Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce Diplomová práce Diplomová práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce Diplomová práce Diplomová práce"— Transkript prezentace:

1 Diplomová práce Diplomová práce Diplomová práce
Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál Zpracovatel: Lukáš Růžička Vedoucí práce: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák Zpracovatel: Lukáš Růžička Vedoucí práce: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák

2 Cíle práce získání popisu dopravní obslužnosti okresu Bruntál
vymezení území s nedostatečnou obslužností zjištění určitých vazeb na situaci v nezaměstnanosti s ohledem na cenu práce

3 Identifikace významných zaměstnavatelů
výběr ve spolupráci s ÚP Bruntál výpis VZ, kteří zaměstnávají: > 50 zaměstnanců vybraní, kteří mají < 50 zaměstnanců (stanoveno expertně) tvorba databáze (formalizace adresy) Nejprve byla z výpisu významných zaměstnavatelů, poskytnutým Úřadem práce v Bruntále, vytvořena databáze významných zaměstnavatelů okresu Bruntál vhodná pro účely této práce. Jednalo se o výpis VZ, kteří …………..

4 Digitalizace umístění VZ
pomocí vrstvy adresních bodů okresu Bruntál na základě atributů KODCOB a CP byly VZ přiřazeny souřadnice jejich umístění vygenerována bodová vrstva umístění VZ Následně byla provedena digitalizace umístění VZ, a to pomocí vrstvy adresních bodů okresu Bruntál, kdy na základě atributů KODCOB a CP byly VZům přiřazeny souřadnice jejich umístění.

5 Krnov Bruntál Na tomto snímku je znázorněna disrtibuce VZ v okrese Bruntál. Můžeme zde vidět velký počet VZ soustředěných zejména v (KLIK) Krnově a (KLIK) Bruntále.

6 Vymezení spádových oblastí firem (VHD)
vyhledání spojení - automatizované zpracování Jízdních řádů pomocí programu DOK program DOK - autor: Ing. Tomáš Kettner (GIS) - je určen pro pomoc při určování dopravní dostupnosti obcí, k čemuž využívá program Jízdní řády Dalším úkolem bylo na základě dostupnosti pomocí VHD vymezit spádové oblasti firem. Dostupnost byla hodnocena na základě automatizovaného zpracování jízdních řádů pomocí programu DOK. Program DOK je určen k automatizovanému zpracování jízdních řádů aplikace IDOS Jízdní řády. Jeho autorem je absolvent oboru GIS – Ing. Tomáš Kettner.

7 Vymezení spádových oblastí firem (VHD)
vyhledávaná spojení - sledování: - roky 2003 a 2004 - obousměrné kombinace ze 152 částí obcí okresu Bruntál do 34 částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé - dojížďka na 6., 7. a 8. hodinu (a zpět) Byla vyhledávána spojení odpovídající datovým souborům vlakové a autobusové dopravy aplikace Jízdní řády platných pro rok 2003 a 2004. Jednalo se o spojení představující obousměrné kombinace ze 152 COB okresu Bruntál do 34 částí obcí, ve kterých sídlí VZ. Spojení odpovídala dojížďce na 8-mi resp. na 8-mi a půl hodinovou prac. dobu začínající v 6 v 7 a v 8 hodin, a po skočení pracovní doby dojížďce zpět do místa bydliště.

8 Vyhodnocení vhodná dojížďka - doba cestování maximálně 45 minut
8,5 hodin 15 min. příjezd odjezd pracovní doba Vyhodnocení se provádělo ve dvou úrovních - jako dojížďka vhodná a dojížďka teoretická. Podmínky vhodné dojížďky můžete vidět na tomto snímku První podmínkou je, že doba jedné cesty může být max. 45 minut. Tady vlevo je modrou barvou označen 30-ti minutový interval, ve kterém zaměstnanec musí přijet do COB VZ, nejpozději však 15 min. před začátkem pracovní doby – tento 15-ti min. interval (označen červeně) je určen jako minimální doba pro přemístění zaměstnance na pracoviště . Žlutou barvou je znázorněna 8-mi hodinová pracovní doba Dále je opět modrou barvou označen 30-ti min. interval odjezdu z COB VZ, nejdříve však 45 minut po skončení 8-mi hod. pracovní doby.-tento 45-ti min., interval (označen červeně) je stanoven hlavně z důvodu možnosti 8-mi a půl hodinové pracovní doby (KLIK), kdy poté zaměstnanci zůstane oněch minimálních 15 min. pro přesun na místo odjezdu vlaku či autobusu. 30 min. 15 min. 8 hodin 45 min. 30 min.

