Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK"— Transkript prezentace:

1 Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK
Vítejte na Dni otevřených dveří Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK

2 Co dnes uslyšíte: CO jsme zač jak si stojí fakulta v rámci UK
CO se u nás studuje nabídka biologických studijních programů/oborů a který je k čemu dobrý JAK se u nás studuje je to trošku jiné než na střední škole a JAK se k nám dostanete přihláška a přijímací zkoušky

3 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
CO jsme zač Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze založena 1920 centrum výuky a výzkumu, rozpočet 2004 cca 0,5 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) pedagogický sbor 29 profesorů 73 docentů 171 odborných asistentů 31 asistentů celkem 304 pedagogů ostatních pracovníků studenti 888 bakalářských 2032 magisterských 537 doktorských celkem 3457

4 Ústav pro životní prostředí
CO jsme zač Biologická sekce Chemická sekce Geologická sekce Geografická sekce Ústav pro životní prostředí

5 CO jsme zač 3 „biologické“ budovy Viničná 7 katedra antropologie a genetiky člověka katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie katedra parazitologie katedra ekologie katedra zoologie katedra učitelství a didaktiky biologie katedra filosofie a dějin přírodních věd Dále výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR a servisní pracoviště: elektronová a konfokální mikroskopie, sekvenace DNA, proteinová laboratoř.

6 katedra genetiky a mikrobiologie katedra fyziologie rostlin
CO jsme zač Viničná 5 katedra genetiky a mikrobiologie katedra fyziologie rostlin a výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR

7 CO jsme zač Benátská 2 katedra botaniky

8 Botanická zahrada UK je součástí Přírodovědecké fakulty UK
CO jsme zač Botanická zahrada UK je součástí Přírodovědecké fakulty UK založena roku 1775 na místě bývalé Jezuitské zahrady na Smíchově. po roce 1890 postupně přenášena na dnešní místo rozloha 3,5 ha, asi 2000 m2 zasklených ploch několik pro ČR unikátních stromu, pověstná kolekce kaktusů a sukulentů Nejcennější venkovní kolekcí je expozice středoevropské květeny

9 Studium Je třístupňové: bakalářské (Bc.) doktorské (Ph.D.)
CO se u nás studuje Studium Je třístupňové: bakalářské (Bc.) (Navazující) magisterské (Mgr.) (po rigorózní zkoušce RNDr.) doktorské (Ph.D.) Do každého stupně přijímací zkoušky (o těch později). Každý stupeň ukončen Státní závěrečnou zkouškou.

10 Bakalářské studium studijní program "Biologie"
CO se u nás studuje Bakalářské studium studijní program "Biologie" studijní obor "Biologie" studijní obor "Biologie se zaměřením na vzdělávání“ jednooborové dvouoborové v kombinaci s Matematikou, Chemií, Zeměpisem nebo Tělesnou výchovou studijní program "Speciální chemicko-biologické obory" studijní obor "Molekulární biologie a biochemie organismů"

11 Navazující MAGISTERSKÉ studium
CO se u nás studuje Navazující MAGISTERSKÉ studium antropologie a genetika člověka botanika algologie a ekologie řas bryologie a lichenologie mykologie geobotanika cévnaté rostliny fyziologie a anatomie rostlin buněčná a molekulární biologie rostlin zoologie zoologie bezobratlých entomologie zoologie obratlovců etologie a ekologie filozofie a dějiny přírodních věd teoretická a evoluční biologie genetika a mikrobiologie genetika virologie molekulární biologie mikrobiologie fyziologie živočichů a vývojová biologie fyziologie živočichů neurobiologie fyziologie buňky vývojová biologie imunologie parazitologie ekologie hydrobiologie ekologie populací a společenstev učitelství a didaktika biologie učitelství biologie pro střední školy

12 Doktorské studium (Ph.D.)
CO se u nás studuje Doktorské studium (Ph.D.) vysoce specializované, důraz na samostatnou vědeckou činnost studijní programy na biologické sekci: » Ekologie » Antropologie » Antropologie a genetika člověka » Anatomie a fyziologie rostlin » Botanika » Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie » Vývojová biologie » Fyziologie živočichů » Parazitologie » Imunologie » Mikrobiologie » Zoologie » Teoretická a evoluční biologie » Filozofie a dějiny přírodních věd Výhradně individuální studijní plány, povinnost zahraničního studijního pobytu, povinnost publikací v odborném tisku.

