Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nukleární medicína TERAPIE František Kořínek. Mukleární terapie Léčba radiofarmaky Využívá selektivního vychytávání radiofarmaka specifickou tkání. Využívá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nukleární medicína TERAPIE František Kořínek. Mukleární terapie Léčba radiofarmaky Využívá selektivního vychytávání radiofarmaka specifickou tkání. Využívá."— Transkript prezentace:

1 Nukleární medicína TERAPIE František Kořínek

2 Mukleární terapie Léčba radiofarmaky Využívá selektivního vychytávání radiofarmaka specifickou tkání. Využívá selektivního vychytávání radiofarmaka specifickou tkání. β částice emitované z radiofarmaka poškozují DNA v jadrech selektovaných buněk. β částice emitované z radiofarmaka poškozují DNA v jadrech selektovaných buněk. Léčaba radioterapií Ozařovací dávka je implementována z vnějšku pomocí svazků fotonového γ záření. Ozařovací dávka je implementována z vnějšku pomocí svazků fotonového γ záření. Doručení vysoké terapeutické dávky do cílového objemu za současného minymálního ozáření zdravé tkáně. Doručení vysoké terapeutické dávky do cílového objemu za současného minymálního ozáření zdravé tkáně.

3 Léčba radiofarmaky Radiofarmaka jse používají především v radiodiagnostice. Radiofarmaka jse používají především v radiodiagnostice. 153Sm - EDTMP inj. paliativní léčba bolestivých kostních metastáz při nádorových onemocněních, především karcinomu prostaty, prsu, plic a jiných 153Sm - EDTMP inj. paliativní léčba bolestivých kostních metastáz při nádorových onemocněních, především karcinomu prostaty, prsu, plic a jiných 153Sm - EDTMP inj. 153Sm - EDTMP inj.

4

5 Druhy radioterapie Klasické techniky radioterapie Brachioterapie Brachioterapie Terapie externími či fotonovými svazky Terapie externími či fotonovými svazky Speciální techniky radioterapie Stereotaktická tedioterapie a radiochyrurgie Stereotaktická tedioterapie a radiochyrurgie Radioterapie pomocí hadronů Radioterapie pomocí hadronů Neutronová záchytová terapie na bóru (NBCT) Neutronová záchytová terapie na bóru (NBCT)

6 Brachioterapie Provádí se přímím zavedením zářiče do cílového objemu nebo do jeho těsné blízkosti. Provádí se přímím zavedením zářiče do cílového objemu nebo do jeho těsné blízkosti.

7 Terapie externími fotonovými či elektronovými s svazky Ozařuje se povrch pacienta. Ozařuje se povrch pacienta. Využívá se radiosenzitivity tkání (míry pravděpodobnosti poškození po ozáření určitou dávkou). Využívá se radiosenzitivity tkání (míry pravděpodobnosti poškození po ozáření určitou dávkou). V praxi je obtížné najít přijatelnou dávku záření a radiosenzitivitu tkání, tak aby jsme dosáhli přijatelného poměru poškození zdravé a nemocné tkáně. V praxi je obtížné najít přijatelnou dávku záření a radiosenzitivitu tkání, tak aby jsme dosáhli přijatelného poměru poškození zdravé a nemocné tkáně. Použití více svazků záření, které do pacienta vstupují z různých směrů a protínají se v jednom bode(izocentru). Použití více svazků záření, které do pacienta vstupují z různých směrů a protínají se v jednom bode(izocentru).

8 Klinický lineární urychlovač Urychluje elektrony na jednotky až desítky MeV. Vícelistý kolinátor (MCL)je to část klinického lineárního urychlovače, která zastiňuje paprsky a tím umožní vytvoření různých tvarů radiačního pole. Filtr vytváří stejnou intenzitu(fluenci) záření v definované oblasti

9 Radioterapie svazky s modulovanou fluencí Vychází z předchozí technologie MCL. Vychází z předchozí technologie MCL. Umožňuje navíc vytvářet série nepravidelných subpolí odrážených ze stejného směru s různou relativní vahou.

