Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství"— Transkript prezentace:

1 Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství
Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, květen 2012

2 Obsah Co Vám tato prezentace přinese? Hlavní témata: Trocha teorie 
Monitoring českého zpravodajství ČTK Anopress Newton Media Search, Newton Media Monitoring Monitoring zahraničního zpravodajství ISI Emerging Markets Factiva Užitečné odkazy Kontakty 2

3 Co vám tato prezentace přinese?
Tato prezentace má za cíl představit Vám nejvyužívanější české a zahraniční databáze monitorující denní tisk a internetové zpravodajství, popř. zpřístupňující přepisy televizních a rozhlasových relací. Poradit, jak v nich úspěšně vyhledávat  Pro aktuální a rychlé informace, stejně jako pro hledání v archivu jsou tyto databáze nepostradatelné. 3

4 Trocha teorie

5 Trocha teorie Přístupy k e-zdrojům
Jako hlavní cestu k e-zdrojům můžete využít web knihovny nebo PEZ, odtud se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn. Nezapomeňte, že můžete na webu knihovny využít selekce e-zdrojů dle tématu (oblasti), viz: Přímý přístup – na půdě fakulty, univerzity (někdy s potřebou přihlášení). Anopress, ČTK – jde o dtb., které jsou vázány na prostředí fakulty (knihovny), přístup zajistí služba v knihovně. Vzdálený přístup – umožňuje využívat elektronické informační zdroje odkudkoliv, a to na základě ID/hesla univerzitního průkazu (ISIC apod.); právě např. do dtb. Newton. Mediotéka – specializovaná studovna v knihovně Hollar pro studenty FSV (otevřena stejně jako knihovna). V současnosti je k dispozici 6 PC a další audio a video technika (na požádání). 5

6 Trocha teorie Uvědomte si v průběhu práce s databázemi jejich rozdíly a shody: v dostupnosti pro uživatele (přímý, vzdálený přístup) v dostupnosti subdatabází a otevřenosti archivu (ne všechny pododdíly jednoho e-zdroje jsou Vám dostupné, stejně tak nemusí být dostupný celý archiv – tzv. embargo); v čase se však situace může měnit, to závisí na poptávce i finančních možnostech fakulty) v uživatelském prostředí (možnost výběru jazyka, možnost nastavit vlastní preference, vlastní schránku aj.) v možnostech zadávání rešeršního požadavku (předvolené operátory, u některých přizpůsobení flexivním jazykům – bez potřeby zadávat znaky pro skloňování apod.) v rychlosti odezvy (někdy je lépe vyhledávat v menším časovém rozsahu) v práci s vyexportovanými záznamy (možnosti ukládání, exportu, sdílení aj.) v přístupnosti a propracovanosti nápovědy aj. 6

7 Trocha teorie Co je dobré si zopakovat:
Používání operátorů a znaků pro zpřesňování zadaných slov (slovních tvarů) – AND, OR, NOT, *, „“, ? aj. Zásady tvorby rešeršního dotazu – rozšiřování, zužování dotazu (časově, jazykově, geograficky, typem zdroje – periodikum, kniha, diplomová práce…). Před Vaší první prací s vybraným e-zdrojem se nejprve „poraďte“ s nápovědou dané dtb. (pozor na specifika zadávání dotazů např. u Newtona). Zamyslete se nad tím, zda výsledky vašeho rešeršního zadání odpovídají Vašim potřebám, stanoveným kritériím aj. Relevantní výsledek rešerše (vhodný článek apod.) vždy nejlépe určíte vy sami! 7

8 2. Monitoring českého zpravodajství
8

9

10 ČTK Přístup Na FSV v prostorách mediotéky je ČTK dostupná na heslo, služba v knihovně zajistí přístup. Přístup možný z www knihovny: Pro FSV je k dispozici Infobanka, ale jen některé subdatabáze: Dokumentační databáze: Česká republika, Bibliografie, Svět… Zpravodajství: EU

11 ČTK Popis Přístup do Infobanky zpravodajství České tiskové kanceláře.
Česká tisková kancelář je veřejnoprávní instituce zřízená zákonem. Jejím posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. ČTK: „Vytváříme komplexní nezávislé a nekomentované zpravodajství, které se díky novým technologiím dostává rychleji k uživateli.“ Více viz V Infobance jsou také k dispozici databáze fotografií, zvukových nahrávek a infografiky ČTK (Fotobanka). Pro FSV může být přístup omezen. Více na:

12 ČTK Popis Největší tisková agentura v ČR. Veřejnoprávní agentura zřízená zákonem, není dotována státem. Zprávy a dokumenty sami vytvářejí či překládají (vlastní zpravodajové, reportéři, fotografové…) x Newton, Anopress zprávy a archivy deníků a dalších typů zdrojů (včetně ČTK) distribuují (jde o komerční firmy). Podávají objektivní, OVĚŘENÉ informace, ověřují zdroje (dle tzv. redaktorské „bible“, min. ze dvou zdrojů). 1. odstavec každé zprávy obsahuje jasnou formulaci: „co, kdo, kdy…“. Zprávy obsahují fakta i stanoviska všech zúčastněných stran, hodnocení nezávislých expertů a podstatné souvislosti (pokud to charakter zprávy umožňuje).

13 ČTK Specifika fráze – v rámci uzavření fráze (sousloví) do uvozovek jsou obě části skloňovány synonymický slovník

14

15 Anopress Přístup Na FSV je Anopress dostupný jen v prostorách mediotéky, služba v knihovně zajistí přístup (ten je na heslo). Přístup možný z www knihovny: K dispozici jsou jen některé subdatabáze.

16 Anopress Popis Databáze monitoringu médií obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován, články a zprávy z deníků aktuálního data jsou v něm k dispozici cca od 8 hodin ráno, přepisy relací rozhlasu a televize jsou zařazovány s minimální časovou prodlevou, týdeníky a ostatní periodika zpravidla v den vydání. Ve spolupráci s různými vydavateli je databanka neustále rozšiřována o nové zdroje. Jejím prostřednictvím lze tedy souhrnně prohledávat jak aktuální tisk, tak i noviny (aj. typy textů) několik roků staré. Současně je možné hledat i v textových přepisech zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. Produkty umožňují přístup ke všem datům podle individuální specifikace, a to až do roku 1996. Více na:

17 Anopress Specifika Projděte si nápovědu k tvorbě dotazu i k práci s formuláři Více viz následující stránky.

18

19

20 Anopress Specifika Několik typů formulářů.
Několik možností vyhledávání – pomocí klíčových slov nebo témat a navíc v rozšířeném formuláři můžete použít „formulářový dotaz“, který za Vás přidá operátory. Možnost zadat libovolně dlouhý dotaz, mnoho možností zpřesňování dotazu. Možnost zadat časové rozpětí až 3 roky (zatím); ale pozor, čím delší časový úsek se bude prohledávat, tím bude delší i časová odezva. Možnost zpřesnění dotazu u již vyhledaných záznamů a navíc možnost tzv. iterace, dohledání – „vyhledání z vyhledaného“.

21 Anopress Můžete se vrátit k poslednímu hledanému dotazu (je však nutné, aby byl dotaz již odeslán k vyhledávání). Seznam vyhledaných článků můžete různě třídit (v nabídce je seznam „základní“, „se souhrnem“, „graf“, „seskupený“, též lze články třídit dle skóre neboli relevance, data, zdroje aj.). Články lze ukládat do tzv. zásobníků. S uloženými články v zásobníku lze dále pracovat, zobrazit je v různých grafech a přehledech a požadované články zaslat em (i na více adres) aj. Export požadovaných článků ze zásobníků je jednoduchý, a to do různých formátů (HTML, PDF aj.).

22 Newton Media Search Přístup
NMSearch je dostupný vzdáleně, což znamená, že i na fakultě se do této dtb. Přihlašujete pomocí přihlašovacích údajů z ISICu (či jiného průkazu UK); poskytovatel vyžaduje přesnou autentizaci uživatele, a to právě vzdálený přístup zajišťuje. Přístup možný z www knihovny:

23 Newton Media Search Popis
MediaSearch – on-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice. Přes pohodlné a rychlé webové rozhraní MediaSearch můžete 24 hodin denně fulltextově vyhledávat v elektronickém archivu tištěných i elektronických českých médií. V archivu MediaSearch je k dispozici obsah z více než 900 celostátních i regionálních periodik a společenských i odborných časopisů, zpravodajství z několika set internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů z televizních i rozhlasových stanic z České republiky. Retrospektiva archivu MediaSearch u některých titulů sahá až do roku 1996. Více na: a na

24 Newton Media Search Specifika Vždy zvolte rozšířené vyhledávání.
Projděte si nápovědu k tvorbě dotazu. Více viz následující stránky.