13 Zdroje informací studijní oddělení
CO se u nás studuje Zdroje informací studijní oddělení internetové stránky informace specifické pro biologickou sekci na studijní plány ("Karolínka")

14 Bakalářské studium obor "Biologie"
JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Bakalářské studium obor "Biologie" tříletý kreditní systém (kredity = body přidělené předmětu odpovídající ± objemu a časové náročnosti) 180 kreditů / 3 roky (60 kreditů za 1 rok) Celoevropská prostupnost studia Biologické specifikum: povinně-volitelné předměty uspořádané do 5 „modulů“ Každý si může vytvořit individuální studijní plán, ale musí naplnit limit kreditů pro každý modul. Studium ukončeno Státní (bakalářskou) závěrečnou zkouškou, jejíž povinnou součástí je písemná bakalářská práce.

15 Kreditní systém a moduly
JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Kreditní systém a moduly velká pestrost a množství (cca 500) nabízených předmětů  řešení studijního plánu formou tzv. modulů moduly jsou soubory tématicky, systémově příbuzných předmětů (přednášek, cvičení), jsou to bloky „povinně volitelných“ předmětů. 5 modulů (4 biologické a jeden všeobecný-podpůrný) Buněčná a molekulární biologie Fyziologie a anatomie/morfologie Organismy Ekologie a evoluce Ostatní předměty princip: z každého modulu musí student získat aspoň povinný limit kreditů = 24 za modul Celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120 Zbylých 60 kreditů (~ objem jednoho roku studia) lze čerpat libovolně Pro absolvování bakaláře není žádný konkrétní předmět zcela povinný (až na TV )

16 Modul: Buněčná a molekulární biologie
JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Buněčná a molekulární biologie B140P71 Základy molekulární biologie 2/1 Z, Zk (LS) 5 Pospíšek B140P15 Genetika 3/1 Z, Zk (ZS), alternativně letní semestr 5 Pikálek, Kočová B140P41 Molekulární biologie 3/0 Zk (ZS) Palková B140P36 Genové inženýrství 3/2 Z, Zk (ZS) Vondrejs B140P37 Struktura a vlastnosti informačních biopolymerů 3/2 Zk (LS) 5 Vondrejs B140C70 Praktikum z virologie 0/3 Z (T) (ZS) Španielová, Liebl B150P04 Biochemie 3/0 Zk (LS) Folk B150C04 Praktikum z biochemie 0/3 Z (ZS) Nováková, Pospíšil, Folk B160P57 Obecná parazitologie 2/0 Zk (LS) Kulda, Volf, Horák B130P30  Rostlinná cytologie (alternativa k B130P34) 3/1 Z, Zk (ZS) 5 Votrubová, Kutík B130P34  Struktura a funkce rostlinné buňky (alternativa k B130P30) 4/0 Zk (ZS) 5 Žárský B150P31 Biologie buňky 4/0 Zk (ZS) Půta, Černý J. B150C28 Cvičení z biologie buňky 0/1 Z (T) (ZS) 1 Libusová B150P22 Fyziologie buňky 3/0 Zk (ZS) Kalous B140C15 Praktikum z genetiky 0/3 Z (ZS) Holá, Kočová, Rothová B140P24 Biologie kvasinek 2/2 Z, Zk (ZS) Janderová, Zikánová  Záměnné (počítá se jen jeden) Celkem nabízí kreditů 11 zkoušek