9 Vyhodnocení teoretická dojížďka - neomezená doba cestování 8,5 hodin
15 min. příjezd pracovní doba odjezd U teoretické dojížďky je jedinou podmínkou příjezd do COB VZ nejpozději 15 min. před začátkem pracovní doby a při cestě ze zaměstnání odjezd nejdříve 45 (KLIK), resp. 15 minut po skončení prac. doby. Dostupnost významných zaměstnavatelů teoretickou dojížďkou je pro všechny sledované časy značná, proto je teoretickou dojížďku vhodné sledovat pouze ve zvláštních případech. 15 min. 8 hodin 45 min.

10 Dívčí Hrad Slezské Pavlovice Hlinka Petrovice Rusín Janov
některé COB Bohušova Petrovice Janov Arnultovice Vysoká Tento kartodiagram znázorňuje počty dostupných pracovních míst u VZ. Vidíme, že COB s největším počtem dostupných pracovních míst (tmavě zelené body )se nacházejí v „trojuhelníkové“ oblasti vymezené Bruntálem, Krnovem a Městem Albrechtice. COB s nedostatečnou dopravní obslužností ve vztahu k dojížďce k významným zaměstnavatelům na 6:00 a zpět jsou označeny červeně a nacházejí se zejména na území (KLIK) kolem Jiříkova v jihozápadní části okresu konkrétně jde o Tvrdkov, Jiříkov, Huzovou a Rýžoviště Dále několik COB v JV části okresu Ale především se jedná o (KLIK) okolí Jindřichova ve Slezsku na severu okresu, kde jsou nedostupné COB Petrovice, Janov, Arnultovice a Vysoká. V neposlední řadě se značný počet nedostupných COB nachází v Osoblažském výběžku kolem Bohušova. Tvrdkov Jiříkov Huzová Rýžoviště

11 Osoblažský výběžek Holčovice, některé COB uvnitř Města Albrechtice
Světlé Hory, Široké Nivy, Čakové. Horní Město Jiříkov Tento snímek je takovým souhrnem zachycující dojížďku na 6,7 a 8 hodinu. jsou zde zobrazeny COB nedostupné na žádný ze sledovaných časů nástupu do zaměstnání. Jedná se o jižní část okresu (KLIK)(Dětřichov n. Bystřicí, Moravský Beroun, Norberčany). JZ část okresu kolem Horního města (KLIK). Dále o území západně od Města Albrechtice (KLIK). Nejhorší je však situace v Osoblažském výběžku (KLIK), kde jsou trvale nedostupné téměř všechny COB. Překvapivě se také jako nevhodně dostupná jeví situace v některých obcích uvnitř okresu, (KLIK) jako jsou Čaková nebo některé části obcí Světlé Hory či Široké Nivy . I když tento kartodiagram nezachycuje dojížďku do zaměstnání v sousedním okrese Opava, východní část okresu Bruntál nabízí takový pracovní potenciál a jeho dopravní dostupnost, že se zde nenacházejí žádné nedostupné COB. potud čas 7:20. Dětřichov n. Bystřicí Moravský Beroun Norberčany

12 Dopravní dostupnost COB VZ
detailní sledování dopravní dostupnosti těch COB, které představují významný pracovní potenciál. KODCOB NAZCOB Přibližný počet zaměstnanců Počet zaměstnavatelů 41306 Pod Bezručovým vrchem (Krnov) 5400 32 41304 Bruntál 3400 29 01499 Břidličná 1500 2 41308 Rýmařov 1400 11 18608 Vrbno pod Pradědem 1300 6 Detailně byla sledována možnost dopravy do některých COB, které představují významný pracovní potenciál. Jsou to: Krnov, Bruntál, Rýmařov, Břidličná a Vrbno pod Pradědem. Sledovaným kritériem byla především doba cestování a cena spojení.

13 Tento snímek zachzcuje časovou dostupnost Krnova vhodnou dojížďkou na 6:00 a zpět.
(KLIK) Tady je vymezena oblast odkud lze do Krnova a zpět dojíždět. Krátká doba cestování z (KLIK) Jindřichova, Třemešné a Města Albrechtic je možná díky vlakovému spoji do Krnova. Podobně je tomu i u Bruntálu (KLIK) odkud je spojení realizováno pomocí přímého busu přes Obornou, Nové Heřminovy a Zátor.

