Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologické éry Zem ě PRVOHORY. nejmladší horniny nejstarší horniny trilobiti – vůdčí zkamenělina prvohor amoniti – vůdčí zkamenělina druhohor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologické éry Zem ě PRVOHORY. nejmladší horniny nejstarší horniny trilobiti – vůdčí zkamenělina prvohor amoniti – vůdčí zkamenělina druhohor."— Transkript prezentace:

1 Geologické éry Zem ě PRVOHORY

2

3

4

5 nejmladší horniny nejstarší horniny trilobiti – vůdčí zkamenělina prvohor amoniti – vůdčí zkamenělina druhohor

6

7 #PrvekNázvy prvků Poločas rozpadu 1 147 Sm- 143 NdSamarium-Neodium106 miliardy let 2 87 Rb- 87 SrRubidium-Stroncium 48,8 miliardy let 3 187 Re- 187 OsRhenium-Osmium 41,6 miliardy let 4 176 Lu- 176 HfLutetium-Hafnium38 miliardy let 5 232 Th- 208 PbThorium-Olovo14 miliardy let 6 238 U- 206 PbUran-Olovo 4,47 miliardy let 7 40 K- 40 ArDraslík-Argon 1,31 miliardy let 8 235 U- 207 PbUran-Olovo707 milionů let 9 10 Be- 10 BBerylium-Bor1,52 milionu let 10 36 Cl- 36 ArChlór-Argon300 tisíc let 11 234 U- 230 ThUran-Thorium248 tisíc let 12 230 Th- 226 RaThorium-Radium75,4 tisíc let 13 14 C- 14 NUhlík-Dusík5,715 tisíc let

8 Prvohory – paleozoikum 545 mil. až 250 milion ů let p ř ed dneškem trvaly asi 300 milionů let rozvoj mnohobuněčných organismů vývoj obratlovců přechod života na souš! docházelo k horotvorným dějům– vytvářela se rozsáhlá vrásová pohoří vznik ložisek nerostných surovin, hlavně černého uhlí

9 PRVOHORY (paleozoikum) rozdělují se na starší a mladší prvohory během nich proběhla dvě vrásnění - kaledonské - starší prvohory - hercynské (variské)– mladší prvohory (Český masiv) vůdčím živočichem byl trilobit v oceánech se rozšířily ryby, paryby, později na souši obojživelníci a plazi rostliny vystupovaly na souš, vytvořily se karbonské pralesy na konci prvohor život téměř zanikl ‒ došlo k hromadnému vymírání 90 % mořských živočichů existoval superkontinent Pangea

10 Prvohory

11

12 Kambrium život pouze v mořích:  rostliny - sinice a mořské řasy  prvoci dírkonošci, kteří žili ve schránce, z níž vystrkovali panožky  bezobratlí se schránkou, např. žahavci koráli, jejichž činností vznikaly mocné vrstvy vápenců, měkkýši, četné živočišné houby a zejména trilobiti

13 Kambrium Nejčastějším živočichem byl trilobit. Patří mezi členovce, tělo měl kryté pohyblivým krunýřem. Dosahoval velikosti od 0,5 cm po 75 cm, zdržoval se převážně v blízkosti dna, kde vyhledával potravu - menší bezobratlé živočichy.

14 Barrandien = ráj trilobit ů Barrandién – území jihozápadně od Prahy tvořené prvohorními vápenci a břidlicemi Joachim Barrande (1799 ‒ 1883) věnoval celý život studiu trilobitů. Své sbírky věnoval Národnímu muzeu v Praze.

15 Anomalocaris Canadaspis Marrella Sanctacaris Opabinia Členovci kambrických moří Yohoia Hurdia

16 Ordovik

17 Kromě již známých korálů a trilobitů se začali objevovat ramenonožci, graptoliti, hlavonožci a první obratlovci. V ordoviku žil i první dravec na Zemi ‒ hlavonožec Orthoceras. Měřil až 5 m!

18 https://www.youtube.com/watch?v=gmZfxOYNdbQ

19 Silur  Probíhá horotvorná činnost - kaledonské vrásnění.  Objevují se první suchozemské rostliny.  V moři se rozšířili se graptoliti, měkkýši i členovci.  Rozvíjí se ryby.