10 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie Extrémně vysoká terapeutická dávka záření Extrémně vysoká terapeutická dávka záření Nutná vysoká přesnost ozáření Nutná vysoká přesnost ozáření Pacient musí být dobře fixován k přístroji Pacient musí být dobře fixován k přístroji

11 Laksellův gama nůž Alternativně se stereotaktická radioterapie provádí klinickým lineárním urychlovačem se speciálními kolimátory s válcovou aperturou či tzv. mikro-MLC (MLC s proměnnou a velmi malou šířkou lamel).

12 Laksellův gama nůž Leksellův gama nůž je naprosto unikátní radiochirurgický přístroj. Jde o radionuklidový ozařovač. Zdrojem gama záření je radionuklid 60CoTechnologie nahrazující klasickou operaci při odstraňování nitrolebních lézí (nádorů, cévních malformací) se rozšiřuje po celém světě. V roce 1992 byl LGN instalován v pražské Nemocnici na Homolce. Technologie Leksellův gamma nůž se skládá ze tří hlavních komponent: 1) Radiační jednotka (ukrývající 201 zdrojů gama záření sbíhajících se do jednoho ohniska), se čtyřmi vyměnitelnými kolimačními helmicemi a léčebným lůžkem. 2) Leksellův stereotaktický rám (Leksellův koordinátový rám) 3) Plánovací systém.

13

14 Radioterapie pomocí hadronů protony, lehké ionty, neutrony protony, lehké ionty, neutrony U těžkých nabitých částic se dosahuje maxim deponované energie až hluboko v tkáni blízko max. dosahu částic. U těžkých nabitých částic se dosahuje maxim deponované energie až hluboko v tkáni blízko max. dosahu částic. Proto lze dosáhnout Proto lze dosáhnout podstatně vyšší konformity dávkové distribuce (šetření zdravé tkáně) s velmi malým počtem svazků Další výhoda těžkých nabitých částic je v radiobiologii – díky vysokému LET (lineární přenos energie) mají výrazně vyšší radiobiologickou účinnost v oblasti maxima depozice energie – tzv. Braggova píku. Menší okysličení nádoru než u fotonů. Menší okysličení nádoru než u fotonů.

15 Urychlovače nabitých částic Cyklotrony – zdroje záření deutrony energie 20MeV alfa částice energie do 40 MeV Synchrotrony - zdroje záření Synchrotrony - zdroje záření zdroje měkkého záření (od několika eV - * 10 keV), synchrotron Elettra zdroje tvrdého záření (od několika stovek eV - * 300 keV), synchrotron ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)

16 Neutronová záchytová terapie na bóru(BNCT) Zdroj neutronů: reaktor nebo urychlovač nabitých částic. Zdroj neutronů: reaktor nebo urychlovač nabitých částic. Používá se pro léčbu mozkových lézí. Používá se pro léčbu mozkových lézí. Substance s izotopem 10 B pro vychytávání postižených tkání. Substance s izotopem 10 B pro vychytávání postižených tkání. Ozáření svazkem neutronů, Ozáření svazkem neutronů, dochází k (neutronovému záchytu) s jádrem bóru. Rozpad na 4 He a jádro 7 Li Energie je deponována přímo v postižené tkáni. Energie je deponována přímo v postižené tkáni. Vysoká cenová a technická náročnost a problémy se selektivitou substance. Vysoká cenová a technická náročnost a problémy se selektivitou substance.

17 Plánování léčby Plánování léčby se provádí pomocí moderních výpočetních systémů. Planovací systémi využívají radiodiagnostické metody. Tyto metody řídí počet použitých svazků ozařování, fluenci v bixelech, geometrii aktuálního svazku(úhel ramene urychlovače a úhel rotace stolu s pacientem)

18

19 Výsledek úspěšné léčby

20 Použité zdroje informací http://kdaiz.fjfi.cvut.cz http://kdaiz.fjfi.cvut.cz http://kdaiz.fjfi.cvut.cz www.neurologiepropraxi.cz www.neurologiepropraxi.cz www.neurologiepropraxi.cz www.pediatriepropraxi.cz www.pediatriepropraxi.cz www.pediatriepropraxi.cz www.tretipol.cz www.tretipol.cz www.tretipol.cz


Stáhnout ppt "Nukleární medicína TERAPIE František Kořínek. Mukleární terapie Léčba radiofarmaky Využívá selektivního vychytávání radiofarmaka specifickou tkání. Využívá."

Podobné prezentace


Reklamy Google