17 Modul: Fyziologie a anatomie/morfologie
JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Fyziologie a anatomie/morfologie B140P34 Fyziologie bakterií 3/3 Z,Zk (ZS) Svobodová J., Konopásek B130P14  Fyziologie rostlin (alternativa k B130P13) 3/0 Zk (LS) 4 Opatrný B130C14  Praktikum z fyziologie rostlin (dohromady s B130P14 je alternativou k B130P13) 0/1 Z (T) (LS) 2 Pavlová, Zelenková, Vojtíšková B130P13  Fyziologie rostlin (alternativa k B130P14+B130C14) 2/2 Z, ZK (ZS 5 Pavlová B130P20 Růst a vývoj rostlin 2/2 Z, Zk (ZS) Pavlová B130P35 Anatomie a morfologie rostlin (alternativa k B120C107) 2/2 Z, Zk (ZS) 5 Votrubová, Havlíček B120C107 Anatomie a morfologie rostlin (alternativa k B130P35) 1/1 Z (ZS) 1 Havlíček, Albrechtová B170P46 Morfologie živočichů 2/2 Z, Zk (LS) Roček, Švátora, Vilímová B150P77 Histologie 2/0 Zk (LS) Černý J. B150C27 Histologie - praktická cvičení 0/2 Z (T) (LS) 2 Mácha, Tlapáková B150P26B Fyziologie živočichů a člověka - bakalářské 2/0 Zk (LS) 4 Vyskočil, Moravec B150C26B Praktikum z fyziologie živočichů a člověka - bakalářské 0/1 Z (T) (LS) 2 Štefl, Vybíral, Novotná B150P11 Vývojová biologie 2/0 Zk (LS) Nedvídek, Krylov, Dvořáková B150C07 Praktikum z vývojové biologie 0/2 Z (T) (LS) 2 Krylov B150P36 Neurobiologie 2/2 Z, Zk (ZS) Moravec, Svoboda, Vyskočil B150P14B Imunologie - bakalářské 2/0 Zk (ZS) Hořejší, Černý J. B150C15B Praktikum z imunologie 0/1 Z (T) (ZS) Černý J.  Záměnné (počítá se jen jeden) Celkem nabízí kreditů 10 zkoušek

18 JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář
Modul: Organismy B170P09I Zoologie bezobratlých 3/2 Z (T), Zk (ZS) 6 Smrž, Juřičková B170P13A Zoologie obratlovců 3/2 Z (T), Zk (LS) 6 Horáček, Zima B170T24U Terénní cvičení ze zoologie I. 0/1 Z (T) (LS) 2 Smrž B160P25 Základy parazitologie 2/0 Zk (ZS) Svobodová M. B140P33I Mikrobiologie 2/2 Z, Zk (ZS) Svobodová J. B140P22 Základy virologie 3/0 Zk (ZS) Forstová B120P76I Botanika bezcévných rostlin 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Váňa B120P20 Botanika cévnatých rostlin 3/2 Z, Zk (LS) 6 Hrouda B120T61 Terénní cvičení z botaniky 0/1 Z (T) (LS) 2 Prášil B120P18 Mykologie 2/2 Z, Zk (ZS) Váňová, Prášil B110P03 Antropologie 2/3 Z, Zk (LS) Šmahel, Mazura B150C21 Kurz práce se zvířaty 0/2 Z (ZS) Vybíral, Štefl Celkem nabízí kreditů 9 zkoušek

