Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK Vítejte na Dni otevřených dveří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK Vítejte na Dni otevřených dveří."— Transkript prezentace:

1 Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK Vítejte na Dni otevřených dveří

2 Co dnes uslyšíte:  CO jsme zač  CO jsme zač jak si stojí fakulta v rámci UK  CO se u nás studuje  CO se u nás studuje nabídka biologických studijních programů/oborů a který je k čemu dobrý  JAKse u nás studuje  JAK se u nás studuje je to trošku jiné než na střední škole  a JAK se k nám dostanete  a JAK se k nám dostanete přihláška a přijímací zkoušky

3 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze založena 1920 centrum výuky a výzkumu, rozpočet 2004 cca 0,5 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) pedagogický sbor –29 profesorů –73 docentů –171 odborných asistentů –31 asistentů –celkem 304 pedagogů + 422 ostatních pracovníků studenti –888 bakalářských –2032 magisterských –537 doktorských –celkem 3457 CO jsme zač

4 Biologická sekceBiologická sekce Chemická sekce Geologická sekce Geografická sekce Ústav pro životní prostředí CO jsme zač

5 3 „biologické“ budovy Viničná 7 katedra antropologie a genetiky člověka katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie katedra parazitologie katedra ekologie katedra zoologie katedra učitelství a didaktiky biologie katedra filosofie a dějin přírodních věd Dále výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR a servisní pracoviště: elektronová a konfokální mikroskopie, sekvenace DNA, proteinová laboratoř. CO jsme zač

6 Viničná 5 katedra genetiky a mikrobiologie katedra fyziologie rostlin a výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR CO jsme zač

7 Benátská 2 katedra botaniky CO jsme zač

8 Botanická zahrada UK CO jsme zač je součástí Přírodovědecké fakulty UK založena roku 1775 na místě bývalé Jezuitské zahrady na Smíchově. po roce 1890 postupně přenášena na dnešní místo rozloha 3,5 ha, asi 2000 m 2 zasklených ploch několik pro ČR unikátních stromu, pověstná kolekce kaktusů a sukulentů Nejcennější venkovní kolekcí je expozice středoevropské květeny

9 Studium Je třístupňové: bakalářskébakalářské (Bc.) (Navazující) magisterské(Navazující) magisterské (Mgr.) (po rigorózní zkoušce RNDr.) doktorskédoktorské (Ph.D.) Do každého stupně přijímací zkoušky ( o těch později). Každý stupeň ukončen Státní závěrečnou zkouškou. CO se u nás studuje

10 Bakalářské studium studijní program "Biologie" Biologie –studijní obor "Biologie" Biologie se zaměřením na vzdělávání –studijní obor "Biologie se zaměřením na vzdělávání“ jednooborové dvouoborové v kombinaci s Matematikou, Chemií, Zeměpisem nebo Tělesnou výchovou studijní program "Speciální chemicko- biologické obory" Molekulární biologie a biochemie organismů –studijní obor "Molekulární biologie a biochemie organismů" CO se u nás studuje

11 Navazující MAGISTERSKÉ studium antropologie a genetika člověkaantropologie a genetika člověka botanikabotanika algologie a ekologie řasalgologie a ekologie řas bryologie a lichenologiebryologie a lichenologie mykologiemykologie geobotanikageobotanika cévnaté rostlinycévnaté rostliny fyziologie a anatomie rostlinfyziologie a anatomie rostlin buněčná a molekulární biologie rostlinbuněčná a molekulární biologie rostlin zoologiezoologie zoologie bezobratlýchzoologie bezobratlých entomologieentomologie zoologie obratlovcůzoologie obratlovců etologie a ekologieetologie a ekologie filozofie a dějiny přírodních vědfilozofie a dějiny přírodních věd teoretická a evoluční biologieteoretická a evoluční biologie genetika a mikrobiologiegenetika a mikrobiologie genetikagenetika virologievirologie molekulární biologiemolekulární biologie mikrobiologiemikrobiologie fyziologie živočichů a vývojová biologiefyziologie živočichů a vývojová biologie fyziologie živočichůfyziologie živočichů neurobiologieneurobiologie fyziologie buňkyfyziologie buňky vývojová biologievývojová biologie imunologieimunologie parazitologieparazitologie ekologieekologie hydrobiologiehydrobiologie ekologie populací a společenstevekologie populací a společenstev učitelství a didaktika biologieučitelství a didaktika biologie učitelství biologie pro střední školyučitelství biologie pro střední školy CO se u nás studuje

