Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovn í ú věrov é analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovn í ú věrov é analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Bankovn í ú věrov é analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

2 2 Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P., Finanční analýza (GRADA) Revenda Z. …, Peněžní ekonomie a bankovnictví (Management Press)

3 3 PROGRAM  Úvod definice rizik, význam a postup analýzy, skoring  Finanční analýza metody, finanční ukazatele  Nefinanční analýza sběr informací, podnikatelský záměr  Monitoring a delikvence klasifikace, rating, opatření 3

4 4 PŘÍKLAD: BBanka poskytla klientovi krátkodobý úvěr ve výši 100 tis. Kč na 1 rok s úrokovou sazbou 5%. Klient úvěr nesplatil. KKolik musí poskytnout pracovník banky dalších takových obchodů, aby pokryl ztrátu z nesplaceného úvěru? (neuvažujeme poplatky za vedení účtu ani z prodlení) 4 Proč se věnovat úvěrové analýze ?

5 5 Riziko je pravděpodobnost, že určitá událost nebo určitý čin negativně ovlivní činnost firmy (banky). Za riziko lze považovat i nevyužitou příležitost. Zdrojem rizika je nejistota vyplývající z neočekávaných změn v daném prostředí, ale na rozdíl od nejistoty lze riziko hodnotit. Jeden z faktorů hodnocení rizika je pravděpodobnost jeho vzniku. Druhým faktorem hodnocení rizika je dopad / následky rizika, finanční či jinak kvantifikované. 5 Obecná definice rizika:

6 6 Obecné řízení rizik je Proces, ve kterém se snažíme zamezit působení již existujících či budoucích možných rizik a navrhujeme řešení, jež pomáhají eliminovat účinky nežádoucích vlivů a zároveň umožňují využít příležitosti působení vlivů pozitivních. Organizace (banka) je řízena na základě předvídání nejistoty charakterizované rizikem v daném prostředí. 6

7 7 Úloha banky před poskytnutím úvěru 1. Identifikovat rizika klienta a transakce. 2. Kvantifikovat riziko klienta a transakce. 3. Stanovit přijatelnost rizika pro banku a příslušným způsobem o klientovi a transakci rozhodnout. Monitorovat riziko klienta a jeho vývoj v čase pomocí smluvních podmínek a všech dostupných informací. Efektivně vymáhat nesplacené pohledávky. 7 Úloha banky po poskytnutí úvěru

8 8 Riziko lze hodnotit na základě analýzy 4 hlavních faktorů: Základní principy úvěrové analýzy Jedním z důležitých kroků banky v řízení, eliminaci či zmírnění rizika vyplývajícího z financování klientů je kvalitní úvěrová analýza. Úvěrová analýza je posouzením bonity žadatele o úvěr, a to na základě komplexního zhodnocení jeho finanční situace a nefinančních faktorů (právní předpoklady, osobní a profesní vlastnosti majitelů/manažerů, odvětví a pozice firmy na trhu). - Odvětví – riziko trhu - Finanční situace firmy - Nefinanční faktory firmy - Riziko politiky banky 8

9 9 Postup úvěrové analýzy Úvěrovou analýzu lze rozčlenit do pěti kroků: Krok 1 - sběr informací potřebných k analýze Krok 2 - výběr metod analýzy Krok 3 – provedení analýzy Krok 4 – interpretace výsledků analýzy Krok 5 – prezentace závěrů analýzy (tvorba úvěrového návrhu) V jednotlivých fázích kontaktu s klienty vystupujete jako bankovní poradce v různých rolích. Často musíte být nejen obchodníky, ale také detektivy, účetními, diplomaty, vyjednávači, odvětvovými specialisty a v neposlední řadě manažery úvěrového rizika. Úvěrové riziko spočívá v tom, že klient nedodrží sjednané podmínky a nebude schopen či ochoten splácet úvěr. Bance tím vznikne finanční ztráta. 9

10 10 Vyhodnocení rizik Zajistit a vyhodnotit VŠECHNY dostupné INFORMACE o klientovi, potřebách financování Požadovat odpovídající zajištění Realizace/Umět říci klientovi „NE“ 3 základní kroky

11 11 FOO = FOP = 1 SUBJEKT KLIENTI Fyzické osoby občané ( RČ ) SMALL BUSINESS ( IČ ) Fyzické osoby podnikatelé ( FOP ) Malé“ obchodní společnosti „střední“ a „velké“ podniky ( IČ ) MUNICIPALITY ( IČ ) Základní pojmy

12 12 Procedury poskytnutí AKTIVNÍHO obchodu Behaviorální skoring – (pouze u vybraných bank) Založen na transakčních údajích dostupných v systémech banky, především na obratu na účtu v posledních 6-12 měsících (nemůže být použit u nových klientů) Limitován výší angažovanosti a dobou splatnosti Není vyžadována analýza klienta – ale i tak zvažujte, zda poskytnete AO např. klientovi, který má spočten limit z ratingu chování, ale v posledním měsíci nebo dvou má na účtech kreditní obrat nulový Možnost poskytnout obchod na základě výsledku Behaviorálního ratingu, nezbavuje pracovníka banky odpovědnosti za výsledek rozhodnutí o jeho poskytnutí. Aplikační rating (skoring) Založen na finančních výkazech a analýze příjmů a výdajů

