Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů eContent+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů eContent+"— Transkript prezentace:

1 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů eContent+

2 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů eContent Plus 2005-2008 Návaznost na i2010: Evropská digitální knihovna Interoperabilita mezi národními digitálními sbírkami a službami (např. formou společných standardů) větší dosažitelnost, používání a využívání digitálně šířeného obsahu ve vícejazyčném a multikulturním prostředí nové způsoby interakce s digitálně šířeným obsahem přenos zkušeností, osvědčených postupů a vzájemná interakce Celkový rozpočet programu eContent plus je 149 milionů EUR. Pro rok 2008 – 48 milionů EUR

3 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 3 směry činnosti a) usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství; b) podpora zlepšování kvality a zvyšování úrovně osvědčených postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu a napříč odvětvími; c) posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování informovanosti. 3 hlavní cílové oblasti: –Geografické informace (GIS, databáze), –Vzdělávací obsah (eLearning) –Digitální knihovny (kulturní, vědecký a odborný obsah)

4 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Kdo se může zůčastnit? Země –27 členských zemí –EFTA země: Lichtenštejnsko, Norsko, Island –Turecko, Chorvatsko, Makedonie Organizace –Právnické osoby - veřejné, soukromé, neziskové Další země a mezinárodní organizace se mohou zúčastnit bez příspěvku EK

5 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Typy projektů Targeted projects – cílené projekty –zvyšování přístupu a využití digitálního obsahu, vylepšení stávajících produktů. Financování běžně 50 %. –Obecně větší projekty s dotací > 1 milion EUR, běžně více než 10 partnerů –Trvání projektů 2-3 roky –Overheads v současnosti 30% z osobních nákladů Thematic Networks – tematické sítě –tématické sítě. Podpora a koordinace aktivit, které vedou k rozvoji příležitostí ke zlepšení dostupnosti digitálního obsahu. Financovány jen přímé náklady. Financování 100% pro koordinátora, ostatní partneři jen náklady na cestovné.

6 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Podávání projektů Prostřednictvím elektronického systému EPSS Koordinátor/administrátor může jednotlivým partnerům přidělit práva pro editaci jejich příloh Fixní deadline Struktura žádosti je podobná jako u projektů 7.RP – formuláře: –A1-A3 – administrativní a finanční tabulky –B – vlastní projekt v předem dané struktuře a rozsahu –C - nutnost prokázat „financial viability“, finanční způsobilost všech partnerů u soukromých firem se dokládá vyplněním údajů z rozvah a výsledovek

7 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Hodnotící kritéria Cílené projekty Tematické sítě Relevance, dopad a evropská dimenze 35%40% Obsah a další specifické podmínky 25% Kvalita technických prací20% Kvalita sítě a management40% Zdroje a management20%

8 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Výzvy pro podávání projektů Standardně bývá vyhlašována 1 výzva ročně Výzva většinou v červnu, uzávěrka cca říjen V období kolem vyhlášení výzvy jsou organizovány informační dny zaměřené na konkrétní podmínky výzvy Velmi pravděpodobně může dojít k úpravě pracovního programu na rok 2008 – stáhněte si aktuální verzi! (pracovní program bude zveřejněn koncem roku 2007)

9 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Projekty podpořené v minulé výzvě

10 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Od roku 2009 bude následovník programu eContent+ součástí nové struktury podpůrných programů EU Zastřešující – CIP (Competitiveness and Innovation Programme) Jeho částí je ICT Policy Support Programme (>100 milionů EUR ročně) a jeho součástí pak integrované aktivity navazující na eContent+

11 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů E-mail: econtentplus@ec.europa.eu Fax: +352 4301 30269 Postal address: European Commission eContentplus Programme Office DG Information Society and Media - Directorate E EUFO 01/181 L-2920 Luxembourg Národní kontaktní organizace: Ministerstvo informatiky ČR Havelkova 2 130 00 Praha 3 tel.: +420 221 008 111 e-mail: posta@micr.czposta@micr.cz Oficiální stránky programu: http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_e n.htm http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_e n.htm

12 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) projekt vybraný k financování z projektů podaných ve výzvě z roku 2006 přípravy projektu byly zahájeny již v roce 2005 (první draft projektu a základ budoucího konsorcia) následovaly konzultace s projektovými úředníky, úpravy projektového záměru tak, aby vyhovoval představám EK a získávání dalších partnerů projekt podán v říjnu 2006, oznámení o výběru k financování v dubnu 2007 stále nebyl oficiálně zahájen, podpis smlouvy do konce listopadu 2007 a předpokládané zahájení 1.12.

