Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky českého státu kmeny na území Čech kmeny na území Čech1. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Magdaléna Kolková. Dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky českého státu kmeny na území Čech kmeny na území Čech1. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Magdaléna Kolková. Dostupné."— Transkript prezentace:

1 Počátky českého státu kmeny na území Čech kmeny na území Čech1. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Magdaléna Kolková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. www.rvp.cz Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 v 6. století přicházejí slovanské kmeny na území Čech v 6. století přicházejí slovanské kmeny na území Čech usazují se v povodí řek usazují se v povodí řek v bojích o moc zvítězil kmen Čechů v bojích o moc zvítězil kmen Čechů vládnoucím rodem se stali Přemyslovci vládnoucím rodem se stali Přemyslovci 2. erb Přemyslovců 2. erb Přemyslovců

3 Bájná knížata Podle Kosmovy Kroniky české: Podle Kosmovy Kroniky české: soudce Krok – Libuše + Přemysl – Nezamysl – Mnata – Vojen – Vnislav – Křesomysl – Neklan – Hostivít soudce Krok – Libuše + Přemysl – Nezamysl – Mnata – Vojen – Vnislav – Křesomysl – Neklan – Hostivít 3. 3.

4 Historičtí Přemyslovci Bořivoj Bořivoj - první historicky doložený Přemyslovec - spolu s manželkou Ludmilou přijal křesťanství z Velké Moravy - sídlil na Levém Hradci 4. křest Bořivoje a Ludmily5. kostel sv. Klimenta na Levém Hradci

5 Spytihněv Spytihněv - položil základy Pražského hradu 6. - zakládal hradiště – Budeč, Mělník, Stará Boleslav … Vratislav Vratislav - založil baziliku sv. Jiří na Pražském hradě - manželka Drahomíra dala zavraždit svatou Ludmilu 7. - synové Václav a Boleslav 8. bazilika sv. Jiří

6 Svatý Václav Svatý Václav - patron české země - podepsal mírovou smlouvu s východofranskou říší - zavázal se platit poplatek za mír - upevňoval křesťanství v Čechách - nechal vystavět rotundu sv. Víta na Pražském hradě - byl zavražděn ve Staré Boleslavi 9. sv. Václav a sv. Ludmila 9. sv. Václav a sv. Ludmila 10. zavraždění sv. Václava 11. hrobka sv. Václava 10. zavraždění sv. Václava 11. hrobka sv. Václava

7 Boleslav I. Boleslav I. - zvaný Ukrutný - energický vládce, jeden z nejúspěšnějších panovníků - pozvedl Čechy politicky i ekonomicky 12. - je označován za zakladatele české státnosti - bojoval po boku Oty I. proti Maďarům (bitva na Lechu) - dal razit mince denáry - připojil Slezsko, Moravu, Krakovsko 13. boleslavský denár 13. boleslavský denár

8 Boleslav II. Boleslav II. - zvaný Pobožný - zřídil biskupství v Praze (2. biskupem byl svatý Vojtěch) - r. 995 dal vyvraždit Slavníkovce na Libici – došlo 14. ke sjednocení Čech pod vládou Přemyslovců - za jeho vlády byl založen klášter v Břevnově 15. Břevnovský klášter

9 Boleslav III. Boleslav III. - bojoval o vládu s bratry Jaromírem a Oldřichem – počátek první krize českého státu - nařídil vyvraždění Vršovců - Boleslav Chrabrý ho dal oslepit a uvěznit v Polsku 16. 16. 17. Boleslavův denár 17. Boleslavův denár

10 Jaromír Jaromír - bojoval o vládu s bratrem Oldřichem - byl knížetem v letech 1003, 1004 – 1012, 1033 – 1034 - přijal Čechy jako léno od římskoněmeckého krále - jeho bratr Oldřich ho dal oslepit - r. 1035 byl zavražděn 18. 18.

11 Oldřich Oldřich - vyvedl zemi z krize, způsobené boji o moc - sesadil bratra Jaromíra 19. - přijal Čechy v léno od krále Jindřicha II. - dobyl zpět Moravu - založil Sázavský klášter (opatem svatý Prokop) - 2. manželka - prostá vesnická žena Božena 20. Sázavský klášter 20. Sázavský klášter

12 Břetislav Břetislav - přezdívaný český Achilles - nemanželský syn Oldřicha a Boženy - za vlády svého otce byl správcem Moravy - unesl z kláštera Jitku, dceru bavorského velmože - obsadil Krakov a Hnězdno - vydal zákoník – Břetislavova dekreta - ustavil stařešnický řád – na nástupnictví má právo nejstarší člen dynastie, z toho vyplynuly pozdější boje o český trůn 21. Břetislav unáší Jitku

13 Spytihněv II. Spytihněv II. - snažil se získat královský titul (neúspěšně) 22. - vyhnal mnichy ze Sázavského kláštera - dal přestavět románskou rotundu sv. Víta na Pražském hradě na baziliku 23. Spytihněvův náhrobek

14 Zdroje: 1. Hroch, M. a kol. Středověk pro základní školy, 1. díl. 2. přepracované vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 1. Hroch, M. a kol. Středověk pro základní školy, 1. díl. 2. přepracované vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-25951-0. s. 42 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-02-10]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 2. 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erb_P%C5%99emyslovc%C5%AF.png 3. 3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kosmas.jpg 4. 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baptism_of_the_bohemian_duke_borivoj.jpg 5. 5. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Levy_Hradec_CZ_St_Clement_church_SE_side.JPG 6. 6. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spitygniew_I.jpg 7. 7. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KnizeVratislav1.jpg 10. 10. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG 11. 11. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Venceslas_grave.JPG 13. 13. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav1_denar.jpg 16. 16. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boles%C5%82aw_III_Rudy.jpg 18. 18. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jarom%C4%9B%C5%99-Jarom%C3%ADr.jpg 19. 19. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oldrzych.jpg 22. 22. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spytihnev2vesvatovitskeapo.jpg Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-02-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: 8. 8. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD.jpg 9. 9. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Svaty_Vaclav_a_Svata_Ludmila_-_glass_window.jpg 12. 12. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav-I-Bohemian.jpg 14. 14. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav-II-Bohemian.jpg 15. 15. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_B%C5%99evnov_monastery_from_SE_DSCN0284.JPG 17. 17. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Denar_BoleslavIII.jpg 20. 20. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C3%A1zavsk%C3%BD_Kl%C3%A1%C5%A1ter.jpg 21. 21. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bretislav1_Jitka.jpg 23. 23. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spytihnev_2_nahrobek.jpg


Stáhnout ppt "Počátky českého státu kmeny na území Čech kmeny na území Čech1. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Magdaléna Kolková. Dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google