Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 12.6. 2008 Monitoring Committee CSF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 12.6. 2008 Monitoring Committee CSF."— Transkript prezentace:

1 ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS Monitoring Committee CSF

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Human Resources Development Operational Programme (HRD OP)‏ Stav implementace OP RLZ k View of HRD OP Implementation – OP RLZ / HRD OP

3 Vývoj realizace OP RLZ HRD OP Implementation development 174,69184,08490,63492,61422,43 prosinec 2007 December ,69199,70498,77 422,43 únor 2008 February ,69227,76513,65 422,43 duben 2008 April 2008 Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR k dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 30/04/08)‏ Uskutečněné výdaje Realised expenditure Certifikované prostředky Certified expenditure Smlouvy Contracted operations Schválené prostředky Approved operations Alokace Total budget Poznámka / Note: očekávaná certifikace / Expected certification ( – ) – 25,15 mio. EUR

4 Souhrnný přehled realizace OP RLZ k Souhrnný přehled realizace OP RLZ k Implementation overview HRD OP – , , ,14SP/NP , , ,73 Celkem Total , , ,79 TP TA , , ,80 Grantové projekty Grant projects Počet Number Objem / Volume (mil. Kč)‏ Počet Number Objem / Volume (mil. Kč)‏ Počet Number Objem / Volume (mil. Kč) Nasmlouvané projekty Contracted projects Schválené projekty Approved projects Předložené projekty Submitted projects Celkové zdroje Total allocation EUR * * Kč (kurz 25,25 Eur/Kč) Zdroj: MSSF

5 Přehled realizace – Priorita 1 OP RLZ Implementation overview – Priority 1 HRD OP 4 666, , ,63 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty Contracted projects Počet/ Number of projects 1 405,67 (€ 55,67 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifikované výdaje Certified expenditure 1 862, ,72 679,88 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskutečněné výdaje Realised expenditure , ,54 Celkem Total , ,48SP/NP , ,06GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty Approved projects‏ Předložené projekty Submitted projects‏ Alokace Allocation (04-06) 2 590,65 mil. CZK (102,60 mio. €) GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification ( – ) – 8,10 mio. EUR OP RLZ / HRD OP

6 Ukazatele – Priorita 1 Indicators – Priority 1 Priorita 1 – Název ukazatele Prirority 1 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořených osob – klientů služeb Number of supported people – clients of services Počet účastníků kurzů – klientů služeb Number of courses participants – clients of services Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs

7 Přehled realizace – Priorita 2 OP RLZ Implementation overview – Priority 2 HRD OP 1 670,12 405, ,60 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects Počet/ Number of projects 637,06 (€25,23 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 831,34 243,09 588,25 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure , ,73 Celkem Total 20430, ,46SP/NP , ,27GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification ( – ) –3,96 mio. EUR OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 66,49 mil. CZK (42,75 mio. €)

8 Ukazatele – Priorita 2 Indicators – Priority 2 Priorita 2- Název ukazatele Priority 2 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořených osob- klientů služeb Number of supported people – clients of services Počet účastníků kurzů- klientů služeb Number of courses participants – clients of services Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs

9 Přehled realizace – Priorita 3 OP RLZ Implementation overview – Priority 3 HRD OP Počet/ Number of projects 3 980, , ,58 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 1 536,72 (€60,86 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 1 992,37 787, ,56 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure , ,23 Celkem Total , ,48SP/NP , ,75GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification ( – ) – 9,38 mio. EUR OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 2 720,18 mil. CZK (107,73 mio. €)

10 Ukazatele – Priorita 3 Indicators – Priority 3 Priorita 3- Název ukazatele Priority 3 – Title of indicator Cílová hodnota End value Aktuální stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořených osob- klientů služeb Number of supported people – clients of services Počet nově vytvořených inovovaných vzděl.programů Number of newly developed inovative educational programmes Počet nově vzniklých programů s komponentou IT Number of newly developed programmes with IT component