12 Doktorské studium (Ph.D.) vysoce specializované, důraz na samostatnou vědeckou činnost studijní programy na biologické sekci: »Ekologie » Ekologie » Antropologie » Antropologie » Antropologie a genetika člověka » Antropologie a genetika člověka » Anatomie a fyziologie rostlin » Anatomie a fyziologie rostlin » Botanika » Botanika » Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie » Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie » Vývojová biologie » Vývojová biologie » Fyziologie živočichů » Fyziologie živočichů » Parazitologie » Parazitologie » Imunologie » Imunologie » Mikrobiologie » Mikrobiologie » Zoologie » Zoologie » Teoretická a evoluční biologie » Teoretická a evoluční biologie » Filozofie a dějiny přírodních věd » Filozofie a dějiny přírodních věd Výhradně individuální studijní plány, povinnost zahraničního studijního pobytu, povinnost publikací v odborném tisku. CO se u nás studuje

13 Zdroje informací studijní oddělení www.natur.cuni.czinternetové stránky www.natur.cuni.cz informace specifické pro biologickou sekci na www.natur.cuni.cz/biologieinformace specifické pro biologickou sekci na www.natur.cuni.cz/biologie studijní plány ("Karolínka") CO se u nás studuje

14 Bakalářské studium obor "Biologie" tříletý kreditní systém (kredity = body přidělené předmětu odpovídající ± objemu a časové náročnosti) 180 kreditů / 3 roky (60 kreditů za 1 rok) Celoevropská prostupnost studia volitelnéBiologické specifikum: povinně-volitelné předměty uspořádané do 5 „modulů“ Každý si může vytvořit individuální studijní plán, ale musí naplnit limit kreditů pro každý modul. Studium ukončeno Státní (bakalářskou) závěrečnou zkouškou, jejíž povinnou součástí je písemná bakalářská práce. JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář

15 Kreditní systém a moduly velká pestrost a množství (cca 500) nabízených předmětů  řešení studijního plánu formou tzv. modulů moduly jsou soubory tématicky, systémově příbuzných předmětů (přednášek, cvičení), jsou to bloky „povinně volitelných“ předmětů. 5 modulů (4 biologické a jeden všeobecný-podpůrný) –Buněčná a molekulární biologie –Fyziologie a anatomie/morfologie –Organismy –Ekologie a evoluce –Ostatní předměty kreditů = 24 za modulprincip: z každého modulu musí student získat aspoň povinný limit kreditů = 24 za modul Celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120Celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120 60Zbylých 60 kreditů (~ objem jednoho roku studia) lze čerpat libovolně Pro absolvování bakaláře není žádný konkrétní předmět zcela povinný (až na TV ) JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář

16 Modul: Buněčná a molekulární biologie B140P71 Základy molekulární biologie 2/1 Z, Zk (LS) 5 Pospíšek B140P15 Genetika 3/1 Z, Zk (ZS), alternativně letní semestr 5 Pikálek, Kočová B140P41 Molekulární biologie 3/0 Zk (ZS) 5 Palková B140P36 Genové inženýrství 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Vondrejs B140P37 Struktura a vlastnosti informačních biopolymerů 3/2 Zk (LS) 5 Vondrejs B140C70 Praktikum z virologie 0/3 Z (T) (ZS) 3 Španielová, Liebl B150P04 Biochemie 3/0 Zk (LS) 5 Folk B150C04 Praktikum z biochemie 0/3 Z (ZS) 3 Nováková, Pospíšil, Folk B160P57 Obecná parazitologie 2/0 Zk (LS) 3 Kulda, Volf, Horák B130P30  Rostlinná cytologie (alternativa k B130P34) 3/1 Z, Zk (ZS) 5 Votrubová, Kutík B130P34  Struktura a funkce rostlinné buňky (alternativa k B130P30) 4/0 Zk (ZS) 5 Žárský B150P31 Biologie buňky 4/0 Zk (ZS) 6 Půta, Černý J. B150C28 Cvičení z biologie buňky 0/1 Z (T) (ZS) 1 Libusová B150P22 Fyziologie buňky 3/0 Zk (ZS) 5 Kalous B140C15 Praktikum z genetiky 0/3 Z (ZS) 3 Holá, Kočová, Rothová B140P24 Biologie kvasinek 2/2 Z, Zk (ZS) 5 Janderová, Zikánová  Záměnné (počítá se jen jeden) Celkem nabízí 65 kreditů 11 zkoušek JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář

17 B140P34 Fyziologie bakterií 3/3 Z,Zk (ZS) 7 Svobodová J., Konopásek B130P14  Fyziologie rostlin (alternativa k B130P13) 3/0 Zk (LS) 4 Opatrný B130C14  Praktikum z fyziologie rostlin (dohromady s B130P14 je alternativou k B130P13) 0/1 Z (T) (LS) 2 Pavlová, Zelenková, Vojtíšková B130P13  Fyziologie rostlin (alternativa k B130P14+B130C14) 2/2 Z, ZK (ZS5 Pavlová B130P20 Růst a vývoj rostlin 2/2 Z, Zk (ZS) 5 Pavlová B130P35  Anatomie a morfologie rostlin (alternativa k B120C107) 2/2 Z, Zk (ZS) 5 Votrubová, Havlíček B120C107  Anatomie a morfologie rostlin (alternativa k B130P35) 1/1 Z (ZS) 1 Havlíček, Albrechtová B170P46 Morfologie živočichů 2/2 Z, Zk (LS) 5 Roček, Švátora, Vilímová B150P77 Histologie 2/0 Zk (LS) 3 Černý J. B150C27 Histologie - praktická cvičení 0/2 Z (T) (LS) 2 Mácha, Tlapáková B150P26B Fyziologie živočichů a člověka - bakalářské 2/0 Zk (LS) 4 Vyskočil, Moravec B150C26B Praktikum z fyziologie živočichů a člověka - bakalářské 0/1 Z (T) (LS) 2 Štefl, Vybíral, Novotná B150P11 Vývojová biologie 2/0 Zk (LS) 3 Nedvídek, Krylov, Dvořáková B150C07 Praktikum z vývojové biologie 0/2 Z (T) (LS) 2 Krylov B150P36 Neurobiologie 2/2 Z, Zk (ZS) 5 Moravec, Svoboda, Vyskočil B150P14B Imunologie - bakalářské 2/0 Zk (ZS) 3 Hořejší, Černý J. B150C15B Praktikum z imunologie 0/1 Z (T) (ZS) 2 Černý J.  Záměnné (počítá se jen jeden) Celkem nabízí 54 kreditů 10 zkoušek JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Fyziologie a anatomie/morfologie

18 B170P09I Zoologie bezobratlých 3/2 Z (T), Zk (ZS) 6 Smrž, Juřičková B170P13A Zoologie obratlovců 3/2 Z (T), Zk (LS) 6 Horáček, Zima B170T24U Terénní cvičení ze zoologie I. 0/1 Z (T) (LS) 2 Smrž B160P25 Základy parazitologie 2/0 Zk (ZS) 3 Svobodová M. B140P33I Mikrobiologie 2/2 Z, Zk (ZS) 5 Svobodová J. B140P22 Základy virologie 3/0 Zk (ZS) 5 Forstová B120P76I Botanika bezcévných rostlin 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Váňa B120P20 Botanika cévnatých rostlin 3/2 Z, Zk (LS) 6 Hrouda B120T61 Terénní cvičení z botaniky 0/1 Z (T) (LS) 2 Prášil B120P18 Mykologie 2/2 Z, Zk (ZS) 4 Váňová, Prášil B110P03 Antropologie 2/3 Z, Zk (LS) 6 Šmahel, Mazura B150C21 Kurz práce se zvířaty 0/2 Z (ZS) 2 Vybíral, Štefl Celkem nabízí 53 kreditů 9 zkoušek JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Organismy