13 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů ENRICH Obsah projektu: –ENRICH by měl vytvořit základnu evropské digitální knihovny kulturního dědictví (rukopisy, prvotisky, rané tisky, archivní materiály apod.). Roztříštěný digitalizovaný obsah, který je vlastnictvím mnoha evropských institucí, bude integrován a zpřístupněn prostřednictvím rozšíření služeb existujícího portálu www.manuscriptorium.com www.manuscriptorium.com –Důležitou součástí je homogenizace, standardizace a zdokonalení metadat a vícejazyčnost všech implementovaných funkcí –Přímá návaznost na iniciativy TEL (The European Library) a EDL (European Digital Library) a rovněž na obecné strategické dokumenty EU v oblasti digitalizace kulturních dat

14 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Důležitá je kvalita i kvantita zpřístupněného obsahu. Konsorcium sdružuje instituce s největším počtem digitalizovaných rukopisů v Evropě (Národní knihovny ČR, Islandu a Srbska) Celkem téměř 85% digitalizovaných rukopisů v nár. knihovnách celé Evropy Celkem by mělo být zpřístupněno nejméně 5 076 000 stránek digitalizovaných dokumentů

15 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Projekt má několik cílových skupin: –Majitelé obsahu – knihovny, muzea, archivy – budou moci nabídnout svá data mnohem většímu počtu potenciálních zájemců –Výzkumníci a studenti – budou mít možnosti sofistikované práce s daty, vyhledávání, vytváření individualizovaných kolekcí apod. –Veřejnost, které bude většina dat rovněž zdarma zpřístupněna Budou zpřístupněny různé typy dat: –Text –Obrázky, včetně rozsáhlých scanů historických map apod. –Audio, video

16 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Konsorcium: celkem 18 partnerů + cca 8 asociovaných (nemají rozpočet, ale výhledově mají zájem se zapojit a využívat výsledků projektu) Rozdělení na: –technologické partnery (6) – zajistí technické řešení –obsahové partnery (12) – dodají digitalizovaná data První projekt s českým koordinátorem - Národní knihovna Technickou koordinaci zajišťuje AiP Beroun, administrativní Cross Czec a.s.

17 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů

18 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Celková plánovaná dotace projektu cca 2 800 000 EUR Plánovaná doba trvání projektu 24 měsíců Úvodní meeting proběhne v prosinci 2007 v Praze, závěrečná konference (otevřená i dalším účastníkům) koncem roku 2009 v Madridu Celkem se uskuteční 8 meetingů partnerů a dále workshopy v jednotlivých účastnických zemích pro uživatele výsledků projektu

19 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Projekt je rozdělen do 8 „workpackagů“ = relativně samostatných částí, za které zodpovídají různí partneři –Project management –Preparation for system implementation and content enhancement –Standardization of shared metadata –User personalization –Personalisation for contributors –Multilingual and user friendly sophisticated access –Testing and validation –Dissemination and Exploitation

20 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP1 – project management –Zajištění hladkého průběhu prací projektu, stanovení rozhodovacích a komunikačních mechanismů, technická a administrativní koordinace, kontrola kvality výstupů projektu

21 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP2 - Preparation for system implementation and content enhancement –Aktualizace analýzy kvantity, kvality a dostupnosti digitálizovaných dat jednotlivých partnerů –Workshopy pod vedením technických partnerů s cílem stanovit strategii práce s daty –Příprava technických podmínek komunikace uvnitř systému –Definice standardů a vývoj metadat

22 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP3 - Standardization of shared metadata – konverze mezi platformami TEI (text encoding initiative) P4 a TEI P5 –Implementace OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) do Manuscriptoria –Implementace METS kontainerizace –Zlepšení UNICODE (kódovaní znaků různých abeced) v Manuscriptoriu

23 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP4 - User personalization –Možnosti nastavení v rovině „uživatel“ –Analýza potřeb uživatelů –Implementace nástroje pro vytváření individuálních kolekcí uživateli –Tvorba virtuálních dokumentů pro výzkumné a výukové účely –Vyhodnocení bibiliografických vyhledávacích nástrujů Manuscriptoria a jejich vylepšení

24 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP5 - Personalization for contributors –Přizpůsobení individuálním potřebám poskytovatelů dat –Online nástroje pro strukturalizaci a úpravu existujících metadat –Implementace rozsáhlých souborů dat obsahových partnerů –Integrace externích dat do Manuscriptoria

25 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP6 - Multilingual and user friendly sophisticated access –Vícejazyčné prostředí v Manuscriptoriu –Vývoj překládacích „stylesheets“ a jejich zavedení do Manuscriptoria –Implementace technologie z projektu VICODI (vyhledávaní založeného na rozpoznávání kontextu, interaktivní grafické rozhraní využívající vektorový formát SVG, víceúrovňová indexace)

26 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP7 - Evaluation, testing and validation –Definování evaluační strategie –Průběžné testování výsledků projektu a jejich validace z různých hledisek (dostupnost, použitelnost, adaptabilita)

27 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů WP8 - Dissemination and Exploitation –Tvorba prezentací, propagačních materiálů, článků –Údržba a updatování informací o projektu na různých www –Tvorba plánu využití výsledků projektu po jeho skončení –Závěrečná konference


Stáhnout ppt "21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů eContent+"

Podobné prezentace


Reklamy Google