14 Časový vývoj srovnání dopravní dostupnosti VZ v okrese Bruntál v letech 2003 a 2004 hodnocení čas. vývoje bylo založeno na: porovnávání parametrů spojení porovnání počtu COB VZ dostupných z jednotlivých COB okresu Bruntál Cílem tohoto úkolu bylo srovnat dopravní dostupnost významných zaměstnavatelů v okrese Bruntál v letech 2003 a 2004 Hodnocení čas. vývoje bylo založeno na: porovnávání parametrů spojení porovnání počtu COB VZ dostupných z jednotlivých COB okresu Bruntál

15 Na základě meziročního srovnání dob cestování jednotlivých spojení lze konstatovat, že ve většině případů je meziroční změna doby cestování minimální. Změny doby cestování na všechny sledované časy jsou přibližně stejné, nezměněno zůstalo 70% spojení, změna o 1-5 minut nastala u 25% spojení. Změny se ve větší míře týkaly zkrácení doby cestování.

16 Na základě meziročního srovnání cen jízdného jednotlivých spojení lze konstatovat, že ve většině případů meziroční růst nákladů na realizaci spojení odpovídá meziročnímu zvyšování cen. Nezměněno zůstalo 18% spojení, změna o 1-2 Kč nastala u 75% spojení.

17 Malá Štáhle Z tohoto kartoramu je zřejmé zlepšení dopravní obslužnosti (ve vztahu k dojížďce k významným zaměstnavatelům na 6:00 a zpět) u některých COB v Osoblažském výběžku (KLIK), ze kterých již lze dojíždět do zam. v Bohušově a Osoblaze. (KLIK) Jsou to COB Liptaň, Horní Povelice, Slezské Rudoltice, Amalín a Bohušov. Další zlepšení dopravní obslužnosti je zapříčiněno vznikem možnosti dojíždět do Úvalna (KLIK) a týká se některých COB (KLIK) uvnitř Třemešné, Města Albrechtice a také COB Krásné Loučky. Tady kolem Bruntálu můžem vidět nepatrné zmenšení počtu dostupných COB, největší zhoršení je však u COB (KLIK) Malá Štáhle, z které je nyní možno dojíždět pouze do zaměstnání v Rýmařově, narozdíl od předchozího roku, kdy byla možná dojížďka (KLIK) do Velké Štáhle, Břidličné a Valšova. Kde zejména Břidličná nabízí vysoký pracovní potenciál.

18 Vymezení spádových oblastí firem (ID)
zpracování výsledků síťové analýzy časové dostupnosti COB v okrese Bruntál z pohledu využití individuální dopravy osobním automobilem. síťová analýza - bodová vrstva částí obcí (165 COB) - silniční síť odvozená z DMÚ (ohodnocené segmenty) Dalším úkolem bylo na základě dostupnosti pomocí ID vymezit spádové oblasti firem. Toto bylo provedeno na základě zpracování výsledků síťové analýzy časové dostupnosti COB v okrese Bruntál z pohledu využití individuální dopravy osobním automobilem Jako zdrojová data této analýzy byla použita bodová vrstva částí obcí okresu Bruntál a dále silniční síť odvozená z DMÚ 25, která byla po patřičném ohodnocení jednotlivých úseků (KLIK-další snímek) zpracována síťovou analýzou nejkratší cesty v produktech firmy ESRI.

19 Vymezení spádových oblastí firem (ID)
- síťová analýza nejkratší cesty (ArcGIS 8.2 Workstation-NETWORK) podmínky výběru spojení - kombinace ze 152 částí obcí okresu Bruntál do 34 částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé - doba cestování max. 45 minut Pomocí dotazového zpracování jsem z výsledků této analýzy vybral spojení odpovídající kombinaci ze 152 částí obcí okresu Bruntál do 34 částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé. Dalším kritériem pro výběr byla doba cestování max. 45 min.

20 Dopravní dostupnost ID byla sledována pouze v rámci okresu Bruntál, a tudíž u hranic okresu dopravní obslužnost jednotlivých COB rapidně klesá.

