Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/"— Transkript prezentace:

1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) .

2 I get up at 6 o‘clock every morning.
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ pravidelně vykonávaná činnost, opakovaný děj I get up at 6 o‘clock every morning. Vstávám každé ráno v 6 hodin. My dad goes to work every day. Můj otec chodí každý den do práce. I often play football in the afternoon. Často hraji odpoledne fotbal.

3 Tom a Sue pracují v televizi. Tom and Sue work in television.
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ činnosti nebo stavy, které probíhají po dlouhou dobu I live in Ostrava. Žiju v Ostravě. Pracuje jako učitel. He works as a teacher. Tom a Sue pracují v televizi. Tom and Sue work in television.

4 Water boils at 100 degrees Celsius. Voda vaří při 100 °C.
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ obecná pravda Water boils at 100 degrees Celsius. Voda vaří při 100 °C. Země se točí kolem Slunce. The earth goes round the sun. Slunce vychází na východě. The sun rises in the east.

5 Mám rád sýr. I like cheese. Miluji tento film. I love this movie.
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ po „neaktivních“ slovesech (stative verbs): like/love/hate believe/remember want/need/prefer know/realise/suppose understand belong consist contain seem Mám rád sýr. I like cheese. Miluji tento film. I love this movie. Chci teď jít domů. I want to go home now.

6 Já tě vidím, ale neslyším! I see you but I don‘t hear you.
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ po slovesech smyslového vnímání: see hear smell taste Toto maso zapáchá. This meat smells. Já tě vidím, ale neslyším! I see you but I don‘t hear you. Tohleto chutná příšerně. This tastes awful!

7 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta – SLOVESO TO BE
TVORBA AM NOT I YOU WE THEY ´M NOT ARE NOT AT SCHOOL. A TEACHER. AT HOME. AREN´T HE SHE IT IS NOT ISN´T

8 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka – SLOVESO TO BE
TVORBA I YOU WE THEY AM AM AT SCHOOL. A TEACHER. AT HOME. ? ARE ARE HE SHE IT IS IS

9 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ SLOVESO TO-BE
DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA BE. I HE THEY SHE WE IT YOU am is are

10 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ SLOVESO TO-BE
Vytvoř větu zápornou: Sue is late. My parents are on holiday. It is Monday. I am a student. Mrs Smith and Mr Smith are happy. Tom is at school. Sue isn‘t late. My parents aren‘t on holiday. It isn‘t Monday. I‘m not a student. Mrs Smith and Mr Smith aren‘t happy. Tom isn‘t at school.

11 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta
TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY TO SCHOOL. AS A TEACHER. FOOTBALL. GOES WORKS PLAYS HE SHE IT

12 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 3. osoba jednotného čísla
TVORBA Pozor při používání 3.o. j.č. (he, she, it): pokud končí sloveso na -s, -sh, -ch, -x, přidává se -ES, pokud končí na souhlásku a Y, měkčí se na I (+ES). wish watch push pass mix wishes watches pushes passes mixes fly worry carry cry dry flies worries carries cries dries do-> does go-> goes

13 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta
I ___ to school _______. (jít, každý den) I ___ as a teacher. (pracovat) We ___ football ________. (hrát, dvakrát za týden) He ____to school ________. (jít, každé ráno) She ____ as a nurse. (pracovat) Tom ____football ________. (hrát, každou neděli) go every day work play twice a week goes every morning works plays every Sunday

14 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ozn. věta – frekvenční příslovce
TVORBA I YOU WE THEY GO COME PLAY OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM Frekvenční a měrová příslovce jsou vždy za podmětem! Výjimka: Je-li ve větě sloveso být, příslovce je až za ním! USUALLY, OFTEN, ALWAYS GOES COMES PLAYS HE SHE IT

15 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ozn. věta – frekvenční příslovce
TVORBA I usually get up at 6 o‘clock. Obvykle vstávám v šest hodin. OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM He often plays football in the afternoon. Často hraje odpoledne fotbal. I rarely go sleep after midnight. Frekvenční a měrová příslovce jsou vždy za podmětem! Výjimka: Je-li ve větě sloveso být, příslovce je až za ním! Zřídka chodím spát po půlnoci Nikdy nejsem opožděný. I am never late. She is always busy. Ona je vždycky velmi zaměstnaná.