13 13 Behaviorální skoring – poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Úsudek pracovníka banky – položit několik dotazů (ne jako výslech, ale zdvořilý zájem), např.:  Jaký je předmět Vašeho podnikání? Máte nějaké zaměstnance? Poptávka roste?  Jaké platební/kreditní karty používáte jako podnikatel i jako občan? Jste s nimi spokojen? Co nejčastěji platíte kartou?  U úvěru (rovněž u KK nebo PD) – na co chcete úvěr použít?  Dotaz podle transakční historie, např. "vidím minulý měsíc jen 2 příjmové transakce, to je od zákazníků?„ Zkušený pracovník by měl odhadnout klienta podobně, jako zkušený hostinský odhadne, který zákazník by mohl odejít bez placení a věnuje mu zvýšenou pozornost – např. ověří osobní a nefinanční data v rozsahu dotazníku pro SB rating.

14 14 CYKLUS OBCHODU MONITORING VYMÁHÁNÍ SKÓRING PRODEJ ADMINISTRACE Skoringové modely Analýza ziskovosti Externí registry Prevence podvodů Nastavení produktových parametrů Klientský přístup Marketingové sestavy Statistický monitoring Stanovení nápravných akcí Business vymáhání Soft vymáhání Hard vymáhání

15 15 Aplikační rating – poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Daňové přiznání nebo finanční výkazy Dotazníky banky k ratingu: Personální a nefinanční otázky Ověření rizika Úsudek specialisty – při zjišťování povinných informací položit doplňující otázky a odhadnout  Zda má klient zkušenosti odpovídající deklarovanému oboru podnikání (klient na jednoduché dotazy slíbí, že požadované informace zjistí)  Zda nemá klient finanční problémy – (klient odpovídá váhavě nebo vyhýbavě)

16 16 Příklad (FOP) Klient vykazuje následující hodnoty v daňovém přiznání : Klient chce pořídit nový výrobní stroj za 1,9 M CZK se životností 4 roky, částku 0,56 M Kč zaplatí z vlastních zdrojů. Potřebuje úvěr ve výši 1,34 M CZK. Navrhnete jeho poskytnutí ? Pokud ne tak proč ? Pokud ano na jak dlouhou dobu ?

17 17 Sběr informací informace od klienta ( finanční, nefinanční …) vnitřní informace banky (kreditní obraty na účtu klienta, vývoj zůstatků na účtu, informace z dohlídek, vnitřní informační systémy) informace z vnějších zdrojů (informace z jiných bank / registrů, informace od věřitelů/konkurence…) vždy je nutno ověřit vazby klienta v rámci skupiny (ESSK)! Zdroje informací o klientovi

18 18 ÚVOD do analýzy Základní informace od klienta Vždy posuzujeme FOP a FOO společně! PODNIKATELÉ a FIRMYOBČANÉ FINANČNÍ NEFINANČNÍ Daňové přiznání Daňová evidence Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát Podrozvahové položky ( leasingy, ručení.. ) Daňové přiznání Potvrzení o příjmu Výdaje Splácené závazky Oprávnění k podnikání Vlastnictví, management Historie podnikání, zkušenosti Předmět podnikání Dodavatelé – odběratelé Nové podnikatelské záměry Vzdělání Rodinné, bytové poměry Povolání, zaměstnavatel Stabilita zaměstnání Risk assessment

19 19 Charakter registru BANKOVNÍ členové: 21 bank NEBANKOVNÍ členové: splátkové a leasingové společnosti NEBANKOVNÍ 26 členů: splátkové a leasingové společnosti, operátoři, banky apod. Druh informací o klientech POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ NEGATIVNÍ FOO & malí podnikateléFOO & FOP Název BRKINRKIFO + IČCRÚ souhlas klientů: ANOsouhlas klientů: NEsouhlas klientů: ANOsouhlas klientů: NE BANKOVNÍ členové: banky Souhlasy POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ FOP & PO Negativní záznam = záznam o porušení platební morálky, delikvence. Záznam se v registru objeví až v okamžik vzniklé delikvence. Pozitivní záznam = záznam o všech poskytnutých obchodech. Klient nemusí být delikventní. Jsou zde i žádosti o produkt - tzn. nemuselo dojít k uzavření smlouvy. Druhy klientů