19 B170P01 Biogeografie 2/0 Zk (ZS) 4 Horáček, Fuchs B110P07 Ekologie člověka 2/0 Zk (ZS) 3 Šmahel B160P08  Ekologie obecná (alternativa k B170P75) 3/0 Zk (ZS) 5 Černý M. B170P75  Ekologie (alternativa k B160P08) 2/0 Zk (LS) 3 Jarošík, Herben B120P35  Ekologie rostlin (alternativa k B130P22) 2/0 Zk (LS) 3 Sklenář B130P22  Ekofyziologie rostlin (alternativa k B120P35) 2/0 Zk (LS) 3 Pokorný B120P05 Terestrické ekosystémy 2/2 Z, Zk (LS) 5 Sklenář B162P01 Vodní ekosystémy 2/1 Z, Zk (LS) 4 Černý M., Petrusek B170P107 Etologie a sociobiologie 3/1 Z, Zk (ZS) 5 Frynta, Veselovský, Exnerová B170P55 Úvod do evoluční biologie 2/0 Zk (ZS) 3 Frynta, Flegr B160P60 Mikroevoluce a makroevoluce 3/0 Zk (LS) 5 Flegr, Frynta S720P373 Evoluce života 2/0 Zk (LS) 3 Markoš B170P82 Zoogeografie 2/0 Zk (ZS) 3 Vohralík, Švátora B120P38 Fytogeografie 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Stančík B160P07 Limnologie 2/2 Z, Zk (ZS) 5 Stuchlík B170P33 Vývoj přírody ČR 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Ložek B170P29 Populační ekologie 3/2 Z, Zk (ZS)6 Jarošík, Šizling G422P40 Paleobiologie 2/1 Z, Zk (ZS) 3 Kraft B150P81 Ekofyziologie živočichů a člověka 2/0 Zk (LS) 3 Vybíral, Stopka  Záměnné (počítá se jen jeden) Celkem nabízí 68 kreditů 17 zkoušek JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Ekologie a evoluce

20 B140P64 Repetitorium chemie 2/0 Zk (LS) 2 Gabriel C240C22 Laboratorní technika (alternativa k C250C01) 0/4 Z (ZS) 6 Eysseltová C250C01 Praktikum z laboratorní techniky biochemie (alternativa k C240C22) 0/4 Z (ZS) 6 Pavlíček, Martínek C260P33 Obecná chemie (alternativa k C260P54 nebo C280P58) 4/3 Z, Zk (ZS) 8 Procházka, Vlčková C260P54 Obecná chemie (pro kata, bioch, uch) (alternativa k C260P33 nebo C280P58) 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Sedláček, Pacovská, Šmejkal C280P58 Obecná chemie (pro uč. biologie) (alternativa k C260P33 nebo C260P54) 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Zemánek, Šmejkal C280P66B Organická chemie I. (dohromady s C280P67B je alternativou k C270P26+C270C26) 2/1 Z (LS) 4 Sejbal C280P67B Organická chemie II. (dohromady s C280P66B je alternativou k C270P26+C270C26) 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Sejbal C270P26 Organická chemie (dohromady s C270C26 je alternativou k C280P66B+C280P67B) 2/0 Zk (LS) 3 Kotora C270C26 Organická chemie - praktikum (dohromady s C270P26 je alternativou k C280P66B+C280P67B) 2/0 Z (T) ZS 3 C240P21A Anorganická chemie I. (dohromady s C240P21B je alternativou k C240P29) 2/2 Z, Zk (ZS) 4 Mička C240P21B Anorganická chemie II. (dohromady s C240P21A je alternativou k C240P29) 2/1 Z, Zk (LS) 4 Mička C240P29 Anorganická chemie (alternativa k C240P21A+C240P21B) 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Havlíček C260P01M Fyzikální chemie I. 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Zusková C260P02M Fyzikální chemie II. 2/1 Z, Zk (LS) 4 Zusková C230P31A Analytická chemie I. + II. 4/2 Z, Zk (ZS) 8 Jelínek S720P143 Úvod do filosofie 2/0 Zk (ZS) 3 Michálek S720P123 Skutečnost ve filosofii a vědě 2/0 Zk (ZS) 3 Kratochvíl S720P283 Filosofické základy biologie I. 2/0 Zk (ZS) 3 Neubauer S720P203 Vědecké paradigma a jeho proměny na příkladu biologie 2/0 Zk (ZS) 3 Komárek S720P163 Metody ve vědě 2/0 Zk (LS) 3 Gajdoš B160P44 Computational Genomics (alternativa k C250P30 nebo B130C52) 1/0 (T) Zk (ZS) 2 Van Ranst, Tachezy C250P30 Bioinformatika (alternativa k B160P44 nebo B130C52) 2/0 Zk (LS) 2 Vondrášek, Pačes B130C52 Úvod do bioinformatiky (alternativa k B160P44 nebo C250P30 0/2 Z (ZS) 2 Cvrčková S710P09 Základy biostatistiky 2/2 Z, Zk (LS) 5 Zvára S710P07B Výpočetní technika 1/1 Z (LS) 2 Forstová S710P03A Základy matematiky (alternativa k S710P04A) 2/2 Z, Zk (ZS) 4 Kotvalt S710P04A Matematika pro chemiky I. (alternativa k S710P03A) 4/2 Z, Zk (ZS) 8 Krylová FOE017 Vybrané kapitoly z fyziky 4/0 Zk (LS) 5 Kapsa FOE018 Další kapitoly z fyziky pro biology (navazuje na FOE017) 4/0 Zk (ZS) 5 Kapsa B160C45 Mikroskopická technika 0/2 Z (ZS) 2 Hampl, Stopka, Sacherová B160P56 Praktická metodologie vědy 2/0 (T) Zk (ZS) 3 Flegr B150C14 Kurs práce s radioizotopy 0/3 Z (LS) 3 Půta, Blahůšková JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Ostatní předměty