19 Modul: Ekologie a evoluce
JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Ekologie a evoluce B170P01 Biogeografie 2/0 Zk (ZS) Horáček, Fuchs B110P07 Ekologie člověka 2/0 Zk (ZS) 3 Šmahel B160P08  Ekologie obecná (alternativa k B170P75) 3/0 Zk (ZS) 5 Černý M. B170P75  Ekologie (alternativa k B160P08) 2/0 Zk (LS) 3 Jarošík, Herben B120P35  Ekologie rostlin (alternativa k B130P22) 2/0 Zk (LS) 3 Sklenář B130P22  Ekofyziologie rostlin (alternativa k B120P35) 2/0 Zk (LS) 3 Pokorný B120P05 Terestrické ekosystémy 2/2 Z, Zk (LS) 5 Sklenář B162P01 Vodní ekosystémy 2/1 Z, Zk (LS) 4 Černý M., Petrusek B170P107 Etologie a sociobiologie 3/1 Z, Zk (ZS) 5 Frynta, Veselovský, Exnerová B170P55 Úvod do evoluční biologie 2/0 Zk (ZS) 3 Frynta, Flegr B160P60 Mikroevoluce a makroevoluce 3/0 Zk (LS) 5 Flegr, Frynta S720P373 Evoluce života 2/0 Zk (LS) Markoš B170P82 Zoogeografie 2/0 Zk (ZS) Vohralík, Švátora B120P38 Fytogeografie 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Stančík B160P07 Limnologie 2/2 Z, Zk (ZS) Stuchlík B170P33 Vývoj přírody ČR 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Ložek B170P29 Populační ekologie 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Jarošík, Šizling G422P40 Paleobiologie 2/1 Z, Zk (ZS) Kraft B150P81 Ekofyziologie živočichů a člověka 2/0 Zk (LS) 3 Vybíral, Stopka  Záměnné (počítá se jen jeden) Celkem nabízí kreditů 17 zkoušek

20 Modul: Ostatní předměty
JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Modul: Ostatní předměty B140P64 Repetitorium chemie 2/0 Zk (LS) Gabriel C240C22 Laboratorní technika (alternativa k C250C01) 0/4 Z (ZS) Eysseltová C250C01 Praktikum z laboratorní techniky biochemie (alternativa k C240C22) 0/4 Z (ZS) 6 Pavlíček, Martínek C260P33 Obecná chemie (alternativa k C260P54 nebo C280P58) 4/3 Z, Zk (ZS) 8 Procházka, Vlčková C260P54 Obecná chemie (pro kata, bioch, uch) (alternativa k C260P33 nebo C280P58) 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Sedláček, Pacovská, Šmejkal C280P58 Obecná chemie (pro uč. biologie) (alternativa k C260P33 nebo C260P54) 3/2 Z, Zk (ZS) 6 Zemánek, Šmejkal C280P66B Organická chemie I. (dohromady s C280P67B je alternativou k C270P26+C270C26) 2/1 Z (LS) 4 Sejbal C280P67B Organická chemie II. (dohromady s C280P66B je alternativou k C270P26+C270C26) 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Sejbal C270P26 Organická chemie (dohromady s C270C26 je alternativou k C280P66B+C280P67B) 2/0 Zk (LS) 3 Kotora C270C26 Organická chemie - praktikum (dohromady s C270P26 je alternativou k C280P66B+C280P67B) 2/0 Z (T) ZS 3 C240P21A Anorganická chemie I. (dohromady s C240P21B je alternativou k C240P29) 2/2 Z, Zk (ZS) 4 Mička C240P21B Anorganická chemie II. (dohromady s C240P21A je alternativou k C240P29) 2/1 Z, Zk (LS) 4 Mička C240P29 Anorganická chemie (alternativa k C240P21A+C240P21B) 2/1 Z, Zk (ZS) 4 Havlíček C260P01M Fyzikální chemie I. 2/1 Z, Zk (ZS) Zusková C260P02M Fyzikální chemie II. 2/1 Z, Zk (LS) Zusková C230P31A Analytická chemie I. + II. 4/2 Z, Zk (ZS) Jelínek S720P143 Úvod do filosofie 2/0 Zk (ZS) Michálek S720P123 Skutečnost ve filosofii a vědě 2/0 Zk (ZS) Kratochvíl S720P283 Filosofické základy biologie I. 2/0 Zk (ZS) Neubauer S720P203 Vědecké paradigma a jeho proměny na příkladu biologie 2/0 Zk (ZS) 3 Komárek S720P163 Metody ve vědě 2/0 Zk (LS) Gajdoš B160P44 Computational Genomics (alternativa k C250P30 nebo B130C52) 1/0 (T) Zk (ZS) 2 Van Ranst, Tachezy C250P30 Bioinformatika (alternativa k B160P44 nebo B130C52) 2/0 Zk (LS) 2 Vondrášek, Pačes B130C52 Úvod do bioinformatiky (alternativa k B160P44 nebo C250P30 0/2 Z (ZS) 2 Cvrčková S710P09 Základy biostatistiky 2/2 Z, Zk (LS) Zvára S710P07B Výpočetní technika 1/1 Z (LS) Forstová S710P03A Základy matematiky (alternativa k S710P04A) 2/2 Z, Zk (ZS) 4 Kotvalt S710P04A Matematika pro chemiky I. (alternativa k S710P03A) 4/2 Z, Zk (ZS) 8 Krylová FOE017 Vybrané kapitoly z fyziky 4/0 Zk (LS) Kapsa FOE018 Další kapitoly z fyziky pro biology (navazuje na FOE017) 4/0 Zk (ZS) 5 Kapsa B160C45 Mikroskopická technika 0/2 Z (ZS) Hampl, Stopka, Sacherová B160P56 Praktická metodologie vědy 2/0 (T) Zk (ZS) Flegr B150C14 Kurs práce s radioizotopy 0/3 Z (LS) Půta, Blahůšková

