Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIP - KM 10. Klíčové dovednosti. e-learning. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIP - KM 10. Klíčové dovednosti. e-learning. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení."— Transkript prezentace:

1 KIP - KM 10. Klíčové dovednosti. e-learning

2 KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů Schopnost učit se H.Belz, M.Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-479-6

3 KIP/KM - 103 Sebehodnocení a sdílení znalostí Sebehodnocení lze použít –Jako strategický plánovací nástroj –Jako nástroj benchmarkingu –Nástroj pro výměnu znalostí Sdílet znalosti lze jen tehdy, když používáme společný jazyk Sebehodnocení je součástí procesu určování, co je důležité; sebehodnocení bývá účinnější než kontrola nebo audit Znalosti nejsou rozděleny rovnoměrně. Mluvte raději o svých zkušenostech než teoriích. Pokud člověk mluví o něčem, co umí, zvyšuje to jeho sebevědomí. Lidé spíše přijímají rady od někoho, kdo mluví ze své vlastní zkušenosti.

4 KIP/KM - 104 Diagram řeky, diagram schodiště Sebehodnocení kompetencí kdo se co může naučit od koho Ch.Collison, G.Parcel: Knowledge Management, Computer Press, Brno, 2005

5 Agregované výsledky všech zúčastněných subjektů

6 Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními? v.t. benchmarking

7 Jak jsme na tom a čeho chceme dosáhnout: B se může učit od A

8 Spojte ty, co vědí, s těmi, kdo se chtějí učit

9 SDÍLENÍ TACITNÍCH ZNALOSTÍ

10 KIP/KM - 1010 Vyprávění příběhů Nástroj přenášení tacitních znalostí; ten, kdo ji předává i ten, kdo ji přijímá, musí mít něco společného Překonání obranných mechanismů Předpoklady: –Vazba na posluchače, vcítění –Cizí prvek – získání pozornosti, překvapení –Srozumitelnost

11 KIP/KM - 1011 Struktura příběhu Úvod Nástin příběhu Rozšíření příběhu Důsledky a poučení

12 KIP/KM - 1012 Forma příběhu Písemná Mluvená Reakce na to, jak posluchači zareagují

13 KIP/KM - 1013 Komunity Sdílející znalosti Proaktivní Strategická Transformativní

14 KIP/KM - 1014 Vznik komunity Prvky důležité pro vznik: –Pocit sounáležitosti –Angažovanost členů –Sdílené zdroje

15 KIP/KM - 1015 Význam komunit Plnění úkolů, řešení problémů, koordinace činností Tvorba znalostní základny Zjednodušení přístupu ke znalostem Učení a získávání nových dovedností Šiření nejlepších praktik Stabilizující prvek v životě členů

16 KIP/KM - 1016 Formální a neformální komunity formální skupina: vytvořena shora, má specifické úkoly zaměřené na dosažení cílů organizace. Skupina spolupracuje buď na řadě úkolů (pracovní skupina) nebo prostě z organizačních důvodů (direktivní skupina). neformální skupina: skupina, která není částí formální organizační struktury a nemá formální cíl. Uspokojují potřeby společenských styků. Pokud v organizaci neexistuje soulad mezi formálními a neformálními skupinami, vede to k vážným problémům.

17 KIP/KM - 1017 Účel, struktura a procesy skupin ÚčelStrukturaProces Formálnívýtěžek za snahu, investice a riziko určené pravomoci a zodpovědnost formální organizační postupy NeformálníUspokojení osobních, společenských a psychologických potřeb mezilidských a skupinových Interpersonální procesy Důsledky nesouladu Nízká produktivita, nízký zisk Pravomoci formální, chybí schopnost je prosadit zneužity k prosazování osobních cílů, byrokracie, svalování odpovědnosti

18 KIP/KM - 1018 Fáze života komunity Formování Normování Vývoj Výkon Rozpad Forming Norming Storming Performing Dissolving

19 KIP/KM - 1019 Členství Klíčová skupina Plnoprávní členové Periferní členové Transakční účastníci Pasivní účastníci

20 KIP/KM - 1020 Funkce a role členů Sponzor Lídr Koordinátor Manažer Moderátor, facilitátor Editor

21 KIP/KM - 1021 Pozornost Důsledky nedostatku pozornosti za strany organizace –Opominutí důležitých informací –Prodleva reakce na informaci –Klesající schopnost soustředit se a učit se –Neudržení pozornosti ostatních

22 KIP/KM - 1022 Přitažení a udržení pozornosti Co nejméně informací v jednu chvíli Odlišení informace od ostatních Působení na co nejnižší úroveň Maslowovy pyramidy Empatie, vcítění do posluchačů Naslouchání Nekřičet Nové myšlenky Drobné rozptylující vsuvky (žert, obrázek, …)

23 KIP/KM - 1023 Důvěra Stupeň pozitivního vztahu Předpokládání, očekávání a víra Předpoklad, že nás chování druhého přinejmenším nepoškodí

24 KIP/KM - 1024 Podstata důvěry Strach – spíše kontrola, může být kontraproduktivní Znalosti Empatie Poznání Vztahy Vypočítavost Ekonomické faktory Instituce Osobnosti

25 KIP/KM - 1025 Formy důvěry Osobní – neosobní Nedůvěra – podmíněná důvěra – nepodmíněná důvěra

26 KIP/KM - 1026 Důvěra a sdílení znalostí Vytvářejte povědomí vzájemné závislosti Hodnoťte i důvěryhodnost Motivujte – stanovte cíle a hodnoťte jejich dosažení Využívejte spolehlivé jedince ve více týmech Spolehlivost a důvěryhodnost odměňujte

27 KIP/KM - 1027 Učednictví Asi nejstarší forma – mistr, tovaryš, učedník Cechy Hlavně osvojení manuálních dovedností (umělec, chirurg, …)


Stáhnout ppt "KIP - KM 10. Klíčové dovednosti. e-learning. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení."

Podobné prezentace


Reklamy Google