Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Formování veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Formování veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc"— Transkript prezentace:

1 1.1. Formování veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc misovic@volny.cz

2 2.2. r Formování VM Cíl předmětu Získat teoretické a praktické znalosti z oblasti formování veřejného mínění Orientovat se v základních oblastech názorových struktur české populace.

3 3.3. r Formování VM Literatura Povinná Povinná : Mišovič, J. A kol: Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění. Divišov. Orego. 2010Doporučená: Kunštát, D (ed). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti.SOU AV ČR. Praha. 2006 Krejčí, J. a kol. Kvalita výzkumů volebních preferenci. SOU AV ČR. Praha. 2004

4 4.4. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření Úvod Pojmy a kategorie související s podstatou veřejného mínění Schéma faktorů formujících veřejné mínění Schéma faktorů “zkreslujících” veřejné mínění.

5 5.5. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření POTŘEBA Je a) stav organismu, b) stav psychiky a dále je to a) motivující síla b) vnitřní tenze nějak spojená s motivací.

6 6.6. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření ZÁJEM Se obecně chápe jako motiv, nebo jako zvláštní případ snahy.Souvisí s mobilizací pozornosti, s citovým vztahem, se snahovou tendencí.

7 7.7. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření HODNOTY Je možné chápat jako komplexní významy. Určují a vyjadřují významy různých objektů, činností, možností pro nás, pro naší aktivní orientaci.

8 8.8. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření HODNOCENÍ Svou podstatou racionální proces.Není ale lhostejné morálnímu vědomí. Adekvátními city při vzniku hodnocení jsou především morální city.

9 9.9. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření TRADICE Přetrvávající vzory chování redukující nejistoty v chování.Je to jeden ze způsobů orientace kolektivního jednání.

10 10. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření NORMA Obecně verbalizované pravidlo, jež mají jednající se svém chování respektovat a které se pro ně pokládá za závazné.

11 11. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření POSTOJ Postojem individua k nějaké věci rozumíme jeho predispozici zřetelně vůči této věci jednat,vnímat, myslit a cítit. Postoje jsou intencionální. tj. vztahují se k něčemu, mají směr a intenzitu.

12 12. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření NÁZOR Názor je vyjádřením vztahu, stanoviska k určitému jevu, obvykle verbalizovaně. Jde o pojem velmi blízký mínění.

13 13. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření MÍNĚNÍ Subjektivní úsudek, domněnka, který může a nemusí být vyslovený a může a nemusí být podložený vlastním hodnocením.

14 14. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření JEDNÁNÍ Je chápáno jako plánovitá činnost odehrávající se mezi lidmi, většinou časově omezená

15 15. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření Chování Jde o reakci jednotlivce nebo skupiny, o dlouhodobé konání nebo činnost. Má určité trvání, může se opakovat.

16 16. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření EMOCE Celkový subjektivní způsob reakce individua na obsah jeho prožitku. Odráží vztah daného individua k působícím vnitřním nebo vnějším podnětům.

17 17. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření Schéma vlivu faktorů formujících mínění PODMÍNKY ekonomické, sociální, politické VLIVY biologické, geografické, psychologické, kulturní

18 18. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření Působení: tradic,norem, morálky, společenského klimatu, sdělovacích prostředků, lidí kolem sebe, vlastních zkušeností POSTOJE JEDNÁNÍ HODNOTY MÍNĚNÍ, NÁZORY

19 19. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření Schéma faktorů “zkreslujících” veřejné mínění OBJEKTIVNÍ REALITA svět kolem nás odraz skutečného světa v hlavách lidí Skutečné mínění proces vytváření názorů

20 20. r Podstata veřejného mínění a okolnosti jeho utváření Vyjádřené mínění výzkumný proces ZJIŠTĚNÉ MÍNĚNÍ


Stáhnout ppt "1.1. Formování veřejného mínění dr.Ján Mišovič, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google