Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologie psychologie PSY401 2012, Setkání 1. Co je záměrem kurzu PSY401 Integrace poznatků z bcl studia, zejména KVAN a KVAL přístupů do jednoho metodologického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologie psychologie PSY401 2012, Setkání 1. Co je záměrem kurzu PSY401 Integrace poznatků z bcl studia, zejména KVAN a KVAL přístupů do jednoho metodologického."— Transkript prezentace:

1 Metodologie psychologie PSY401 2012, Setkání 1

2 Co je záměrem kurzu PSY401 Integrace poznatků z bcl studia, zejména KVAN a KVAL přístupů do jednoho metodologického rámce Integrace poznatků z bcl studia, zejména KVAN a KVAL přístupů do jednoho metodologického rámce Rozšíření o aspekty související s konkrétními projekty diplomových prací – tj. provedení výzkumu v praxi: klinika, terapie, organizace/školy, poradenství, personalistika… Rozšíření o aspekty související s konkrétními projekty diplomových prací – tj. provedení výzkumu v praxi: klinika, terapie, organizace/školy, poradenství, personalistika… Rozšíření o nové aspekty potenciálně použitelných postupů (designů) Rozšíření o nové aspekty potenciálně použitelných postupů (designů) Kultivace kritické reflexe: čtení výzkumných studií a příprava projektu Kultivace kritické reflexe: čtení výzkumných studií a příprava projektu

3 Hlavní cíle Příprava projektu diplomové práce Příprava projektu diplomové práce Audit probíhajícího výzkumu k diplomové práci (platí pro studentky/ studenty, kteří již začali DP připravovat) Audit probíhajícího výzkumu k diplomové práci (platí pro studentky/ studenty, kteří již začali DP připravovat)

4 Pro koho je určen PSY401 Studentky/studenty připravující diplomovou práci Studentky/studenty připravující diplomovou práci

5 Projektový charakter PSY401 Pouze 3 přednášky, zbytek semestru diskuse projektů, Pouze 3 přednášky, zbytek semestru diskuse projektů, Požadavky na projekty jsou uvedeny v sylabu Požadavky na projekty jsou uvedeny v sylabu Projekt – samostatná práce studentky/studenta Projekt – samostatná práce studentky/studenta max 10 min prezentace na semináři – přihlášení formou seminárních skupin do 17.10. 2012 max 10 min prezentace na semináři – přihlášení formou seminárních skupin do 17.10. 2012 –účast na diskuzi projektů druhých –Budou prezentovat všichni? neprezentované či nedostatečně prezentované projekty budou posuzovány důkladněji Odevzdání dopracované verze projektu do 8.1.2013 Odevzdání dopracované verze projektu do 8.1.2013 –Možnost jednoho přepracování.

6 Rekapitulace požadavků Prezentace projektu – pdf. či jiné formáty Prezentace projektu – pdf. či jiné formáty Důkladně zpracovaný výzkumný projekt DP Důkladně zpracovaný výzkumný projekt DP

7 Východiska Zvolit si ohnisko, oblast výzkumu, výzkumný problém Zvolit si ohnisko, oblast výzkumu, výzkumný problém Formulovat výzkumnou otázku/otázky Formulovat výzkumnou otázku/otázky Zopakovat si vědomosti obecně metodologické – viz literatura v sylabu Zopakovat si vědomosti obecně metodologické – viz literatura v sylabu Projít zdroje specifické pro zvolenou oblast Projít zdroje specifické pro zvolenou oblast Kriticky přečíst řadu relevantních empirických studií – nejméně tři klíčové přiložit k projektu /pozor na publikační ornamentalismus! :-) Kriticky přečíst řadu relevantních empirických studií – nejméně tři klíčové přiložit k projektu /pozor na publikační ornamentalismus! :-)

