Seznam nebo databáze Microsoft Excel Kontingenční tabulka Průvodce kontingenční tabulkou a grafem 2/3 – výběr oblasti dat (pouze potvrdíme Excelem navrženou oblast) Průvodce kontingenční tabulkou a grafem 3/3 – výběr zdroje dat Nový list Rozvržení: Řádek: Program Sloupec: Měsíc Data: Počet Dokončit Výsledek: list Kontingence s výslednou tabulkou a panelem nástrojů Kontingenční tabulka

244 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 244 Kontingenční tabulka a graf 3/10 Panel nástrojů Kontingenční tabulka různé možnosti nastavení (viz níže) Formát kontingenční tabulky – výběr z připravených formátů Sestava 4: odsazený formát – obdoba sestavy – pro dlouhé či tištěné výstupy Průvodce grafem vytvoří k tabulce graf Skrýt detaily skryje detaily nastavené další ikonou odstranění stažením příslušného pole z tabulky Zobrazit detaily podrobné informace k dané položce podle volby dalšího údaje Aktualizovat data v případě změny dat ve zdrojovém seznamu (souboru) Zahrnout skryté položky… provádí součty i z aktuálně skrytých položek Vždy zobrazovat položky vypnout při pomalém zobrazovaní dat Nastavení pole zobrazí dialog Pole kontingenční tabulky Zobrazit/Skrýt seznam polí zobrazí či skryje seznam polí, které jsou zdrojem pro Kontingenční tabulku

245 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 245 Kontingenční tabulka a graf 4/10 Seznam polí Seznam polí kontingenční tabulky Použitá pole jsou zobrazena tučně Pole odstraníme přetáhnutím mimo tabulku Vložení stránkového pole Typ: Typ – Oblast stránek – Přidat do (nebo přetažením pole Typ do horního řádku tabulky) Šipky u jednotlivých položek lze používat k filtrování údajů Tlačítko Kontingenční tabulka – Zobrazit stránky – Typ – OK zobrazení variant stránkových polí pro údaj Typ do jednotlivých listů vytvořené listy se pojmenují hodnotami údaje Typ

246 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 246 Kontingenční tabulka a graf 5/10 Další možnosti Kontingenčních tabulek BON (A5) – Zobrazit detaily – Typ – OK podrobné informace o údaji Typ BON (A5) – Skrýt detaily zruší výpis podrobností (pro úplné odstranění je třeba pole Typ stáhnout z tabulky) B5 (prodej BON v lednu) – poklepat výpis vět, ze kterých tabulka čerpá hodnoty vloží se do nového listu Seznam polí – Název dne – Oblast sloupců – Přidat do podrobné informace o prodeji v jednotlivých dnech týdne Seznam polí – Tržba – přesunout do oblasti dat přidá datové pole tržba; chová se obdobně jako pole Počet B6 (Součet z Tržba) – Nastavení pole – Souhrn – Průměr – OK změna agregační funkce tržeb ze součtu na průměr B6 – Nastavení pole – Souhrn – Součet – Možnosti – Zobrazit data – % sloupce – OK podíl prodeje jednotlivých programů na měsíčním prodeji v procentech

247 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 247 Kontingenční tabulka a graf 6/10 Další možnosti Kontingenčních tabulek Kurzor na názvu řádkového či sloupcového pole (např. BON) – Nastavení pole: možnost skrytí, filtrace, řazení údajů aj. Aktualizace po změně dat ve zdrojovém seznamu nutno provádět ručně tlačítkem Aktualizovat na panelu nástrojů Kontingenční tabulka přidáme-li údaje do seznamu, je nutno patřičně upravit i oblast dat Kontingenční tabulky (panel nástrojů – Kontingenční tabulka – Průvodce) Ikona Kontingenční tabulka – Vybrat – Umožnit výběr možnost výběru jednotlivých částí tabulky buď pro celou tabulku, nebo pro aktuálně vybrané pole Výpočtová položka kurzor do pole s názvem programu (např. A5) Kontingenční tabulka – Vzorce – Výpočtová položka Název: např. BON & FIN Vzorec – Položky: BON – Přidat + (zapsat ručně) – FIN – Přidat – OK

