Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MBM Jméno: Tomáš Pijáček Login: PIJ006 BPMN BPMN Business process modeling notation.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MBM Jméno: Tomáš Pijáček Login: PIJ006 BPMN BPMN Business process modeling notation."— Transkript prezentace:

1 MBM Jméno: Tomáš Pijáček Login: PIJ006 BPMN BPMN Business process modeling notation

2 MBM – Business process modeling notation PIJ006 BPMN  standard pro modelování podnikových procesů  vznikl pod organizací BPMI (Initiative) r. 2004  využívá Business Process Diagramy (BPD)  umožňuje zachytit a zobrazit  vnitřní hierarchii aktivit  závislosti mezi aktivitami (workflow)  hlavní výhodou je přehlednost a čitelnost

3 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Event (událost)  reprezentuje událost v procesu, která přímo ovlivňuje chod procesu  děli se na počáteční, průběžné a konečné

4 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Event – Extended element set

5 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Activity (činnosti)  reprezentují činnost, která má být vykonána uvnitř procesu („Vytvořit Objednávku“)  činnosti se dělí na: Task (úkol) – atomické, nerozkresluje se Sub-process – vložený proces

6 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Activity - extended element set  Úkoly (Task)  Loop – opakující se aktivita  Compensation – „undo“ aktivita, která vrací data do vstupních hodnot v případě zrušení provázané aktivity. Nesmí být navázána pomocí Sequence flow (pouze pomocí association)  Multiple instance – aktivita může probíhat ve více „výskytech“ najednou  Sub-procesy  Ad-hoc – nemá předem známé pořadí vnitřních aktivit

7 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Gateways (brány)  místa větvení či sbíhání procesů  děli se na 4 typy: exclusive, inclusive, complex a parallel  Exclusive  Exclusive – vytváří několik cest, tok procesu může běžet pouze jednou z nich. XOR  Inclusive  Inclusive – používají se tam, kde je možné pokračovat přes bránu více než jednou cestou. OR  Complex  Complex – používají se tam, kde není možné použít předchozí typy a kde probíhá více dělení cest v několika branách.  Parallel  Parallel – běh procesu více cestami najednou. Větvení/slučování. AND

8 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Gateways (brány)

9 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Connection Object (spojovací objekty) Sequence Flow (sekvenční tok)  vyjadřuje následnost procesních toků  zdroj i příjemce sekvenčních toků musí být aktivita, událost či brána.  nesmí přesahovat hranice bazénu ani subprocesu

10 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Connection Object (spojovací objekty) Message Flow (tok zpráv)  zobrazuje zasílání zpráv mezi procesy  používají se pouze pro komunikaci dvou bazénů, uvnitř jednoho bazénu se nesmí používat

11 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Connection Object (spojovací objekty) Association (asociace)  vytváří obecné vztahy mezi elementy (např. mezi datovým objektem a aktvititou)

12 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Swimlanes (plavecké dráhy) Pool (bazén)  smyslem je souhrn procesů nebo procesu, které vykonávají interní části podniku  komunikace mezi bazény probíhá pomocí Message Flow Lines (dráhy)  smyslem je oddělení jednotlivých účastníků na procesu, nebo souhrnu procesů  komunikace mezi drahami probíhá pomocí Sequence Flow

13 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Swimlanes (plavecké dráhy)

14 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Artifacts (artefakty)  podávají doplňující informaci o procesu  artefakty je možné libovolně rozšiřovat a přidávat další symboly, ty však nesmí být zaměnitelné s těmi, které jsou součástí standardu BPMN Data objects (objekty)  ukazují, jak jsou data a dokumenty používány uvnitř procesu  definují se také jako vstupy či výstupy aktivit

15 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Základní elementy – Artifacts (artefakty) Groups (skupiny)  seskupují elementy procesu, které spolu nějakým způsobem souvisí  mohou překračovat hranice bazénů Annotations (poznámky)  poskytují další informace k procesu

16 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Příklad č.1: ukázka rozhodování

17 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Příklad č.2: ukázka událostí

18 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Příklad č.3: Swimlanes

19 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Použité zdroje:  http://www.gliffy.com/blog/2008/12/08/gliffy-online-release- bpmn-symbols-and-folder-management/ http://www.gliffy.com/blog/2008/12/08/gliffy-online-release- bpmn-symbols-and-folder-management/  http://bpm-sme.blogspot.com/2008/03/3-uvod-do-bpmn.html http://bpm-sme.blogspot.com/2008/03/3-uvod-do-bpmn.html  http://www.bpmn.org/ http://www.bpmn.org/

20 MBM – Business process modeling notation PIJ006 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "MBM Jméno: Tomáš Pijáček Login: PIJ006 BPMN BPMN Business process modeling notation."

Podobné prezentace


Reklamy Google