Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 12.6. 2008 Monitoring Committee CSF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 12.6. 2008 Monitoring Committee CSF."— Transkript prezentace:

1 ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 12.6. 2008 Monitoring Committee CSF

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Human Resources Development Operational Programme (HRD OP)‏ Stav implementace OP RLZ k 30. 04. 2008 View of HRD OP Implementation – 30. 04. 2008 OP RLZ / HRD OP

3 Vývoj realizace OP RLZ HRD OP Implementation development 174,69184,08490,63492,61422,43 prosinec 2007 December 2007 174,69199,70498,77 422,43 únor 2008 February 2008 174,69227,76513,65 422,43 duben 2008 April 2008 Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR k 30.04.2008 dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 30/04/08)‏ Uskutečněné výdaje Realised expenditure Certifikované prostředky Certified expenditure Smlouvy Contracted operations Schválené prostředky Approved operations Alokace 2004-2006 Total budget 2004-06 Poznámka / Note: očekávaná certifikace / Expected certification (11.12.2007 – 15.4.2008) – 25,15 mio. EUR

4 Souhrnný přehled realizace OP RLZ k 30.04. 2008 Souhrnný přehled realizace OP RLZ k 30.04. 2008 Implementation overview HRD OP – 30.4. 2008 855 282,65875 895,61916 216,14SP/NP 2 60312 969,662 70814 899,727 02332 781,73 Celkem Total 167666,63168687,52181735,79 TP TA 2 3517 020,382 4538 316,596 75125 829,80 Grantové projekty Grant projects Počet Number Objem / Volume (mil. Kč)‏ Počet Number Objem / Volume (mil. Kč)‏ Počet Number Objem / Volume (mil. Kč) Nasmlouvané projekty Contracted projects Schválené projekty Approved projects Předložené projekty Submitted projects Celkové zdroje Total allocation 422 429 515 EUR * * 10 666 345 254 Kč (kurz 25,25 Eur/Kč) Zdroj: MSSF

5 Přehled realizace – Priorita 1 OP RLZ Implementation overview – Priority 1 HRD OP 4 666,03 3 199,40 1 466,63 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty Contracted projects 401 37 364 Počet/ Number of projects 1 405,67 (€ 55,67 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifikované výdaje Certified expenditure 1 862,60 1 182,72 679,88 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskutečněné výdaje Realised expenditure 4255 085,501 1228 742,54 Celkem Total 37 3 392,43383 425,48SP/NP 3881 693,071 0845 317,06GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty Approved projects‏ Předložené projekty Submitted projects‏ Alokace Allocation (04-06) 2 590,65 mil. CZK (102,60 mio. €) GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification (11.12.2007 – 15.4.2008) – 8,10 mio. EUR OP RLZ / HRD OP

6 Ukazatele – Priorita 1 Indicators – Priority 1 Priorita 1 – Název ukazatele Prirority 1 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořených osob – klientů služeb Number of supported people – clients of services 60 600108 446134 576 Počet účastníků kurzů – klientů služeb Number of courses participants – clients of services 53 20064 79484 051 Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs 7 1003 6565 259

7 Přehled realizace – Priorita 2 OP RLZ Implementation overview – Priority 2 HRD OP 1 670,12 405,52 1 264,60 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 459 20 439 Počet/ Number of projects 637,06 (€25,23 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 831,34 243,09 588,25 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure 4671 899,081 3915004,73 Celkem Total 20430,4620430,46SP/NP 4471 468,621 3714574,27GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification (11.12.2007 – 15.4.2008) –3,96 mio. EUR OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 66,49 mil. CZK (42,75 mio. €)

8 Ukazatele – Priorita 2 Indicators – Priority 2 Priorita 2- Název ukazatele Priority 2 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořených osob- klientů služeb Number of supported people – clients of services 21 400186 483223 771 Počet účastníků kurzů- klientů služeb Number of courses participants – clients of services 18 60017 50924 548 Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs 1 600465568

9 Přehled realizace – Priorita 3 OP RLZ Implementation overview – Priority 3 HRD OP 868 2020 848 Počet/ Number of projects 3 980,77 1 408,19 2 572,58 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 1 536,72 (€60,86 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 1 992,37 787,81 1 204,56 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure 8894 871,032 45010 956,23 Celkem Total 221 803,00252 090,48SP/NP 8673 068,032 4258 865,75GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification (11.12.2007 – 15.4.2008) – 9,38 mio. EUR OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 2 720,18 mil. CZK (107,73 mio. €)