248 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 248 Kontingenční tabulka a graf 7/10 Další možnosti Kontingenčních tabulek Výpočtové pole Kontingenční tabulka – Vzorce – Výpočtové pole Název: např.: „Nárůst 20 %” Vzorec: =Počet*1,2 – Přidat – OK Seznam vzorců Kontingenční tabulka – Vzorce – Seznam vzorců vytvoří se na novém listě Ikona Možnosti tabulky formátování uvedení celkových součtů zobrazení prázdných a chybových buněk aj.

249 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 249 Kontingenční tabulka a graf 8/10 Kontingenční graf Ikona Průvodce grafem – z údajů kontingenční tabulky se vytvoří interaktivní graf na novém listě Tlačítka polí v grafu fungují jako filtr údajů Odstraníme Tržbu celkem – změna v tabulce se ihned promítne do grafu V listě grafu se panel nástrojů Kontingenční tabulka upraví – první ikona se změní na Kontingenční graf Je-li aktuální pole, můžeme zde upravovat jeho vlastnosti jako v Kontingenční tabulce Skrýt tlačítka kontingenčního grafu – připraví graf pro tisk (vypne zobrazení ovládacích polí)

250 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 250 Kontingenční tabulka a graf 9/10 Externí data Data – Kontingenční tabulka a graf – Externí zdroj dat – Kontingenční graf (s kontingenční tabulkou) Načíst data – Zvolit zdroj dat – Nový zdroj dat – OK 1. Zadejte název zdroje dat: např. Externí data 2. Vyberte ovladač pro typ databáze, ke které žádáte přístup: Microsoft Access (*.mdb) 3. Klepněte na tlačítko Připojit a zadejte informace požadované ovladačem: Připojit – Vybrat – cesta k souboru Kontingence.mdb – OK – OKKontingence.mdb Vyberte výchozí tabulku pro zdroj dat (volitelné): Deník – OK – OK Jednodušší způsob napojení na externí data bez dotazu: Načíst data – Zvolit zdroj dat – Databáze MS Access (*.mdb)

251 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 251 Kontingenční tabulka a graf 10/10 MS Query – Průvodce dotazem Průvodce dotazem – volba sloupců výběr údajů z databáze Deník – pravá šipka (>) vybere vše – Další Průvodce dotazem – filtrování dat případné nastavení kritérií výběru Další Průvodce dotazem – pořadí řazení případné zadání řazení dat podle zvoleného údaje Průvodce dotazem – dokončení Načíst data do aplikace Microsoft Excel – Dokončit Další Rozvržení – nastavit např. stejně jako při předchozí práci s kontingenční tabulkou Dokončit Do sešitu se vloží dva listy s kontingenční tabulkou a grafem čerpají z externí databáze změna v databázi se po aktualizaci promítne do kontingenční tabulky i grafu Kontingenční tabulka – Průvodce – druhé okno Průvodce – Načíst data případná modifikace zdrojových dat

252 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 252 Načíst externí data Načtení dat z jiných aplikací do Excelu Data – Importovat – Externí data – Nový databázový dotaz dále postupujeme podobně jako při práci s kontingenční tabulkou před dokončením je možno strukturu dotazu uložit na disk (přípona DQY) Data – Importovat – Externí data – Importovat data jednodušší varianta bez dotazové části lze importovat i jiné typy dokumentů, např. textové Zobrazí se panel nástrojů Externí data Upravit dotaz – změna nastavení dotazu, např. přidání údaje ze zdroje dat do tabulky Excelu Vlastnosti oblasti dat – různá nastavení pro vytvořenou tabulku Parametry dotazu – speciální typ parametrických dotazů; vytváří se ve volitelně instalované aplikaci MS Query Aktualizovat data – při změně dat ve zdrojovém souboru Zrušit aktualizaci Aktualizovat vše – v případě, že sešit obsahuje více oblastí externích dat Stav aktualizace

