Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1 Začni klávesou F5 1

2 ČlenitostVodstvoPovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Text Další úkoly Kliknutím na příslušné tlačítko v horní liště otevřeš stránku s úkoly k danému tématu. Na dolní liště jsou tlačítka, která nabízejí texty, fotografie, obrázky. Vysvětlivky: vyřeš ústně A práce s atlasem odkaz na stránky na internetu odkaz na jiné místo v prezentaci další a doplňující úkoly k danému tématu

3 Střední Amerika Členitost VodstvoPovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Severní Amerika Další úkoly Rozloha : 2 K mapě doplň popis výběrem čísla:  1. Aleuty 2. Aljaška 3. Aljašský záliv 4. Baffinův ostrov 5. poloostrov Florida 6. Grónsko 7. Hudsonův záliv 8. Viktoriin ostrov 9. Kalifornský polostrov 10. Kalifornský záliv 11. poloostrov Labrador 12. Mexický záliv 13. Newfoundland 14. záliv sv. Vavřince

4 Severní Amerika Střední Amerika  1. Bahamy 2. Hispaniola 3. Jamaika 4. Karibské moře 5. Kuba 6. Malé Antily 7. Panamská šíje 8. Portoriko 9. Tehuantepecká šíje 10. Yucatán Členitost VodstvoPovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Další úkoly 3 Velké AntilyMalé Antily Velké Antily tvoří (doplň čísla čtyř ostrovů):  Střední Amerika je pás pevniny mezi:a(doplň čísla podle popisu) Co tvoří karibskou Ameriku?  K mapě doplň popis výběrem čísla:

5  Z tabulek v atlase nebo z Wikipedie zjisti, které ostrovy Severní Ameriky jsou mezi deseti největšími na světě. Dopiš název a urči pořadí. Wikipedie A Členitost VodstvoPovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Wikipedie  Z tabulek v atlase nebo ve Wikipedii zjisti a doplň: Které oceány tvoří hranici kontinentu? Rozloha Severní Ameriky:tis. km² Co tvoří hranici s Jižní Amerikou? Pořadí mezi světadíly (podle rozlohy): Wikipedie A A Co odděluje Severní Ameriku od Asie? A

6 ČlenitostVodstvo Povrch PodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Další úkoly Kordillery nadmořská výška:m 4 Výběrem z nabídky označ povrch.   Ukaž na mapě Kanadský štít. Nápověda

7 ČlenitostVodstvoPodnebíKonecBiomyTestOchrana přírody Povrch  Jaké je nejníže položené místo světadílu?  Co se nachází mezi pásmy Kordiller Sierra Madre Oriental a Sierra Madre Occidental? A A  Zjisti název nejvyšší činné sopky světadílu a její nadmořskou výšku. Využij tabulky v příloze atlasu. A Kolik metrů pod hladinou oceánu leží? Údolí-m Wikipedie Aktuální zemětřesení v Severní Americe Která oblast Severní Ameriky je seismicky nejaktivnější? Zdůvodni.  V severní části Kaskádového pohoří se nachází jedna z nejznámějších sopek Severní Ameriky. Je nejaktivnější sopkou v oblasti. Doplň její název: Doplňující úkoly: Další úkoly

8 K textu vyber správný název řeky nebo doplň text:  Členitost Vodstvo PovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Další úkoly Řeky Řeka Missouri přítokem a řeka Ohio přítokem Mississippi. Řeka zajišťuje odtok z Velkých jezer, částečně tvoří hranici dvou států, ústí do Atlantského oceánu. Pramení ve Skalnatých horách. Protéká převážně polopouštními a pouštními oblastmi států Utah a Arizona. V planině Colorado vytváří hluboké kaňony, mezi nimiž je i jeden z největších na světě, Grand Canyon. Ústí do Kalifornského zálivu. Řeka na středním a dolním toku od města El Paso tvoří hranici mezi státy: Řeka pramení ve Skalnatých horách a ústí do Beringova moře. je součástí největšího říčního systému v Severní Americe a je čtvrtou nejdelší řeku světa. Povodí řeky a jejich přítoků je třetí nejrozsáhlejší na světě (po Amazonce a Kongu).