8 Potřebuje praxe výzkumy? Význam specificky koncipovaných výzkumů: Význam specificky koncipovaných výzkumů: –řešení akutních problémů –vylepšování (své) praxe, reflexe –kultivace oboru, s nímž jsem identifikován Význam základního výzkumu pro praxi: Význam základního výzkumu pro praxi: Zda jsou jeho výsledky použitelné společensky, institucionálně individuálně, morálně, v kultuře, v časovém horizontu Zda jsou jeho výsledky použitelné společensky, institucionálně individuálně, morálně, v kultuře, v časovém horizontu

9 Výzkum v praxi: problémy V lidské rovině jsou mezi badateli a praktiky překážky komplikující komunikaci a spolupráci V lidské rovině jsou mezi badateli a praktiky překážky komplikující komunikaci a spolupráci –problém atribuce nadřazenosti a reaktivity zkoumaných osob >> emancipace praktiků a respondentů, mísení rolí –různé znalostní báze Klasický model přenosu vědeckých poznatků do praxe v psychologii nefunguje příliš dobře Klasický model přenosu vědeckých poznatků do praxe v psychologii nefunguje příliš dobře –RDDA – research, development, diffusion, adoption –v medicíně cca 20 let, psychologie/pedagogika víc Časová podmíněnost/proměnlivost mnoha poznatků Časová podmíněnost/proměnlivost mnoha poznatků

10 Specifika výzkumu v praxi kde se jev vyskytuje spíše než tam, kde je třeba jej vyvolávat kde se jev vyskytuje spíše než tam, kde je třeba jej vyvolávat řešení problémů spíše než pouze vytváření poznatků řešení problémů spíše než pouze vytváření poznatků predikce účinků spíše než nalézání příčin predikce účinků spíše než nalézání příčin vývoj a testování programů, intervencí, služeb… spíše než teorií vývoj a testování programů, intervencí, služeb… spíše než teorií hledání velkých účinků spíše než statisticky významných vztahů hledání velkých účinků spíše než statisticky významných vztahů preferování měnitelných proměnných spíše než snaha o úplnost preferování měnitelných proměnných spíše než snaha o úplnost omezený čas a zdroje (jeden pokus) spíše než více pokusů omezený čas a zdroje (jeden pokus) spíše než více pokusů téma iniciuje sponsor spíše než výzkumník sám téma iniciuje sponsor spíše než výzkumník sám všestranní badatelé spíše než vysoce specializovaní odborníci všestranní badatelé spíše než vysoce specializovaní odborníci rozmanitý výzkumný tým spíše než tým pouze z výzkumníků rozmanitý výzkumný tým spíše než tým pouze z výzkumníků více účelů a uživatelů spíše než 1 účel – poznání pro všechny více účelů a uživatelů spíše než 1 účel – poznání pro všechny Upraveno podle Robson (2002:12)

11 Příklady příruček podle oblastí praxe Cassell, Symon (1994). Qualitative methods in organizational research: a practical guide. Cassell, Symon (1994). Qualitative methods in organizational research: a practical guide. Schwab (2005). Research methods for organizational studies. Schwab (2005). Research methods for organizational studies. Marks, Yardley (2004). Research methods for clinical and health psychology. Marks, Yardley (2004). Research methods for clinical and health psychology. McLeod, J. (2003). Doing counselling research, 2nd. McLeod, J. (2003). Doing counselling research, 2nd. Groves et al. (2004). Survey methodology. Groves et al. (2004). Survey methodology. Maxwell, Delaney (2004). Designing experiments and analyzing data: A model comparison perspective. Maxwell, Delaney (2004). Designing experiments and analyzing data: A model comparison perspective. Bennett, J. (2003). Evaluation methods in research. Bennett, J. (2003). Evaluation methods in research. Internet, soc-psych experimenty, kognitivní… Internet, soc-psych experimenty, kognitivní…