21 JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář
Zbylých 60 kreditů Z nabídky kateder biologické sekce, nebo jiných odborných kateder, jiných VŠ včetně zahraničních Často půjde o výběr z předmětů doporučených pro studium zamýšleného navazujícího magisterského oboru Magisterské obory proto publikují svá doporučení/požadavky formou vzorových studijních plánů = co by bakalář měl během bakalariátu absolvovat, aby se mu dál dobře studovalo.

22 Státní závěrečná zkouška
JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář Státní závěrečná zkouška Bakalářská práce může (a nemusí) být předstupněm k diplomové práci magisterské. Lze s ní začít už v 1. ročníku, ale nejpozději začátkem 3. roku. Může být „jen“ zpracováním literárních pramenů k vybranému tématu, ale může zahrnovat i vlastní pozorování nebo experimentální práci. Pokud dojde na ústní zkoušku, tak si student vybírá jeden z tematických okruhů: Buněčná a molekulární biologie Fyziologie a anatomie/morfologie Organismy Ekologie a evoluce

23 JAK se u nás studuje „duhový“ bakalář
Uplatnění absolventa má možnost pokračovat v oborech Navazujícího magisterského studia má komplexní všeobecné biologické vzdělání je vybaven nezbytnými základy chemie, fyziky a matematiky je vzdělán jak v experimentálních, tak v systematicko-ekologických biologických disciplinách. Příklady uplatnění: ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního, tak aplikovaného výzkumu v laboratorních zdravotnických zařízeních v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody) v muzeích, botanických a zoologických zahradách apod.

24 Bakalářské studium obor "Molekulární biologie a biochemie organismů"
JAK se u nás studuje „bílý“ bakalář Bakalářské studium obor "Molekulární biologie a biochemie organismů" kombinace klasických biologických disciplín s chemií, biochemií, matematikou či informatikou experimentální biologické obory práce v laboratořích nové směry ve studiu biologie jednobuněčných i mnohobuněčných organismů

25 Organizace bakalářského studia
Výběr předmětů pro „Molekulární biologie a biochemie organismů“ vychází z modulového systému, společného i pro obor „Biologie“ avšak povinný odběr kreditů z jednotlivých modulů je jiný, zacílený více na experimentální biologii a potřebnou interdisciplinární průpravu Kreditní systém - celkový povinný počet kreditů za 3 roky : 180 Moduly povinný odběr kreditů za 3 roky Buněčná a molekulární biologie Fyziologie a anatomie/ morfologie Ostatní předměty (mat., chemie, fyzika, a další) Organismy Ekologie a evoluce 120 Zbývajících 60 kreditů možno doplnit výběrem z dalších přednášek modulů nebo z další nabídky dle studijních plánů navazujích magisterských oborů. Bakalářská práce je kreditována 5 kredity.

