Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ŽELEZO MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ŽELEZO MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU"— Transkript prezentace:

1 1 ŽELEZO MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU E-mail: mkralik@med.muni.cz

2 2 2

3 3 ŽELEZO (Ferrum) Fe ŽELEZO (Ferrum) Fe Z = 26Z = 26 Ar = 55,847Ar = 55,847 skupina VIII. Bskupina VIII. B (Ar)3d 6 4s 2(Ar)3d 6 4s 2 ox. č. I až VIox. č. I až VI stříbřitě šedý kovstříbřitě šedý kov známé již ve starověkuznámé již ve starověku

4 4 Fe 2+, Fe 3+ v organizmu:muži 4 g, ženy 2,5 gv organizmu:muži 4 g, ženy 2,5 g denní příjem potravou 10 - 30 mg, vstřebá se asi 10%denní příjem potravou 10 - 30 mg, vstřebá se asi 10% denní ztráty okolo 1 mgdenní ztráty okolo 1 mg potřeba je dána ztrátami, ↑ v těhotenství, při růstu apod.potřeba je dána ztrátami, ↑ v těhotenství, při růstu apod.

5 5 Koncentrace železa /S v průběhu života novorozenci 9 - 36  mol/l kojenci4 - 28  mol/l děti9 - 22  mol/l diurnální rytmus: maximum ráno, minimum večer (30%) dospělí muži 12 - 27  mol/l ženy 10 - 24  mol/l ženy 10 - 24  mol/l porod Fe/S věk 3 roky 4.-6. měsíc

6 6 Metabolizmus duodenum, jejunum + sTR ● ● ● ●●●●

7 7 Ovlivnění intestinální resorpce železa FaktoryintraluminálníFaktoryintraluminální slizniční slizniční organizmu jako celku organizmu jako celku speciální speciální

8 8 Ovlivnění intestinální resorpce železa Faktoryintraluminální slizniční organizmu jako celku speciální

9 9 Ovlivnění intestinální resorpce železa – faktory intraluminální vstřebávání Fe zvýšenosníženo * obsah Fe v potravěvysokýnízký * chem. forma FeFe 2+ (Hb)Fe 3+ (rostl.) * jiné složky stravycukry, polyoly, fosfáty, fytáty askorbát, pyruvát,CO 3 2-, HCO 3 -, alkohol, AKoxaláty, Co, Mn, alkohol, AK oxaláty, Co, Mn, Ni, Zn, cheláty * trávicí sekretyHCl, žluč,achlorhydrie * trávicí sekretyHCl, žluč, achlorhydrie vnitřnífaktor, vnitřní faktor, proteolytické enzymy * střevní motilitazbržděnáprůjem

10 10 Ovlivnění intestinální resorpce železa Faktoryintraluminální slizniční organizmu jako celku speciální

11 11 Ovlivnění intestinální resorpce železa – faktory slizniční morfologické: ↓:gastrektomie, chronická atrofická gastritida, enteritida, střevní resekce, celiakální symorfologické: ↓:gastrektomie, chronická atrofická gastritida, enteritida, střevní resekce, celiakální sy obsah Fe v mukóze:obsah Fe v mukóze: nízký – resorpce ↑

12 12 Ovlivnění intestinální resorpce železa Faktoryintraluminální slizniční organizmu jako celku speciální

13 13 Ovlivnění intestinální resorpce železa – faktory organizmu jako celku vstřebávání Fe vstřebávání Fe zvýšenosníženo * celkový obsah Fe↓ (deplece Fe, ↑ (stáří, v organizmurůst, gravidita)hmotnostní úbytek, sideróza) v organizmurůst, gravidita)hmotnostní úbytek, sideróza) * erytropoeza↑ (hemolýza,↓ (transfuze, krevní ztráty, aplastická hypoxie, anémie, polycytemie)karence bílkovin) * metabolizmus Fe↑ (cirhóza, sideroblastická anémie)

14 14 Ovlivnění intestinální resorpce železa Faktoryintraluminální slizniční organizmu jako celku speciální