20 20 Ekonomicky spjatá skupina E S S K ESSK = 2 nebo více subjektů, které jsou navzájem propojeny tím, že: jeden subjekt má kontrolu nad jiným subjektem jeden subjekt má kontrolu nad jiným subjektem  Ovládající osoba  Subjekty jednající ve shodě  Rozhodující balík hlasovacích práv  Může prosadit volbu / odvolání osob statutárních orgánů  Ovládající osoba  Subjekty jednající ve shodě  Rozhodující balík hlasovacích práv  Může prosadit volbu / odvolání osob statutárních orgánů jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jednoho ze subjektů mohou způsobit platební potíže alespoň jednoho z ostatních subjektů. jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jednoho ze subjektů mohou způsobit platební potíže alespoň jednoho z ostatních subjektů.  minimálně podíl 10% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo možnost uplatnění významného vlivu  společný člen statutárního orgánu  Společný člen dozorčí rady, která může jmenovat a odvolávat členy statutárního orgánu,  subjekty jsou propojeny úvěry a zárukami  subjekty jsou propojeny vzájemnými obchodními vztahy, např. dodávkami zboží  minimálně podíl 10% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo možnost uplatnění významného vlivu  společný člen statutárního orgánu  Společný člen dozorčí rady, která může jmenovat a odvolávat členy statutárního orgánu,  subjekty jsou propojeny úvěry a zárukami  subjekty jsou propojeny vzájemnými obchodními vztahy, např. dodávkami zboží

21 21 Finanční analýza se provádí na základě několika ověřených metod, jejichž výběr se odvíjí od struktury a velikosti dané firmy a od podkladů, které jsou k dispozici. Nejčastěji používané metody jsou analýzy: 1. stavových ukazatelů (Rozvaha) - horizontální analýza a vertikální analýza 2. poměrových ukazatelů 3. rozdílových a tokových ukazatelů - analýza CF a fondů peněžních prostředků - analýza výkazu zisků a ztrát 4. soustav ukazatelů - paralelní soustavy ukazatelů - pyramidové soustavy ukazatelů (Du Pont apod.) Metody finanční analýzy

22 22 K predikci finanční tísně podniku lze použít náročnější matematicko-statistické metody: Jedná se o tzv. BANKROTNÍ MODELY:  Altmanův index finančního zdraví (Altmanovo Z-skóre)  Tafflerův model  Model IN – index důvěryhodnosti Tyto modely mají za cíl informovat o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. Vychází se z předpokladu, že každá firma ohrožená bankrotem vykazuje určitý čas před touto situací určité symptomy, které jsou pro tento stav typické. Metody finanční analýzy

23 23 Přesná identifikace klienta a ověření historie Předběžná kontrola výkazů a finančních ukazatelů  AKTIVA=PASIVA ?  Záporný vlastní kapitál?  Zadluženost (menší než 90%)  Krátkodobé financování max. 25% ročního KO/tržeb  Investiční úvěr – posuzuje se schopnost splácet  EBITDA ?  Reálnost hodnoty „hotovost v pokladně“?  Zlaté bilanční pravidlo  Osobní náklady a závazky ke společníkům Základní kontrola před analýzou

24 24 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Finanční ukazatele jsou pomůckou při analyzování výsledků firem. Tvoří se kombinací položek z finančních výkazů a zkušenémuuživatelovi zpřehlední pohled na finanční výkonnost firmy. Existuje nespočetné množství ukazatelů v závislosti od různých ekonomických teorií. Každý z ukazatelů hodnotí firmu z určité stránky. Mezi základní kategorie ukazatelů patří následující:  1. Tvorba zdrojů na splácení – zobrazuje schopnost firmy splácet finanční závazky ( EBITDA )  2. Zadluženost – znázorňuje míru podílu cizích a vlastních zdrojů na financování firmy (celková zadluženost)  3. Rentabilita – určuje ziskovost firmy z hlediska různých aspektů  4. Aktivita (doba obratu pohledávek, závazků a zásob) – popisuje tempo zacházení firmy se svými aktivy a pasivy  5. Likvidita (ČPK) vyčísluje schopnost firmy vypořádat svoje krátkodobé závazky

25 25 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Není tak důležité umět ukazatele vypočítat (to za vás udělá bankovní systém). Mnohem důležitější je umět interpretovat jednotlivé výsledky a vyvodit z toho závěry.  Bude klient tvořit dostatek zdrojů na splacení úvěru? To je často nejdůležitější otázka v rámci finančních analýz, na které závisí další postup v úvěrování. Vyčíslení tvorby zdrojů resp. schopnosti splácet závisí na několika faktorech. Vzhledem k tomu, že máme většinou k dispozici jen historické údaje o firmě, snažíme se porovnat tvorbu jejich zdrojů na splácení z výsledků hospodaření v minulosti.

26 26 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Nejčastěji používaným výpočtem je vyčíslení hodnoty „EBITDA“. Je to zkratka začátečních písmen jednotlivých položek v angličtině, které spočítáme a získáme hodnotu zdrojů firmy na splácení. Jednotlivými položkami jsou:  Earnings Zisk  Before Před  Interest Úroky  Taxes Zdaněním  Depreciation Odpisy (hmotného majetku)  Amortization Odpisy (nehmotného majetku) Pokud chcete tedy orientačně vypočítat, jaké roční splátky bude klient schopný realizovat, je potřebné sečíst hodnoty: ZISK PŘED ZDANĚNÍM + ODPISY + ÚROKOVÉ NÁKLADY

27 27 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Upozornění V každém případě se jedná o historické výsledky firmy. Záleží na tom, co se stane v budoucnosti. Když se firmě přestane dařit, nepomůže jí vysoká EBITDA a naopak, i zle vypadající firma se může pomocí vhodného financování vzchopit. Získanou hodnotu EBITDA potom porovnáme s uvažovanými splátkami úvěrů klienta. Porovnáváme zdroje splácení a potenciální splátky úvěru.  EBITDA → banka úvěruje pouze klienty dosahující kladné hodnoty → čím ↑ tím lepší