26 Rozdělení jednotlivých předmětů dle kreditů podle navrhovaného curricula:

27 Povinné: Tělocvik (není kreditován) Jazyk (angličtina) 8 kreditů
Studium ukončeno Státní bakalářskou zkouškou: vypracování a obhajoba bakalářské práce ústní zkouška (pouze pokud je průměrná známka studia  2.00)

28 Navazující magisterské studium ve všech níže jmenovaných
(a dalších) oborech, nebo přímé uplatnění v praxi Navazující magisterské obory: FYZIOLOGIE ŽIVOČICHU fyziologie živočichů neurobiologie BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE fyziologie buňky vývojová biologie ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN buněčná a molekulární biologie rostlin fyziologie a anatomie rostlin GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A VIROLOGIE genetika molekulární biologie virologie IMUNOLOGIE MIKROBIOLOGIE PARAZITOLOGIE BIOCHEMIE

29 Přímé uplatnění v praxi po bakalářském studiu:
Absolvent získá komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech Uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu v laboratořích - zdravotnických zařízení a farmaceutických podniků - zemědělských - potravinářských - chemických podniků. - v institucích státní správy (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice). Uplatnění po magisterském, případně po doktorském studiu: Vědecká práce na fakultách, ústavech základního výzkumu našich (AVČR) i zahraničních a resortních výzkumných ústavech Poptávka po našich úspěšných absolventech v českých i zahraničních vědeckých institucích stále výrazně převyšuje nabídku.

30 Informační zdroje studijní plány ("Karolínka")
informace o studiu na stránkách UK PřF Na Vaše dotazy jsou připraveni odpovídat učitelé i studenti

31 Bakalářské studium obor "Molekulární biologie a biochemie organismů "
JAK se u nás studuje „bílý“ bakalář Bakalářské studium obor "Molekulární biologie a biochemie organismů " Těšíme se na Vás !

32 Studium u itelství č strukturované studium
a) bakalářské - program biologie - obor „Biologie se zaměřením na vzdělávání“ - dvouoborové - obor „Biologie se zaměřením na vzdělávání“ - jednooborové b) magisterské – program biologie - obor „Učitelství biologie pro SŠ v kombinaci s druhým předmětem“ - dvouoborové - obor „Učitelství biologie pro SŠ“ - jednooborové

33 Bakalářské studium určeno především pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech ve studijních oborech učitelství biologie pro SŠ absolvent, který nebude pokračovat ve studiu se může uplatnit ve školách jako asistent (pomocný pedagogický pracovník) nebo v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na oblast přírodních věd

34 Bakalářské studium biologická (oborově předmětová)
složky studia biologická (oborově předmětová) pedagogicko-psychologická didaktika oboru

35 Bakalářské studium profil absolventa
získá odborné znalosti z jednotlivých biologických oborů a dokáže je aplikovat získá základní informace o biologickém vzdělávání a jeho realizaci ve školní praxi

36 Bakalářské studium studijní plány povinné kurzy
(společné i diferencované podle aprobace) volitelné kurzy (doplňování kreditů a oborová profilace) Možnost spolupráce s katedrou učitelství a didaktiky biologie již od 1. ročníku

37 Bakalářské studium kreditní systém:
potřeba získat 180 kreditů za bakalářské studium ↓↓↓ z obou předmětů kreditů / rok celkem 30 kreditů / rok 15 kreditů / semestr v jednom předmětu aprobace z předmětu kreditů / rok 30 kreditů / semestr v předmětu aprobace Dvouoborové studium Jednooborové studium

38 Bakalářské studium ukončení studia bakalářská práce a její obhajoba
bakalářská zkouška (zohlednění studijních výsledků – průměr 2,0)

39 Bakalářské studium bakalářská práce dvouoborové studium
bakalářská práce z jednoho předmětu aprobace, který bude i oborem diplomního zaměření v magisterském studiu (včetně didaktiky oboru) jednooborové studium bakalářská práce z oboru diplomního zaměření v magisterském studiu

