Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy."— Transkript prezentace:

1 Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně

2 Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) –Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013 = Program celoživotního vzdělávání ERASMUS zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni –Free Movers –CEEPUS

3 Účast FAST v mobilitních programech: FREE MOVERS -Celý svět - vybírá si student sám -Běžné VŠ studium -Práce na projektu, bakalářské, diplomové, disertační práce -Odborné stáže a kurzy -Krátkodobé i dlouhodobé pobyty -Finanční prostředky dle životních nákladů v jednotlivých státech, max. 20.000,-- Kč za měsíc -Přihlášky pro rok 2011 vybírá paní Ludmila Zelinková od 15. 11. 2010 do 14. 1. 2011

4 Účast FAST v mobilitních programech: CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies -Spolupráce v rámci sítí konkrétních universit -Rakousko, Bulharsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. -Krátkodobé pobyty -Zaměřeno spíše na projekty -www.dzs.cz, www.fce.vutbr.cz/ - aktuálněwww.dzs.czwww.fce.vutbr.cz/ -Info: Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

5 Další programy podpory studia v zahraničí Program AKTION – podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce mezi ČR a Rakouskem ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech www.dzs.cz/aktionwww.dzs.cz/aktion Nadace Herberta Quandta - sponzoruje studijní pobyty na TU Dresden pro zahraniční studenty ze zemí bývalého východního bloku. Fulbrightova komise - na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu DAAD – německý akademický výměnný servis www.daad.cz

6 Další programy podpory studia v zahraničí NAEP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce - Průběžně uveřejňuje další možnosti studia v zahraničí - Více informací na http://www.naep.cz/http://www.naep.cz/ Akademická informační agentura - stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv i jiných stipendií www.dzs.cz/aia www.dzs.cz/aia Mobilitní stipendijní fond VUT a FAST

7 Účast FAST v mobilitních programech: Lifelong Learning Programme (LLP) ERASMUS 2011- 2012

8 Účast FAST v mobilitních programech:

9

10 Základní informace ERASMUS studium / ERASMUS stáž (jiné podmínky) Student musí mít ukončený minimálně první ročník bakalářského nebo doktorandského studia Student musí být zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu Délka pobytu: 3-12 měsíců Studium v zahraničí bude plně uznáno jako řádná součást studia Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd.

11 Erasmus studijní pobyt - výběrové řízení Termín odevzdání přihlášek na zahr. odd.: 21. 2. 2011 Přezkoušení / uznání jazykové kompetence na ústavu SPV Vyhlášení výsledků: začátek dubna - bude upřesněno Vyhlášení II. kola pro zbylá místa Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a výsledků jazykové zkoušky

12 Erasmus pracovní stáž Stáž probíhá v rámci schváleného studijního programu Doba trvání od 3 do 12 měsíců Univerzita, výzkumný ústav, podnik, jakákoliv instituce Student si organizaci vyhledává sám Přihlášky pro ak. rok 2011/12 vybírá paní Ludmila Zelinková do 25. 2. 2010

13 Druhá informační schůzka Začátek února 2011 v Aule FAST – bude upřesněno Informace o průběhu výběrového řízení Kompletní seznam partnerských universit pro akademický rok 2011/12 Informace, jak vyplňovat přihlášky

14 Písemné jazykové zkoušky do programu LLP/Erasmus V týdnu od 7. do 11. března 2011 – přesný rozpis jednotlivých zkoušek bude k dispozici po uzávěrce přihlášek, tj. na konci února 2011 Uznání zkoušky – u AJ úroveň BY51, u ostatních jazyků posoudí přijatelnou úroveň ústav SPV

15 Uchazeči o zařazení do programu LLP jsou povinni vykonat přijímací jazykovou zkoušku z požadovaného jazyka. Zkouška sestává z písemného testu (doba trvání 60 min.) a ústní zkoušky (několikaminutová konverzace v rámci obecného jazyka). Informaci o rozpisu ústních zkoušek studenti obdrží od vyučujícího na začátku písemné zkoušky. Celkové hodnocení: písemný test 75% ústní zkouška 25% celkem 100% O stanoveném termínu a místnosti konání pro nadcházející akad. rok budou uchazeči v předstihu informováni na této webové stránce LLP v Aktuálních informacích. Organizace jazykových zkoušek

16 Na základě předloženého certifikátu o vykonání některé jazykové zkoušky může být uchazečům jazyková zkouška do programu Erasmus uvedeným vyučujícím uznána: Angličtina – Mgr. Rodriguezová, rodriguezova.v@fce.vutbr.czrodriguezova.v@fce.vutbr.cz Němčina – Mgr. Lněničková, lnenickova.h@fce.vutbr.czlnenickova.h@fce.vutbr.cz Španělština – Bc. Rodriguez, rodriguez.d@fce.vutbr.czrodriguez.d@fce.vutbr.cz Francouzština, italština – dočasně PhDr. Daňková, dankova.d@fce.vutbr.cz dankova.d@fce.vutbr.cz Ruština – Mgr. Mgr. Strnadová, strnadova.l@fce.vutbr.czstrnadova.l@fce.vutbr.cz Uchazeči se zájmem o uznání zkoušky se dostaví k uvedeným vyučujícím v jejich konzultačních hodinách anebo po domluvě e-mailem. Více http://spv.webnode.cz/http://spv.webnode.cz/ Organizace jazykových zkoušek

