Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní regionální integrační seskupení v oblasti obchodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní regionální integrační seskupení v oblasti obchodu"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní regionální integrační seskupení v oblasti obchodu
VŠFS – kombinované studium REK

2 hodně zdraví, další vytrvalost a sílu do studia, vnitřní klid.
Do roku 2005 hodně zdraví, další vytrvalost a sílu do studia, vnitřní klid.

3 Osnova Vymezení základních pojmů
Základní stupně ekonomické integrace a jejich charakteristika MEI v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce Od pásma VO k JVT

4 ad 1 – Vymezení základních pojmů
Kučerová, I.: Ekonomiky členských zemí EU. Karolinum 2003. „ … reálně tedy můžeme chápat ekonomickou integraci jako proces postupného splývání jednotlivých národních hospodářství doprovázený vytvářením společných institucí a přenosem některých pravomocí z národní úrovně na komunitární“.

5 ad 1 – 1. pokračování mezinárodní ekonomická integrace regionálního typu v oblasti mezinárodního pohybu zboží, služeb, výrobních faktorů – od nejjednodušších stupňů až k nejvyšším.

6 ad 2 – Základní stupně ekonomické integrace a jejich charakteristika
bezcelníobchod spol. celní politika volný pohyb VF spol. HP preferenční cla částečně ne OVO ano CU

7 ad 2 – 1. pokračování Pokračování tabulky společný trh (JVT EU) ano ne
HMU

8 ad 2 – 2. pokračování Politická unie.
Kritérium členění na stupně: přenesení suverenity v ekonomické oblasti na nadnárodní (komunitární) úroveň. Zóna s preferenčními cly vzájemné (oboustranné) celní úlevy, cla ale nejsou zcela odstraněna;

9 ad 2 – 3. pokračování suverenita národní vlády není omezena;
jednostranné poskytování preferenčních (nižších cel). Pásmo volného obchodu dohoda mezi vládami zúčastněných zemí;

10 ad 2 – 4. pokračování cíl: liberalizace obchodu se zbožím a službami mezi ČZ; ČZ uplatňují vlastní obchodní politiku, suverenita vlád v hospodářské oblasti není narušena. Celní unie realizace společné obchodní politiky;

11 ad 2 – 5. pokračování uplatňování společného celního tarifu;
určitá omezení suverenity národních vlád v ekonomické oblasti; ekonomické přínosy celní unie pro ČZ. Společný trh vyšší stupeň integrace; liberalizace pohybu VF;

12 ad 2 – 6. pokračování výrazné omezení suverenity vlád ČZ v ekonomické oblasti; požadavek vytvoření hospodářské a měnové unie; požadavek společné měny; výrazné efekty zavedení společného trhu;

13 ad 2 – 7. pokračování PS – volný pohyb na trhu práce ve všech zemích;
K – (PZI apod.) v podmínkách EU společný trh ústí v tzv. vnitřní trh, po přijetí Aktu o jednotné Evropě (1986, platnost 1987) hovoříme o jednotném vnitřním trhu (JVT).

14 ad 2 – 8. pokračování Hospodářská a měnová unie
vyšší koordinace hospodářských a sociálních politik ČZ a rozvojem společných politik; v případě úplné hospodářské unie - ČZ uplatňují společnou fiskální a měnovou politiku (proto hospodářská a měnové unie).

15 ad 2. – 9. pokračování V současnosti neúplná HMU.

16 3.1 – Od OVO k JVT 3.2 – Proces formování HMU
ad 3 – MEI regionálního typu v oblasti obchodu na příkladu vývoje v západní Evropě po 2. sv. válce 3.1 – Od OVO k JVT 3.2 – Proces formování HMU

17 3.1 Od pásma VO k JVT Benelux (1944 Londýn, platnost 1948);
cíl: podpora vzájemného obchodu, poválečná obnova před CU v ES (1968) vlastní celní sazebník; Belgie a Lucembursko nadstandardní vztahy.

18 3.1 – 1. pokračování Evropská platební unie (1950-1958).
Evropské společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva z r. 1951, platnost od 1952 – na 50 let – 2002 ukončení); společná nadnárodní instituce: Vysoký úřad; cíl: společný trh dvou strategických surovin – splněno v r

19 ad 3.1 – 2. pokračování Římské smlouvy (3/1957, platnost 1/1/58)
Evropské hospodářské společenství – makroekonomické seskupení. Evropské společenství pro atomovou energii – sektorové (EURATOM).

20 ad 3.1 – 3. pokračování EHS (cíle a principy):
vytvoření pásma VO (1965 dosaženo); vybudování CU, společný celná tarif (dosaženo 1968); vytvoření společného trhu mezi zeměmi; pravidla hospodářské soutěže

21 ad 3.1 – 4. pokračování zavedení tzv. společných politik;
vytváření nadnárodních institucí. EURATOM – cíle a principy: podpora, koordinace a kontrola jaderného výzkumu a využití jaderné energie;

22 ad 3.1 – 5. pokračování vytvoření společného trhu atomového průmyslu nebylo naplněno; Evropská společenství vznikají sloučením 3 existujících společenství (ESUO, EHS, EURATOM v r. 1967).

23 ad 3.1 – 6. pokračování Reakce na ES:
Evropské sdružení volného obchodu 1960 na základě Stockholmské smlouvy.

24 ad 3.1 – 7. pokračování cíl: OVO mezi zeměmi mimo EHS;
zakládající ČZ: Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Švédsko a VB; Finsko 1961 přidružené členství, člen 1985, Island přistoupil 1970;

25 ad 3.1 – 8. pokračování do r se podařilo liberalizovat vzájemný obchod s průmyslovými výrobky, byl rozšířen obchod se zemědělskými výrobky; nyní: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

26 ad 3.1 – 9. pokračování Vztahy mezi ESVO a zeměmi ES/EU
dohoda o VO (1973), vytvoření CU (1977); v souvislosti s budováním JVT EU - v r vytvořen Evropský hospodářský prostor.

27 ad 3.1 – 10. pokračování EHP: volný pohyb Z,S,K,PS + svoboda usídlení, rovné podmínky hospodářské soutěže; pro zemědělství, rybolov a dopravu – zvláštní dohody.

28 ad 3.1 – 11. pokračování Smlouva o jednotném trhu (1985, platnost 1986), Bílá kniha z r – vnitřní trh, nikoli společný trh; Akt o jednotné Evropě (1986, platnost 1987) – první velká revize ŘS – termín realizace JVT

29


Stáhnout ppt "Mezinárodní regionální integrační seskupení v oblasti obchodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google