15 15 Ovlivnění intestinální resorpce železa – faktory speciální při:atransferinémii, idiopatické familiární hemochromatóze, ↑ při:atransferinémii, idiopatické familiární hemochromatóze, hypoxii s aplázií kostní dřeně

16 16 Železo v organizmu Funkční: v hemoglobinu, myoglobinu, cytochromech a enzymech (kataláza, peroxidáza, hydrolázy Pro, Lys, Phe a Try aj.)Funkční: v hemoglobinu, myoglobinu, cytochromech a enzymech (kataláza, peroxidáza, hydrolázy Pro, Lys, Phe a Try aj.) Transportní: v transferinuTransportní: v transferinu – 0,15% Zásobní: ve feritinu a hemosiderinuZásobní: ve feritinu a hemosiderinu Hb 65% zás. 20% Mb 10% enz. 5%

17 17 TRANSFERIN transportní protein pro Fe 3+, 1 molekula váže maximálně 2 Fe 3+ (1,41  g Fe 3+ / 1 mg)transportní protein pro Fe 3+, 1 molekula váže maximálně 2 Fe 3+ (1,41  g Fe 3+ / 1 mg)   -globulin, syntetizován v játrech   -globulin, syntetizován v játrech známo přes 20 izoforemznámo přes 20 izoforem ½ v séru/plazmě, ½ extravaskulárně½ v séru/plazmě, ½ extravaskulárně fyziologická koncentrace /S= 2 - 4 g/l = 23 – 45  mol/lfyziologická koncentrace /S= 2 - 4 g/l = 23 – 45  mol/l Mr = 79 570Mr = 79 570

18 18 TRANSFERIN Za fyziologických podmínek je celková vazebná kapacita transferinu (total iron-binding capacity – TIBC) nasycena železem asi z 1/3.Za fyziologických podmínek je celková vazebná kapacita transferinu (total iron-binding capacity – TIBC) nasycena železem asi z 1/3. Zbytek nazýváme volná vazebná kapacita (latent iron-binding capacity – LIBC).Zbytek nazýváme volná vazebná kapacita (latent iron-binding capacity – LIBC). TIBC ≈ LIBC + Fe/STIBC ≈ LIBC + Fe/S TIBC (  mol/l) = transferin/S (  mol/l) x 2 = 46 - 90  mol/lTIBC (  mol/l) = transferin/S (  mol/l) x 2 = 46 - 90  mol/l TIBC (mg/l) = transferin/S (g/l) x 2 x = 2,8 - 5,6 mg/lTIBC (mg/l) = transferin/S (g/l) x 2 x = 2,8 - 5,6 mg/l 56 79 570

19 19 Změny v hladině vazebné kapacity transferinuZměny v hladině vazebné kapacity transferinu ↓:hemolytická anémie, hemochromatóza, cirhóza↓:hemolytická anémie, hemochromatóza, cirhóza ↑:anémie z nedostatku železa↑:anémie z nedostatku železa

20 20 TRANSFERIN Výpočet transferinu vázajícího železo saturace transferinu:Výpočet transferinu vázajícího železo → saturace transferinu: saturace [%] = x 4,41saturace [%] = x 4,41 fyziologicky 15 – 45%fyziologicky 15 – 45% ↓: deficit Fe↓: deficit Fe ↑: nadbytek Fe↑: nadbytek Fe transferin/S [g/l] Fe/S [  mol/l]

21 21 ↓ TRANSFERINU atransferinémie - hereditární porucha syntézy transferinuatransferinémie - hereditární porucha syntézy transferinu hypotransferinémie - doprovází exsudativní enteropatii, nefrotický syhypotransferinémie - doprovází exsudativní enteropatii, nefrotický sy těžká proteinová malnutricetěžká proteinová malnutrice chronické hepatopatie - pokles syntézy v játrechchronické hepatopatie - pokles syntézy v játrech zánět - transferin se chová jako negativní RAFzánět - transferin se chová jako negativní RAF anémieanémie

