Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS ZS 2005/06 PS MEI Mezinárodní ekonomická integrace v oblasti obchodu na příkladu vývoje ve východní Evropě 26. 10. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS ZS 2005/06 PS MEI Mezinárodní ekonomická integrace v oblasti obchodu na příkladu vývoje ve východní Evropě 26. 10. 2005."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS ZS 2005/06 PS MEI Mezinárodní ekonomická integrace v oblasti obchodu na příkladu vývoje ve východní Evropě 26. 10. 2005

2 2 OSNOVA 1. RVHP 2. Zrušení RVHP – vznik VEST 3. SNS 4. Visegrádská trojka 5. CEFTA 6. CEI 7. CU ČR-SR

3 3 ad 1 – RVHP – socialistický společný trh RVHP – CMEA - COMECON (Council for Mutual Economic Assistance); mezistátní ekonomická organizace založená v r. 1949; vznik – výsledek poválečného rozdělení v Evropě – bloky, blokové uspořádání;

4 4 ad 1 – 1. pokračování zakládající země leden 1949: BLR, ČSR, MLR, PLR, RSR a SSR; únor 49: ASLR (od r. 1962 se na činnosti RVHP nepodílela); NDR (1950), MoLR (1962), KR (1972) a VSR (1978); RVHP neměla vlastní suverenitu

5 5 ad 1 – 2. pokračování (Moskva); „vzájemná pomoc“ – snaha o překonávání ekonomických rozdílů v ekonomické úrovni jednotlivých ČZ; ekonomické vztahy měly extenzivní charakter, stejně tak jako ekonomický vývoj v každé zemi;

6 6 ad 1 – 3. pokračování hlavní podoba ekonomických vztahů: vzájemné dodávky zboží (energetické a jiné suroviny a produkce strojírenství); extenzivní typ vývoje – adekvátní mechanismy: uvnitř ekonomik: vysoká míra centrální hmotné regulace, potlačení hodnotového přístupu, ztráta hmotných stimulů;

7 7 ad 1 – 4. pokračování mezi ekonomikami: koordinace plánů, vytvoření vlastní cenové báze, vytvoření vlastního měnového systému (převoditelný rubl) aj. negativní rys: odtržení od vývoje světové ekonomiky a autarkní tendence i uvnitř společenství;

8 8 ad 1 – 5. pokračování prvotně k odtržení vedly vypjaté politické vztahy mezi V a Z, brzy i faktory ekonomické (rozdíly v produktivitě práce, ekonomické úrovni, kvalitě apod.); neúspěšné pokusy o reformy, snahy o vzájemnou kooperaci a mezinárodní ekonomickou integraci;

9 9 ad 1 – 6. pokračování nepomohlo ani sblížení s ES v ekonomické oblasti koncem 80. let; činnost RVHP v r. 1991 ukončena.

10 10 ad 2 – Zrušení RVHP – vznik VEST Na 46. zasedání RVHP 28. 6. 1991 v Budapešti ukončena činnost RVHP – od r. 1949 hlavní organizace pro mnohostrannou spolupráci v regionu SVE + 3 mimoevropské země (Kuba, Mongolsko, Vietnam);

11 11 ad 2 – 1. pokračování očekávalo se, že okamžitým právním nástupcem bude mezivládní organizace mnohostranné hospodářské spolupráce, přizpůsobená tržním principům fungování ekonomik SVE; jako důvody ukončení činnosti RVHP bez kontinuity jsou uváděny:

12 12 ad 2 – 2. pokračování faktická absence činnosti RVHP v r. 1990 – nedůvěra ČS ve schopnost RVHP přizpůsobit se novým podmínkám; přechod na bilateralitu hospodářských vztahů; rozdílnost společenských změn v ČZ;

13 13 ad 2 – 3. pokračování nesourodost ČZ z hlediska ekonomické úrovně; politický a ekonomický vývoj v SSSR; V roce 1991 v Moskvě vytvořena mezinárodní nevládní organizace Východoevropská spolupráce o obchod (VEST). Jednalo se o mezinárodní ekonomickou organizaci, zřízenou asi 100 podniky a organizacemi; tržní principy;

14 14 ad 3 - SNS Commonwealth of Independent States Založeno v 12/1991; Přijetí Deklarace účastníků CIS – státy suverénní; Ázerbajdžán, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, RF, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Ukrajina.