21 Zbylých 60 kreditů Z nabídky kateder biologické sekce, nebo jiných odborných kateder, jiných VŠ včetně zahraničních Často půjde o výběr z předmětů doporučených pro studium zamýšleného navazujícího magisterského oboru Magisterské obory proto publikují svá doporučení/požadavky formou vzorových studijních plánů = co by bakalář měl během bakalariátu absolvovat, aby se mu dál dobře studovalo. JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář

22 Státní závěrečná zkouška Bakalářská práce může (a nemusí) být předstupněm k diplomové práci magisterské. Lze s ní začít už v 1. ročníku, ale nejpozději začátkem 3. roku. Může být „jen“ zpracováním literárních pramenů k vybranému tématu, ale může zahrnovat i vlastní pozorování nebo experimentální práci. Pokud dojde na ústní zkoušku, tak si student vybírá jeden z tematických okruhů: –Buněčná a molekulární biologie –Fyziologie a anatomie/morfologie –Organismy –Ekologie a evoluce JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář

23 Uplatnění absolventa má možnost pokračovat v oborech Navazujícího magisterského studia má možnost pokračovat v oborech Navazujícího magisterského studia má komplexní všeobecné biologické vzdělání má komplexní všeobecné biologické vzdělání je vybaven nezbytnými základy chemie, fyziky a matematiky je vybaven nezbytnými základy chemie, fyziky a matematiky je vzdělán jak v experimentálních, tak v systematicko-ekologických biologických disciplinách. je vzdělán jak v experimentálních, tak v systematicko-ekologických biologických disciplinách. Příklady uplatnění: ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního, tak aplikovaného výzkumu ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního, tak aplikovaného výzkumu v laboratorních zdravotnických zařízeních v laboratorních zdravotnických zařízeních v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody) v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody) v muzeích, botanických a zoologických zahradách apod. v muzeích, botanických a zoologických zahradách apod. JAKse u nás studuje „duhový“ bakalář JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář

24 JAKse u nás studuje „bílý“ bakalář JAK se u nás studuje „bílý“ bakalář Bakalářské studium obor "Molekulární biologie a biochemie organismů" kombinace klasických biologických disciplín s chemií, biochemií, matematikou či informatikou experimentální biologické obory - práce v laboratořích nové směry ve studiu biologie jednobuněčných i mnohobuněčných organismů

25 Organizace bakalářského studia Výběr předmětů pro „Molekulární biologie a biochemie organismů“ vychází z modulového systému, společného i pro obor „Biologie“ avšak povinný odběr kreditů z jednotlivých modulů je jiný, zacílený více na experimentální biologii a potřebnou interdisciplinární průpravu Kreditní systém - celkový povinný počet kreditů za 3 roky : 180 Moduly povinný odběr kreditů za 3 roky Buněčná a molekulární biologie 40 Fyziologie a anatomie/ morfologie 30 Ostatní předměty (mat., chemie, fyzika, a další) 40 Organismy 10 Ekologie a evoluce 0 120 Zbývajících 60 kreditů možno doplnit výběrem z dalších přednášek modulů nebo z další nabídky dle studijních plánů navazujích magisterských oborů. Bakalářská práce je kreditována 5 kredity.