40 Magisterské studium složky studia biologická (oborově předmětová)
pedagogicko-psychologická didaktika biologie

41 Magisterské studium ukončení studia obhajoba diplomová práce
(oborové katedry nebo katedra didaktiky) Státní magisterská zkouška (z aprobačního předmětu, příslušné oborové didaktiky, pedagogicko-psychologického bloku)

42 Magisterské studium profil absolventa
kvalifikovaný učitel biologie na SŠ se všeobecným i odborným zaměřením (G, SOŠ, SOU) kompetentní vyučovat i předměty příbuzné (integrované, např. Člověk a příroda, Základy ekologie a životního prostředí, Poznávání přírody) uplatní se v dalších institucích zabývajícími se výchovou a vzděláváním např. centra ekologické výchovy, správy NP, CHKO, sdružení pro ekologickou výchovu nalezne uplatnění v oblasti pedagogického výzkumu

43 Magisterské studium Po ukončení magisterského studia možnost:
Rigorózní zkoušky (RNDr.) Doktorského studia (Ph.D.) ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, katedrou pedagogiky

44 Přijímací řízení pro 2005/2006

45 Přijímací řízení pro akademický rok 2005/2006
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Přihlášky přijímá studijní oddělení PřF UK, Albertov 6, Praha 2, nejpozději do Možnost podat přihlášku i na více studijních programů a oborů Uchazeč vyplňuje do přihlášky název studijního programu a oboru, u vzdělávacích bakalářských a učitelských navazujících magisterských oborů kombinaci obou aprobačních předmětů. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, přílohou přihlášky je doklad o zaplacení administrativního poplatku. Pro každý zvolený studijní obor uchazeč podává samostatnou přihlášku. Přihlášky ke studiu uvedených mezifakultních oborů podávají uchazeči na UK PřF. 

46 Přijímací řízení pro akademický rok 2005/2006
Navazující MAGISTERSKÉ STUDIUM Přihlášky do navazujícího magisterského studia přijímá studijní oddělení PřF UK, Albertov 6, Praha 2, nejpozději do Uchazeči o studium mohou podat přihlášku i na více studijních programů a oborů. Uchazeč vyplňuje do přihlášky název studijního programu a oboru, u učitelských navazujících magisterských oborů kombinaci obou aprobačních předmětů. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, přílohou přihlášky je doklad o zaplacení administrativního poplatku. Pro každý zvolený studijní obor uchazeč podává samostatnou přihlášku. Přihlášky ke studiu uvedených mezifakultních oborů podávají uchazeči na UK PřF. 

47 Přijímací zkoušky nejsou zadarmo 
Administrativní poplatek pro přijímací řízení: 510.- Kč za každou podanou přihlášku. Na účet Komerční banky Praha-město, /0100, konstantní symbol 379, variabilní symbol Potvrzení o zaplacení zašlete spolu s přihláškou. Přihlášky neúplné nebo nesprávně vyplněné mohou mít za následek vyřazení z přijímacího řízení. Administrativní poplatek se nevrací. Další informace podává studijní oddělení UK PřF, úřední hodiny pondělí 13-15, úterý až pátek 9-11 hod. Všeobecné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006 najdete na internetové adrese UK PřF:

48 Přijímací zkoušky BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Jednokolově Písemnou formou
V případě podání přihlášky ke studiu na dva a více bakalářských studijních programů (oborů) se shodnými předměty přijímací zkoušky se zkouška ze shodného předmětu skládá pouze jednou. Obsahová náplň písemných přijímacích zkoušek do bakalářského studia vychází z platných učebních osnov pro gymnázia, navíc budou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnosti logického myšlení. Kritéria hodnocení písemných přijímacích zkoušek: max. 100 bodů uchazeči budou přijati podle výše dosažených bodů minimální počet přijímaných studentů je uveden u jednotlivých studijních programů 

49 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Prominutí přijímací zkoušky: Ke studiu všech oborů kromě Geografie a Demografie budou bez přijímacích zkoušek přijati řešitelé celostátního kola kategorie A olympiády chemické biologické fyzikální a matematické resp. kategorie E olympiády chemické a kategorie P olympiády matematické. Možnost prominutí přijímací zkoušky z výše uvedených důvodů se vztahuje pouze na uchazeče, kteří se účastnili olympiád počínaje rokem 2001.