12 Disciplinovaný výzkum (D. Hiles) Paradigmatické půtky do výzkumu nepatří (jde o filozofii vědy a politiku) Paradigmatické půtky do výzkumu nepatří (jde o filozofii vědy a politiku) Možnost a nutnost plurality paradigmat Možnost a nutnost plurality paradigmat Disciplinovaný výzkum: zodpovědné, racionální a kritické využívání široké palety designů, metod a analýz k realizaci účelů výzkumného projektu. –kombinování KVAN a KVAL prvků a studií podle potřeby –jednotný rámec pro posuzování validity –filozoficky zakotveno v novějších (kriticky) realistických epistemologických přístupech – Bhaskar, Harré

13 D. Hiles: 8 „faktů“ o výzkumu Výzkum je zkoumání, které vede k novým poznatkům. Výzkum je zkoumání, které vede k novým poznatkům. Výzkumná otázka a poznatky musí být diskutovány v kontextu předchozích znalostí. Výzkumná otázka a poznatky musí být diskutovány v kontextu předchozích znalostí. Každý výzkum spočívá na nějakých předpokladech – různí badatelé nevyhnutelně pracují s různými paradigmaty. Každý výzkum spočívá na nějakých předpokladech – různí badatelé nevyhnutelně pracují s různými paradigmaty. Ve výzkumu děláme teoretická a praktická rozhodnutí, přičemž se držíme etických principů. Ve výzkumu děláme teoretická a praktická rozhodnutí, přičemž se držíme etických principů. Postupy ve výzkumu by měly být systematické, rigorózní a musí být natolik jasné, aby se daly replikovat. Postupy ve výzkumu by měly být systematické, rigorózní a musí být natolik jasné, aby se daly replikovat. Výzkumná zjištění by měla být jasná a přesvědčivá pro druhé. Výzkumná zjištění by měla být jasná a přesvědčivá pro druhé. Výzkum jen zřídka úplně zodpoví výzkumnou otázku; obvykle vede spíše k nápadům na další zkoumání. Výzkum jen zřídka úplně zodpoví výzkumnou otázku; obvykle vede spíše k nápadům na další zkoumání. Do výzkumu se pouštíme, protože máme zájem a chceme něco změnit – publikace a sdílení s kolegy je přirozenou součástí výzkumného procesu. Do výzkumu se pouštíme, protože máme zájem a chceme něco změnit – publikace a sdílení s kolegy je přirozenou součástí výzkumného procesu.

14 Limity vědeckého poznání: (R:32) Žádná fakta nejsou nezpochybnitelně platná. Fakta jsou poplatná teorii a jsou sociálním a historickým produktem. Žádná fakta nejsou nezpochybnitelně platná. Fakta jsou poplatná teorii a jsou sociálním a historickým produktem. Úkolem vědy je vytvářet teorie vysvětlující reálný svět a testovat tyto teorie pomocí racionálních kritérií Úkolem vědy je vytvářet teorie vysvětlující reálný svět a testovat tyto teorie pomocí racionálních kritérií Vysvětlením se rozumí to, jak mechanismy produkují události. Od jevů a událostí se pozornost přesouvá spíše ke strukturám a mechanismům. Konkrétně se vysvětlením rozumí ukázání, jak došlo k události v konkrétním případě. Lze vysvětlovat i bez možnosti predikovat. Vysvětlením se rozumí to, jak mechanismy produkují události. Od jevů a událostí se pozornost přesouvá spíše ke strukturám a mechanismům. Konkrétně se vysvětlením rozumí ukázání, jak došlo k události v konkrétním případě. Lze vysvětlovat i bez možnosti predikovat. Zákon je charakteristická pravidelnost jednání nebo tendence mechanismu. Zákon je charakteristická pravidelnost jednání nebo tendence mechanismu. Reálný svět zahrnuje i sociální realitu na individuální, skupinové, institucionální a společenské úrovni Reálný svět zahrnuje i sociální realitu na individuální, skupinové, institucionální a společenské úrovni Pojem kauzality je založen na entitách, jejichž jednání je funkcí jejich základní struktury a především nikdy nejde o lineární kauzalitu Pojem kauzality je založen na entitách, jejichž jednání je funkcí jejich základní struktury a především nikdy nejde o lineární kauzalitu

15 Možné schéma výzkumného projektu Maxwell, Loomis, 2003:246 ÚČELY, CÍLE KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC (PARADIGMA) VÝZKUMNÁ OTÁZKA METODY (DESIGN, METODY, VZOREK) VALIDITA

16 Disciplinovaný výzkum (D.Hiles) Předpoklady + paradigmata Teorie + epistemologie. Strategie, design Metody tvorby dat, měření Analýza Kritické hodnocení Validita. Začlenění do teorie, praxe. Publikace.

