Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský"— Transkript prezentace:

1 Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský
ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

2 Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy
Zkušební normy Rozdělení pozemních komunikací podle zákona 13/1997 Sb. v platném znění: - dálnice - silnice (I., II. a III. třídy) - místní komunikace - funkční skupiny A - rychlostní B - sběrné C - obslužné D - D1 se smíšeným provozem - D2 nepřístupné provozu motor. vozidel - účelové komunikace Stránka 2 ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

3 Konstrukce vozovky pozemních komunikací se skládá:
Kryt - tvoří povrch vozovky Podkladní vrstva - má hlavní nosnou funkci, roznáší zatížení. Obvykle se rozděluje na horní a spodní  podklad Ochranná vrstva má rovněž nosnou funkci a dále funkci přerušovací (proti vzlínání vody), filtrační (proti pronikání podložní zeminy), ochrana před účinky mrazu, drenážní (plošná drenáž). Zhutněná pláň Stránka 3 ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

4 Ochranné vrstvy + Podkladní vrstvy
Nestmelené směsi Stmelené směsi ČSN EN Kamenivo pro nestm. a stmelené HP ČSN EN Z1 Specifikace - Vrstva ze ŠD Vrstva ze ŠP - MZK MZ ČSN Vrstva z vibrolisovaného štěrku (VŠ) ČSN Provádění kontrola Ochranná vrstva není běžným standardem a používá se jen ve zvláštních případech. ČSN EN – Kamenivo pro nestm. A stmelené hydraul.pojivy (2008) + Z2 03/2014 – ruší normu z 2013 ČSN EN Nestmelené směsi – Specifikace (2011) +Z1 (2014) Rozdělení, požadavky na kamenivo, zkoušení ČSN Nestmelené vrstvy – Provádění kontrola (2006) ČSN Nestmelené vrstvy – vrstva z vibrolisovaného štěrku (2006) Za nestmelenou směs se považuje i směs kameniva podle ČSN EN nebo mechanicky zpevněná zemina. Stránka 4 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

5 Podkladní vrstvy – vrstvy ze ŠD
ČSN Prolévané vrstvy ze štěrku částečně vyplněnou cementovou maltou ČSN Asfaltocementový beton ČSN Prolévané vrstva kameniva zpevněného popílkovou suspenzí ČSN Prolévané vrstvy - Penetrační makadam ČSN EN Zeminy upravené cementem ČSN EN Zeminy upravené struskou ČSN EN Zeminy upravené hydraul.silnič.pojivy ČSN EN Zeminy upravené popílkem Stránka 5 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

6 Podkladní vrstvy Stmelené směsi ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené cementem
ČSN EN Směsi stmelené struskou ČSN EN Směsi stmelené popílkem ČSN EN Směsi stmelené hydr.sil.pojivy ČSN EN , 12, 13 a 14 upravené zeminy ČSN Mezerovitý beton ČSN EN ,2,3,5 (2013) ČSN EN Zeminy upravené cementem ČSN EN Zeminy upravené struskou ČSN EN Zeminy upravené hydraul.silnič.pojivy ČSN EN Zeminy upravené popílkem (2008) ČSN Mezerovitý beton (2008) ČSN Provádění a kontrola (2014) ČSN Provádění a kontrola Stránka 6 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

7 Podkladní vrstvy ČSN 736124-1 Zhutnitelnost směsí ČSN EN 13286-2
Proctor modifikovaný Prováděné zkoušky Pevnost v tlaku Doba zpracovatelnosti Odolnost proti vodě a mrazu Zhutnitelnost směsí ČSN EN (2011) Oprava 1 (2014) Výsledek zkoušky udává hodnotu vlhkosti nutnou pro zajištění dostatečného zhutnění směsi, odpovídajícího požadované suché srovnávací objem. hmotnosti. Průkazní zkoušky Stránka 7 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

8 Podkladní vrstvy ČSN 736124-1 Zhutnitelnost směsí ČSN EN 13286-2
Zhutnitelnost směsí ČSN EN (2011) Oprava 1 (2014) Výsledek zkoušky udává hodnotu vlhkosti nutnou pro zajištění dostatečného zhutnění směsi, odpovídajícího požadované suché srovnávací objem. hmotnosti. Průkazní zkoušky Stránka 8 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