28 28 Základní kontrola výkazů Zlaté bilanční pravidlo Dlouhodobý majetek firmy by měl být krytý (nakupovaný) zdroji, které má podnik k dispozici dlouhodobě. Krátkodobý majetek firmy by pak měl být krytý krátkodobými zdroji. Překapitalizovaná společnost neefektivně využívá kapitál a dochází k tomu, že dlouhodobým majetkem je kryt i oběžný majetek. Tato situace se může jevit jako výhodná v období ekonomické krize. Podkapitalizovaná společnost může mít problém s financováním běžné činnosti firmy. Tento stav lze akceptovat pouze přechodně v období expanze firmy. Finanční prostředky mají být získávány s co nejnižšími pořizovacími náklady.

29 29 Základní poměrové ukazatele Vybrané ukazatele zadluženosti Celková zadluženost cizí zdroje + časové rozlišení pasiv Celková zadluženost = ______________________________________________ x 100 pasiva celkem Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) cizí kapitál Debt ratio = ____________________ celková aktiva Čím vyšší je hodnota ukazatelů, tím vyšší je úroveň potenciálního rizika pro banku (věřitele). Zadluženost nad 80% se považuje za riskantní (banky financují max. 95%). čím ↓ tím lepší → za kritickou mez se obecně považuje 95% → hodnota > 100% znamená záporný vlastní kapitál a firma je neúvěrovatelná

30 30 Základní poměrové ukazatele Ukazatele rentability Rentabilita vloženého kapitálu zisk Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) = _______________________________ celkový vložený kapitál Vyjadřuje výnosnost kapitálu, je prezentována také jako hodnocení minulé výkonnosti managementu. Rentabilita vlastního kapitálu zisk x 100 Return on Equity (ROE) = ____________________ vlastní kapitál ROE – vyjadřuje rentabilitu kapitálu vloženého vlastníky / akcionáři. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii.

31 31 Základní poměrové ukazatele Aktivita Doba obratu pohledávek Výsledek hovoří o firmě to, kolik dní jí v průměru trvá inkaso pohledávek z obchodních vztahů. Neexistuje ideální hodnota. Vše záleží na tom, jak má firma dohodnuté dodavatelsko/odběratelské vztahy a také, jako u všech ostatních ukazatelů, sehrává velkou roli sektor, ve kterém firma podniká. krátkodobé pohledávky Doba obratu pohledávek = __________________________________ x 365 z obchodního styku (DOP) tržby Obecně platí : → čím ↓tím lepší → za kritickou hranici se považuje > 90 dnů ( nutno komentovat)

32 32 Základní poměrové ukazatele Ukazatel likvidity – např. běžná likvidita oběžná aktiva Běžná likvidita = ____________________________ krátkodobé závazky Vyjadřuje schopnost firmy uspokojit věřitele z oběžných aktiv (vyšší hodnota = vyšší pravděpodobnost zachování platební schopnosti).  I když se často hovoří o doporučené hodnotě (mezi 1,5 – 2), výsledek ve velké míře závisí na aplikovaných účetních pravidlech a na „kvalitě“ položek, které do výpočtu ukazatele likvidity vstupují.  Obvykle je podstatné se u likvidity zabývat „kvalitou“ pohledávek, zásob a závazků. Pokud likvidita vykazuje zkreslené hodnoty, je nutné od klienta v prvé řadě získat upřesňující informace o těchto položkách.

33 33 Základní poměrové ukazatele Banka pracuje s pojmem běžná likvidita především na úrovni „rozdílového“ ukazatele tzv. čistý pracovní kapitál (ČPK), který vyjadřuje likviditu v absolutním čísle. ČPK = (oběžná aktiva – dlouhodobé pohledávky + příjmy příštích období) - krátkodobé cizí zdroje Obecně platí v oblasti hodnocení běžné likvidity tato pravidla: Čistý pracovní kapitál (ČPK) → v zásadě bychom měli úvěrovat pouze firmy s kladným ČPK → čím ↑ tím lepší

34 34 Základní poměrové ukazatele Ukazatel úrokového krytí EBIT Ukazatel úrokového krytí = _____________________ nákladové úroky Ukazatel stanovuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Zisk musí zajistit minimálně pokrytí úroků. Obecně je doporučován trojnásobek (po zaplacení úroků by měly zůstat ještě dostatečné prostředky na další aktivity).

35 35 Základy skoringových modelů Skoringové modely jednotlivých bank vychází při hodnocení firem z tzv. historických modelů upravovaných dle zkušeností jednotlivých bank s přihlédnutím k oborům podnikání, ekonomickým trendům, ukazatelům delikvence apod. Výstupy skoringovým modelů se promítají do přidělovaného ratingu. Jako východisko se používají tzv. BONITNÍ MODELY. Známý je např. tzv. TAMARIHO MODEL. V tomto modelu je bonita klienta (firmy) hodnocena bodovým součtem výsledků soustavy rovnic. Rovnice hodnotí finanční stav, likviditu apod. Další bonitní modely: Quicktest – Kralicek Modifikovaný Quicktest Soustava bilančních analýz R. Douchy Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví firmy a řadí firmy mezi dobré nebo špatné firmy. Umožňují srovnání firem v rámci jednoho oboru podnikání.