11 Ukazatele – Priorita 3 Indicators – Priority 3 (continued)‏ Priorita 3- Název ukazatele Priority 3 – Title of indicator Cílová hodnota End value Aktuální stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet nově vzniklých programů s komponentou životního prostředí Number of newly developed programmes with environmental component Počet vytvořených regionálních center dalšího vzdělávání Number of newly developed regional centres of training 138 9

12 Přehled realizace – Priorita 4 OP RLZ Implementation overview – Priority 4 HRD OP 1 986,11 269, ,57 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects Počet/ Number of projects 619,38 (€24,53 M) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 790,19 108,90 681,29 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure , ,44 Celkem Total 8269,728 SP/NP , ,72GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects Poznámka / NB: Oček. Certifikace / Expected Certification ( – ) – 2,79 mio. EUR OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 1 275,63 mil. CZK (50,52 mio. €)

13 Ukazatele – Priorita 4 Indicators – Priority 4 Priorita 4- Název ukazatele Priority 4 – Title of indicator Cílová hodnota End value Aktuální stav prosinec 2007 December 2007 Stav duben 2008 April 2008 Počet podpořen. osob – klientů sl. Number of supported people – clients of services Počet účastníků kurzů – klientů služeb Number of courses participants – clients of services Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs Počet nově vytvořených environ. kurzů Number of newly developed environmental courses

14 Přehled realizace – Priorita 5 OP RLZ Implementation overview – Priority 5 HRD OP 666,63 Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 167 Počet/ Number of projects 213,62 (€8,46 mio.) Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 274,32 Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Uskuteč. výdaje Realised expenditure , ,79 TA Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects TA – projekty technické pomoci/projects of technical assistence OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 384,30 mil. CZK (15,22 mio. €)

15 OP RLZ / HRD OP Opatření přijatá ke zrychlení realizace – Actions to be taken for acceleration of HRD OP implementation Semináře pro příjemce, poradenství a individuální konzultace s příjemci podpory (např. k monitorovacím zprávám či žádostem o platbu)‏ Seminars and individual consultations for the FBs and FRs (e.g.monitoring reports, payment requests etc.) Personální zajištění administrace programu na všech úrovních implementační struktury – přijímání dalších pracovníků hrazených z TA OP RLZ Strenghtening of the administrative capacity of the programme at all levels of the implementation structure

16 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions Nedostatečné zajištění implementační struktury lidskými zdroji Insufficient administrative capacity of the implementation structure Nápravná opatření: pokračování v navyšování a zaškolování, využití outsourcingu Corrective actions: realised strenghtening of human resources capacity, outsourcing Informační systém MSSF – problémy technického rázu a nejednotné nastavení parametrů, Monitoring system MSSF – technical problems Nápravná opatření: operativní řešení s TESCO SW, a.s. a OMP MMR, pracovní skupina implementační struktury OP RLZ Corrective actions: communication with TESCO, Working group for MSSF OP RLZ / HRD OP

17 Nedostatek informací k ukončováním programu Lack of information on finalizing of the programme Nápravná opatření: školení finančních manažerů k ukončování projektů, metodický dopis k ukončování programu Corrective actions: seminar for financial managers, methodic guidance on finalizing of the programme Vypovídací hodnota monitorovacích indikátorů – validita vstupů a výstupů Validity of the monitoring indicators – validity on input and output Nápravná opatření: zvýšen důraz na kontrolu zadávání monitorovacích indikátorů do informačního systému Corrective actions: increased control of monitoring indicators input into the information system OP RLZ / HRD OP Specific obstacles and solutions Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions

18 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions OP RLZ / HRD OP Velký objem žádostí o platbu očekávaný v závěru programu daný posunem začátku realizace projektů a zpožděním v administraci žádostí Increased number of payment requests expected at the end of the programme Nápravná opatření: podněty Implementační struktuře k průběžnému zasílání žádostí o platbu Corrective actions: incentives to the implementation structure to sending payment reguests continuously Řešení nesrovnalostí a nedostatečná kapacita pro provádění kontrol na místě Irregularities and insufficient personal capacity for controls on the spot Nápravné opatření: Uzavření smlouvy s firmou Ernst & Young na provádění kontrol; intenzivní konzultace s ministerstvem financí Corrective actions: Conclusion of contract with Ernst & Young concerning controls; intensive consultations with Ministry of Finance

