Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené tím, že protistrana nesplní svůj závazek. Likviditní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené nemožností uskutečnit očekávanou transakci v daném čase.

2 ŘÍZENÍ RIZIK I Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor  výnos, tzn. změna tržní ceny (pozorované nebo implicitní) Míra tržního rizika  volatilita Volatilita je směrodatná odchylka výnosů tržní hodnoty podniku nebo rizikového faktoru. Vztah mezi změnou hodnoty rizikového faktoru a hodnoty podniku určuje faktorová citlivost.

3 ŘÍZENÍ RIZIK I Historická volatilita - akcie KB i p i Y i rr-  r (r-  r) 2

4 ŘÍZENÍ RIZIK I Historická volatilita a historický výnos Počítá se z logaritmického výnosu r = ln(p i /p i-1 ) Průměrný měsíční výnos r M = 0,71% => roční výnos r Y = 12 r M = 12×0,71% = 8,52% Logaritmický výnos je lineární v čase (za předpokladu neměnnosti) Měsíční volatilita  M = 6,34% => roční volatilita  Y =  12×6,34% = 21,96% Volatilita se (za předpokladu neměnnosti) přepočítává podle pravidla druhé odmocniny času, tzn.  T =  t ×  (T/t)

5 ŘÍZENÍ RIZIK I Kategorizace tržního rizika Základní kategorie –měnové riziko –úrokové riziko –akciové riziko –komoditní riziko Nastává změnami tržní hodnoty podkladového aktiva Odvozené kategorie –riziko korelace –riziko volatility Jen v kombinaci se zákl. kategorií nebo v derivátech

6 ŘÍZENÍ RIZIK I Základní kategorie tržního rizika Rizikovým faktorem měnového rizika je kurs cizí měny vůči základní měně podniku.Rizikovým faktorem měnového rizika je kurs cizí měny vůči základní měně podniku. Rizikovým faktorem úrokového rizika je požadovaný tržní výnos příjmů v odpovídající měně a časovém horizontu.Rizikovým faktorem úrokového rizika je požadovaný tržní výnos příjmů v odpovídající měně a časovém horizontu. Rizikovým faktorem akciového rizika je systematický výnos na akciovém trhu.Rizikovým faktorem akciového rizika je systematický výnos na akciovém trhu. Rizikovým faktorem komoditního rizika je systematický výnos na trhu s obchodovaným zbožím.Rizikovým faktorem komoditního rizika je systematický výnos na trhu s obchodovaným zbožím. Pozn.: Tzv. měnové komodity mají charakter měny.

7 ŘÍZENÍ RIZIK I Pozice Při měření angažovanosti podniku vůči tržnímu riziku se vychází z tzv. pozice. Do pozice zařazujeme tržní hodnotu všech očekávaných příjmů a výdajů, citlivých na změnu příslušného rizikového faktoru (tzn. např. měnového kursu, požadovaného tržního výnosu, systematického výnosu na akciovém trhu). Pozice může být dlouhá (příjmy>výdaje) nebo krátká (výdaje>příjmy), tzn. otevřená; nebo uzavřená (příjmy=výdaje).

8 ŘÍZENÍ RIZIK I Příklad - měnové riziko FX EUR 3M 15 CZK0,5 EUR BÚ Zásoby Prov. úvěr PohledávkyZávazky Invest. úvěr Fix. aktivaKapitál 5 CZK30 CZK 60 CZK40 CZK 140 CZK125 CZK 2 EUR50 CZK 1 EUR 240 CZK225 CZK 1,5 EUR2 EUR 285 CZK p = 30,00 Krátká pozice 0,5 mil. € = 15 mil. Kč.

9 ŘÍZENÍ RIZIK I Příklad - měnové riziko (2) 289,5 CZK 291 CZK FX EUR 3M 15 CZK0,5 EUR 240 CZK225 CZK 1,5 EUR2 EUR BÚ Zásoby Prov. úvěr PohledávkyZávazky Invest. úvěr Fix. aktivaKapitál 5 CZK30 CZK 60 CZK40 CZK 140 CZK125 CZK 2 EUR50 CZK 1 EUR p = 33,00 138,5 CZK Krátká pozice způsobila při růstu kursu pokles hodnoty podniku.

10 ŘÍZENÍ RIZIK I Zajišťování a spekulace Zajišťováním rozumíme obchod, který zmenšu- je pozici, spekulací obchod, pozici zvětšující. Uzavření pozice je základní zajišťovací metodou (tzv. párování)  riziko, které koupím, také prodám, a naopak. Zajištění může být přirozené (běžnými aktivita- mi podniku) nebo umělé (fin. operacemi). Pozn.: U specifického rizika je zajišťováním diverzifikace, spekulací naopak držení nediverzifikovaného portfolia. Pozn.: Pojem spekulace je neutrální; na efektivním trhu (bez možnosti arbitráže) je to předpoklad podnikání.

11 ŘÍZENÍ RIZIK I Riziko, cena a arbitráž Arbitráž je koupě aktiva na jednom trhu a jeho okamžitý prodej se ziskem na jiném trhu. Na efektivním trhu by to byl stroj na peníze, a proto záhy dojde působením nabídky a poptávky při arbitráži k nastolení jediné rovnovážné ceny. Jednou z aplikací je tzv. replikace - instrument s neznámou tržní cenou lze pro účely ocenění nahradit portfoliem peněžních toků se stejnou strukturou při všech možných stavech světa. Pozn.: Arbitrážním oceňováním lze dospět např. k alter- nativnímu modelu k CAPM, používajícímu více faktorů.

12 ŘÍZENÍ RIZIK I Příklad - replikace Chceme za rok obdržet 100 tisíc dolarů za pevnou cenu. Budoucí kurs neznáme, je znám aktuální kurs p USD/CZK = 25,00 a bezriz. roční výnosy r USD = 4%, r CZK = 3%. Budoucí cenu dolaru lze replikovat: Koupíme určitou částku již dnes, a to tak, abychom měli za rok 100 tis. $. Dolary můžeme investovat, dnes proto stačí koupit 100 000/(1,04) = 96 154 $ za 96 154×25 = 2 403 846 Kč. Koruny nemáme, musíme si je tedy půjčit; za rok pak musíme splatit 2 403 846×(1,03) = 2 475 961 Kč. Za rok tedy obdržíme 100 000 $ za 2 475 961 Kč, což odpovídá kursu 24,76 (=25×1,03/1,04...úroková parita) Pozn.: Jde o syntetizaci finanč. derivátu (term. obchodu).


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko."

Podobné prezentace


Reklamy Google