22 22 ↑ TRANSFERINU Fe/S současně ↑Fe/S současně ↑ akutní hepatitida, aktivní cirhózaakutní hepatitida, aktivní cirhóza hemolytická anémie aj. stavy spojené s ↑ rozpadem eryhemolytická anémie aj. stavy spojené s ↑ rozpadem ery excesivní přívod Feexcesivní přívod Fe Fe/S současně ↓Fe/S současně ↓ anémie z nedostatku Feanémie z nedostatku Fe graviditagravidita

23 23 sTR solubilní transferinové receptory nejcitlivější ukazatel stavu Fe v buňkáchnejcitlivější ukazatel stavu Fe v buňkách koncentrace /S = 0,85 – 2,29 mg/lkoncentrace /S = 0,85 – 2,29 mg/l míra exprese na membráně ovlivňuje množství komplexů transferin-Fe 3+ přijatých buňkoumíra exprese na membráně ovlivňuje množství komplexů transferin-Fe 3+ přijatých buňkou ↑: IC deficit Fe↑: IC deficit Fe ↓: IC nadbytek Fe↓: IC nadbytek Fe

24 24 Pozn.: Laktoferin je protein podobný transferinuje protein podobný transferinu váže Fe v mléceváže Fe v mléce také 2 vazebná místa pro Fetaké 2 vazebná místa pro Fe usnadňuje střevní absorpci Fe u malých dětíusnadňuje střevní absorpci Fe u malých dětí

25 25 FERRITIN zásobní protein obsahující Fe 3+zásobní protein obsahující Fe 3+ izoferitiny s tkáňovou specifitou (nejvíce v játrech, slezině, kostní dřeni; střevní sliznici)izoferitiny s tkáňovou specifitou (nejvíce v játrech, slezině, kostní dřeni; střevní sliznici) Mr ≥ 440 (závisí na množství Fe)Mr ≥ 440 (závisí na množství Fe) dutina pro Fe 3+ okolo bílkovinná schránka – apoferitin 24 podjednotek, typ H (heavy, kyselé) L (light, zásadité) izoferitiny zásadité - ↑ Fe; játra, slezina, kostní dřeň izoferitiny kyselé - ↓ Fe; srdce, placenta, nádorové bb.

26 26 koncentrace feritinu /S odráží tkáňové zásoby železa, fyziologické hodnoty:♂ 17 - 300  g/lkoncentrace feritinu /S odráží tkáňové zásoby železa, fyziologické hodnoty:♂ 17 - 300  g/l ♀ 8 - 100  g/l ↓:anémie z nedostatku železa krvácení (cave falešně „normální“ hodnoty v důsledku maskování zánětem nebo nádorovým onemocněním)↓:anémie z nedostatku železa krvácení (cave falešně „normální“ hodnoty v důsledku maskování zánětem nebo nádorovým onemocněním) ↑:malignity (nespecifický nádorový marker)↑:malignity (nespecifický nádorový marker) akutní hepatitida, nekróza jaterních buněk, cholestáza záněty (pozitivní RAF) hemochromatóza hemolytická a megaloblastická anémie

27 27 Hemosiderin označení pro mikroskopický obraz depozit železaoznačení pro mikroskopický obraz depozit železa tvořen agregáty feritinu při nadbytku Fe v organizmutvořen agregáty feritinu při nadbytku Fe v organizmu

28 28 Železo v organizmu ! negativní význam:! negativní význam: Fentonova reakce:Fentonova reakce: H 2 O 2 + Fe 2+ → OH - + ˙OH + Fe 3+

29 29 Příjem potravou Hlavní zdroje v potravěHlavní zdroje v potravě masomaso vnitřnostivnitřnosti luštěninyluštěniny vejcevejce salátsalát špenátšpenát celozrnné výrobkycelozrnné výrobky natěnatě DDD: ženy 15-18 mg muži 12-16 mgDDD: ženy 15-18 mg muži 12-16 mg