253 9. Soubor

254 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 254 Nový soubor Soubor – Nový Ikona Nový na panelu nástrojů Standardní (Ctrl+N) Volba z menu Soubor – Nový otevře podokno úloh: Otevřít sešit výběr z naposledy otevřených souborů Další sešity – vyhledání sešitu Nový Prázdný sešit – otevře nový soubor Nový z existujícího sešitu vytvoří soubor založený na souboru již existujícím Nový ze šablony Obecné šablony karta Obecné – Sešit: standardní šablona Excelu karta Řešené úlohy: šablony pro některé úlohy šablony můžeme vytvářet (např. Soubor – Uložit jako – Typ souboru: šablona) Šablony na webových serverech Šablony ne serveru Microsoft.com Uložením sešitu, který vychází ze šablony se vytvoří nový soubor Excelu (nikoli šablona) další šablony na webu

255 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 255 Otevření a zavření souboru Soubor – Otevřít (ikona,Ctrl+O) otevření existujícího sešitu dialog známe z Wordu (je stejný pro všechny aplikace MS Office XP) otevření textového souboru v Excelu – spustí se průvodce importem souboru Soubor – Zavřít zavře aktuální soubor v případě změn od posledního uložení zobrazí výzvu k uložení souboru

256 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 256 Uložení souboru Soubor – Uložit (ikona,Ctrl+S) uloží soubor pod existujícím názvem do složky, ze které byl otevřen první uložení souboru: otevře dialog Uložit jako umožňuje nastavit název, typ, umístění a další parametry souboru Sešity Excelu 2002 lze otevřít též ve verzích Excel 97 a Excel 2000, v jiných nikoli (přípona *.xls) Pro otevření v Excelu 95, v Excelu 5.0 či v jiných starších verzích Excelu je nutno soubor uložit v příslušném formátu

257 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 257 Ochrana souboru Ochrana proti ztrátě dat (např. při výpadku proudu) časté ukládání souboru resp. jeho kopie automatické ukládání Nástroje – Možnosti – Ukládání – Ukládat informace pro automatické obnovení každých x minut automaticky vytvářená záložní kopie souboru Soubor – Uložit jako – Nástroje – Obecné možnosti – Vždy vytvořit záložní kopii před původní název souboru vloží „Zálohování” přípona *.xlk Ochrana souboru proti neoprávněnému otevření či úpravám Soubor – Uložit jako – Nástroje – Obecné možnosti – Heslo pro otevření soubor nelze otevřít bez znalosti hesla totéž jako Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – Heslo pro otevření Soubor – Uložit jako – Nástroje – Obecné možnosti – Heslo pro úpravy bez hesla se soubor otevře jen pro čtení to lze obejít uložením kopie souboru pod jiným názvem Soubor – Uložit jako – Nástroje – Obecné možnosti – Doporučeno jen pro čtení pouhé doporučení

258 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 258 Export dokumentu Soubor – Uložit jako – Typ souboru Sešit Microsoft Excel (*.xls) – standardní formát Šablona (*.xlt) – uloží soubor jako šablonu Excelu Text oddělený tabulátory (*.txt) – uloží text a hodnoty; oddělovače sloupců: tabulátory Sešit Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls) – pro otevření ve starších verzích Sešit Microsoft Excel 97-2000 a 5.0/95 (*.xls) – duální formát pro otevření ve všech uvedených verzích CSV (oddělený středníkem) (*.csv) – uloží text a hodnoty; oddělovače sloupců: středníky Dokument MS Excel 4.0, 3.0, 2.1 (*.xls) – formát starších verzí Excelu Formátovaný text oddělený mezerami (*.prn) – uloží text a hodnoty; oddělovače sloupců: mezery další možnosti: různé databázové a tabulkové programy včetně jiných OS (Lotus 1-2-3, Quattro Pro, dBase…), XML, HTML aj.