17 Co může být účelem výzkumu Co se má kdo dozvědět a s jakým účinkem? Predikovat Predikovat Obohatit znalostní bázi Obohatit znalostní bázi Něco prosadit na úrovni osobní, společenské, institucionální, organizační Něco prosadit na úrovni osobní, společenské, institucionální, organizační Změřit změnu, výsledek, efekt Změřit změnu, výsledek, efekt Porozumět složitým jevům jako je kultura, změna, lidé(?) Porozumět složitým jevům jako je kultura, změna, lidé(?) Otestovat nové myšlenky (hypotézy) Otestovat nové myšlenky (hypotézy) Vytvořit nové myšlenky (hypotézy, teorie, vztahy) Vytvořit nové myšlenky (hypotézy, teorie, vztahy) Informovat, propagovat, osvěta (veřejnost, zainteresovaní) Informovat, propagovat, osvěta (veřejnost, zainteresovaní) Zkoumat minulost Zkoumat minulost Podle Newman et al. (2003: 175)

18 Smíšená metodologie ( Mixed-methodology, M-M přístup) Smíšená metodologie ( Mixed-methodology, M-M přístup) Mísením KVAN – KVAL se paleta možných designů obrovsky rozšiřuje. Mísením KVAN – KVAL se paleta možných designů obrovsky rozšiřuje. Pro mnoho badatelů je tato paleta možností příliš široká, nedokáží si vybrat Pro mnoho badatelů je tato paleta možností příliš široká, nedokáží si vybrat –Dogmatičnost - odmítnutí –Používání designů obvyklých v dané oblasti –Obecné M-M designy – např. Tashakkori, Teddlie, 2003, více viz literatura v sylabu

19 Možnosti smíšeného „Q & Q“ projektu Mísení uvnitř studie (tvorba dat/postup, analýza) Mísení uvnitř studie (tvorba dat/postup, analýza) –např. KVAL data  kódování  statistika –např. KVAN data  klastrování  KVAL analýza Mísení několika podstudií Mísení několika podstudií –Sekvenční: KVAN --> KVAL (např. posílení validity závěrů kvantitativní studie; navázání na klastrování) KVAN --> KVAL (např. posílení validity závěrů kvantitativní studie; navázání na klastrování) KVAL --> KVAN (např. KVAL studie poskytne významné jevy, které se KVAL studie snaží měřit) KVAL --> KVAN (např. KVAL studie poskytne významné jevy, které se KVAL studie snaží měřit) –Souběžné KVAL + KVAN (např. současný sběr KVAL i KVAN dat) KVAL + KVAN (např. současný sběr KVAL i KVAN dat)

20 Shrnutí Praxe výzkum komplikuje a zároveň odůvodňuje Praxe výzkum komplikuje a zároveň odůvodňuje Znalost metodologie mj. umožňuje podle potřeby vybírat z široké palety metod – disciplinovaný výzkum Znalost metodologie mj. umožňuje podle potřeby vybírat z široké palety metod – disciplinovaný výzkum Volba metodologie buď podle aktuálních trendů v dané oblasti zkoumání nebo obecné mixed-methods designy. Volba metodologie buď podle aktuálních trendů v dané oblasti zkoumání nebo obecné mixed-methods designy.


Stáhnout ppt "Metodologie psychologie PSY401 2012, Setkání 1. Co je záměrem kurzu PSY401 Integrace poznatků z bcl studia, zejména KVAN a KVAL přístupů do jednoho metodologického."

Podobné prezentace


Reklamy Google