26 Rozdělení jednotlivých předmětů dle kreditů podle navrhovaného curricula:

27 Povinné: Tělocvik (není kreditován) Jazyk (angličtina) 8 kreditů Studium ukončeno Státní bakalářskou zkouškou: vypracování a obhajoba bakalářské práce ústní zkouška (pouze pokud je průměrná známka studia  2.00)

28 FYZIOLOGIE ŽIVOČICHU fyziologie živočichů neurobiologie BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE fyziologie buňky vývojová biologie ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN buněčná a molekulární biologie rostlin fyziologie a anatomie rostlin GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A VIROLOGIE genetika molekulární biologie virologieIMUNOLOGIE MIKROBIOLOGIE PARAZITOLOGIEBIOCHEMIE Navazující magisterské obory: Navazující magisterské studium ve všech níže jmenovaných (a dalších) oborech, nebo přímé uplatnění v praxi

29 Přímé uplatnění v praxi po bakalářském studiu: Uplatnění po magisterském, případně po doktorském studiu: Uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu v laboratořích - zdravotnických zařízení a farmaceutických podniků - zemědělských - potravinářských - chemických podniků. - v institucích státní správy (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice). Absolvent získá komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech Vědecká práce na fakultách, ústavech základního výzkumu našich (AVČR) i zahraničních a resortních výzkumných ústavech Poptávka po našich úspěšných absolventech v českých i zahraničních vědeckých institucích stále výrazně převyšuje nabídku.

30 Na Vaše dotazy jsou připraveni odpovídat učitelé i studenti E-mail: molbiol@natur.cuni.cz Informační zdroje studijní plány ("Karolínka") informace o studiu na stránkách UK PřF www.natur.cuni.cz, www.natur.cuni.cz/biologie, www.natur.cuni.cz/~mol-bio/

31 JAKse u nás studuje „bílý“ bakalář JAK se u nás studuje „bílý“ bakalář Bakalářské studium obor "Molekulární biologie a biochemie organismů " Těšíme se na Vás !

32 Studium u itelství strukturované studium a) bakalářské - program biologie - obor „Biologie se zaměřením na vzdělávání“ - dvouoborové - obor „Biologie se zaměřením na vzdělávání“ - jednooborové b) magisterské – program biologie - obor „Učitelství biologie pro SŠ v kombinaci s druhým předmětem“ - dvouoborové - obor „Učitelství biologie pro SŠ“ - jednooborové č

33 Bakalářské studium určeno především pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech ve studijních oborech učitelství biologie pro SŠ absolvent, který nebude pokračovat ve studiu se může uplatnit ve školách jako asistent (pomocný pedagogický pracovník) nebo v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na oblast přírodních věd

34 Bakalářské studium složky studia  biologická (oborově předmětová)  pedagogicko-psychologická  didaktika oboru

35 Bakalářské studium profil absolventa  získá odborné znalosti z jednotlivých biologických oborů a dokáže je aplikovat  získá základní informace o biologickém vzdělávání a jeho realizaci ve školní praxi

36 Bakalářské studium studijní plány  povinné kurzy (společné i diferencované podle aprobace)  volitelné kurzy (doplňování kreditů a oborová profilace) Možnost spolupráce s katedrou učitelství a didaktiky biologie již od 1. ročníku

37 Bakalářské studium kreditní systém: potřeba získat 180 kreditů za bakalářské studium ↓↓↓ z obou předmětů 60 kreditů / rok ↓↓↓ celkem 30 kreditů / rok ↓↓↓ 15 kreditů / semestr v jednom předmětu aprobace ↓↓↓ z předmětu 60 kreditů / rok ↓↓↓ 30 kreditů / semestr v předmětu aprobace Dvouoborové studiumJednooborové studium

38 ukončení studia  bakalářská práce a její obhajoba  bakalářská zkouška (zohlednění studijních výsledků – průměr 2,0) Bakalářské studium

39 bakalářská práce  dvouoborové studium bakalářská práce z jednoho předmětu aprobace, který bude i oborem diplomního zaměření v magisterském studiu (včetně didaktiky oboru)  jednooborové studium bakalářská práce z oboru diplomního zaměření v magisterském studiu