30 30 Deficit → hyposiderémie anémie z nedostatku železaanémie z nedostatku železa infekceinfekce nádorová onemocnění (vyšší obrat ery při normálním příjmu)nádorová onemocnění (vyšší obrat ery při normálním příjmu) nefrotický sy (ztráty transferinu močí)nefrotický sy (ztráty transferinu močí) hemodialýzahemodialýza hypotyreózahypotyreóza léčba ACTH a kortikoidyléčba ACTH a kortikoidy po operacích a při jiných stavech spojených s regenerací organizmu (krevní ztráty + zvýšená spotřeba)po operacích a při jiných stavech spojených s regenerací organizmu (krevní ztráty + zvýšená spotřeba)

31 31 Deficit → hyposiderémie ANEMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZAANEMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA → hypochromní mikrocytární → nejčastější hematologické onemocnění

32 32 ANEMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA Příčiny snížený přívod železa - absolutnísnížený přívod železa - absolutní - relativní (atrofická gastritida, resekce) zvýšené ztráty železa - krvácení (GIT, gynekologické, močové cesty, opakované masivní epistaxe)zvýšené ztráty železa - krvácení (GIT, gynekologické, močové cesty, opakované masivní epistaxe) zvýšené nároky organizmu na přísun železa - gravidita, laktace, růst, dárci krvezvýšené nároky organizmu na přísun železa - gravidita, laktace, růst, dárci krve maligní onemocněnímaligní onemocnění

33 33 ANEMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA Klinicky slabostslabost pokles fyzické výkonnostipokles fyzické výkonnosti bledostbledost palpitacepalpitace únavaúnava křeče DKkřeče DK zhoršená termoregulacezhoršená termoregulace dyspnoedyspnoe koilonychiekoilonychie angulární stomatitidaangulární stomatitida glositidaglositida

34 34 ANEMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA Laboratorní nález ↓ ery, ↓ Hb, ↓ MCV, ↓ MCH, ↓ MCHC↓ ery, ↓ Hb, ↓ MCV, ↓ MCH, ↓ MCHC ↓ Fe↓ Fe ↓ feritin↓ feritin – časný a citlivý ukazatel ↑ transferin, ↑ vazebná kapacita transferinu, ↓ saturace transferinu, ↑ solubilní transferinové rec.↑ transferin, ↑ vazebná kapacita transferinu - pozdní, ↓ saturace transferinu, ↑ solubilní transferinové rec. - nejcitlivější

35 35 Toxicita → hypersiderémie excesivní příjem (parenterální léčba Fe, opakované transfuze)excesivní příjem (parenterální léčba Fe, opakované transfuze) hemochromatózahemochromatóza hemolytická anémiehemolytická anémie hepatitida (z poškozených jater se uvolňuje feritin)hepatitida (z poškozených jater se uvolňuje feritin) hepatální porfyriehepatální porfyrie hypertyreózahypertyreóza nefritidanefritida

36 36 Toxicita → hypersiderémie HEMOCHROMATÓZAHEMOCHROMATÓZA dědičné onemocnění způsobené chyběním regulace absorpce železa v tenkém střevědědičné onemocnění způsobené chyběním regulace absorpce železa v tenkém střevě následkem je nadměrné ukládání železa v játrech (vývoj cirhózy), myokardu (kardiomyopatie), slinivce a kůži (tzv. bronzový diabetes)následkem je nadměrné ukládání železa v játrech (vývoj cirhózy), myokardu (kardiomyopatie), slinivce a kůži (tzv. bronzový diabetes) Podobné příznaky nacházíme při déletrvajícím nadměrném parenterálním přívodu železa; onemocnění se nazývá HEMOSIDERÓZA.Podobné příznaky nacházíme při déletrvajícím nadměrném parenterálním přívodu železa; onemocnění se nazývá HEMOSIDERÓZA.

37 37 Toxicita → hypersiderémie Další příčiny:Další příčiny: hemolytická anémiehemolytická anémie osteomyelofibrózaosteomyelofibróza nekróza hepatocytůnekróza hepatocytů mobilizace tkáňového Fe po podávání deferoxaminumobilizace tkáňového Fe po podávání deferoxaminu


Stáhnout ppt "1 ŽELEZO MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google