36 36 Nefinanční analýza Úvěrová analýza, jejímž cílem je rozhodnout, zda je riziko poskytnutí úvěru pro banku akceptovatelné, stojí na dvou základních pilířích:  analýza finanční, kvantitativní, založené na posouzení finančních dat  analýza nefinanční, kvalitativní, hodnotící nefinanční kriteria (podnikatel, podnikání a projekt). Důležité! Tyto dva postupy se doplňují, jejich jednotlivé elementy do sebe vzájemně zapadají jako části „puzzle“ - pokud je správně spojíte, získáte skutečný obrázek firmy. PILÍŘE

37 37 Nefinanční analýza Úkolem nefinanční analýzy je:  zhodnotit majitele/management firmy (profesní i osobní předpoklady).  zanalyzovat pozici podniku na trhu a ekonomické prostředí.  posoudit klientův požadavek o financování a jeho dopad na budoucí chod firmy  vyhodnotit obchodní vztah mezi bankou a klientem Cílem analýzy nefinančních faktorů je:  zodpovědět otázky, které vyplývají z finanční analýzy.  posoudit, zda je žadatel o úvěr dostatečně silný, aby se udržel na trhu, a zda mu poskytnutý úvěr přinese plánovaný efekt. ÚKOLY A CÍLE

38 38 Nefinanční analýza Jedním z nástrojů, které vám pomohou provádět analýzu systematicky, je analýza 3 P: 1. Podnikatel 2. Podnik 3. Projekt Získání těchto informací a jejich posouzení je pravým uměním nefinanční analýzy.

39 39 Nefinanční analýza „KDO“ je podnikatel? Půjčili byste tomuto člověku /firmě vlastní peníze? HLAVNÍ ASPEKTY:  právní forma a nároky s tím spojené na vlastníky a management (soulad se zákonem, licence, povolení)  podíly a struktura (identifikace klíčové osoby, vztahy mezi majiteli, jejich funkce a zodpovědnosti ve firmě)  Propojení v ESSK (společníci, propojené firmy apod.)  organizace, zastupitelnost a nástupnictví  zkušenosti a odborné schopnosti, které si dané odvětví vyžaduje (vzdělání, předchozí působení v oboru)  finanční management (orientace v účetnictví, řízení tržeb a nákladů, inkaso pohledávek, platební morálka)  strategie, vize (orientace na trhu, business plán)  charakter („dobré jméno“ - reference obchodních partnerů a zaměstnanců, úvěrová historie, ochota poskytovat informace, ochota ručit a vložit vlastní zdroje)  majetek firmy, majetek společníků, SJM, rodinný stav PODNIKATEL

40 40 Nefinanční analýza Informace ověřujeme v Obchodním rejstříku a Registru živnostenského podnikání. Za negativní informace se považují ty, kdy osoby ovládající žadatele figurovali ve firmách, které skončily v konkurzu, nebo tyto firmy vykazují nebo vykazovaly úvěry po splatnosti nejen u konkrétní banky, ale i u ostatních bank (využívá se registr ČNB), vůči těmto osobám je vedeno trestní stíhání apod. Samozřejmě stejně je posuzováno, pokud úvěry po splatnosti vykazuje přímo žadatel o úvěr. Žadatel, ale i celá ESSK může být z těchto důvodů zařazena na tzv. „black list“ a jakékoliv financování žadatele, ale i celé ESSK může být bankou odmítnuto. PODNIKATEL

41 41 Nefinanční analýza „CO“ žadatel o úvěr dělá a „JAK“ funguje? Chtěli byste vlastnit tuto firmu? HLAVNÍ ASPEKTY:  hlavní a vedlejší činnost (NACE, rozdělení tržeb a nákladů dle charakteru činností)  historie podnikatelské činnosti (délka působení na trhu, vývoj, změny)  výrobky a služby (produktové portfolio, poptávka, kvalita, cena, nahraditelnost, sezónní vlivy, životní cyklus, technologická náročnost)  operační prostředí (podíl a pozice klienta na trhu, odběratelé a dodavatelé, vztahy a závislost na nich, smlouvy, platební podmínky, konkurence, konkurenční výhody a nevýhody, zaměstnanci, lokalita a rozsah působení, podnikatelské prostory, marketing)  specifika odvětví (globální trendy a perspektiva, legislativní a politické prostředí), dopady na ekologii, schopnost dodržení norem  obchodní vztah mezi bankou a žadatelem  hlavní odběratelé, dodavatelé, nahraditelnost, diverzifikace  konkurence  trendy trhu PODNIK