259 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 259 Uložit jako webovou stránku 1/3 Statickou Soubor – Uložit jako webovou stránku Celý sešit sešit Excelu uloží jako www tak, že simuluje ouška listů uloží se i vytvořené grafy vytvoří složku pro nezbytné soubory (např. graf je uložen jako obrázek formátu GIF) Výběr: List – uloží aktuální list (není označen výběr) Graf – uloží vybraný graf (vytvoří složku pro nezbytné soubory) uloží výběr buněk tabulky (souvislý obdélníkový výběr) Změnit název – umožní změnit název zobrazující se v titulku webové stránky stránky lze pouze prohlížet

260 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 260 Uložit jako webovou stránku 2/3 Dynamickou (s prvky interaktivity) Soubor – Uložit jako webovou stránku Přidat možnosti interakce (pouze pro Excel 4.01 či vyšší) stránku či graf se zdrojovými daty lze uložit v dynamickém tvaru, tj. tak, že je možno měnit hodnoty buněk přímo na webové stránce (Office Spreadsheet ze skupiny Microsoft Office Web Components) tyto změny se nepromítnou do zdrojového souboru Excelu na webové stránce se zobrazí panel nástrojů: otevře okno O součástech MS Office Web Components včetně odkazu na domovský web Zpět – vrátí poslední akci Vyjmout – výběr vyjme do schránky Kopírovat – výběr zkopíruje do schránky Vložit – obsah schránky vloží do tabulky na pozici kurzoru AutoSum – součet oblasti Seřadit vzestupně – vzestupné řazení vět v tabulce Seřadit sestupně – sestupné řazení vět v tabulce Aktualizovat vše Automatický filtr – výběr vět dle zvoleného kritéria Exportovat do aplikace MS Excel – změny provedené na www se neukládají; pokud uložení změn požadujeme, je nutno dokument uložit jako dokument Excelu a znovu publikovat Příkazy a možnosti – nastavení vlastností webové interaktivní tabulky (lze i z místní nabídky)

261 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 261 Uložit jako webovou stránku 3/3 Interaktivní kontingenční tabulka a graf Označíme kontingenční graf Soubor – Uložit jako webovou stránku – Publikovat Zvolte položku: Položky na název listu s grafem Možnosti zobrazení: Přidat interaktivitu k: Funkce grafu – zatrhnout Otevřít publikovanou webovou stránku v prohlížeči Příkazy a možnosti: nastavení ovlivňující vzhled a chování kontingenční tabulky a grafu na www Tlačítko Seznam polí: možnost přidání položky do sloupcových, řádkových aj. polí rozbalí se až po klepnutí do tlačítka plus u příslušné položky Kliknutím pravým tlač. myši na položce – přesunout do oblasti (řádků, sloupců aj. možnosti úprav) Přetažením názvu pole na políčko „Sem přetáhněte pole filtrů” vytvoříme stránkové (filtrovací) pole Automatický přepočet rozbalit hodnoty ledna (+) – Tržba – Automatický přepočet – Součet Zobrazit jako Součet z tržby – Zobrazit jako – Procento celkového součtu Souhrn označit pole – Souhrn Automatický filtr Filtr: šipka u pole – výběr hodnot uvedená ikona Automatický filtr výběr zruší Exportovat od aplikace MS Excel změny uvedené na webové stránce se uloží ve formě tabulky Excelu

262 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 262 Webový archiv Soubor – Uložit jako – Typ souboru: Webový archiv Běžné uložení dokumentu jako www – grafika a jiné pomocné soubory se uloží do zvláštní složky Webový archiv – vše se uloží do jediného souboru MHTML Soubor webového archivu má příponu MHT Celý webový server lze takto publikovat jako jeden soubor, nebo ho poslat jako přílohu e-mailu Od verze Internet Exploreru 4.0

263 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 263 Uložit prostor Soubor – Uložit prostor V případě více otevřených vhodně uspořádaných sešitů, chceme-li toto uspořádání uchovat Toto uspořádání se uloží se do souboru s příponou XLW

264 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 264 Hledat Soubor – Hledat zobrazí podokno úloh pro vyhledání souboru Základní hledání nebo Rozšířené hledání (lze přepnout v dolní části podokna) Rozšířené hledání – umožňuje definovat složitější podmínky (filtry) pro vyhledání souboru obdobný vyhledávač je v celé sadě programů MS Office

