Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní informační politika ve vzdělávání - cíle a postupy Co pro realizaci SIPVZ nabízí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně? RNDr. Tomáš Pitner,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní informační politika ve vzdělávání - cíle a postupy Co pro realizaci SIPVZ nabízí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně? RNDr. Tomáš Pitner,"— Transkript prezentace:

1 Státní informační politika ve vzdělávání - cíle a postupy Co pro realizaci SIPVZ nabízí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně? RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky

2 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Co je Státní informační politika ve vzdělávání? SIPV je koncepce předložená MŠMT a MK a přijatá vládou ČR na jaře letošního roku. Je jednou z nejdůležitějších rezortních realizačních politik Státní informační politiky. Hlavním cílem je hmotně i nehmotně podpořit přechod české vzdělávací soustavy (v širokém slova smyslu) ke znalostní společnosti.

3 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Proč Státní informační politika ve vzdělávání? Znalostní společnost vyžaduje nový – na zpracování znalostí zaměřený – vzdělávací systém. Práce s informacemi/znalostmi znamená v současnosti intenzivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT). Jejich dostupnost, zvládnutí a všestranné používání se stává pro vzdělávací systémy vyspělých zemí nutností. Koncepce: –naznačuje směry přechodu k intenzivnímu využívání ICT ve vzdělávání na všech stupních; –ponechává dostatečný prostor k vlastní realizaci

4 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Kdo je cílovou skupinou dopadů SIPV? Učitelé (především základních a středních škol) všech aprobací –investice do kompetencí učitelů mají obecně velký multiplikativní efekt; –téměř všichni jsou státní zaměstnanci, stát má zájem na jejich odborném růstu; –jsou natolik významnou skupinou, že zkušenosti získané z realizace SIPV bude možné přenést do dalších oblastí SIP (informační gramotnost občanů) Žáci těchto škol ICT koordinátoři Informační pracovníci

5 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Cíle SIPV podrobněji Infrastruktura –vybavení alespoň jedním multimediálním PC –připojení do Internetu –posléze další vybavení počítači (8) Koordinátoři ICT Informační gramotnost učitelů –základní: na úrovni ECDL –vyšší: aplikace ICT ve vzdělávání Informační gramotnost knihovníků a inf. pracovníků Grantové programy

6 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Koordinační centrum pro realizaci SIPV Zřízeno rozhodnutím MŠMT 12. září 2000 Vláda potvrzuje úmysl investovat v průběhu pěti let 7.5 mld Kč ze státního rozpočtu + 5.5 mld Kč z FNM Vedení: vedoucí koordinátor, tajemnice, manažer pro komunikaci a tři vedoucí projektů –P1 (doc. Kvasnička, FEL ČVUT Praha -- abdikoval) –P2 dr. Zelenda (MFF UK Praha) –P3 Jaromír Horák (Aquasoft, s.r.o. Praha) Pro letošek vyčleněno 8 mil Kč

7 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Koordinační centrum pro realizaci SIPV Tři projekty: –Školení ICT koordinátorů Školení pedagogů –Podpora při zajištění informačních zdrojů Podpora při zajištění SW nástrojů pro výuku informatiky Podpory při zajištění SW nástrojů pro výuku ostatních předmětů Podpora při zavádění SW nástrojů a informačních zdrojů do výuky –Podpora při zajištění IP konektivity (vnější i vnitřní) Nabídka na dodávky HW Pilotní projekt: připojení 100 škol na severní Moravě

8 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Tematické okruhy informační gramotnosti - - grantové programy Multimediální nástroje a programy Zavádění ICT do výuky Informační zdroje pro vzdělávání Další vzdělávání učitelů a knihovníků Informační gramotnost občanů Informační gramotnost učitelů, budování školicí sítě, certifikace lektorů Připojení k Internetu a vybavení multimediálními počítači Problematika hardware

9 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Rada programu podpory informační gramotnosti při MŠMT a její úkoly Konkretizovat a rozpracovat příslušný program Formulace podmínek pro výběrová řízení Formulace kritérií pro posuzování výsledků projektů Vyhodnocování výsledků projektů Ve spolupráci s ministerstvem vedení evidencí projektů Návrhy dalších programů

10 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Projekt P1 -- Vzdělávání Veden zpočátku doc. Kvasničkou, ten se vzdal funkce. Členové základního týmu: –doc. Rudolf Kryl (UK Praha) –ing. Božena Mannová (ČVUT Praha) –dr. Tomáš Pitner (MU Brno) –dr. Zdeněk Svoboda (ÚIV Praha) -- ředitel projektu P1 –ing. Petr Šaloun (TU Ostrava)

11 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Projekt P1 -- Vzdělávání Hlavní úkoly –r. 2000: rozběh části „vzdělávání“ pilotního projektu „Ostrava“ –počínaje zač. 2001: definovat požadovaný profil ICT koordinátora –definovat požadovanou úroveň vzdělávání ostatních učitelů (v několika stupních) –určit způsob financování tohoto procesu –ve 2001 bude do P1 vloženo cca 280 mil. Kč –většina jde přímo do škol, část na centrálně financ. Aktivity –peníze nejdou na odměny ICT koordinátorům - třeba najít další zdroje

12 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Kde získat další informace? Plné znění koncepce (MŠMT) http://www.msmt.cz/pdf/kestazeni/SIPveVZ.doc Pracovní skupina MŠMT pro inf. gramotnost: http://www.msmt.cz/cp1250/ig/index.asp Příspěvek na konf. RUFIS 2000 (doc. Matyska): http://www.vutbr.cz/konference/rufis2000/sbornik/14- ludek.pdf

13 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Co můžete udělat sami pro zdar SIPVz Sledovat dění na webu IG MŠMT i jinak. Sledovat vypisování grantových programů (zejm. v P2, P3). Promýšlet a sepisovat rozvojové plány ICT na škole (náhoda přeje připraveným, viz předchozí bod). Zajímat se o možnosti dalšího vzdělávání „řadových“ učitelů a ICT koordinátorů. Účastnit se ho (viz možný kariérní růst učitele). Ptát se odpovědných míst (vč. těch nejvyšších) a nekompromisně vyžadovat odpověď. Odvolávat se na původní politickou vůli realizovat SIPVZ. Angažovat senátory, poslance…

14 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Nabídka MU v Brně pro realizaci SIPVz na rok 2001 Kurzy organizuje a garantuje Masarykova univerzita (FI + CDV) –odborná erudice učitelů FI (vysoký podíl doc./prof.) –dlouholeté zkušenosti a organizační zázemí CDV Kurzy realizovány převážně distanční formou –účastník dostane tištěný hlavní výukový materiál v rozsahu cca 90 stran –dále obdrží CD-ROM s materiály a software –průběžně bude dostávat zadání a budou mu opravovány dílčí úkoly –účastní se dvou soustředění –má možnost konzultací on-line, telefonicky a osobně (i mimo soustředění) –po úspěšné závěrečné zkoušce mu bude –vystaven certifikát Kurzy lze hradit z prostředků DVPP Délka trvání jeden semestr (cca 5 měsíců), cena 4500,- Kč Start: únor/březen 2001, předpokládá se i v dalších semestrech

15 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000 Chcete-li nám k tomu psát... RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky Botanická 68a 602 00 Brno e-mail: tomp@fi.muni.cz tel.: 05/41512360


Stáhnout ppt "Státní informační politika ve vzdělávání - cíle a postupy Co pro realizaci SIPVZ nabízí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně? RNDr. Tomáš Pitner,"

Podobné prezentace


Reklamy Google