Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BPMN Business process modeling notation

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BPMN Business process modeling notation"— Transkript prezentace:

1 BPMN Business process modeling notation
MBM Jméno: Tomáš Pijáček Login: PIJ006

2 MBM – Business process modeling notation PIJ006
BPMN standard pro modelování podnikových procesů vznikl pod organizací BPMI (Initiative) r. 2004 využívá Business Process Diagramy (BPD) umožňuje zachytit a zobrazit vnitřní hierarchii aktivit závislosti mezi aktivitami (workflow) hlavní výhodou je přehlednost a čitelnost

3 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Event (událost) reprezentuje událost v procesu, která přímo ovlivňuje chod procesu děli se na počáteční, průběžné a konečné

4 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Event – Extended element set

5 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Activity (činnosti) reprezentují činnost, která má být vykonána uvnitř procesu („Vytvořit Objednávku“) činnosti se dělí na: Task (úkol) – atomické, nerozkresluje se Sub-process – vložený proces

6 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Activity - extended element set Úkoly (Task) Loop – opakující se aktivita Compensation – „undo“ aktivita, která vrací data do vstupních hodnot v případě zrušení provázané aktivity. Nesmí být navázána pomocí Sequence flow (pouze pomocí association) Multiple instance – aktivita může probíhat ve více „výskytech“ najednou Sub-procesy Ad-hoc – nemá předem známé pořadí vnitřních aktivit

7 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Gateways (brány) místa větvení či sbíhání procesů děli se na 4 typy: exclusive, inclusive, complex a parallel Exclusive – vytváří několik cest, tok procesu může běžet pouze jednou z nich. XOR Inclusive – používají se tam, kde je možné pokračovat přes bránu více než jednou cestou. OR Complex – používají se tam, kde není možné použít předchozí typy a kde probíhá více dělení cest v několika branách. Parallel – běh procesu více cestami najednou. Větvení/slučování. AND

8 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Flow Object (objekty toku) Gateways (brány)

9 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Connection Object (spojovací objekty) Sequence Flow (sekvenční tok) vyjadřuje následnost procesních toků zdroj i příjemce sekvenčních toků musí být aktivita, událost či brána. nesmí přesahovat hranice bazénu ani subprocesu

10 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Connection Object (spojovací objekty) Message Flow (tok zpráv) zobrazuje zasílání zpráv mezi procesy používají se pouze pro komunikaci dvou bazénů, uvnitř jednoho bazénu se nesmí používat

11 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Connection Object (spojovací objekty) Association (asociace) vytváří obecné vztahy mezi elementy (např. mezi datovým objektem a aktvititou)

12 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Swimlanes (plavecké dráhy) Pool (bazén) smyslem je souhrn procesů nebo procesu, které vykonávají interní části podniku komunikace mezi bazény probíhá pomocí Message Flow Lines (dráhy) smyslem je oddělení jednotlivých účastníků na procesu, nebo souhrnu procesů komunikace mezi drahami probíhá pomocí Sequence Flow

13 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Swimlanes (plavecké dráhy)

14 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Artifacts (artefakty) podávají doplňující informaci o procesu artefakty je možné libovolně rozšiřovat a přidávat další symboly, ty však nesmí být zaměnitelné s těmi, které jsou součástí standardu BPMN Data objects (objekty) ukazují, jak jsou data a dokumenty používány uvnitř procesu definují se také jako vstupy či výstupy aktivit

15 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Základní elementy – Artifacts (artefakty) Groups (skupiny) seskupují elementy procesu, které spolu nějakým způsobem souvisí mohou překračovat hranice bazénů Annotations (poznámky) poskytují další informace k procesu

16 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Příklad č.1: ukázka rozhodování

17 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Příklad č.2: ukázka událostí

18 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Příklad č.3: Swimlanes

19 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Použité zdroje:

20 MBM – Business process modeling notation PIJ006
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "BPMN Business process modeling notation"

Podobné prezentace


Reklamy Google