16 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ záporná věta
TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY DO NOT = DON‘T TO SCHOOL. AS A TEACHER. FOOTBALL. HE SHE IT GO WORK PLAY GOES WORKS PLAYS DOES NOT = DOESN‘T

17 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta
TVORBA I _____ to school _______. (nechodit, v neděli) I ______ as a teacher. (nepracovat) We _____ football ________. (nehrát, dvakrát za týden) He ______to school ________. (nechodit, každé ráno) She ________ as a nurse. (nepracovat) Tom _______ football ________. (nehrát, každou neděli) don‘t go on Sunday don‘t work don‘t play twice a week doesn‘t go every morning doesn‘t work doesn‘t play every Sunday

18 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ záp. věta – frekvenční příslovce
TVORBA I YOU WE THEY GO COME PLAY OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM DON‘T USUALLY, OFTEN, ALWAYS V případě, že je sloveso tvořeno dvěma slovy, je frekvenční a měrové příslovce za prvním slovesem. GO COME PLAY HE SHE IT DOESN‘T

19 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ záp. věta – frekvenční příslovce
TVORBA Obvykle nevstávám v šest hodin. I don‘t usually get up at 6 o‘clock. OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM He doesn‘t often play football on Mondays. Nehraje často v pondělí fotbal. Obvykle nechodím spát po půlnoci. I don‘t usually go sleep after midnight. V případě, že je sloveso tvořeno dvěma slovy, je frekvenční a měrové příslovce za prvním slovesem (pomocným)! Obvykle nejsem opožděn. I am not usually late. Ona není vždycky velmi zaměstnaná. She isn‘t always busy.

20 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka
TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY DO ? TO SCHOOL. AS A TEACHER. FOOTBALL. HE SHE IT GOES WORKS PLAYS GO WORK PLAY DOES

21 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ tázací věta
Do you play the guitar? Hraješ na kytaru? Do you like skiing? Lyžuješ rád? Dívají se každé odpoledne na TV? Do they watch TV every afternoon? Vstává Martin před sedmou ráno? Does Martin get up before seven o‘clock? Does the train leave at 8.30? Odjíždí ten vlak v 8.30? Does she work in a shop? Pracuje ona v obchodě?

22 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka zjišťovací
TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY DO TO SCHOOL? AS A TEACHER? FOOTBALL? GO WORK PLAY HE SHE IT DOES - na tyto otázky můžeme odpovědět „ano“, či „ne“ Do you play the guitar? Yes, I do. Does she work as a teacher? Yes, she does.

23 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka doplňovací „Wh- question“
TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY WHERE WHAT WHEN WHY HOW DO ? TO SCHOOL? AS A TEACHER? FOOTBALL? GO WORK PLAY HE SHE IT DOES - tyto otázky doplňují informace od tázaného What does Martin do? He plays the guitar. When does Martin play? On Mondays.

24 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka na podmět („who“)
TVORBA GOES WORKS PLAYS TO SCHOOL? AS A TEACHER? FOOTBALL? WHO ptáme se na původce činnosti, události apod. tedy na podmět (kdo) What does Martin do? Who plays the guitar? He plays the guitar. Martin!

25 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka doplňovací a podmětná
Who loves Annie? John Annie Brian Sue Who does Annie love? Who loves Sue? Who does Sue love? John loves Annie. Annie loves Brian. Brian loves Sue. Sue loves John. Who loves Brian? Who does Brian love?

26 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ procvičování
Utvoř otázku k podtržené části věty: Karin starts her job at 8 o‘clock. My friends behave very badly. Jane lives in Prague. Mark plays the piano. David loves Karol. My grandma has 3 dogs. Brian exrecises because he wants to be fit. What time does Karin start her job? How do my friends behave? Where does Jane live? Who plays the piano? Who does David love? How many dogs does my grandma have? Why does Brian exercise?

27 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT
TVORBA I YOU WE THEY HAVE HAVE GOT TWO DOGS. A SISTER. HAS HAS GOT HE SHE IT

28 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT
OTÁZKA I YOU WE THEY DO HAVE HAVE GOT HAVE HAVE GOT TWO DOGS. A SISTER. HAVE GOT HAS HAS GOT DOES HAS HE SHE IT

29 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT
POUŽITÍ HAVE GOT hlavně v britské angličtině NELZE použít v minulém čase!!! I have got a car. My grandma has got two dogs. __ I had got a blue car.

30 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT
POUŽITÍ HAVE hlavně v americké angličtině, nebo ve smyslu dát si (dát si oběd, dát si sprchu…), používá v minulém čase. I have a car. Peter is having a shower. I had dinner with my friend.

31 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT
POUŽITÍ OPRAV VĚTY, POKUD JSOU ŠPATNĚ: I have got a brother and sister/a sister. Have you a car? I had got nice dinner/a nice dinner yesterday. She has got brown hair. Do you have a pen? Where is Clair? –She is having got a shower! Did you have got a good time at the party? correct Have you got a car? I had nice dinner/a nice dinner yesterday. correct correct __ __ Did you have a good time at the party?

32 Zdroje: Nevit Dilmen. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Love_Heart_symbol.svg>


Stáhnout ppt "PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/"

Podobné prezentace


Reklamy Google