21 Krnov Tento snímek zachycuje rozdíl v časové dostupnosti Bruntálu při použití VHD a ID. Za zmínku stojí situace při dojížďce z Krnova (KLIK), kdy je VHD rychlejší až o 16 minut. Překvapivě se jedná o dopravu dálkovým autobusem, který navíc během cesty do Bruntálu (KLIK) staví v dalších dvou zastávkách. Tento paradox je s největší pravděpodobností způsoben podhodnocením průměrných rychlostí, které byly uvažovány při provádění analýzy časové dostupnosti částí obcí okresu Bruntál z pohledu využití individuální dopravy osobním automobilem.

22 Nezaměstnanost posouzení ukazatelů dopravní obslužnosti (počet dostupných pracovních míst) ve vztahu k ukazatelům nezaměstnanosti. ukazatele nezaměstnanosti - míra nezaměstnanosti - podíl uchazečů evidovaných nad 12 měs. - podíl uchazečů se zákl. stupň. vzdělání Situace na trhu práce ilustruje skutečnost, že okres Bruntál patří k okresům s dlouhodobě nejhoršími průměrnými platy a vysokou mírou nezaměstnanosti. Cílem tohoto úkolu bylo proto zjistit, zda existuje nějaká souvislost mezi nezaměstnaností v jednotlivých COB okresu Bruntál a dopravní obslužností těchto COB. Proto byla pozorována závislost vybraných ukazatelů nezaměstnanosti v jednotlivých COB na počtu dostupných pracovních míst v COB významných zaměstnavatelů. Vybrané ukazatele nezam…….

23 Nezaměstnanost - podíl uchazečů požadujících KZAM9
- podíl věkové skupiny 50 let a více všechny ukazatele nezaměstnanosti byly stanoveny jako průměr z údajů za období

24 Spearmanův korelační koeficient = -0,11
Vztah míry nezaměstnanosti ( ) v COB k počtu dostupných pracovních míst (na 7:00 a zpět) u VZ zaměstnavatelů v okrese Bruntál Spearmanův korelační koeficient = -0,11 I z tohoto grafu je vidět, že obecný vztah mezi vybranými ukazateli nezaměstnanosti a počtem dostupných pracovních míst neexistuje, což potvrzuje také malá hodonta vypočteného Spermanova korelačního koeficientu (klik). Určitá závislost se projevuje ve směru svislé osy (ukazatele nezaměstnanosti), což je způsobeno tím, že některé COB leží na dopravním koridoru (trasa vlaku, autobusu), který má cíl v COB s významným zaměstnavatelem.

25 Stanovení reálných nákladů
měsíční náklady na dojíždění do zaměstnání VHD při využití slev, které nabízejí dopravci působící na území okresu Bruntál. Nejprve bylo zapotřebí přiřadit každému vyhledanému spojení reálné náklady na dopravu. Zde je potřebné nepočítat s cenou 1 jízdy, ale uvažovat o podmínkách pravidelného dojíždění a tedy využití slev, které jednotliví dopravci nabízejí.

26 Cena práce Trexima s. r. o. – Regionální analýza výdělků u pracovních pozic pro Bruntálsko za rok 2002 (průměrné hodinové výdělky) Po výpočtu PHMV následoval přepočet na PČMV. Jako model byl uvažován zaměstnanec žijící sám v domácnosti. Pro stanovení ceny práce v okrese Bruntál byla použita Regionální analýza výdělků u pracovních pozic pro Bruntálsko za rok 2002, pocházející ze společnosti Trexima s. r.o. Po výpočtu PHMV následoval přepočet na PČMV. Jako model byl uvažován zaměstnanec žijící sám v domácnosti.

27 Porovnání příjmů vybraných profesí s dostupností COB významných zaměstnavatelů na Osoblažsku. kritéria pro výběr profese: - vyšší zastoupení mezi uchazeči o zaměstnání v COB na Osoblažsku Osoblažsko bylo vybráno jako z hlediska nezaměstnanosti a dopravní obslužnosti nejhorší část okresu Bruntál. Pro stanovení pracovního postupu byla zpracovávána dojížďka do zaměstnání na 6:00 a zpět z COB na Osoblažsku do všech dostupných COB významných zaměstnavatelů. Na základě dat z evidence uchazečů o zaměstnání, vedené ÚP v Bruntále, byly pro porovnávání vybrány profese, které mají vyšší zastoupení mezi uchazeči o zaměstnání v COB na Osoblažsku.

