Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hadronový kalorimetr TILECAL je část detektoru ATLAS, která měří energii nabitých i neutrálních částic. Do kalori- metru částice vstupují až poté, co proletěly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hadronový kalorimetr TILECAL je část detektoru ATLAS, která měří energii nabitých i neutrálních částic. Do kalori- metru částice vstupují až poté, co proletěly."— Transkript prezentace:

1 Hadronový kalorimetr TILECAL je část detektoru ATLAS, která měří energii nabitých i neutrálních částic. Do kalori- metru částice vstupují až poté, co proletěly vnitřním detektorem a byly přesně změřeny jejich dráhy. Kalorimetr TILECAL je tvořen periodickou strukturou vrstev oceli jako absorbátoru, proložených vrstvami scintilátoru jako citlivého media, které registruje částice vzniklé při hadronové spršce. Částice při vstupu do ocel- ové vrstvy hadronového kalorimetru interagují s atomy železa, přitom vznikají nové částice se stále nižší energií, až dojde k absorpci částic v oceli. Při průchodu nabitých částic scintilátorem vznikají světelné záblesky, které jsou zaregistrovány. Ze získaných signálů je možno určit ener- gii částice či skupiny částic (jetu – „trysku“), které původ- ně vstoupily do kalorimetru. Kalorimetr se skládá kromě již po-psaných komponent ještě z optických součástí, jako jsou optická vlákna pro přenos signálu a směšovače světla umístěné před fotonásobiči, které převedou světel- ný signál na elektrický, a z elektroniky, pomocí níž jsou signály zesíleny, vyhodnoceny a předány k zaznamenání na vnější paměťová média. Česká skupina vyrobila jednu čtvrtinu centrální válcové (barelové) části hadronového kalorimetru TILECAL, což je 309 stejných částí - tzv. submodulů, každý o váze asi 1t. Celý hadronový kalorimetr TILECAL váží 3 000 tun a je tvořen třemi ležícími dutými válci o vnějším průměru 4 m a celkové délce 9 m. Hadronový kalorimetr TILECAL byl postaven v 7 laborato- řích v Evropě a Americe. Válcovaná ocel s tloušťkou 4 a 5 mm vyrobená s přesností na 45 mikrometrů byla pro celý kalorimetr dodána z Válcoven za studena v Králově Dvo- ře a ražení do požadovaných tvarů proběhlo na lisech v továrně Tatra Kopřivnice. Při výrobě byly připravené ocelové pláty odmaštěny, automatickým zařízením bylo naneseno lepidlo a každý submodul byl ve speciální formě sestaven a lepidlo vytvrzeno. Do rohů submodulů byly navařeny ocelové hranoly a celý submodul byl na- barven černou barvou. Submoduly byly dále sestaveny do modulů (20t) v laboratoři v Dubně. Hotové moduly byly pak instrumentovány, tj. jsou osazeny scintilátory, optický- mi vlákny a elektronikou, v CERN. Pražská skupina vyrobila také 10 400 kusů směšovačů světla - přesných optických hranolů. Jejím dalším úkolem byl ve spolupráci s dalšími laboratořemi vývoj a výroba zdrojů vysokého i nízkého napětí pro napájení fotonáso- bičů a elektroniky. TILECAL - hadronový kalorimetr experimentu ATLAS Jeden příklad spolupráce FZÚ AV ČR, MFF UK a CERN: Výroba submodulů TILECAL v laboratoři v Praze. Do vzniklých mezer se později zasunou scintilátory ve tvaru dlaždic Instrumentace modulů TILECAL, složených z 19 submodulů v CERN. Český technik instaluje scintilátory zabalené v bílém papíru Kontrola rozměrů směšovačů světla vyrobených v optické laboratoři v Praze po vyleštění ploch. Vysokonapěťový zdroj pro 16 kanálů. Zdroj byl vyvinut v laboratoři v Praze a vyroben firmou TESLA a.s. Výroba doma v ČeskuInstalace v CERN První část kalorimetru TILECAL bezprostředně před spuštěním do podzemní jeskyně ATLASu. …. A už v jeskyni. Vkládání posledního submodulu. TiILECAL s vloženým kryostatem mezi cívkami vnějšího mionového detektoru.. Experiment ATLAS pracuje! Dokud nezačne urychlovač LHC pracovat, zaznamenává ATLAS částice kosmického záření. Zde je záznam prvních interakcí protonů během po prvním vstříknutí svazku do celého LHC. Podívejte se sami: http://atlas.ch © Miloš Lokajíček, Jiří Rameš, Jiří Dolejší, 2008


Stáhnout ppt "Hadronový kalorimetr TILECAL je část detektoru ATLAS, která měří energii nabitých i neutrálních částic. Do kalori- metru částice vstupují až poté, co proletěly."

Podobné prezentace


Reklamy Google