40 Magisterské studium složky studia  biologická (oborově předmětová)  pedagogicko-psychologická  didaktika biologie

41 Magisterské studium ukončení studia obhajoba diplomová práce (oborové katedry nebo katedra didaktiky) Státní magisterská zkouška (z aprobačního předmětu, příslušné oborové didaktiky, pedagogicko-psychologického bloku)

42 Magisterské studium profil absolventa  kvalifikovaný učitel biologie na SŠ se všeobecným i odborným zaměřením (G, SOŠ, SOU)  kompetentní vyučovat i předměty příbuzné (integrované, např. Člověk a příroda, Základy ekologie a životního prostředí, Poznávání přírody)  uplatní se v dalších institucích zabývajícími se výchovou a vzděláváním např. centra ekologické výchovy, správy NP, CHKO, sdružení pro ekologickou výchovu  nalezne uplatnění v oblasti pedagogického výzkumu

43 Magisterské studium Po ukončení magisterského studia možnost:  Rigorózní zkoušky (RNDr.)  Doktorského studia (Ph.D.) ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, katedrou pedagogiky

44 Přijímací řízení pro 2005/2006

45 Přihlášky přijímá studijní oddělení PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43 nejpozději do 28.2.2005. Možnost podat přihlášku i na více studijních programů a oborů Uchazeč vyplňuje do přihlášky název studijního programu a oboru, u vzdělávacích bakalářských a učitelských navazujících magisterských oborů kombinaci obou aprobačních předmětů. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, přílohou přihlášky je doklad o zaplacení administrativního poplatku. Pro každý zvolený studijní obor uchazeč podává samostatnou přihlášku. Přihlášky ke studiu uvedených mezifakultních oborů podávají uchazeči na UK PřF. Přijímací řízení pro akademický rok 2005/2006 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

46 Přihlášky do navazujícího magisterského studia přijímá studijní oddělení PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43 nejpozději do 28.2.2005. Uchazeči o studium mohou podat přihlášku i na více studijních programů a oborů. Uchazeč vyplňuje do přihlášky název studijního programu a oboru, u učitelských navazujících magisterských oborů kombinaci obou aprobačních předmětů. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, přílohou přihlášky je doklad o zaplacení administrativního poplatku. Pro každý zvolený studijní obor uchazeč podává samostatnou přihlášku. Přihlášky ke studiu uvedených mezifakultních oborů podávají uchazeči na UK PřF. Přijímací řízení pro akademický rok 2005/2006 Navazující MAGISTERSKÉ STUDIUM

47 Administrativní poplatek pro přijímací řízení: 510.- Kč za každou podanou přihlášku. Na účet Komerční banky Praha-město, 38533021/0100, konstantní symbol 379, variabilní symbol 988018. Potvrzení o zaplacení zašlete spolu s přihláškou. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Administrativní poplatek se nevrací. Další informace podává studijní oddělení UK PřF, úřední hodiny pondělí 13-15, úterý až pátek 9-11 hod. Všeobecné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006 najdete na internetové adrese UK PřF: www.natur.cuni.cz. Přijímací zkoušky nejsou zadarmo 

48 Jednokolově Písemnou formou V případě podání přihlášky ke studiu na dva a více bakalářských studijních programů (oborů) se shodnými předměty přijímací zkoušky se zkouška ze shodného předmětu skládá pouze jednou. Obsahová náplň písemných přijímacích zkoušek do bakalářského studia vychází z platných učebních osnov pro gymnázia, navíc budou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnosti logického myšlení. Kritéria hodnocení písemných přijímacích zkoušek: max. 100 bodů uchazeči budou přijati podle výše dosažených bodů minimální počet přijímaných studentů je uveden u jednotlivých studijních programů Přijímací zkoušky BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

49 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Prominutí přijímací zkoušky: Ke studiu všech oborů kromě Geografie a Demografie budou bez přijímacích zkoušek přijati řešitelé celostátního kola kategorie A olympiády chemické biologické fyzikální a matematické resp. kategorie E olympiády chemické a kategorie P olympiády matematické. Možnost prominutí přijímací zkoušky z výše uvedených důvodů se vztahuje pouze na uchazeče, kteří se účastnili olympiád počínaje rokem 2001.