42 42 Nefinanční analýza Obchodní vztah mezi bankou a žadatelem - upřesnění Hodnotí se: délka obchodního vztahu (od kdy je klientem banky)  crosselling – tj. penetrace bankovními produkty (např. zda žadatel používá internetové bankovnictví, vedení platebního styku, realizace zahraničních plateb, platební karty, obchodování na dealingu, termínované vklady, penzijní a kapitálové pojištění zaměstnanců apod.). V případě, že majitelem žadatele je konkrétní osoba, uvádí se také využívání bankovních produktů na úrovni občana (např. vedení osobního účtu, platební karty, penzijní a kapitálové pojištění, čerpání hypotečního či jiného občanského úvěru apod.).  analyzuje se kreditní obrat žadatele na účtech vedených bankou (na měsíční, čtvrtletní a roční bázi) a průměrné kreditní zůstatky na těchto účtech.  ziskovost žadatele z hlediska banky – na základě softwarových aplikací se zjišťuje výnosnost žadatele pro banku. Výnosy se počítají jak z pasivních, tak z aktivních produktů, pokud je žadatel čerpá.  úvěrová historie žadatele u banky (pokud samozřejmě přichází v úvahu) - uvádí se počty a objemy splacených úvěrů poskytnutých v minulosti, hodnotí se splátková disciplína, tj. zda žadatel někdy vykazoval úvěry po splatnosti. PODNIK

43 43 Nefinanční analýza „CO“ žadatel o úvěr skutečně potřebuje a „PROČ“? Co klientovi projekt přinese a jak mu pomůže požadovaný úvěr? HLAVNÍ ASPEKTY  účel úvěru (identifikace pravé potřeby klienta)  charakteristika projektu (provoz či investice, fáze a časový plán projektu, celkové náklady na projekt, jejich adekvátnost, vlastní zdroje, které klient hodlá do projektu vložit  struktura financování (vhodný typ a výše úvěru, srovnání výše úvěru s velikostí firmy, struktura splátek dle daného projektu, charakteru podnikání a návratnosti investice)  účast vlastních zdrojů  dopad projektu na podnikání (úspora nákladů a přínos výnosů po realizaci projektu)  zajištění jako sekundární zdroj na pokrytí splátek, v případě, že firma není schopna úvěr splácet ze svých aktivit (hodnota a adekvátnost, potenciální likvidita, psychologická motivace klienta, kontrola legislativních podkladů pro realizaci zástavního práva) PROJEKT

44 44 Nefinanční analýza Charakteristické pro nefinanční analýzu je:  časová náročnost (trvá minimálně 1 den)  současnost i budoucnost (opírá se převážně o aktuální stav firmy a její plány)  široký záběr kriterií (posuzuje podnik z mnoha stran, firemních, osobních, makroekonomických)  bohaté zdroje (vychází z více zdrojů, interních i veřejných)  subjektivita (neexistují přesné návody k řešení, důležité jsou zkušenosti) 1. Na nefinanční analýzu neexistuje žádný ověřený „recept“. Její úroveň závisí na kvalitě nashromážděných informací, na vaší intuici a zkušenostech v úvěrové oblasti. 2. Klient většinou rád a dlouho mluví o sobě a svém podnikání. Vaším cílem je však postihnout a analyzovat pouze ty informace, které jsou relevantní, tzn. podstatné pro rozhodnutí, zda klienta úvěrovat. CHARAKTERISTIKA

45 45 Nefinanční analýza Obecné zásady:  Neposuzuje se žadatel o úvěr obecně, ale vždy v kontextu konkrétního odvětví.  Kontroluje se, že informace vstupující do analýzy jsou správné, vždy se snažte si je ověřit.  Dávají se do souvislosti výstupy z finanční a nefinanční analýzy, pokud je něco v rozporu, něco nedává smysl, banka se zeptá.  Analyzuje se, banka není pouhým sběračem informací. Finanční výkazy se pouze nečtou, ukazatele jen nepočítají, ale vždy se analytik snaží pochopit, co se za čísly skrývá. Aplikuje se „selský rozum“.  Na závěr se realizuje SWOT analýza (viz. cvičení v rámci předmětu) Výstupy se realizují:  STRUČNĚ  SROZUMITELNĚ  STRUKTUROVANĚ ZÁSADY

46 46 Podnikatelský záměr – orientační osnova I. Klient bance u úvěru na finanční rating vždy předkládá záměr s údaji: 1.Základní údaje o podniku (struktura společnosti, management) 2.Shrnutí podnikatelského záměru (popis záměru) 3.Popis obchodní nebo výrobní příležitosti Vývoj trhu, ve kterém subjekt působí (nebo bude působit) Sortiment výrobků nebo služeb, geografické oblasti podnikání, členění trhu na segmenty, dosavadní objemy produkce, spotřeba a ceny v členění dle segmentů a odběratelů, předpoklady produkce, odbytu a prodejních cen, hodnocení vlastních výrobků/služeb ve srovnání s konkurencí, cílové objemy prodeje, ceny a náklady, předpoklad dalších investic a jejich specifikace, průměrný evidenční počet pracovníků, HIM v pořizovacích cenách ZÁMĚR