50 Termín přijímací zkoušky
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů:

51 Navazující MAGISTERSKÉ STUDIUM
Přijímací zkoušky Jednokolové Ústní Forma, předměty a rozsah specifikovány v přehledu studijních programů a oborů navazujícího magisterského studia. Kritéria hodnocení ústních přijímacích zkoušek: max. 100 bodů. Uchazeči budou přijati podle výše dosažených bodů Uchazečům, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studia, se přijímací zkouška nepromíjí.

52 Navazující MAGISTERSKÉ STUDIUM
Přijímací zkoušky Přijímací zkouška Náhradní termín přijímacích zkoušek: Uchazeč může o tento termín požádat pouze z velmi vážných důvodů, nejpozději do dne konání poslední části přijímací zkoušky.

53 PŘÍPRAVNÉ KURZY Z CHEMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE A MATEMATIKY
K přijímacím zkouškám z chemie, biologie, geografie a matematiky. od ledna do dubna 2005, zpravidla o sobotách, v prostorách fakulty. Cena kurzu 2000,- Kč za jeden předmět s výjimkou matematiky (1500,- Kč) V závěru kurzu řešení modelového testu odpovídající strukturou, typem úloh, způsobem vyhodnocení i časovými nároky testům zadávaným při přijímacích zkouškách. Předběžnou přihlášku na kurzy z chemie, biologie, geografie a matematiky zasílejte na adresu: Eva Pleslová, KUDCh UK PřF, Albertov 3, Praha 2 Fax:       Internet: www.natur.cuni.cz/kudch  Přihlášky přijímány do vyčerpání kapacity kurzu, v pořadí, jak byly zaslány. Přijatým zájemcům zašleme do 20. prosince 2004 závaznou přihlášku se složenkou a konkrétními informacemi o termínech konání přednášek a seminářů a o jejich obsahu. Bližší informace o kurzech podáme na telefonních číslech: p. Eva Pleslová (chemie a obecné informace o kurzech) p. Ilona Horychová (biologie) p. Helena Zyková  (zeměpis)  -  RNDr. Václav Kotvalt, CSc. (matematika) -

54 Navštivte katedry Dovíte se tam více
o magisterských, případně doktorských oborech o možnostech uplatnění jak se tam studuje (diplomky aj.) jak se tam pracuje (laboratoře, vybavení) Program na katedrách začíná ve stejnou dobu jako zde, tj. 9:00, 10:30, 13:00 a 14:30 Dovedou vás tam šipky a jiná důmyslná značení, pro předběžnou orientaci nabízíme plánky budov Nepřehlédněte informační plakáty na chodbách K dispozici též informační letáčky kateder

55 VINIČNÁ 7 (to je ten dům, kde teď jsme)
Katedra antropologie a genetiky člověka Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra parazitologie Katedra ekologie Katedra filosofie a dějin přírodních věd Katedra učitelství a didaktiky biologie Katedra zoologie suterén přízemí HLAVNÍ VCHOD 1.patro 2.patro

56 Do Viničné 5 Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie
Katedra fyziologie rostlin

57 VINIČNÁ 5 (to je ten dům, kde teď nejsme)
Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra fyziologie rostlin suterén přízemí 1.patro 2.patro

58 Ústav pro životní prostředí
Do Benátské 2 Katedra botaniky Ústav pro životní prostředí

59 Ústav pro životní prostředí
BENÁTSKÁ 2 (to je ten dům dole v Botanické zahradě) Katedra botaniky Ústav pro životní prostředí přízemí 1.patro 2.patro

60 K fakultě též nerozlučně patří velmi oblíbený a často navštěvovaný studentský klub Mrtvá ryba (když přednášející nudí…)

61 Díky za pozornost! A chladnou hlavu při přijímačkách


Stáhnout ppt "Studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google