17 -cílem je umožnit studentům všech oborů bakalářského, magisterského a doktorandského absolvovat část studijního programu v zahraničí -v rámci programu Erasmus studijní pobyt je možné vyjíždět jen v rámci uzavřených bilaterálních dohod pro daný akad. rok -předpokladem pro výjezd na partnerskou zahraniční univerzitu je úspěšné absolvování výběrového řízení na FAST -před výjezdem do zahraničí je nezbytné předložit písemný přehled předmětů, které budou absolvovány v zahraničí tzv. Learning Agreement -žádost o přidělení grantu se podává na zahraničním oddělení rektorátu VUT a jeho výše je každoročně stanovována celostátně podle tabulek, grand je vyplácen v EUR -lze požádat o příspěvek ze studentského mobilitního fondu FAST, který může činit až 7.500,- Kč na studenta za semestr Směrnice děkana č.13/2005 o výjezdech na partnerské univerzity v zahraničí : Směrnice děkana č.13/2005 o výjezdech na partnerské univerzity v zahraničí :

18 Rakousko: TU Wien, BOKU Wien, TU Graz Belgie: KHB Oostende, Katholieke Universiteit Leuven Německo: TU Dresden, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Bauhaus-Universität Weimar, HAWK Hildesheim, Kypr: Cyprus University of Technology Limassol Dánsko: Aalborg University, Engineering College of Aarhus, DTU Lyngby, VIA University College Španělsko: Universidad de Alicante, Universidad Politecnica de Catalunya Barcelona, Universidad de Huelva, Universidad Politécnica de Valencia Francie: INSA Rennes, Escole Nationale Supérieure d´architecture de Bretagne, IUT Grenoble Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011:

19 Řecko: Aristotle Univ. of Thessaloniki, NTU Athens, T.E.I. Crete Maďarsko: University of Debrecen, Szent István University Budapest Itálie: Politecnico di Milano, Univ. degli studii di Firenze, Universitá di Catania Litva: VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology Norsko: NTNU Trondheim Polsko: Krakow University of Technology, Wroclaw University Holansko: Hanze University Groningen Švédsko: Chalmers University of Technology Göteborg, KTH Stockholm Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011:

20 Finsko: Oulu University of Applied Sciences Portugalsko: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Coimbra, Polytechnic Institute of Leiria, Instituto Politécnico de Lisboa Slovensko: Žilinská universita, TU Košice, STU Bratislava Slovinsko: University of Ljubljana Turecko: Anadolu University Eskisehir, Yildiz Technical University Istanbul UK: The University of Sheffield, City University London Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011:

21 Dokumenty potřebné při výjezdu studenta Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu (přednostně z webu partnerské univerzity) Learning Agreement (LA) = studijní plán pobytu - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Svým podpisem ústavní, fakultní nebo institucionální koordinátor vyjadřuje souhlas fakulty se studiem na partnerské univerzitě. Student na základě písemné žádostí musí vědět, jakým způsobem mu budou studijní výsledky dosažené v zahraničí uznány. Cílem je plné uznání výsledků studia vysílající fakultou. Zapsat předměty za min. 18 – 20 kreditů. Transcript of Records = přehled dosud dosažených výsledků studia - je povinný pro studenty bakalářského a magisterského programu (formulář potvrdí studijní oddělení). Finanční dohodu student podepisuje na útvaru vnějších vztahů rektorátu cca 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí (po předložení Learning Agreementu potvrzené partnerskou univerzitou nebo akceptačního dopisu + kopie Transcript of Records + povolení individuálního plánu. V případě výjezdů v červenci a srpnu potvrzení o splnění podmínek pro zápis nebo předběžném zápisu Pojištění léčebných výloh (příp.odpovědnost za škodu) - viz http://www.cmu.cz + pojišťovny + nabídka bank k platebním kartám + ISIC kartahttp://www.cmu.cz

22 Dokumenty potřebné při návratu studenta Potvrzení o době a náplni studia (Confirmation) podepsané odpovědnou osobou, si student vyžádá před odjezdem z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující pro výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky - potvrzení student odevzdá na útvaru vnějších vztahů. Transcript of Records – soupis předmětů a známek ze zahraniční university, je důležitý podklad pro uznání předmětů studovaných v zahraničí. Závěrečná zpráva, kterou student vyplní na webových stránkách university. Zpráva slouží především jako cenný zdroj informací pro další studenty o konkrétním místě studia.

23 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) Kurzy pro „méně používané jazyky EU“ Konají se ve 22 zemích (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko) Účastnit se může každý student, který je vybrán ke studiu v některé z výše uvedených zemí v rámci programu Erasmus Kurzy se konají v létě (červenec-září) i v zimě (leden- únor) v délce 3 až 8 týdnů, pro začátečníky i pokročilé Studenti neplatí kurzovné

24 Užitečné rady Projít si seznam univerzit a na jejich stránkách zjistit předměty, které lze studovat a které jsou kompatibilní s předměty na FAST Projít si zkušenosti spolužáků a spolužaček, kteří na dané univerzitě studovali dříve. Informace jsou dostupné na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ Navštívit studentské prezentace zahraničních univerzit Navázat kontakt se zahraničními studenty na FAST

25 Erasmus je něco, co vás ovlivní, změní váš život a posune o kus dál. Dostanete více, než byste kdy očekávali. Jsem moc vděčná za to, že jsem tuhle příležitosti dostala. Protože jak zní můj oblíbený citát: Život se nepočítá na počet výdechů a nádechů, ale na chvíle, které berou dech! A těchto chvil jsem za rok na Erasmu zažila nesčetně. Martina Marenčoková, na DTU Lyngby, Dánsko


Stáhnout ppt "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy."

Podobné prezentace


Reklamy Google