265 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 265 Náhled webové stránky Soubor – Náhled webové stránky aktuální list zobrazí tak, jak by vypadal po uložení do formátu HTML (Soubor – Uložit jako – Typ souboru: Webová stránka)

266 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 266 Vzhled stránky Karta Stránka Soubor – Vzhled stránky Orientace: na výšku na šířku Měřítko: (pro potřeby tisku) Upravit na: změna měřítka v procentech aktuální velikosti stránky (od 10 % do 400 %) Přizpůsobit na: použijeme např. v případě, že se nevejde sloupec na stránku; určíme, na kolik stránek vodorovně a svisle se vytiskne obsah listu Formát papíru standardní kancelářský: A4 = 210 mm x 297 mm Kvalita tisku laserových tiskáren: 300 či 600 dpi (dot per inch = bodů na palec) Číslo první stránky: zadáme, pokud se liší od 1 Tisk: otevře dialog pro tisk dokumentu (Soubor – Tisk) Náhled: zobrazí náhled dokumentu (Soubor – Náhled) Možnosti: otevře dialog pro nastavení možností aktuálně připojené tiskárny

267 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 267 Vzhled stránky Karta Okraje Nastavení okrajů stránky Nastavení okrajů záhlaví a zápatí Velikost okrajů záhlaví a zápatí musí být větší než velikost písma v nich, nebo dojde k překryvu Obsah stránky Excelu je možno centrovat vodorovně či svisle

268 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 268 Vzhled stránky Karta Záhlaví a zápatí lze vybrat z nabízených variant záhlaví či zápatí v obou případech se zobrazí náhled nebo je možno vytvořit záhlaví a zápatí vlastní (zvlášť pro levý, střední a pravý oddíl) Ikony v dialogu slouží ke vkládání či formátování objektů záhlaví a zápatí Význam ikon dle jejich pořadí: Písmo – dialog pro nastavení Písma Číslo stránky – vloží číslo stránky Stránky celkem – vloží počet stránek dokumentu Datum – vloží aktuální datum Čas – vloží aktuální čas Cesta a soubor – vloží cesta k souboru a jeho název Název souboru – vloží název souboru Název listu – vloží název listu Vložit obrázek – vloží obrázek Formát obrázku – umožňuje nastavit formát obrázku Údaje se vkládají pomocí polí – při tisku, otevření souboru či stisku F9 dojde k jejich aktualizaci Záhlaví a zápatí může obsahovat více údajů a více řádků

269 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 269 Vzhled stránky Karta List Oblast tisku – výběr (omezení) tisknuté oblasti Tisk názvů – nastavení opakování názvů sloupců či řádků na všech stránkách tisknutého dokumentu Tisk – zatržením určujeme, co se bude s dokumentem tisknout Mřížka Černobíle Koncept – netiskne se mřížka a grafika (urychlení tisku) Záhlaví řádků a sloupců Komentáře – určujeme způsob tisku komentářů na konci listu tak jak jsou v listu zobrazené Chyby v buňkách – určujeme způsob tisku chyb jak jsou zobrazené prázdné buňky místo chyb symboly „- - ” nebo „#N/A” místo chyb Pořadí tisku stránek – viz náhled

270 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 270 Vzhled stránky Karta Graf Soubor – Vzhled stránky Pokud tiskneme grafický list (tj. graf je vložen jako nový list), je karta List nahrazena kartou Graf a ostatní karty se modifikují Na celou stránku – případná změna proporcí grafu tak, aby se vytiskl na celou stranu Podle stránky – velikost grafu se upraví na maximum proporcionálně (poměr výšky a šířky grafu se zachová) Vlastní – závisí na velikosti grafu (tisk ve skutečné velikosti)

271 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 271 Náhled Soubor – Náhled (ikona ) Další, Předchozí pohyb mezi tiskovými stranami dokumentu Lupa zvětšení obsahu náhledu Tisk otevře dialog tisku Vzhled otevře dialog pro nastavení vzhledu stránky Okraje zobrazení okrajů s možností úprav tažením myší Zobrazit konce stránek přepne do režimu zobrazení konců stran Zavřít ukončí režim Náhledu