9 Jezera Největší jezera světaVelká jezera A K satelitnímu snímku doplň názvy Velkých jezer a označ pořadí ve světě podle rozlohy. Využij atlas nebo Wikipedii. Členitost Vodstvo PovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Další úkoly  Pořadí ve světě (podle rozlohy): Velká jezera: 5  Doplň názvy dalších tří významných jezer na severu kontinentu:  Jakého původu jsou Velká jezera?

10 Video ČlenitostPovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Vodstvo Další úkoly Vodopády tvoří přírodní hranici mezi státy: Niagarské vodopády Jedná se o několik vodopádů na řece: (vytéká z jezera a vtéká do jezera  Doplň: A ). 6

11 ČlenitostPovrchPodnebíKonecVegetaceTestOchrana přírody Doplňující úkoly: Vodstvo Velké Solné jezero  Najdi v atlase a popiš polohu jezera. Wikipedie  Přečti článek ve Wikipedii a doplň:  Jaké je hospodářské využití jezera? ‰  Jakých hodnot dosahuje salinita jezera ? Oddo‰  Doplň chybějící část slova: Jezero je bez. Salinita jezera se při zvýšené hladiněa při snížené hladině Zdůvodni..  Vysvětli, proč je jezero slané.Nápověda: Wikipedie 7

12 ČlenitostVodstvoPovrch Podnebí KonecVegetaceTestOchrana přírody Další úkoly Označ, ve kterých klimatických pásech leží Severní Amerika : tropický subtropickýmírnýpolární  A Porovnej průměrné roční teploty vzduchu Evropy a ve SA stejných zeměpisných šířkách.  Porovnej průměrné roční srážky v západní a východní polovině Severní Ameriky. Zdůvodni rozdíl. Ve které oblasti je nejméně srážek?  Jaké je teplotní maximum Severní Ameriky?  °C Kde je v průměru chladněji? Zdůvodni rozdíl. Nápověda: prohlédni si v atlase povrch SA a dále mořské proudy. Mapa průměrných ročních teplot A Místo: Mapa průměrných teplot podle měsíců A

13 ČlenitostVodstvoPovrch Podnebí KonecVegetaceTestOchrana přírody Doplňující úkoly:  Jaký je název pro tropickou cyklónu v Severní Americe? Wikipedie  Ve které oblasti se především vyskytují? Nápověda  Spojené státy jsou státem s největším výskytem tornád na světě. Ve kterých oblastech USA se především vyskytují? Wikipedie mapa výskytu Tornáda.cz  Stručně charakterizuj tornádo. Jaké škody může způsobit? Katrina - 2005

14  Označ správně vegetační pásma a podle atlasu proveď případnou kontrolu. Označení pro stepi v Severní Americe: ČlenitostVodstvoPovrchPodnebíKonec Vegetace TestOchrana přírody Další úkoly A B C D E F G H I 8 J

15 ČlenitostVodstvoPovrchPodnebíKonecVegetaceTest Ochrana přírody  Doplň ke každému státu z nabídky na dolní liště 1-2 národní parky a k nim stručně, čím je park zajímavý, co je předmětem ochrany. NahanniJasperBanffEvergladesGrand CanyonYellowstonský NP StátNárodní park Kanada USA Další úkoly

16 ČlenitostVodstvoPovrchPodnebíKonecVegetaceTest Ochrana přírody  Z článku ve Wikipedi zjisti a doplň: Wikipedie Yellowstonský národní park Je národním parkem na světě. foto Nachází se zde jeden z nejznámějších gejzírů: Pro park jsou charakteristické četné vývěry horkých plynů a bublající bahenní. (doplň název) Jádrem parku je jezero. Park je pojmenován podle řeky, která protéká tímto územím a jejíž břehy lemují žluté. Uveď příklady savců, kteří zde žiji: Leží v pohoří: Který zde žijící pták je v národním znaku USA? foto

