Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Testování nových druhů adsorpčních materiálů pro odstraňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Testování nových druhů adsorpčních materiálů pro odstraňování."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Testování nových druhů adsorpčních materiálů pro odstraňování organických látek z plynů Semestrální projekt Školitel: Doc. Ing. Ciahotný Karel, CSc. Vypracovala: Vrbová Veronika 15. května 2007

2 Cíl práce  na průtočné laboratorní aparatuře proměřit adsorpční izotermy par toluenu a vody  použití nových typů adsorbentů na bázi gumy a grafitu  na základě získaných výsledků posoudit vhodnost použití adsorbentů k odstraňování par organických látek z odpadního vzduchu

3 Adsorpce  separační proces, při kterém dochází k hromadění plynné nebo kapalné látky na povrchu pevné látky účinkem mezipovrchových přitažlivých sil  fyzikální adsorpce – molekuly jsou vázány slabými mezimolekulárními Van der Waalsovými silami  chemisorpce – dochází mezi adsorbovanými molekulami a adsorbentem k chemické vazbě

4 Základní pojmy  Adsorbent – pevná látka, která je schopna na svůj povrch vázat molekuly či atomy jiné látky  Adsorptiv - látka v tekuté nebo plynné fázi, která se může adsorbovat na povrchu adsorbentu  Adsorpt – molekula, která je navázána na povrchu adsorbentu  Adsorbát – společný komplex adsorptu a adsorbentu

5 Druhy adsorpčních materiálů  uhlíkaté adsorpční materiály  silikagel  zeolity  adsorbent na bázi gumy  adsorbent na bázi grafitu

6 Aparatura pro měření adsorpčních izoterem Legenda: 1 – vzduchové membránové čerpadlo, 2 – láhev pro vyrovnání pulsů, 3 – regulační ventil, 4 – kondenzační sušení, 5 – sušení na silikagelu, 6 – sušení na molekulovém sítu, 7 – jehlový ventil, 8 – kapilární průtokoměr, 9 – sycení parou organické látky v probublávacích lahvích s fritou, 10 – směšovací lahev, 11 – adsorbéry se vzorky, 12 – odvod nezachycených par do digestoře, 13 – chladič, 14 – vstup chladící vody, 15 – výstup chladící vody, 16 – teploměr, 17 – infralampa, 18 – relé, 19 – ventilátor, 20 – kontrolní teploměr, 21 – termostatovaná skříň Legenda: 1 – vzduchové membránové čerpadlo, 2 – láhev pro vyrovnání pulsů, 3 – regulační ventil, 4 – kondenzační sušení, 5 – sušení na silikagelu, 6 – sušení na molekulovém sítu, 7 – jehlový ventil, 8 – kapilární průtokoměr, 9 – sycení parou organické látky v probublávacích lahvích s fritou, 10 – směšovací lahev, 11 – adsorbéry se vzorky, 12 – odvod nezachycených par do digestoře, 13 – chladič, 14 – vstup chladící vody, 15 – výstup chladící vody, 16 – teploměr, 17 – infralampa, 18 – relé, 19 – ventilátor, 20 – kontrolní teploměr, 21 – termostatovaná skříň

7 Průtočná laboratorní aparatura

8 Použité adsorbenty

9

10

11 Adsorpce toluenu

12 Adsorpce vody

13 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Testování nových druhů adsorpčních materiálů pro odstraňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google