9 Podkladní vrstvy ČSN 736124-1 Požadavky na kamenivo
Kvalitativní kategorie ČSN EN 13242 Návrhové křivky zrnitosti Použití pevnostních tříd Horní vrstvy Spodní vrstvy C3/4, C5/6, C8/10 C1,5/2 , C3/4 Kategorie podle ČSN EN ed. 2 pro třídu pevnosti nově povinné křivky zrnitosti Do C 0,8/1 se do podkladních vrstev nedoporučuje používat C15/20 se používají je vyjímečně – jsou nahrazovány betony podle ČSN EN bez vlivu prostředí Pokud se použijí válcová zkušební tělesa se štíhlostním poměrem jiným než 1 nebo 2, musí se před použitím stanovit korelace s válcovými tělesy o štíhlostním poměru 1 nebo 2 Stránka 9 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

10 Podkladní vrstvy ČSN 736124-1 Požadavky na kamenivo C1,5/2 a C3/4
C5/6,C8/10, C12/16 Zrnitost HK DK směs GC 80/20 GF 80 GA 80 GC 85/15 GF 85 GA 85 Tvarový index - SI55 Odolnost proti zmrazování F4 Odolnost proti drcení LA LA50 Požadavky na kamenivo pro a jejich kategorizace jsou v normě ČSN EN A1 (2008), Změna Z2 z 04/2014 . Odolnost proti zmrazování : Ztráta hmotnost menší než 4% z Stránka 10 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

11 Podkladní vrstvy ČSN 736124-1 Požadavky na kamenivo C1,5/2 a C3/4
C5/6,C8/10, C12/16 Max. obsah jemných HK částic DK směs fDeklarovaná f f9 Obsah organických látek světlejší než etalon Složky v hrubém rec.kamen. X1- Ostatní vlastnosti bez požadavků Obsah jemných částic do velikosti 0,063 mm : povolená odchylka je + 5% Humusovitost stanovená NaOH Složky v Hrubém recyklovaném kamenivu: méně než 1% (dřevo, plast, guma, soudržné zeminy – jíly) Požadavky na obsah Síry, MgO, síranů v recyklovaném kamenivu, MgO, Stránka 11 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

12 Podkladní vrstvy Zkušební normy
ČSN EN Úvod, požadavky a odběr vzorků ČSN EN Proctorova zkouška ČSN EN Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN Stanovení doby zpracovatel. směsí ČSN EN Výroba zkušebních těles ČSN Provádění a kontrola shody, Příloha A Zkouška odolnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy proti mrazu a vodě ,2,41,42,45,50 ( ) stanovení objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků (2014) Zdůraznit výrobu zkušebních těles v prováděcí normě výhradně Proctor modifikovaný Pro C1,5/2 a C3/4 a C5/6 se provádějí zkoušky odolnosti proti mrazu a vodě ČSN Příloha A Stránka 12 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy
Výroba zkušebních těles Proctor modifikovaný Stránka 13 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

14 Podkladní vrstvy Stanovení pevnosti v tlaku Rozměry těles Hmotnost
Úprava těles Zatěžování Posouzení způsobu porušení těles Stránka 14 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

15 Mezerovitý beton - ČSN 736124-2
Kvalitativní kategorie kameniva ČSN EN 12620 Požadavky na kamenivo – beze změn Mezerovitý beton se používá k vytvoření podkladní vrstvy vozovky s celoplošným drenážním účinkem. (03/2008) Požadavky na kamenivo – ČSN EN (2008) +Z2 (2014) Stránka 15 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

16 Mezerovitý beton Zkušební normy ČSN EN 12390-3 Pevnost v tlaku
ČSN EN Objemová hm. ztvrdlého betonu ČSN Mezerovitý beton (Výroba zkušeb. těles, stanovení objemu mezer) ČSN EN Pevnost v tlaku (2009) ČSN EN (2009) Stránka 16 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

17 Kryty vozovky Cementobetonový kryt ČSN EN 13877-1 Část 1: Materiály
ČSN EN Část 2: Funkční požadavky ČSN EN Část 3: Specifikace pro trny vč.Z1 ČSN Část 1: Provádění a kontrola shody Zkoušky typu betonu ITT Zkušební úseky pro schválení typu horní část vozovky určená k přímému pojíždění vozidly; podle počtu vrstev se rozlišuje:– jednovrstvový a vícevrstvový kryt betonová vrstva schopná nést přímé dopravní zatížení a působení prostředí. Výrobkové normy: -1 a -2:2013, -3:2006, Z1 2014 Prováděcí norma: 2014 Nově zapracované požadavky na technologii CBK s povrchem z obnaženého kameniva (vymývaný resp. kartáčovaný povrch). Průkazní zkoušky, zkušební úsek, recyklované kamenivo Stránka 17 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