272 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 272 Tisk Soubor – Tisk Ikona tisk pošle dokument přímo na tiskárnu (přeskočí dialog pro nastavení parametrů tisku) Název zobrazení seznamu připojených tiskáren Tisk do souboru vytvoří soubor s příponou PRN, který lze tisknout přímo např. z DOSu (starší OS Microsoftu latentně přístupný i ve Windows např. pomocí příkazového řádku), a to i bez přítomnosti Excelu (avšak na předem nastavené tiskárně) Rozsah tisku výběr stran pro tisk Tisknout výběr, sešit či aktivní (označené) listy Kopie počet kopií k tisku a jejich pořadí Vlastnosti dialog pro nastavení vlastní tiskárny Najít tiskárnu vyhledá v síti tiskárnu neuvedenou v seznamu příkaz DOSu pro tisk PRN souboru: copy /b nazev.prn lpt1

273 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 273 Oblast tisku Soubor – Oblast tisku – Nastavit oblast tisku oblast tisku se v listu označí graficky (např. v normálním zobrazení černou přerušovanou čarou) jedna nebo více oblastí buněk listu určených k tisku pro tisk oblasti není třeba nastavovat výběr (stačí ponechat volbu Soubor – Tisk – Rozsah tisku: Vše) přidání buněk do oblasti tisku: Zobrazit – Konce stránek – místní nabídka: Přidat do oblasti tisku vymazání oblasti tisku: Zobrazit – Konce stránek – místní nabídka: Obnovit oblast tisku Soubor – Oblast tisku – Vymazat oblast tisku

274 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 274 Odeslat Soubor – Odeslat odeslání souboru e-mailem podmínkou je instalace poštovního programu Soubor – Odeslat – Příjemce pošty soubor se vloží přímo do e-mailu (nikoli jako příloha) Soubor – Odeslat – Příjemce pošty (jako příloha) soubor se vloží přímo do e-mailu ve formě přílohy Soubor – Odeslat – Příjemce pošty (na revizi) sledování změn provedených recenzentem sešit musí být nastaven jako sdílený nesdílený sešit se vloží jako příloha do nové poštovní zprávy Soubor – Odeslat – Příjemce směrování zobrazí dialog Směrovací adresa pro zadání adres příjemců po prohlédnutí všemi příjemci je dokument automaticky vrácen odesílateli

275 10. Nápověda

276 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 276 Nápověda 1/2 Zobrazení nápovědy: F1 ikona Nápověda – Nápověda pro MS Excel zapsáním dotazu v pravém horním rohu obrazovky pomocí Pomocníka Struktura nápovědy: Obsah – nápověda ve formě elektronické knihy Answer Wizard – obsahuje pole pro zadání dotazu Index (rejstřík) – abecední uspořádání hesel Práce s heslem nápovědy: Automaticky uspořádat – Excel i nápověda se zobrazí zároveň (vedle sebe) Skrýt/Zobrazit – skryje/zobrazí levé podokno nápovědy Vpřed, Zpět – pohyb v historii hledání Tisk – vytiskne aktuální heslo na tiskárně Možnosti – další možnosti nápovědy

277 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 277 Nápověda 2/2 Nápověda – Co je to? (Shift+F1) – kliknutím myší na objekt zobrazení informací o objektu Nápověda – Sada Office na webu webová stránka Microsoftu s aktuálními informacemi Nápověda – Aktivovat produkt aktivace či aktualizace informací o používané sadě MS Office Nápověda – Rozpoznat a opravit kontrola instalace Excelu s případnou opravou Nápověda – O aplikaci Microsoft Excel základní informace o Excelu: verze autoři vlastník licence telefonní číslo technické podpory

278 11. Dodatky

279 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 279 Klávesové zkratky Excelu Viz ukázku

280 Kapitola 4: Vložit Microsoft Excel © Jan Felger 2005 datum a čas 280 Materiály z Internetu