Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. téma: Ekonomické teorie a ekonomické dějiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. téma: Ekonomické teorie a ekonomické dějiny"— Transkript prezentace:

1 I. téma: Ekonomické teorie a ekonomické dějiny

2 Organizace předmětu 3MI111
Podrobná osnova, literatura, syllabus, podmínky zakončení, ukázky testu:

3 Učební text Neděste se rozsahu, je příručkou, předmětem zkoušky není vše Pavel Sirůček a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný 2007, Melandrium

4 Zakončení předmětu Zkouška
část písemná (45 minut) – test, max. 100 bodů 1 x volná odpověď z problematiky HD 2 x kvizová otázka z problematiky HD (pět nabídek s jednou správnou možností) 4 x kvizová otázka z VEM část ústní – závazné otázky – dle seznamu na web – minimální rozsah tvoří přednášená látka

5 Ekonomické myšlení se profilovalo ve dvou směrech:
V praktických poznatcích (empirii), stále dovednější jejich využití ve výrobě, rozdělování i spotřebě (ekonomika) V teoretických poznatcích – reflexe ekonomických procesů vedoucí k formování ucelených myšlenkových směrů (škol)

6 Počátky ekonomického myšlení v novověku
Empirie: Merkantilisté (Jean Baptiste Colbert) Fyziokraté (Francois Qeusnay) Teoretické poznatky Zakladatelé (klasikové) ekonomické vědy: Adam Smith David Ricardo

7 Ekonomie = oikonomia Oikos = dům Nomo = řídit

8 Ekonomie jako věda se vyvinula:
Z etiky Z práva

9 Pojem „politická ekonomie“
Poprvé použil Antoine de Monchrétien 1615 „Pojednání o politické ekonomii“ Polis = obec Pojem se užíval do 1892, kdy vyšlo dílo Alfreda Marshalla „The Principles of Economics

10 Koncepce člověka Homo oeconomicus
aktér usiluje o maximalizaci užitku pro sebe pojem poprvé ekonom a sociolog Vilfredo Pareto v „Manual of political economy“ (1906) Člověk společenský

11 Distinkční znaky ekonomických škol
Světový názor, ideologie (např. liberální, socialistická) Metodologie - Metodologický subjektivismus (ek. jevy vnímány na základě subjektivních preferencí jednotlivce) Metodologický pozitivismus (působení objektivních zákonů) Metodologický realismus (snaha o věrnou reflexi ekonomické reality)

12 Distinkční znaky II - metodologický individualismus (ek.jev jako výsledek jednání jedince) - holistický přístup (studium velkých ekonomických celků) 3) Metoda zkoumání - vztah k matematice -metoda abstraktně-deduktivní metoda empiricko-induktivní

13 Distinkční znaky III - metoda sociálně-ekonomická - metoda historická
4) Vztah k tržnímu mechanismu (intervencionistické teorie, liberální teorie) 5) Pozitivní – normativní - pozitivní ekonomie: rozbor a popis bez kvalitativního hodnocení - normativní ekonomie: kvalitativní hodnocení, hledání ideálu fungující ekonomiky

14 Standardní ekonomie Učebnicově prezentovaná
Ekonomie jako věda formálně logická Metodologie abstraktně deduktivní Pracuje s marginální analýzou (pojem mezní) Koncepce homo oekonomicus Metodologický individualismus Logický čas Směr pozitivní (popis reality jaká je)

15 Členění standardní ekonomie
Mikroekonomie makroekonomie

16 Nestandardní (alternativní) ekonomické teorie
Stojí mimo hlavní proud Ekonomie jako věda společenská Metodologie empiricko-induktivní Metodologický holismus Sociálně ekonomické a historické přístupy Člověk společenský Historický čas Normativní směr

17 Hospodářské dějiny Josef Schumpeter:
"Ekonom potřebuje, za prvé - znát ekonomickou teorii, aby ho vedla, za druhé - statistiku, aby mu poskytla kvalitní empirické údaje, a za třetí potřebuje znát historii - a právě znalost historického rozměru nejvíce ekonomům chybí".

18 Dějinná periodizace Dnes nejobvyklejší periodizace:
pravěk (od pračlověka do prvních států Mezopotámie) starověk (do zániku říše Západořímské n.l.) středověk (do objevení Ameriky ) novověk (do 1. sv. války) soudobé dějiny (žijící generace)

19 Periodizace – pokračování
Marxistická periodizace prvobytně pospolná spol. otrokářská společnost(otrokářský řád) feudální řád kapitalistický řád komunistický

20 Periodizace - pokračování
Členění Walta Whitmana Rostowa tradiční hospodářství období přechodu období hospodářského startu období hospodářské zralosti období masové spotřeby (konzumní společnosti)

21 Periodizace - pokračování
Členění Alvina Tofflera předcivilizační vývoj první - zemědělská vlna civilizace druhá industriální vlna civilizace třetí - postindustriální vlna civilizace


Stáhnout ppt "I. téma: Ekonomické teorie a ekonomické dějiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google