50 Termín přijímací zkoušky 14.-17.6.2005 do bakalářských studijních oborů: 14.-17.6.2005 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

51 Jednokolové Ústní Forma, předměty a rozsah specifikovány v přehledu studijních programů a oborů navazujícího magisterského studia. Přijímací zkoušky Navazující MAGISTERSKÉ STUDIUM Kritéria hodnocení ústních přijímacích zkoušek: max. 100 bodů. U chazeči budou přijati podle výše dosažených bodů Uchazečům, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studia, se přijímací zkouška nepromíjí.

52 Přijímací zkouška 20. - 22.6. 2005 Náhradní termín přijímacích zkoušek: 30.6.2005. Uchazeč může o tento termín požádat pouze z velmi vážných důvodů, nejpozději do dne konání poslední části přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky Navazující MAGISTERSKÉ STUDIUM

53 K přijímacím zkouškám z chemie, biologie, geografie a matematiky. od ledna do dubna 2005, zpravidla o sobotách, v prostorách fakulty. Cena kurzu 2000,- Kč za jeden předmět s výjimkou matematiky (1500,- Kč) V závěru kurzu řešení modelového testu odpovídající strukturou, typem úloh, způsobem vyhodnocení i časovými nároky testům zadávaným při přijímacích zkouškách. Předběžnou přihlášku na kurzy z chemie, biologie, geografie a matematiky zasílejte na adresu: Eva Pleslová, KUDCh UK PřF, Albertov 3, 128 43 Praha 2 Fax: 2 21 95 13 46 Internet: www.natur.cuni.cz/kudch E-mail: kudch@natur.cuni.cz Přihlášky přijímány do vyčerpání kapacity kurzu, v pořadí, jak byly zaslány. Přijatým zájemcům zašleme do 20. prosince 2004 závaznou přihlášku se složenkou a konkrétními informacemi o termínech konání přednášek a seminářů a o jejich obsahu. 221951867 p. Ilona Horychová (biologie) - e-mail: horych@natur.cuni.cz Bližší informace o kurzech podáme na telefonních číslech: 221951346 p. Eva Pleslová (chemie a obecné informace o kurzech ) - e-mail: kudch@natur.cuni.cz 221951867 p. Ilona Horychová (biologie) - e-mail: horych@natur.cuni.cz 221951590 p. Helena Zyková (zeměpis) - e-mail: mapcol@natur.cuni.cz 221951581 RNDr. Václav Kotvalt, CSc. (matematika) - e-mail: kotvalt@natur.cuni.cz PŘÍPRAVNÉ KURZY Z CHEMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE A MATEMATIKY

54 Navštivte katedry Dovíte se tam více o magisterských, případně doktorských oborech o možnostech uplatnění jak se tam studuje (diplomky aj.) jak se tam pracuje (laboratoře, vybavení) 9:00, 10:30, 13:00 a 14:30Program na katedrách začíná ve stejnou dobu jako zde, tj. 9:00, 10:30, 13:00 a 14:30 Dovedou vás tam šipky a jiná důmyslná značení, pro předběžnou orientaci nabízíme plánky budov Nepřehlédněte informační plakáty na chodbách K dispozici též informační letáčky kateder

55 VINIČNÁ 7 (to je ten dům, kde teď jsme) suterén 1.patro přízemí 2.patro HLAVNÍ VCHOD Katedra antropologie a genetiky člověka Katedra zoologie Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra ekologie Katedra parazitologie Katedra učitelství a didaktiky biologie Katedra filosofie a dějin přírodních věd

56 Do Viničné 5 Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra fyziologie rostlin

57 VINIČNÁ 5 (to je ten dům, kde teď nejsme) Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra fyziologie rostlin suterén 1.patro přízemí 2.patro

58 Do Benátské 2 Katedra botaniky Ústav pro životní prostředí

59 BENÁTSKÁ 2 (to je ten dům dole v Botanické zahradě) Katedra botanikyÚstav pro životní prostředí 1.patro 2.patro přízemí

60 Mrtvá ryba K fakultě též nerozlučně patří velmi oblíbený a často navštěvovaný studentský klub Mrtvá ryba (když přednášející nudí…)

61 Díky za pozornost! A chladnou hlavu při přijímačkách


Stáhnout ppt "Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK Vítejte na Dni otevřených dveří."

Podobné prezentace


Reklamy Google