25 Vždy, pokud dtb. nabízí, zvolte pokročilé vyhledávání, protože pak můžete zadávat více kritérií, a tak Váš dotaz zpřesnit. 25

26 nápověda 26

27 27

28 28

29 Newton Media Monitoring
Přístup NMMonitoring je dostupný vzdáleně, což znamená, že i na fakultě se do této dtb. přihlašujete pomocí přihlašovacích údajů z ISICu (či jiného průkazu UK); poskytovatel vyžaduje přesnou autentizaci uživatele, a to právě vzdálený přístup umí. Přístup možný z www knihovny:

30 Newton Media Monitoring
Popis On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice. Newton Media Monitoring – jde o tematický monitoring, a to monitoring českých médií na základě vybraných klíčových slov. Elektronický archiv obsahuje plné texty zpráv a článků z celostátního i regionálního denního tisku, časopisů a oborových periodik. Elektronický archiv též obsahuje doslovné přepisy zpravodajských a diskusních televizních a rozhlasových pořadů, texty agenturního zpravodajství a informace ze zpravodajských internetových serverů. Retrospektiva archivu monitoringu médií sahá do roku 1996. Více na: a na 30

31 Newton Media Monitoring
Specifika Projděte si nápovědu k tvorbě dotazu. V této dtb. se liší zápis rešeršního dotazu od zápisu v NMSearch! Opět vyhledávejte přes „rozšířené vyhledávání“. Více viz následující stránky.

32

33 2. Monitoring zahraničního zpravodajství

34 ISI Emerging Markets Přístup
ISI Emerging Markets je dostupný jak přímo, tak vzdáleně, avšak pouze pro 2 současně přihlášené uživatele. Přístup možný z www knihovny:

35 ISI Emerging Markets Popis
ISI Emerging Markets zajišťuje přístup ke službě EMIS – Emerging Markets Information Service. Jde o databázi poskytující monitoring tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy. Pro FSV jsou dostupné oblasti střední a východní Evropy. V databázi se vyhledává intuitivně, nabízí uživatelské rozhraní v češtině. Aktualizace zdrojů probíhá denně. Více na:

36 ISI Emerging Markets Specifika
ISI Emerging Markets, a to EMIS – Emerging Markets Information Service umožňuje jak plnotextové vyhledávání („searching“), tak jen prohlížení (browsing) zdrojů (periodik aj.). Můžete se tak snadno dostat do archivů vybraných zdrojů např. Maďarska, Polska, Ruska. I na této úrovni máte možnost vyhledávat. K vyhledávání se podívejte na nápovědu: K celému zdroji máte k dispozici uživatelský manuál:

37 Z produktů společnosti ISI Emerging Markets máme zpřístupněnu databázi EMIS (Emerging Markets Information Service) a z ní zdroje z oblasti střední a východní Evropy. Zvolte např. oblast Česká republika. 37

38 V EMIS si můžete vybraná periodika číst článek po článku
V EMIS si můžete vybraná periodika číst článek po článku. Nejde však o e-verzi novin, ale o přepis jednotlivých článků. V záložce „publikace“ zvolte „všechny kategorie“. 38

39 Zvolte požadovanou kategorii, např. noviny.
39

40 Vyberte si požadované noviny.
40

41 Záhlaví o novinách včetně přístupu k archivu.
K dispozici máte přehled článků daného periodika, v tomto případě Hospodářských novin z daného dne od 1. strany. Články si můžete nechat zobrazit všechny, či jen vybrané. Též můžete v novinách vyhledávat. 41

42 Archiv Hospodářských novin dostupný od r. 1995.
42

43 Další možností vyhledávání je vyhledávání v publikacích
Další možností vyhledávání je vyhledávání v publikacích. Cesta vede z hlavní stránky, přes pokročilé vyhledávání. 43

