Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků."— Transkript prezentace:

1 MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků

2 Ekonomický a sociální udržitelný rozvoj ve své podstatě vytvářejí podniky, nikoliv politické deklarace či vědecké disputace. Aby mohl být tento rozvoj udržitelný, je třeba vytvořit vhodné podnikatelské prostředí, ve kterém budou podniky prosperovat. Páteří každé ekonomiky jsou malé a střední podniky.

3 K 31. prosinci 2010 činil počet podnikatelů na 1000 obyvatel 212 – nejvíc v EU (MPO uvádí počet cca 100 – viz následující graf. MPO však vykazuje pouze aktivní subjekty.) Od devadesátých let minulého století vydává každoročně Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zprávy o vývoji malého a středního podnikání v Česku. Poslední Zpráva MPO o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře – viz následující data

4 Zdroj: Zpráva MPO ….

5 V roce 2010 celkový počet zaměstnanců v MSP činil 61 %. Znatelný pokles počtu zaměstnanců MSP v letech 2009 a 2010

6 Podíl MSP na celkových výkonech podnikatelské sféry v roce 2010 dosáhl 51,24 %, Pokles výkonů MSP v letech 2009 a 2010

7 Účetní přidaná hodnota vyjadřuje, kolik podnik "přidal" k nakoupeným vstupům tj. materiálům, zboží a službám.

8 Novelizace legislativy Cíl EU tlačí MPO - snížit administrativní zátěž MSP podnikatelů o 25% do konce roku 2012 Od počátku realizace Plánu se pak ústřední orgány státní správy zabývaly celkem 282 informačními povinnostmi. Zrušeno bylo 117 povinností a redukováno 165 povinností.

9 Dotační programy Operační program Podnikání a inovace (OPPI) – vznik firem, rozvoj, inovace, efektivní energie – Strukturální fondy EU (končí 2013). MPO již pracuje na přípravě nového OP pro léta 2014 – 2020 Programy podporující spolupráci malých podniků a výzkumný pracovišť, inovace – Technologická agentura ČR (program Alfa) Program TIP řízený MPO na podporu aplikovaného výzkumu ve spolupráci s podniky Czechinvest - Agentura pro podporu podnikání a investic vypisuje průběžně různé programy podpory – nutno sledovat

10 Poradenský systém pro podnikání v ČR a EU: Jednotná kontaktní místa - pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU. Poskytování informací podnikateli aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. ProCoP (product Contanct point) je kontaktní místo pro podnikatele poskytující informace o požadavcích na výrobky a o fungování vnitřního trhu v oblasti volného pohybu zboží obecně. SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. SOLVIT centra pomáhají se stížnostmi občanů i podniků.

11 Cíl poradenských center Cílem je nabídnout podnikatelům bezplatnou a kvalifikovanou pomoc v oblastech: krátkodobé podnikání v jiném státě EU; dlouhodobé podnikání v jiném státě EU; obchodování s výrobky v EU; řešení problémů s úřady v rámci EU.

12 Fond rizikového kapitálu (Seed fond) MPO již dlouhodobě řeší možnost vytvořit fond rizikového kapitálu – seed fond. V červnu r. 2012 by se měl rozjet Český rozvojový uzavřený investiční fond (dotovaný EU a projevili zájem i soukromí investoři). Cílem je podpora začínajících inovačních podniků prostřednictvím investice do základních kapitálu na pět let a poté svůj podíl fond prodá.

13 Státní fond rizikového kapitálu Z evropských fondů MPO zakládá „Český rozvojový uzavřený investiční fond“ kde poteče více než 1,3 miliardy korun. První výzvy snad budou koncem roku 2012. Stát pomocí státního fondu přímo kapitálově vstoupí do menších začínajících firem s růstovým potenciálem. V první fázi bude k dispozici 600 milionů korun.

14 Příprava nového programovacího období pro roky 2014 – 2020 MPO navrhuje pět priorit budoucího OP v jeho gesci: Mezi prioritní oblasti by měla patřit podpora zlepšení přístupu MSP k financování jejich rozvoje. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (vzdělávání, poradenství). Podpora investic pro zavádění inovací. Podpora inovační meziinstitucionální spolupráce. Podpora využívání OZE a podpora úspor energie.


Stáhnout ppt "MSP v české ekonomice a dotační podpora z EU a státních prostředků."

Podobné prezentace


Reklamy Google