19  Semináře pro žadatele  workshops for applicants  Technické zajištění programu IS – Monit  Expenditure on IS MSSF Monit  Vzdělávací programy pro pracovníky implementační struktury  Training activities for implementation structure  Projekt „Poradenské služby“ – uzavřena smlouva na provádění kontrol s firmou Ernst & Young Project „Counselling services“ – contract concluded on controls with Ernst & Young OP RLZ / HRD OP Projekty TA k posílení absorpční kapacity TA projects dealing with strenghtening the absorbtion capacity

20 180,15238,34529,63513,65422,43 květen 2008 May 2008 Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR ke dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 31/05/08)‏ Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Spent expenditure (certified)‏ Smlouvy Contracted operations Schválené prostředky Approved operations Alokace Total budget OP RLZ / HRD OP Aktuální údaje OP RLZ k HRD OP Actual Status 1/2

21 41, , , ,71Celkem/Total 41, , , ,01Priorita 5 36, , , ,06Priorita 4 42, , , ,84Priorita 3 46, , , ,85Priorita 2 40, , , ,95Priorita 1 Certifikované výdaje (Certified expenditure)‏ (oproti alokaci) v % Alokace 2004 – 2006 (Allocation) Certifikované výdaje (Certified expenditure)‏ k Uskutečněné výdaje (Realised expenditure)‏ k Certifikace a plnění pravidla N+2 („EU podíl“ v tis. EUR)‏ Certification and N+2 rule (EU allocation in 1000 EUR) Aktuální údaje OP RLZ k HRD OP Actual Status 2/2  Certifikované výdaje celkem / Certified ,28 tis. EUR  Pravidlo N+2 (alokace) / N+2 rule ,28 tis. EUR  Splněno na / Fullfiled at 41,40 %

22 Příklad úspěšného projektu Example of succesful project Název projektu: Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji - CZ / /2110 Title of project: Expansion of the "Supported Employment" services in Olomouc region Příjemce finanční podpory: agentura podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc Final recipient: SPOLU Olomouc Celková výše finanční podpory v Kč: ,- Kč Total amount of financial support: ,- Kč Doba realizace projektu: – Realisation of the project: – SPOLU Olomouc

23 Podporované zaměstnávání Supported employment Tranzitní program – pro žáky se zdravotním postižením, v posledním ročníku základní nebo praktické školy. Tyto mladé lidi připravuje na přechod ze školy do zaměstnání prostřednictvím praxí v běžných firmách. Transitional programme - aimed at pupils with physical handicap in the last grade of elementary or practical schools. The project aims at preparing these young people for the transition to regular employment by practical training in companies. Příklad úspěšného projektu Example of succesful project SPOLU Olomouc poskytuje Podporované zaměstnávání formou dvou programů:

24 Podporované zaměstnání pro osoby ze znevýhodněných skupin, které hledají uplatnění na volném trhu práce a potřebují individuální podporu při hledání a udržení práce. Součástí jsou vzdělávací a poradenské aktivity pro účastníky projektu Supported employment for members of disadvantaged target groups who are willing to work but need individual assistance including skills training and counselling to gain and retain work. Příklad úspěšného projektu Example of succesful project

25 Přínosy projektu Project results Výsledky projektu Project results Plán Plan Skutečnost Reality Počet podpořených osob Number of supported people 6080 Tranzitní program – praktikantská místa Transitional programme – training work 1513 Počet osob, které uzavřeli pracovně právní vztah Number of people who concluded job contract 2544 Příklad úspěšného projektu Example of succesful project

26 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministry of Labour and Social Affairs Odbor řízení pomoci z ESF ESF Management Department OP RLZ / HRD OP

27 Děkuji Vám za pozornost! Thank You! OP RLZ / HRD OP


Stáhnout ppt "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 12.6. 2008 Monitoring Committee CSF."

Podobné prezentace


Reklamy Google