20 Devon  někdy nazývaný jako období ryb – obrovský rozvoj různých skupin ryb  rozvoj suchozemských rostlin  první pralesy výtrusných rostlin

21 Devon  Koncem devonu se objevují první suchozemští členovci (štíři) a první obojživelníci (krytolebci). Obojživelníci patrně vznikli z lalokoploutvých ryb, které měly primitivní pomocné plíce a silně vyztužené ploutve (zárodky končetin). Mohly se tedy z bažin přesouvat po souši a hledat vodu.

22

23 Karbon (carbon = uhlí)  masivní horotvorné děje - hercynské vrásnění  rozsáhlé pralesy přesliček, plavuní a kapradin stromového vzrůstu (až 30 m)  první nahosemenné rostliny ‒ kordaity

24 Karbon – mo č ály a pralesy Karbonské kapraďorosty se v močálech rozkládaly procesem karbonizace (rozklad hmoty za nepřístupu vzduchu, z prvků v biomase zbyde uhlík a nepatrné stopy síry). Tímto procesem z nich za 300 milionů let vzniklo černé uhlí. 57.

25 Karbon  rozvoj suchozemských členovců - mnohonožek, pavouků a hlavně hmyzu, který dobývá vzduch  pravážka Meganeura měla rozpětí křídel až 75 cm!

26 Karbon  rozvoj obojživelníků  na konci útvaru vznikali první plazi Labidosaurus hamatus Neoaetosauroides

27 Perm  rozvoj plazů  koncem permu rozvoj nahosemenných rostlin

28 V permu nastalo hromadné vymírání výtrusných rostlin, dírkonošců, trilobitů, graptolitů, prvohorních korálů, některých druhů ryb, obojživelníků i plazů. Permské vymírání je nejrozsáhlejší hromadné vymírání organismů v historii Země. Statisticky vymřelo přes 60% suchozemských a až 96% všech vodních druhů. Druhy, které přežily katastrofu, ovládly život v mořích, i na kontinentech. Vymírání bylo zřejmě způsobeno součinností několika doložených faktorů, jako například mohutná sopečná činnost provázená rozsáhlými výlevy lávy, pokles mořské hladiny či nedostatek kyslíku.

29 PRVOHORY Prvohory – starší a mladší Důkazy o životě – z četných zkamenělin. Studiem zkamenělin se zabývá paleontologie. Stáří hornin určujeme podle tzv. vůdčích zkamenělin (např. trilobiti, graptoliti) - vrstvy obsahující stejné vůdčí zkameněliny jsou stejně staré. Zemský povrch se měnil vrásněním – dvě velká vrásnění - při variském vzniká Český masiv Starší prvohory: rozvoj života v moři – rozkvět členovců – trilobitů, nástup obratlovců - paryb a ryb koncem starších prvohor – přechod rostlin i živočichů na souš – první cévnaté rostliny, suchozemští členovci, obojživelníci Mladší prvohory stromovité plavuně, přesličky a kapradiny  vznik černého uhlí vznik nahosemenných rostlin rozvoj hmyzu nástup plazů koncem mladších prvohor – největší vymírání organismů na Zemi

30 1)Jaké důkazy o životě se zachovaly z éry prvohor? Jak vznikaly? 2)Jak se nazývá věda, která se zabývá studiem zkamenělin? 3)Jak určujeme stáří hornin? Co jsou „vůdčí zkameněliny“? Uveď 2 příklady. 4)Kde se rozvíjel život na počátku prvohor (v kambriu a ordoviku)? 5)Kdy se objevili první obratlovci a kteří obratlovci to byli? 6)V jaké periodě prvohor se objevily první suchozemské organizmy? Co je hlavní podmínkou přechodu organizmů na souš? 7)Co je typické pro periodu karbon? Co nám z tohoto období zůstalo? 8)Které organizmy kromě rostlin se v mladších prvohorách rozšířili na souši? 9)Jaká událost se odehrála na konci prvohor? 10)K jakým změnám zemského povrchu během prvohor docházelo?


Stáhnout ppt "Geologické éry Zem ě PRVOHORY. nejmladší horniny nejstarší horniny trilobiti – vůdčí zkamenělina prvohor amoniti – vůdčí zkamenělina druhohor."

Podobné prezentace


Reklamy Google