Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-18 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-18 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-18 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr. Vladimír Kostka Tematický celekSeminář komunikačních dovedností Ročník4. ročník Datum tvorby2. 3. 2013 Anotacevýklad nové látky Metodický pokynvyučující má k dispozici kompletní výkladový text Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ CITACE, ODKAZY A SEZNAM LITERATURY

3 Odkazy na zdrojovou literaturu v textu práce podle požadavků autorského zákona a podle zásad pro tvůrčí práce je autor povinen ve vlastní práci uvádět odkazy na použitou literaturu v textu vždy uvádí autor odkaz na zdrojový dokument, ze kterého cituje převzaté části textu, myšlenky nebo závěry

4 odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu (nebo jeho části) a musí být zajištěna jednoznačná korespondence mezi odkazem v textu a bibliografickou citací vlastní bibliografickou citaci umisťujeme – v poznámce pod čarou – pod krátkou vodorovnou čáru k dolnímu okraji stránky – případně do zvláštního oddílu na konci kapitoly – nebo do zvláštního oddílu na konci celého dokumentu

5 příslušný odkaz na citaci je vložen těsně za vlastní citaci v textu – za poslední písmeno slova, za interpunkční znaménko na konci věty resp. až na konec odstavce ve funkci odkazů na poznámky se převážně používají jejich pořadová čísla v rámci stránky, kapitoly nebo dokumentu v citacích uvádíme bibliografické citace ve zkráceném tvaru, ale jejich úplné znění musíme rozepsat v soupisu bibliografických citací

6 odkazy sázíme buď menším stupněm písma na pozici horního indexu nebo stejným stupněm písma do závorky bibliografické citace pod čarou jsou od textu stránky odděleny krátkou vodorovnou čarou na levém okraji stránky bibliografické citace na konci kapitol jsou od textů kapitol odděleny pouze vlastním titulkem a případně kratší čarou vlevo

7 bibliografické citace uvedené na konci dokumentu začínají samostatnou kapitolou na nové stránce umístěnou za poslední řádnou kapitolu pro text bibliografických citací se používá základní písmo stejné nebo menší velikosti v obyčejném nebo kurzívním řezu

8 před textem bibliografické citace se uvádí návěští příslušného odkazu, někdy doplněné o nějaké ohraničující znaky (například uzavírací oblou závorku) všechna návěští by měla být zarovnána k pravému okraji nejširšího z nich bibliografické citace se od návěští odsazují buď úzkou mezerou nebo tak, aby se jejich levé okraje kryly se zarážkami odstavců v základním textu stránky

9 Příklad: v textu bude citace vypadat například takto: „… tento postup uvádí NOVÁK 2 i někteří další autoři, jako např. PTÁČEK 3 …“

10 v poznámkách pod čarou vypadají záznamy následovně: _________________________________ 2 NOVÁK, P. Studie pracovních postupu autorů vědeckých prací. Vědecké obzory, 2012, roč. 47, č. 6, s. 1928 – 31. 3 PTÁČEK, A. Webové deníky : příležitosti 21. století. Respekt, 2002, roč. 7, č. 4, s. 108 – 21.

11 citace Pro zdroje používáme normu ČSN ISO 690 Dokumentace – Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura. Norma je závazným dokumentem pro psaní bibliografických citací. Pro praktické využití je velmi dobře připravena webová stránka www.citace.comwww.citace.com

12 seznam literatury (bibliografie) bibliografie je seznam pramenů, které jste použili nebo citovali při vytváření vaší práce v seznamu literatury musí být uvedeny všechny zdroje použité (citované) v práci seznam literatury se obvykle nachází na konci dokumentu

13 seznam literatury uvádí jednotlivé zdroje většinou v abecedním pořadí podle příjmení autora resp. primárního zdroje (pokud autor není uveden) jednotlivé bibliografické záznamy se nečíslují v záznamu se dodržuje jazyk, ve kterém byl zdroj vydán pokud je zdroj v jiné, než latinské abecedě, pak se musí záznam přepsat do latinky

14 jednotlivé formy bibliografických záznamů podle typu zdrojového textu (kniha, část knihy, článek, sborník, elektronická kniha, elektronický článek, webová stránka, …) popisuje norma ČSN ISO 690 pro generování bibliografických záznamů do seznamu literatury lze využít nástroj Wordu 2010 „reference – citace a bibliografie“ nebo již zmíněnou webovou stránku www.citace.com www.citace.com

15 Literatura ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Citace.com: naučte se citovat [online]. 2004- [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-18 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google