Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ pravidelně vykonávaná činnost, opakovaný děj I get up at 6 o‘clock every morning. My dad goes to work every day. I often play football in the afternoon. Vstávám každé ráno v 6 hodin. Můj otec chodí každý den do práce. Často hraji odpoledne fotbal.

3 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ činnosti nebo stavy, které probíhají po dlouhou dobu I live in Ostrava. He works as a teacher. Tom and Sue work in television. Žiju v Ostravě. Pracuje jako učitel. Tom a Sue pracují v televizi.

4 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ obecná pravda Water boils at 100 degrees Celsius. The earth goes round the sun. The sun rises in the east. Voda vaří při 100 °C. Země se točí kolem Slunce. Slunce vychází na východě.

5 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ po „neaktivních“ slovesech (stative verbs): like/love/hatebelieve/remember want/need/preferknow/realise/suppose understand belongconsist contain seem I like cheese. I love this movie. I want to go home now. Miluji tento film. Mám rád sýr. Chci teď jít domů.

6 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ POUŽITÍ po slovesech smyslového vnímání: seehearsmelltaste This meat smells. I see you but I don‘t hear you. This tastes awful! Toto maso zapáchá. Já tě vidím, ale neslyším! Tohleto chutná příšerně.

7 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta – SLOVESO TO BE TVORBA I YOU WE THEY AM IS AT SCHOOL. A TEACHER. AT HOME. HE SHE IT ARE NOT ´M NOT AREN´T ISN´T

8 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka – SLOVESO TO BE TVORBA I YOU WE THEY AM IS AT SCHOOL. A TEACHER. AT HOME. HE SHE IT ARE AM IS ARE ??????

9 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ SLOVESO TO-BE I HE THEY SHE WE IT YOU am is are is are is are DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA BE.

10 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ SLOVESO TO-BE Sue is late. My parents are on holiday. It is Monday. I am a student. Mrs Smith and Mr Smith are happy. Tom is at school. Vytvoř větu zápornou: Sue isn‘t late. My parents aren‘t on holiday. It isn‘t Monday. I‘m not a student. Mrs Smith and Mr Smith aren‘t happy. Tom isn‘t at school.

11 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY GOES WORKS PLAYS TO SCHOOL. AS A TEACHER. FOOTBALL. HE SHE IT

12 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 3. osoba jednotného čísla TVORBA Pozor při používání 3.o. j.č. (he, she, it): - pokud končí sloveso na -s, -sh, -ch, -x, přidává se -ES, - pokud končí na souhlásku a Y, měkčí se na I (+ES). wishes watches pushes passes mixes wish watch push pass mix fly worry carry cry dry flies worries carries cries dries do-> does go-> goes

13 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta I ___ to school _______. ( jít, každý den ) I ___ as a teacher. ( pracovat ) We ___ football ________. ( hrát, dvakrát za týden ) He ____to school ________. ( jít, každé ráno ) She ____ as a nurse. ( pracovat ) Tom ____football ________. ( hrát, každou neděli ) goevery day work playtwice a week goesevery morning works playsevery Sunday

14 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ozn. věta – frekvenční příslovce TVORBA I YOU WE THEY GO COME PLAY GOES COMES PLAYS Frekvenční a měrová příslovce jsou vždy za podmětem! Výjimka: Je-li ve větě sloveso být, příslovce je až za ním! HE SHE IT USUALLY, OFTEN, ALWAYS OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM

15 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ozn. věta – frekvenční příslovce TVORBA Frekvenční a měrová příslovce jsou vždy za podmětem! Výjimka: Je-li ve větě sloveso být, příslovce je až za ním! OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM I usually get up at 6 o‘clock. He often plays football in the afternoon. I rarely go sleep after midnight. I am never late. She is always busy. Obvykle vstávám v šest hodin. Často hraje odpoledne fotbal. Zřídka chodím spát po půlnoci Nikdy nejsem opožděný. Ona je vždycky velmi zaměstnaná.

16 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ záporná věta TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY GO WORK PLAY TO SCHOOL. AS A TEACHER. FOOTBALL. HE SHE IT GOES WORKS PLAYS DO NOT = DON‘T DOES NOT = DOESN‘T

17 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ oznamovací věta TVORBA I _____ to school _______. ( nechodit, v neděli ) I ______ as a teacher. ( nepracovat ) We _____ football ________. ( nehrát, dvakrát za týden ) He ______to school ________. ( nechodit, každé ráno ) She ________ as a nurse. ( nepracovat ) Tom _______ football ________. ( nehrát, každou neděli ) don‘t goon Sunday don‘t work don‘t playtwice a week doesn‘t goevery morning doesn‘t work doesn‘t playevery Sunday