17 2 a)Techuantepecká šíje b)Panamská šíje c)Yucatán a)Kuba, Hispaniola, Jamaika, Portoriko b)Kuba, Hispaniola, Jamaika, Bahamy c)Kuba, Hispaniola, Bahamy, Portoriko a)Baffinův ostrov b)Grónsko c)Newfoundland a)Mt. St. Helens b)Aconcagua c)Mt. McKinley 1 3 4 5 Hranici mezi Severní a Jižní Amerikou tvoří: Součástí Velkých Antil jsou ostrovy: Největším ostrovem SA a největším na světě je: Nejvyšší vrcholem Severní Ameriky je: Nejdelší řekou SA je: a)Rio Grande b)Mississippi c)Missouri ČlenitostVodstvoPovrchPodnebíKonecVegetace Test Ochrana přírody 7 a)Huronské b)Hořejší c)Medvědí a)na Floridě b)na JZ USA c)na západním pobřeží Severní Ameriky a)stepi b)savany c)pouště a)17,8 mil. km² b)24,4 mil. km² c)30,3 mil. km² 6 8 9 1010 Mezi Velká jezera nepatří: Nejmenší množství srážek (v průměru za rok) je: Prérie je označení pro severoamerické: Rozloha Severní Ameriky je: Nejstarším národním parkem na světě (založeným v r. 1782) je: a)Nahanni b)Grand Canyon c)Yellowstonský NP Kontrola testu

18 9

19 Průměrné roční teploty v období 1961-1990 10

20 Průměrné teploty v jednotlivých měsících 11

21 Kanadský štít E 12

22 Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c

23 Satelitní snímek  Na satelitním snímku části Severní Ameriky najdi: a)Velké Solné jezero b)Skalnaté hory c)Tichý oceán d)Kolumbijskou plošinu e)řeku Snake f)Kaskádové pohoří g)Řeku Missouri 13 A Doplňující úkol

24 Zdroje: 1. Keepscases. Commons.wikimedia.org: Location North America.svg [online]. 2009-12-05 [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_North_America.svg 2. About.com: geography: Free Blank Outline Map of North America [online]. [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://geography.about.com/library/blank/blxnamerica.htm 3. About.com: geography: Free Blank Outline Map of Central America and the Caribbean [online]. [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://geography.about.com/library/blank/blxcamerica.htm 4. Serg!o. Commons.wikimedia.org: Geographic America map.png [online]. 2007-14-13 [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geographic_America_map.png 5. Fanghong. Commons.wikimedia.org: Great Lakes from space.jpg [online]. 2005-03-19 [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Great_Lakes_from_space.jpg 6. Share Bear. Commons.wikimedia.org: Maid Of The Mist Niagara Falls04.JPG [online]. 2009-12-20 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maid_Of_The_Mist_Niagara_Falls04.JPG 7. Sascha Brück. Commons.wikimedia.org: Great Salt Lake.jpg [online]. 2006-15-10 [cit. 2010-03-09]. Dostupný na www:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Salt_Lake.jpg 8. Sten Porse. Commons.wikimedia.org: Vegetation-no-legend.PNG [online]. 2008-01-05 [cit. 2010-03-09]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vegetation-no-legend.PNG 9. Izmir2. Commons.wikimedia.org: Paloma 2008-07-11 1145 UTC.PNG [online]. 2008-11-07 [cit. 2010-03-09]. Dostupný na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paloma_2008-07-11_1145_UTC.PNGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paloma_2008-07-11_1145_UTC.PNG 10. Dragons flight. Commons.wikimedia.org: Annual Average Temperature Map.jpg [online]. 2008-03-15 [cit. 2010-03-09]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annual_Average_Temperature_Map.jpg 11. PZmaps. Commons.wikimedia.org: MonthlyMeanT.gif [online]. 2009-02-25 [cit. 2010-03-09]. Dostupný na www:.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/MonthlyMeanT.gif 12. Tom. Commons.wikimedia.org: Canadianshield.gif [online]. 2006-04-26 [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canadianshield.gif 13. Rex. Commons.wikimedia.org: The Rocky Mountains.jpg [online]. 2005-06-16 [cit. 2010-03-10]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Rocky_Mountains.jpg


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v."

Podobné prezentace


Reklamy Google