Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. ZERO CONDITIONAL (NULTÁ PODMÍNKOVÁ VĚTA) duben 2013VY_32_INOVACE_AGJ_140117

2 Nultá podmínková věta (Zero Conditional) Najděte a vyznačte slovesa. If I need cash, I go to the bank. If he is hungry, he has something to eat. If you don‘t study, you don‘t get good marks at school. Water boils if you heat it to 100 degrees. What do you do if you forget your homework? If I forget my homework, I always apologize to the teacher.

3 Nultá podmínková věta (Zero Conditional) Najděte a vyznačte slovesa. If I need cash, I go to the bank. If he is hungry, he has something to eat. If you don‘t study, you don‘t get good marks at school. Water boils if you heat it to 100 degrees. What do you do if you forget your homework? If I forget my homework, I always apologize to the teacher.

4 Nulté podmínkové souvětí používáme, když mluvíme o obecných pravdách, stálých pravdách a vědeckých faktech o podmínkách, za kterých se splní. If I need cash, I go to the bank. = Vždy když potřebuji hotové peníze, zajdu do banky. If he is hungry, he has something to eat. = Když má hlad, dá si něco k jídlu. If you don‘t study, you don‘t get good marks at school. = Pokud se neučíš, nedostáváš ve škole dobré známky. Water boils if you heat it to 100 degrees. = Voda se vaří, když ji zahřeješ na sto stupňů. What do you do if you forget your homework? = Co děláš, když zapomeneš domácí úkol? If I forget my homework, I always apologize to the teacher. = Když zapomenu domácí úkol, vždy se omluvím učiteli. PRAVIDLA A PŘÍKLADY

5 Nultá podmínková věta If I need cash, I go to the bank. Přítomný čas prostý v hlavní větě Přítomný prostý čas ve vedlejší větě se spojkou IF (když, pokud) I go to the bankif I need cash, he has something to eatif he is hungry, You don‘t get good marks at schoolif you don‘t study. Water boilsif you heat it to 100 degrees. What do you doif you forget your homework? I always apologize to the teacherif I forget my homework.

6 Propojte poloviny vět a vytvořte podmínková souvětí s IF. 1)The weather is niceA)they want to buy a house. 2)You get coldB)I don‘t tidy my room. 3)They need to save moneyC)you miss this one. 4)My mum gets angryD)the sun shines. 5)You need to wait for the next busE)you don‘t wear a coat in winter.

7 Řešení 1DThe weather is nice if the sun shines. 2EYou get cold if you don‘t wear a coat in winter. 3AThey need to save money if they want to buy a house. 4BMy mum gets angry if I don‘t tidy my room. 5CYou need to wait for the next bus if you miss this one.

8 Doplňte správné tvary sloves v závorkách do podmínkových souvětí. 1)If I ______________ (have) time, I __________________ (go) swimming every weekend. 2)If she ______________ (not be) tired, she ____________________ (not go) to bed early. 3)The fire alarm ________________ (ring) if there ______________ (be) a fire. 4)_____________________ (you/ go) to parties if your friends ________________ (invite) you? 5)If she ________________ (need) help, she ___________________ (call) her parents. 6)If they _________________ (not know) the answer, they _______________ (ask) the teacher. 7)They ___________________ (not watch) television if there __________________ (not be) a good film on. 8)If he ___________________ (get) a present, he ____________________ (feel) happy.

9 Řešení 1)If I have time, I go swimming every weekend. 2)If she isn‘t tired, she doesn‘t go to bed early. 3)The fire alarm rings if there is a fire. 4)Do you go to parties if your friends invite you? 5)If she needs help, she calls her parents. 6)If they don‘t know the answer, they ask the teacher. 7)They don‘t watch television if there isn‘t a good film on. 8)If he gets a present, he feels happy.

10 Doplňte souvětí podle sebe. If I have free time, _____________________________________. If it rains at the weekend, we_____________________________. My parents are happy if_________________________________. If I don‘t have money for Christmas presents,_________________. If I get lost in the city,____________________________________. You come to school late if________________________________.

11 MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. London: Cambridge University Press, 2001. ISBN 3125336058 9783125336056. NAYLOR, Helen. Essential Grammar in Use Supplementary Exercises With Answers. London: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-675420. POUŽITÁ LITERATURA


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google