10 Ukazatele – Priorita 3 Indicators – Priority 3 Priorita 3- Název ukazatele Priority 3 – Title of indicator Cílová hodnota End value Aktuální stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořených osob- klientů služeb Number of supported people – clients of services 210 000237 177319 769 Počet nově vytvořených inovovaných vzděl.programů Number of newly developed inovative educational programmes 1 800372752 Počet nově vzniklých programů s komponentou IT Number of newly developed programmes with IT component 340545818

11 Ukazatele – Priorita 3 Indicators – Priority 3 (continued)‏ Priorita 3- Název ukazatele Priority 3 – Title of indicator Cílová hodnota End value Aktuální stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet nově vzniklých programů s komponentou životního prostředí Number of newly developed programmes with environmental component 200227282 Počet vytvořených regionálních center dalšího vzdělávání Number of newly developed regional centres of training 138 9

12 Přehled realizace – Priorita 4 OP RLZ Implementation overview – Priority 4 HRD OP 1 986,11 269,54 1 716,57 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 708 8 700 Počet/ Number of projects 619,38 (€24,53 M) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 790,19 108,90 681,29 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure 7592 356,591 8797 342,44 Celkem Total 8269,728 SP/NP 7512 086,871 8717 072,72GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification (11.12.2007 – 15.4.2008) – 2,79 mio. EUR OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 1 275,63 mil. CZK (50,52 mio. €)

13 Ukazatele – Priorita 4 Indicators – Priority 4 Priorita 4- Název ukazatele Priority 4 – Title of indicator Cílová hodnota End value Aktuální stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořen. osob – klientů sl. Number of supported people – clients of services 59 00095 616135 796 Počet účastníků kurzů – klientů služeb Number of courses participants – clients of services 44 000119 385121 992 Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs 2 5002 7063 075 Počet nově vytvořených environ. kurzů Number of newly developed environmental courses 130586672

14 Přehled realizace – Priorita 5 OP RLZ Implementation overview – Priority 5 HRD OP 666,63 Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 167 Počet/ Number of projects 213,62 (€8,46 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 274,32 Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Uskuteč. výdaje Realised expenditure 168687,52181735,79 TA Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects TA – projekty technické pomoci/projects of technical assistence OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 384,30 mil. CZK (15,22 mio. €)

15 OP RLZ / HRD OP Opatření přijatá ke zrychlení realizace – Actions to be taken for acceleration of HRD OP implementation Semináře pro příjemce, poradenství a individuální konzultace s příjemci podpory (např. k monitorovacím zprávám či žádostem o platbu)‏ Seminars and individual consultations for the FBs and FRs (e.g.monitoring reports, payment requests etc.) Personální zajištění administrace programu na všech úrovních implementační struktury – přijímání dalších pracovníků hrazených z TA OP RLZ Strenghtening of the administrative capacity of the programme at all levels of the implementation structure

16 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions Nedostatečné zajištění implementační struktury lidskými zdroji Insufficient administrative capacity of the implementation structure Nápravná opatření: pokračování v navyšování a zaškolování, využití outsourcingu Corrective actions: realised strenghtening of human resources capacity, outsourcing Informační systém MSSF – problémy technického rázu a nejednotné nastavení parametrů, Monitoring system MSSF – technical problems Nápravná opatření: operativní řešení s TESCO SW, a.s. a OMP MMR, pracovní skupina implementační struktury OP RLZ Corrective actions: communication with TESCO, Working group for MSSF OP RLZ / HRD OP

17 Nedostatek informací k ukončováním programu Lack of information on finalizing of the programme Nápravná opatření: školení finančních manažerů k ukončování projektů, metodický dopis k ukončování programu Corrective actions: seminar for financial managers, methodic guidance on finalizing of the programme Vypovídací hodnota monitorovacích indikátorů – validita vstupů a výstupů Validity of the monitoring indicators – validity on input and output Nápravná opatření: zvýšen důraz na kontrolu zadávání monitorovacích indikátorů do informačního systému Corrective actions: increased control of monitoring indicators input into the information system OP RLZ / HRD OP Specific obstacles and solutions Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions

18 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions OP RLZ / HRD OP Velký objem žádostí o platbu očekávaný v závěru programu daný posunem začátku realizace projektů a zpožděním v administraci žádostí Increased number of payment requests expected at the end of the programme Nápravná opatření: podněty Implementační struktuře k průběžnému zasílání žádostí o platbu Corrective actions: incentives to the implementation structure to sending payment reguests continuously Řešení nesrovnalostí a nedostatečná kapacita pro provádění kontrol na místě Irregularities and insufficient personal capacity for controls on the spot Nápravné opatření: Uzavření smlouvy s firmou Ernst & Young na provádění kontrol; intenzivní konzultace s ministerstvem financí Corrective actions: Conclusion of contract with Ernst & Young concerning controls; intensive consultations with Ministry of Finance