47 47 Podnikatelský záměr – orientační osnova II. Konkurenční prostředí Seznam konkurenčních výrobních a obchodních podniků, popis konkurentů, konkurenční ceny a nabídky, strategie konkurence, její přednosti a slabiny, dosahované výsledky konkurence Dnešní nebo perspektivní odběratelé a distribuční strategie Klíčoví dodavatelé Vstupy a náklady (kalkulace cen jednotlivých výrobků/služeb) Suroviny, polotovary, výrobky, energie, voda, pracovní síly, propočet odpisů Cenová strategie Časový plán realizace záměru ZÁMĚR

48 48 Kde je banka opatrnější? Financování realitních kanceláří a obchodníků s nemovitostmi Čerpací stanice a obchodníci s pohonnými hmotami Cestovní kanceláře a agentury Obchodníci se zlatem/stříbrem/drahokamy, šperky, starožitostmi apod. Penziony a hotely (mimo lázeňské péče) Sportovní aktivity Obecně prospěšné subjekty

49 49 Subjekty s omezeným přístupem k úvěrům 1. poskytující finanční služby, včetně leasingových / faktoringových společností, směnáren / zastaváren 2. vyrábějící / exportující zbraně, munici, vojenská vozidla a vojenský materiál (včetně jejich náhradních dílů) 3. zabývající se realitní činností, tj. realitní kanceláře zprostředkující koupě / prodeje nemovitostí 4. podnikatelé s nemovitostmi 5. hotely a penziony (s výjimkou společností, jejichž většinový příjem plyne z provozování lázeňských služeb) 6. subjekt neziskového charakteru 7. financování hazardních her (kasina, herny, hrací automaty, apod.) a aktivity související s výrobou nebo distribucí pornografie 8. politické strany včetně subjektů jimi založených.

50 50 Zvýšená opatrnost bank při úvěrování  nových / opakovaných střednědobých úvěrů s nepravidelným (bullet/balloon) splácením,  akvizičního financování,  podřízené úvěry,  strukturované financování (např. exportní financování),  projektového financování (včetně financování investic spojených s obnovitelnými zdroji energie), jehož návratnost závisí na budoucích zdrojích generovaných touto investicí (omezení se neuplatňuje pokud zdroje pro splácení poskytnutého financování plynou ze stávající podnikatelské činnosti),  financování investic do nemovitostí pro třetí stranu vč. developerských projektů,  financování spekulativního nákupu nemovitosti,  záruk za leasing nemovitostí  nově poskytovaného financování projektů s dotacemi fondů EU (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování),  nově poskytovaného financování výstavby autosalonů a autoservisů / pneuservisů a autobazarů a významného rozšíření tohoto podnikání (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování),  financování sportovních aktivit (profesionálních i neprofesionálních),  poskytování úvěrů pro nového klienta

51 51 Omezené financování 1. financování klienta, za nímž banka nebo jiný peněžní ústav eviduje pohledávku po splatnosti více než 30 dní, 2. klienty, z jejichž prohlášení vyplývá: a)existence závazků po lhůtě splatnosti vůči správcům daní a poplatků, resp. příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, b)skutečnost, že s některým ze zmíněných subjektů klient má sjednán splátkový kalendář na splacení závazků, které byly po lhůtě splatnosti, 3. financování klienta na základě výsledku ratingu chování, pokud je na jakémkoliv účtu v rámci vazby „podniká jako“ evidována exekuce

52 52 Prakticky nereálné financování 1. financování klientů vykazujících na konci i v průběhu účetního období: a)záporný vlastní kapitál v případě vedení účetnictví, b)vykazujících záporný rozdíl majetku a závazků v případě daňové evidence 2. financování klientů – fyzických osob podnikatelů, kteří v souladu s § 13 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění, rozdělují své příjmy a výdaje na spolupracující osoby, a spolupracující osoba vykazuje další příjmy a výdaje z podnikání, z nichž této osobě plyne ztráta 3. financování klientů – fyzických osob podnikatelů, členů sdružení, pokud nejsou splněny podmínky pro provedení skóringu finančních dat sdružení jako celku

53 53 Monitoring – o becné Co je monitorování: základní nástroj kontroly ohodnocení rizika spojeného s aktivními obchody poskytnutými konkrétnímu klientovi průběžný proces systematického sledování klienta Cíl (smysl monitorování): včasná identifikace případných negativních informací vyhodnocení jejich možného dopadu do rizika banky (splátková disciplína, vymahatelnost pohledávek banky za klientem, apod.) získání skutečné reálné hodnoty pohledávek (pro účetnictví, vedení banky, výkaznictví vůči ČNB) včasné přijetí odpovídajících opatření k minimalizaci možných ztrát banky Výsledek monitorování je rozhodnutí o:  hodnocení klienta (tj. stupni OR – potvrzení stávajícího/ stanovení nového → stanovení klasifikace (automaticky) → příp. tvorba opravných položek  přijetí opatření (uvnitř banky/ ve vztahu ke klientovi) Je vždy zaznamenán v příslušné aplikaci banky.

