Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Houby ( Porifera) Žahavci ( Cnidaria) Žebernatky Diblastica – dvoulistí Vločkovci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Houby ( Porifera) Žahavci ( Cnidaria) Žebernatky Diblastica – dvoulistí Vločkovci."— Transkript prezentace:

1 Houby ( Porifera) Žahavci ( Cnidaria) Žebernatky Diblastica – dvoulistí Vločkovci

2 Kmen : Vločkovci -asymetričtí živočichové, tvaru dvouvrstevné ploch čočky, s velmi jednoduchou tělesnou stavbou – 2 vrstvy buněk, mezi nimi je tekutina s vláknitými buňkami mitochondriemi a symbiotickými bakteriemi - rozmnožují se příčným dělením - 2 druhy Trichoplax adherens – žije na řasách v Rudém moři

3 Kmen : Houby ( Porifera) -starobylá skupina organismů - cca 5000 druhů, jsou slepou vývojovou větví - evolučně utrnuly na vývojovém stupni gastruly - v dospělosti zcela nepohybliví - nemají vytvořené svalstvo, ani cévní, nervové, dýchací a nervové ústrojí - všechny druhy žijí ve vodě ( 97 % v mořské) - tělo je tvořeno pouze dvěma vrstvami buněk – vnější =ektoderm vnitřní = entoderm - je vystlán límečkovitými buňkami, které mají bičíky – pohyb vody mezi vrstvami je rosolovitá hmota. mezenchym - zde se nacházejí amoebocyty – schopné fagocytózy opora těla – jehlice - křemičité - vápenaté - spongiózní ( rohovina) Rozmnožování – pohlavně i nepohlavně nepohlavně – běžný způsob je pučení – vznikají celé kolonie pohlavně – hermafroditi – z oplozeného vajíčka vzniká larva amfiblastula – určitou dobu volně plave a pak přesedne a mění se na dospělce u sladkovodních je známo vnitřní pučení – vnik zárodku gemule – přežívá zimu

4 Podle složitosti se rozlišují 3 tělní typy - asconní - syconní - leuconní

5 Systém hub třída: Houby vápenaté -výhradně mořské druhy, chladná moře - jehlice z uhličitanu vápenatého - většinou drobné, žijí v koloniích houba voštinatá

6 třída : Houby křemičité -jehlice tvořené oxidem křemičitým, žijí jednotlivě, obývají teplá moře Houba pletená – pobřežní vody Filipín ( Venušin koš) Houba pohárová – tichomoří, (Neptunův pohár), největší houba ( 150 cm)

7 Houba rybničná – ve sladkých vodách tvoří kolonie Houba říční – ploché povlaky na ponořených předmětech

8 třída: Houby rohovité - oporná soustava pouze spongiovitá vlákna Houba mycí, Houba koňská – běžné ve Středozemním moři

9 Kmen : Žahavci ( Cnidaria) - cca 9 000 druhů žijí zpravidla v mořích -živočichové s paprsčitě souměrným tělem, na organizační úrovni gastruly - ektoderm a entoderm, mezi je vrstva- mezoglea - slepě končící trávicí dutina = láčka - typická je rodozměna = střídání stádia polypa a pohyblivé medúzy - všechny druhy mají žahavé buňky – knidoblasty – obsahují jed hypnotoxin Systematicky se rozdělují do 3 tříd: polypovci medúzovci korálnatci třída : Polypovci -časově i funkčně převládá stádium polypa - tělo je rozděleno na nožní terč, vlastní tělo a chapadla – zde knidoblasty - uvnitř těla je trávicí dutina – láčka - nervová soustava – rozptýlená ( difúzní) - smrštitelná vlákenka – myofibrily ( primitivní „svaly“) - výborná regenerační schopnost - rozmnožování – nepohlavně = pučením - pohlavně – hermafroditi stádium hydromedúzy většinou chybí

10 Nezmar hnědý, zelený – chybí stádium hydromedúzy

11 Medúzka sladkovodní - má zachovanou rodozměnu, výskyt ve Vltavě

12 Trubýši -zvláštní skupina polypovců- tvoří plovoucí mnohotvárné kolonie členové kolonie mají zachovánu jen určitou část svého těla – vzájemně jsou propojeni stvolem - rosolovití, průhlední, často nápadně zbarvení, podivuhodné tvary, světélkující aj. Měchýřovka vznášivá

13 třída : Medúzovci -pravidelné střídání polypa a medúzy = rodozměna ( metageneze) - polyp bývá malý ( cca 5 cm) - skyfomedúzy tvoří podstatnou část života, mají složitější tělesnou stavbu, složitější trávicí soustava, po obvodu zvonu je svalovina, a 8 výběžků- ropálií zde smyslové ústrojí,( jednoduchý zrak, chemoreceptory, statocysta) - medúzy jsou odděleného pohlaví ( gonochoristé) - cca 200 druhů

14 Životní cyklus – rodozměna Samice medúzy vypouští vajíčka, která jsou oplozena ve vodě, dalším vývojem se mění na larvu( planula) – ta přisedá na dno a mění se v polypa – po určité době dochází ke strobilaci – vznikají medúzky efyry, které dorůstají, dokončují vývoj a mění se v dospělé skyfomedúzy.

15 Kořenoústka plicnatá -průměr zvonu až 60 cm, pravidelné rytmické stahy zvonu Talířovka ušatá – ploše zvonovité tělo, 40 cm průměr

16 Talířovka svítivá - drobná medúzka, intenzivní světélkování Cyanea arctica – chladné severní moře, průměr zvonu až 2 m, rozpětí chapadel přes 40 m

17 třída : Korálnatci -potlačení metageneze – vytvářejí pouze polypové stádium - cca 6 000 druhů žije pouze v moři, přisedle na dně teplých moří - kromě sasanek vytvářejí kosterní útvary – z rohovitého koralinu nebo CaCO3 - hermafroditi, častěji se rozmnožují nepohlavně pučením – jedinci se neoddělují vznikají kolonie - korálové útesy Sasanky - nikdy netvoří kosterní útvary, často žijí v symbióze s korýši Sasanka plášťová – symbióza s rakem poustevníčkem Sasanka koňská – nejběžnější v evropských moří

18 Karafiát mořský – má přes 1 000 chapadel

19 Osmičetní korálnatci - 8 chapadel, bez vyjímek tvoří kolonie Korál červený

20 Šestičetní korálnatci - 6 chapadel, nebo násobek šesti, tvoří charakteristický masivní vápencový exoskelet Větevník mozkový – poměrně hojný druh Houbovník obecný

21 Varhanitka – typicky rozeklané kolonie Pérovník pštrosí.

22 kmen : Žebernatky -80 druhů mořských láčkovců bez žahavých buněk - živí se dravě larvami různých živočichů - tvar těla vejčitý, pásovitý aj. velikost několik desítek cm -paprsčitá souměrnost, je již částečně nahrazována souměrností dvoustrannou Pásovnice Venušina


Stáhnout ppt "Houby ( Porifera) Žahavci ( Cnidaria) Žebernatky Diblastica – dvoulistí Vločkovci."

Podobné prezentace


Reklamy Google