19  Semináře pro žadatele  workshops for applicants  Technické zajištění programu IS – Monit  Expenditure on IS MSSF Monit  Vzdělávací programy pro pracovníky implementační struktury  Training activities for implementation structure  Projekt „Poradenské služby“ – uzavřena smlouva na provádění kontrol s firmou Ernst & Young Project „Counselling services“ – contract concluded on controls with Ernst & Young OP RLZ / HRD OP Projekty TA k posílení absorpční kapacity TA projects dealing with strenghtening the absorbtion capacity

20 180,15238,34529,63513,65422,43 květen 2008 May 2008 Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR ke 31. 05.200 8 dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 31/05/08)‏ Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Spent expenditure (certified)‏ Smlouvy Contracted operations Schválené prostředky Approved operations Alokace 2004-2006 Total budget 2004-06 OP RLZ / HRD OP Aktuální údaje OP RLZ k 31.05. 2008 HRD OP Actual Status 1/2

21 41,40318 819,28131 991,28180 150,71Celkem/Total 41,7215 216,38 6 348,03 8 482,01Priorita 5 36,3250 518,3718 349,9724 398,06Priorita 4 42,37107 731,9345 645,7664 116,84Priorita 3 46,5442 750,7719 895,7226 369,85Priorita 2 40,69102 601,8441 751,8056 783,95Priorita 1 Certifikované výdaje (Certified expenditure)‏ (oproti alokaci) v % Alokace 2004 – 2006 (Allocation) Certifikované výdaje (Certified expenditure)‏ k 31.5.2008 Uskutečněné výdaje (Realised expenditure)‏ k 31.5.2008 Certifikace a plnění pravidla N+2 („EU podíl“ v tis. EUR)‏ Certification and N+2 rule (EU allocation in 1000 EUR) Aktuální údaje OP RLZ k 31.05. 2008 HRD OP Actual Status 2/2  Certifikované výdaje celkem / Certified 131 991,28 tis. EUR  Pravidlo N+2 (alokace) / N+2 rule 318 819,28 tis. EUR  Splněno na / Fullfiled at 41,40 %

22 Příklad úspěšného projektu Example of succesful project Název projektu: Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji - CZ.04.01.03/2.1.25.1/2110 Title of project: Expansion of the "Supported Employment" services in Olomouc region Příjemce finanční podpory: agentura podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc Final recipient: SPOLU Olomouc Celková výše finanční podpory v Kč: 6 199 938,- Kč Total amount of financial support: 6 199 938,- Kč Doba realizace projektu: 1.1. 2006 – 31.12. 2007 Realisation of the project: 1.1. 2006 – 31.12. 2007 SPOLU Olomouc

23 Podporované zaměstnávání Supported employment Tranzitní program – pro žáky se zdravotním postižením, v posledním ročníku základní nebo praktické školy. Tyto mladé lidi připravuje na přechod ze školy do zaměstnání prostřednictvím praxí v běžných firmách. Transitional programme - aimed at pupils with physical handicap in the last grade of elementary or practical schools. The project aims at preparing these young people for the transition to regular employment by practical training in companies. Příklad úspěšného projektu Example of succesful project SPOLU Olomouc poskytuje Podporované zaměstnávání formou dvou programů:

24 Podporované zaměstnání pro osoby ze znevýhodněných skupin, které hledají uplatnění na volném trhu práce a potřebují individuální podporu při hledání a udržení práce. Součástí jsou vzdělávací a poradenské aktivity pro účastníky projektu Supported employment for members of disadvantaged target groups who are willing to work but need individual assistance including skills training and counselling to gain and retain work. Příklad úspěšného projektu Example of succesful project

25 Přínosy projektu Project results Výsledky projektu Project results Plán Plan Skutečnost Reality Počet podpořených osob Number of supported people 6080 Tranzitní program – praktikantská místa Transitional programme – training work 1513 Počet osob, které uzavřeli pracovně právní vztah Number of people who concluded job contract 2544 Příklad úspěšného projektu Example of succesful project

26 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministry of Labour and Social Affairs Odbor řízení pomoci z ESF ESF Management Department www.mpsv.czwww.esfcr.cz OP RLZ / HRD OP

27 Děkuji Vám za pozornost! Thank You! OP RLZ / HRD OP


Stáhnout ppt "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 12.6. 2008 Monitoring Committee CSF."

Podobné prezentace


Reklamy Google