18 Cementobetonový kryt Nová technologie úpravy povrchu – obnažené kamenivo Stránka 18 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

19 ČSN 736123-1 Provádění a kontrola shody
Požadavky na kamenivo – ČSN EN 12620 CB I, CB II CB III Zrnitost (HK 4/8) (Gc 90/15) Obsah jemných částic TK 0/8 - f3 Tvarový index (horní CBK) SI (SI15) Součinitel Los Angeles HTK (LA25) LA50 Ohladitelnost (vrchní vrstva) (PSV > 53) (CBK s obnaženým kamenivem) Pro horní beton cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem se požaduje hodnota PSV ≥ 53. Stránka 19 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

20 ČSN 736123-1 Provádění a kontrola shody
Požadavky na kamenivo CB I, CB II CB III Odolnost proti zmrazování a rozmrazování DK F TK F2 Trvanlivost zk. Na2SO4 max. 8% po 5 cyklech Nasákavost WA24 deklarovaná Humusovité látky Obsah volné slídy DK TK 0/8 max. 0,5 % - V případě vyšší hodnoty nasákavosti > 1,0 % lze provést trvanlivosti urychlenou zkoušku Na2SO4. Pokud je výsledek této zkoušky nevyhovující, musí být provedena zkouška odolnosti proti zmrazování a rozmrazování a výsledek této zkoušky je rozhodující. V případě vyhovující hodnoty nasákavosti se zkouška odolnosti proti zmrazování a rozmrazování neprovádí Stránka 20 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

21 ČSN 736123-1 Provádění a kontrola shody
Požadavky na cement CB I CB II, CB III Druh cementu CEM I 42,5 CEM I 32,5 (42,5) CEM II/A-S 32,5 (42,5) CEM II/B-S 32,5 (42,5) Ztráta žíhání (hm.CEM) max.3% bez požadavku Obsah C3A ve slínku max.8% Počátek tuhnutí min.1,5h Jemnost mletí (m2.kg-1) max. 350 max. 400 Obsah Na2Oekv. 0,24 Obsah MgO – vypuštěno pokud možno s nejnižší ekvivalentem alkálií Na2O ekv. Stránka 21 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

22 ČSN 736123-1 Provádění a kontrola shody
Požadavky na čerstvý beton Obsah vzduchu (obj. %) Minim. hodnoty Max. dopor. hodnota jednotlivého měření Průměrná hodnota Jednotliv.hodnota Max. zrno 8 mm 5,0 4,5 7,0 Max. zrno 16 mm 4,0 6,5 Max. zrno 22 mm 3,5 6,0 Maximální doporučená hodnota jednotlivého měření obsahu vzduchu Cementobetonové kryty CB I a CB II min kg/m3 Cementobetonové kryty CB III min kg/m3 , Max. 420 kg/m s Dmax 8mm max 500 kg/m3 Horní beton pro povrch s obnaženým kamenivem min. 420 kg/m3 Požadavky na křivku zrnitosti jsou stejné Stránka 22 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

23 ČSN 736123-1 Provádění a kontrola shody
Požadavky na ztvrdlý beton CB I CB II CB III Pevnostní třídy v tlaku C 30/37C 25/30 Pevnost v tahu za ohybu F 4,5 F 4,0 Pevnost v příčném tahu nepředepisuje se Stupeň vlivu prostředí XF4, XD3 dle dok. Nejmenší počet cyklů C/A 100/75 75/50 Max. odpad (g.m-2) 1000 Max.souč.prostor. rozložení vzd.pórů 0,24 Stránka 23 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

24 Kryty vozovky Zkušební normy ČSN EN 12350-7 Stanovení obsahu vzduchu
ČSN EN Pevnost v tlaku ČSN EN Pevnost v tahu ohybem ČSN EN Pevnost v prostém tahu ČSN Stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a ch.r.l ČSN EN Pevnost v tlaku (2009) ČSN EN Pevnost v tahu ohybem 2009 ČSN EN Pevnost v prostém tahu (2010) ČSN Stanovení odolnosti proti působení vody a ch.r.l (1985) metoda C (2003) Stránka 24 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

25 Děkuji za pozornost Ing. Stanislav Smiřinský BETOTECH, s.r.o.
Beroun 660,26601 Beroun Stránka 25 Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí


Stáhnout ppt "Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský"

Podobné prezentace


Reklamy Google