15 15 ad 3 – 1. pokračování V září 1993 představitelé SNS podpis Smlouvu o vytvoření Hospodářské unie. Cíle: vytvořit společný hospodářský prostor založený na volném pohybu Z, S, K a PS;

16 16 ad 3 – 2. pokračování zavést koordinovanou měnovou, daňovou, cenovou celní a vnější hospodářskou politiku; sjednotit metody regulace hospodářské aktivity; vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj přímých výrobních vztahů.

17 17 ad 3 – 3. pokračování Snaha o prohloubení další integrace; Čtyři země (Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán) r. 1995 podpis Dohody o prohloubení integrace v hospodářské a humanitární oblasti; Dohoda o vytvoření Společenství suverénních republik RF a Běloruska (1995);

18 18 ad 3 – 4. pokračování Na základě rozhodnutí Mezistátní rady 4 zemí byl přijat Tádžikistán za člena celní unie se všemi právy. Vztahy zemí v CIS jsou realizovány a koordinovány těmito institucemi: Council of the Heads of States Ciuncil of the Heads of Governments

19 19 ad 3 – 5. pokračování Inter-Parliamentary Assembly Economic Court Council of Foreign Ministers Council of Defence Ministers Economic Council Executive Committee

20 20 ad 3 – 6. pokračování Council of Commanders-in-Chiefs of Frontier Troops Interstate Bank Interstate Statistical Committee Bodies of Branch Cooperation: Consulting Council for labour, Migration and Social Security of Population, Transport Coordianting Conference, Interstate Council for Aviation and Air Space Uses,

21 21 ad 3 – 7. pokračování Interstate Ecological Council, Intergovernmental Council for Agro- Industrial Complex, Council for Electric Energy, Bureau for coordinating Anti Organized Crime Activities, Interstate Euro-Asian Association of Coal and Metal, etc).

22 22 ad 4 – Visegrádská trojka (čtyřka) ES doporučovala zřídit regionální seskupení odpovídající evropským podmínkám (Visegrádská trojka – čtyřka); ČSFR – Maďarsko, Polsko (úzká spolupráce); první neformální setkání středoevropských států Visegrád;

23 23 ad 4 – 1. pokračování oblasti spolupráce v rámci V3/4 se měl stát obchod, doprava, telekomunikace, energetika, ekologie, bankovnictví; očekávala se i koordinace vztahů k NATO, ES, k nástupnickým zemím bývalého SSSR, k migraci apod. ztráta významu;

24 24 ad 5 - CEFTA Středoevropská dohoda o volném obchodě (Central European Free Trade Agreement - CEFTA); podpis Krakov prosinec 1992, platnost březen 1993; cílem: liberalizovat obchod a tím napomáhat rozvoji ekonomik ČS;

25 25 ad 5 – 1. pokračování podmínky přijetí nových zemí; po 1. 5. 2004 je činnost modifikována, hledá se nový mandát; další zájemci o přijetí do CEFTA;

26 26 ad 6 - CEI Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative – CEI); listopad 1989 – iniciativa 4 zemí – založení Alpsko-jadranské skupiny (Maďarsko, Itálie, tehdejší Jugoslávie a Rakousko); květen 1990 – přistupuje ČSFR (Pentagonála);

27 27 ad 6 – 1. pokračování červenec 1991 – přijetí Polska Hexagonála; v r. 1993 název Středoevropská iniciativa – dnes 16 členů; cíle ekonomické, s politickou spoluprací se nepočítalo, ta byla rozvíjena v souvislostí s krizí v Jugoslávii, SEI není významná.

28 28 ad 7 – Vznik CU ČR- SR Customs Union between the Czech Republic and the Slovak Republic. Podpis 29. 10. 1992, prozatímní provádění od 1. 3. 1993, platnost 3. 5. 1993.

29 29 ad 7 – 1. pokračování Vznik jednoho celního území bez cel, vůči 3. zemím společný celní tarif. Problémy CU, perspektivy CU. K 30. 4. 2004 – přechod do CU EU.


Stáhnout ppt "1 VŠFS ZS 2005/06 PS MEI Mezinárodní ekonomická integrace v oblasti obchodu na příkladu vývoje ve východní Evropě 26. 10. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google