28 Vybrané profese KZAM Název profese PHMV (Kč) PČMV (Kč) 9132
pomocníci a uklízeči 7509 6060 5211 prodavači v obchodech 8123 6507 7212 svářeči, řezači plamenem a páječi 8193 6568 9 pomocní a nekvalifikovaní dělníci 8448 6746 5122 kuchaři 7651 9654 7122 zedníci, kameníci, omítkáři 8887 11323 8324 řidiči nákladních automobilů a tahačů 8937 11381 7231 mechanici a opraváři motorových vozidel 9005 11476 7124 tesaři a truhláři 10030 12853 7136 instalatéři, stavební zámečníci, klempíři 10524 13520 V této tabulce jsou uvedeny profese vybrané pro porovnání. Jsou to……

29 Motivace dojíždět do zaměstnání
porovnání PČMV a MND => expertně stanovena motivační částka – min Kč Porovnávány byly PČMV vybraných profesí s měsíčními reálnými náklady na dojíždění. Na základě výsledků tohoto porovnání bylo po konzultaci s pracovníkem ÚP expertně stanoveno, že zaměstnanec je motivován dojíždět do zaměstnání pokud mu po odečtení reálných měsíčních nákladů na dojíždění od PČMV zůstane alespoň o 4000 Kč více, než by byla výše jemu náležející sociální podpory.

30 Motivace dojíždět do zaměstnání
pobíraní sociální podpory X dojíždění do zaměstnání Nezaměstnaný (samoživitel) sociální podpora 4100 Kč Na tomto snímku se to tady pokusím blíže vysvětlit. Je zde znázorněn příjem člověka, v prvním případě nezaměstnaného, v druhém případě člověka dojíždějícího do zaměstnání. Pokud od příjmu zaměstnaného odečteme výši sociální podpory(což je ŽM-4100Kč), kterou by jako nezaměstnaný stejně pobíral a dále odečteme měsíční náklady na dojíždění, zůstane částka, kvůli které bude člověk dojíždět do zaměstnání. To je tedy motivační částka, která nesmí být menší než 4000 Kč. Dojíždějící do zaměstnání (samoživitel) sociální podpora 4100 Kč sociální podpora 4100 Kč PČMV měsíční náklady na dojíždění měsíční náklady na dojíždění motivační částka min Kč

31 - instalatéři, klempíři Průměrná motivace: - zedníci, kameníci
Vysoká motivace: - tesaři, truhláři - instalatéři, klempíři Průměrná motivace: - zedníci, kameníci - řidiči nákl. aut. - mechanici motor. vozidel Žádná motivace: - uklízeči - nekval. dělníci - prodavači - svářeči - kuchaři Po stanovení pracovního postupu na území Osoblažska byla provedena stejná analýza pro celý okres Bruntál Tento graf znázorňuje počty COB, ze kterých jsou zaměstnanci v jednotlivých profesí motivováni1 dojíždět do zaměstnání na 6:00 a zpět. Dle počtu dostupných COB lze profese rozdělit na ty, které nemají žádnou, mají průměrnou a vysokou motivaci dojíždět do zaměstnání KZAM vybraných profesí

32 Tento kartogram zobrazuje COB, ze kterých jsou jednotlivé profese motivovány dojíždět na 6:00 do Krnova a zpět. Tento červený polygon ohraničuje spádovou oblast dojížďky pro profesi zedník a kameník. Modrou barvou jsou znázorněny COB, ze kterých jsou motivovány dojíždět pouze profese s nejvyšší motivací.

33 Vyhodnocení Pokud jsou MND > 1000 Kč, potom je doba cestování je > 45 min. => více než cena omezuje dojížďku výše odměny, časové ztráty a nepohodlí Spojení, jejichž měsíční náklady na jejich realizaci přesahují 1000 Kč, ve většině případů značně překračují maximální dobu cestování vhodné dojížďky 45 minut. Z toho vyplývá, že reálně omezuje dojížďku do zaměstnání především výše odměny ,dále pak časové ztráty a nepohodlí způsobené dojížděním (délka cestování, čekání na spoje) , a to mnohem více než cena dojíždění. Proto nemá smysl sledovat cenu dojíždění, ale spíše existenci spojení a podmínky dojíždění (čas, počet přestupů, četnost spojení), popř. dojíždění na 2. a 3. směnu.

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diplomová práce Diplomová práce Diplomová práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google