44 Factiva Přístup Factiva je e-zdroj dostupný jak přímo, tak vzdáleně, avšak pouze pro 5 současně přihlášených uživatelů. Přístup možný z www knihovny:

45 Factiva Popis Jde o informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky. Factiva mj. obsahuje následující zdroje: přes zdrojů ze 159 zemí ve 22 jazycích, více než 600 průběžně aktualizovaných zpravodajských zdrojů (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones, Reuters a The Associated Press. Celkem více než 640 zpravodajství vč. Asia Pulse, VWD, Agence France Presse, Agencia EFE atd., Aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times, Les Echos, South China Morning Post, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Straits Times, Yomiuri Shimbun, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times a lokálních novin ze všech koutů globu, přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod., všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L' Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd., fotografie a vyobrazení od Reuters a Knight-Ridder, firemní zprávy, historická data o trzích, odkazy na www zdroje (kolem 4 000) apod.

46 Factiva Specifika Factiva také umožňuje jak plnotextové prohlížení (searching), tak jen prohlížení (browsing) zdrojů (periodik aj.). Velmi snadno se dostanete ke světovým deníkům a jejich aktuálním zprávám (archiv max. 14 dnů x ostatní zdroje mimo deníků mají archiv otevřen s různým odstupem, často do hluboké minulosti, počátku vzniku periodika apod.). Factiva zpřístupňuje aktuální denní obsah periodik jako je např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times. V rámci prohlížení deníků můžete též pracovat tak, že si periodika vyberete: dle oblasti (země, region…) nebo dle oboru (např. advertising/PR). Více na následujících stránkách.

47 Pokud Vám nevyhovuje defaultní nastavení jednotlivých polí vyhledávání, např. časové rozmezí, máte možnost si jej změnit. Využijte nabídku v „preferences“. 47

48 K dennímu tisku se dostanete odtud
K dennímu tisku se dostanete odtud. Dále Vám Factiva nabízí tři možnosti výběru, „Personal Home Pages“, „Group Pages“ a „Factiva Pages“, poslední zmiňované využijete nejvíce. 48

49 Ve „Factiva Pages“ se Vám automaticky zobrazí navolená periodika nebo můžete periodika vyhledávat dle oboru či země, oblasti (bohužel existuje jen jeden seznam, což je trochu nepřehledné). 49

50 Příklad na vyhledávání periodik ve „Factiva Pages“ z oboru „advertising/PR“. Factiva prohledá nejčtenější periodika a nabídne tipy – tzv. „editor‘s choice“ (pravá část stránky), navíc např. vyhledá a vytvoří přehled „top zdrojů“ (levá část stránky). 50

51 Příklad na vyhledávání periodik ve „Factiva Pages“ dle země.
51

52 V přehledu periodik pak můžete vyhledávat požadované téma; v našem případě hledáme články o „marketingu“. Po zadání dotazu a odeslání k vyhledávání se dostaneme na klasický formulář Factivy. 52

53 Vyhledané články jsou setříděny stejně jako při vyhledávání prostřednictvím vyhledávacího formuláře. Zde též vidíte “search summary“. Dotaz můžete dále upravovat („modify search“), pokud výsledky neodpovídají Vašim potřebám. Pozor! Pokud chcete změnit časové období, musíte ho upravit v „preferences“. Toto je defaultní nastavení pro všechny formuláře. 53

54 Po odkliknutí „modify search“ se dostanete na tento formulář
Po odkliknutí „modify search“ se dostanete na tento formulář. Zde můžete dotaz upřesnit, např. časové rozmezí. 54

55 Přehled vyhledaných článků na téma marketing v amerických periodikách za 1 den.
55

56 Vybraný článek můžete jak číst, tak poslouchat, nechat si přeložit, tisknout, uložit aj. Hledaný dotaz máte v textu článku zvýrazněn.  56

57 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji) Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním) Problémy s přihlašováním a hesly 57

58 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1
tel.: web: Knihovna IES: Opletalova PRAHA 1 tel.: web: 58

59 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz
pátek, 14. dubna 2017


Stáhnout ppt "Práce s informacemi I Monitoring českého a zahraničního zpravodajství"

Podobné prezentace


Reklamy Google