18 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ záp. věta – frekvenční příslovce TVORBA I YOU WE THEY GO COME PLAY GO COME PLAY HE SHE IT USUALLY, OFTEN, ALWAYS OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM V případě, že je sloveso tvořeno dvěma slovy, je frekvenční a měrové příslovce za prvním slovesem. DON‘T DOESN‘T

19 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ záp. věta – frekvenční příslovce TVORBA V případě, že je sloveso tvořeno dvěma slovy, je frekvenční a měrové příslovce za prvním slovesem (pomocným)! OFTEN, USUALLY, ALWAYS, HARDLY EVER, SOMETIMES, RARELY, SELDOM I don‘t usually get up at 6 o‘clock. He doesn‘t often play football on Mondays. I don‘t usually go sleep after midnight. I am not usually late. She isn‘t always busy. Obvykle nevstávám v šest hodin. Nehraje často v pondělí fotbal. Obvykle nechodím spát po půlnoci. Obvykle nejsem opožděn. Ona není vždycky velmi zaměstnaná.

20 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY GO WORK PLAY TO SCHOOL. AS A TEACHER. FOOTBALL. HE SHE IT GOES WORKS PLAYS DO DOES ??????

21 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ tázací věta Does she work in a shop? Hraješ na kytaru? Do you play the guitar? Lyžuješ rád? Do you like skiing? Do they watch TV every afternoon? Dívají se každé odpoledne na TV? Vstává Martin před sedmou ráno? Does Martin get up before seven o‘clock? Odjíždí ten vlak v 8.30? Pracuje ona v obchodě? Does the train leave at 8.30?

22 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka zjišťovací TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY GO WORK PLAY TO SCHOOL? AS A TEACHER? FOOTBALL? HE SHE IT DO DOES - na tyto otázky můžeme odpovědět „ano“, či „ne“ Do you play the guitar? Yes, I do. Does she work as a teacher? Yes, she does.

23 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka doplňovací „Wh- question“ TVORBA I YOU WE THEY GO WORK PLAY GO WORK PLAY TO SCHOOL? AS A TEACHER? FOOTBALL? HE SHE IT DO DOES - tyto otázky doplňují informace od tázaného What does Martin do? He plays the guitar. When does Martin play? On Mondays. WHERE WHAT WHEN WHY HOW ??????

24 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka na podmět („who“) TVORBA - ptáme se na původce činnosti, události apod. - tedy na podmět (kdo) What does Martin do? He plays the guitar. Who plays the guitar? Martin! GOES WORKS PLAYS WHO TO SCHOOL? AS A TEACHER? FOOTBALL?

25 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ otázka doplňovací a podmětná John Annie Brian Sue John loves Annie. Annie loves Brian. Brian loves Sue. Sue loves John. Who loves Annie? Who does Annie love? Who loves Sue? Who does Sue love? Who loves Brian? Who does Brian love?

26 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ procvičování Utvoř otázku k podtržené části věty: Karin starts her job at 8 o‘clock. My friends behave very badly. Jane lives in Prague. Mark plays the piano. David loves Karol. My grandma has 3 dogs. Brian exrecises because he wants to be fit. What time does Karin start her job? How do my friends behave? Where does Jane live? Who plays the piano? Who does David love? How many dogs does my grandma have? Why does Brian exercise?

27 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT TVORBA I YOU WE THEY HAVE HAVE GOT HAS HAS GOT TWO DOGS. A SISTER. HE SHE IT

28 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT OTÁZKA I YOU WE THEY HAVE HAVE GOT HAS HAS GOT TWO DOGS. A SISTER. HE SHE IT DO HAVE DOES HAS HAVE GOT HAVE GOT

29 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT POUŽITÍ HAVE GOT - hlavně v britské angličtině NELZE použít v minulém čase!!! I have got a car. My grandma has got two dogs. I had got a blue car. __

30 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT POUŽITÍ HAVE - hlavně v americké angličtině, - nebo ve smyslu dát si (dát si oběd, dát si sprchu…), - používá v minulém čase. I have a car. Peter is having a shower. I had dinner with my friend.

31 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ HAVE vs. HAVE GOT POUŽITÍ OPRAV VĚTY, POKUD JSOU ŠPATNĚ: I have got a brother and sister/a sister. Have you a car? I had got nice dinner/a nice dinner yesterday. She has got brown hair. Do you have a pen? Where is Clair? –She is having got a shower! Did you have got a good time at the party? correct Have you got a car? I had nice dinner/a nice dinner yesterday. correct __ Did you have a good time at the party? __

32 Zdroje: Nevit Dilmen. [cit. 2011-10-21]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Love_Heart_symbol.svg


Stáhnout ppt "PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ /PRESENT SIMPLE/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Jurajdová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google