Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERAPIE František Kořínek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERAPIE František Kořínek"— Transkript prezentace:

1 TERAPIE František Kořínek
Nukleární medicína TERAPIE František Kořínek

2 Mukleární terapie Léčba radiofarmaky Léčaba radioterapií
Využívá selektivního vychytávání radiofarmaka specifickou tkání. β částice emitované z radiofarmaka poškozují DNA v jadrech selektovaných buněk. Léčaba radioterapií Ozařovací dávka je implementována z vnějšku pomocí svazků fotonového γ záření. Doručení vysoké terapeutické dávky do cílového objemu za současného minymálního ozáření zdravé tkáně.

3 Léčba radiofarmaky Radiofarmaka jse používají především v radiodiagnostice. 153Sm - EDTMP inj. paliativní léčba bolestivých kostních metastáz při nádorových onemocněních, především karcinomu prostaty, prsu, plic a jiných

4

5 Druhy radioterapie Brachioterapie
Klasické techniky radioterapie Brachioterapie Terapie externími či fotonovými svazky Speciální techniky radioterapie Stereotaktická tedioterapie a radiochyrurgie Radioterapie pomocí hadronů Neutronová záchytová terapie na bóru (NBCT)

6 Brachioterapie Provádí se přímím zavedením zářiče do cílového objemu nebo do jeho těsné blízkosti.

7 Terapie externími fotonovými či elektronovými s svazky
Ozařuje se povrch pacienta. Využívá se radiosenzitivity tkání (míry pravděpodobnosti poškození po ozáření určitou dávkou). V praxi je obtížné najít přijatelnou dávku záření a radiosenzitivitu tkání, tak aby jsme dosáhli přijatelného poměru poškození zdravé a nemocné tkáně. Použití více svazků záření, které do pacienta vstupují z různých směrů a protínají se v jednom bode(izocentru).

8 Klinický lineární urychlovač
Urychluje elektrony na jednotky až desítky MeV. Vícelistý kolinátor (MCL)je to část klinického lineárního urychlovače, která zastiňuje paprsky a tím umožní vytvoření různých tvarů radiačního pole. Filtr vytváří stejnou intenzitu(fluenci) záření v definované oblasti

9 Radioterapie svazky s modulovanou fluencí
Vychází z předchozí technologie MCL. Umožňuje navíc vytvářet série nepravidelných subpolí odrážených ze stejného směru s různou relativní vahou.

10 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie
Extrémně vysoká terapeutická dávka záření Nutná vysoká přesnost ozáření Pacient musí být dobře fixován k přístroji

11 Laksellův gama nůž Alternativně se stereotaktická radioterapie provádí klinickým lineárním urychlovačem se speciálními kolimátory s válcovou aperturou či tzv. mikro-MLC (MLC s proměnnou a velmi malou šířkou lamel).

12 Laksellův gama nůž Leksellův gama nůž je naprosto unikátní radiochirurgický přístroj. Jde o radionuklidový ozařovač. Zdrojem gama záření je radionuklid 60CoTechnologie nahrazující klasickou operaci při odstraňování nitrolebních lézí (nádorů, cévních malformací) se rozšiřuje po celém světě. V roce 1992 byl LGN instalován v pražské Nemocnici na Homolce.  Technologie  Leksellův gamma nůž se skládá ze tří hlavních komponent: 1) Radiační jednotka (ukrývající 201 zdrojů gama záření sbíhajících se do jednoho ohniska), se čtyřmi vyměnitelnými kolimačními helmicemi a léčebným lůžkem.  2) Leksellův stereotaktický rám (Leksellův koordinátový rám) 3) Plánovací systém.    

13

14 Radioterapie pomocí hadronů
protony, lehké ionty, neutrony U těžkých nabitých částic se dosahuje maxim deponované energie až hluboko v tkáni blízko max. dosahu částic. Proto lze dosáhnout podstatně vyšší konformity dávkové distribuce (šetření zdravé tkáně) s velmi malým počtem svazků Další výhoda těžkých nabitých částic je v radiobiologii – díky vysokému LET (lineární přenos energie) mají výrazně vyšší radiobiologickou účinnost v oblasti maxima depozice energie – tzv. Braggova píku. Menší okysličení nádoru než u fotonů.

15 Urychlovače nabitých částic
Cyklotrony – zdroje záření deutrony energie 20MeV alfa částice energie do 40 MeV Synchrotrony - zdroje záření zdroje měkkého záření (od několika eV - * 10 keV), synchrotron Elettra zdroje tvrdého záření (od několika stovek eV - * 300 keV), synchrotron ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)

16 Neutronová záchytová terapie na bóru(BNCT)
Zdroj neutronů: reaktor nebo urychlovač nabitých částic. Používá se pro léčbu mozkových lézí. Substance s izotopem 10B pro vychytávání postižených tkání. Ozáření svazkem neutronů, dochází k (neutronovému záchytu) s jádrem bóru. Rozpad na 4He a jádro 7Li Energie je deponována přímo v postižené tkáni. Vysoká cenová a technická náročnost a problémy se selektivitou substance.

17 Plánování léčby Plánování léčby se provádí pomocí moderních výpočetních systémů. Planovací systémi využívají radiodiagnostické metody. Tyto metody řídí počet použitých svazků ozařování, fluenci v bixelech, geometrii aktuálního svazku(úhel ramene urychlovače a úhel rotace stolu s pacientem)

18

19 Výsledek úspěšné léčby

20 Použité zdroje informací


Stáhnout ppt "TERAPIE František Kořínek"

Podobné prezentace


Reklamy Google