54 54 Monitorování stanovených finančních ukazatelů Jde o ověření, zda u klienta nejsou identifikovány skutečnosti, které by mohly vést k zahájení insolventního řízení na klienta z důvodu: předlužení (má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu majetku) a/nebo platební neschopnosti dlužníka (dlužník není schopen hradit svoje závazky vůči více věřitelům, a to po dobu delší než 3 měsíce) Těmito skutečnostmi jsou zejména: Záporný vlastní kapitál Opakovaná ztráta z provozní činnosti, vykázaná nejméně ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích – trend může vést ke vzniku záporného vlastního kapitálu) Závazky klienta vůči více věřitelům reálně po lhůtě splatnosti déle jak 90 dnů Existence závazků klienta vůči státu a ze sociálního a zdravotního pojištění po lhůtě splatnosti Existence závazků vůči zaměstnancům po lhůtě splatnosti Případně účetní hodnota některé významné položky aktiv významně převyšuje její tržní hodnotu (ocenění ochranné známky apod.)

55 55 Příklad schématu stanovení obligor ratingu v KB

56 56 Soulad OR a klasifikace KlasifikaceSledovaný (2)Nestandardní (3)Pochybné (4)Ztrátové (5) Obligor rating6- až 7-8910 Subjektivní hodnocení – finanční situace klienta předpokládá, že bez toho, aby banka přistoupila k uspokojení zajištění : Budou pohledávky KB pravděpodobně (s jistou pochybností) plně splaceny není jisté, že pohledávky KB budou plněn splaceny – částečné splacení je však vysoce pravděpodobné je úplné splacení pohledávek KB vysoce nepravděpodobné – částečné splacení je možné a pravděpodobné je úplné splacení pohledávek nemožné nebo budou uspokojeny pouze částečně ve velmi malé částce Včasné předkládání informací (tj. účetních výkazů) 180 – 360 dní> 360 dníXX Restrukturalizace pohledávky 2 roky – 6 měsíců< 6 měsícůXX Zahájení insolvenčního řízení, reorganizace XANOXX Konkurz, vyrovnání, likvidace, nucená správa, rozhodnutí o úpadku XXXX

57 57 Klasifikace pohledávek 1 – STANDARDNÍ o úplném splacení není důvodu pochybovat ( max. 30 DPLS ) 2 – SLEDOVANÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné ( max. 90 DPLS ) 3 – NESTANDARDNÍ 4 – POCHYBNÉ 5 – ZTRÁTOVÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté, částečné splacení vysoce pravděpodobné ( max. 180 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné, částečné splacení možné a pravděpodobné ( max. 360 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Pohledávka nebude uspokojena nebo pouze částečně ve velmi malé částce ( více než 360 DPLS )

58 58 Řešení delikvence Klienti s: Trvalými problémy – předání k vymáhání Přechodnými problémy :  Snaha o plnou domicilaci příjmů klienta u banky  Zpeněžení/využití volných aktiv klienta na splátky  Restrukturalizace úvěru – odklad splátek jistiny (výjímečně celých anuit), prolongace, kombinace odkladu + prolongace  Uplatnění sankčních opatření – zvýšení ú.s., zesplatnění části úvěru (opakovaně delikventní klient u něhož nejsou zjištěny objektivní potíže a pokud ani po upozornění nedojde ke zlepšení platební morálky)

59 59 Postupy poboček bank – příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 1) Ověřit aktuální situaci (počet AO a výši dlužné částky, platební morálku v minulosti, splátky provedené po vygenerování sestavy, kreditní obrat za 3 měsíce....) 2) Neprodleně kontaktovat klienta, zjistit příčiny delikvence, zda se jedná o problém přechodný nebo trvalý, Přechodné problémy: opožděná platba pravidelných příjmů, mimořádné vydání, rozvod, mateřská dovolená, nemoc apod. Trvalé problémy: předlužení, finanční těžkosti, problémy v podnikání, ztráta zaměstnání, změna zaměstnání s poklesem příjmů apod. V případě nekontaktního klienta se snažit získat aktuální kontakt, pokud jej nelze získat kontaktovat spoludlužníky, ručitele.

60 60 Postupy poboček bank – příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 3) Akceptuje se pouze jasné a konkrétní vysvětlení a příslib úhrady nejpozději do 10 dní 4) V ostatních případech vyzvat klienta k jednání na pobočce v nejbližším možném termínu 5) V případě neúspěchu se zaslá dopis s pozváním na pobočku. 6) Zjistit další zpeněžitelná aktiva klienta (vlastnictví dalších nemovitostí,které lze prodat, termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění)

61 61 Dopady - shrnutí Snížení ziskovosti (náklady spojené s vymáháním, opravné položky) Zhoršování důvěryhodnosti (u akcionářů, u jiných klientů atd.) Zvyšování pracnosti a potřeby času k řešení problémových pohledávek (telefonáty, zprávy …) – nedostatek času na plnění obchodních cílů Typy obchodů, dopady

62 62 Děkuji za pozornost.  Zdrojem pro tuto prezentaci je uvedená doporučená literatura a na základě spolupráce VŠFS a Komerční banky dále interní materiály této banky.  Šíření tohoto materiálu mimo studijní potřeby VŠFS je možné pouze se souhlasem autora.


Stáhnout ppt "Bankovn í ú věrov é analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google