Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnova venkova Rozvoj venkova. Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnova venkova Rozvoj venkova. Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek."— Transkript prezentace:

1 Obnova venkova Rozvoj venkova

2 Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek pro obnovu venkova – Svaz měst a obcí České republiky 1995 – Vesnice roku 1998 – Usnesení č. 730 o zvýšení podpory pro Program obnovy vesnice

3 Program obnovy venkova POV Stěžejní myšlenky – Vědomí svébytných hodnot venkova – Nezbytnost jeho zdravého a komplexního rozvoje

4 Cíle Vytvoření příhodných podmínek pro rozvoj – Ekonomických – Organizačních Pro podporu místních samospráv a obyvatel

5 Priority POV Obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic Vztahy mezi městy a venkovem Využívání místních zdrojů Zachování specifického rázu venkovské zástavby Úprava veřejných prostor a staveb Využití přirozeného produkčního potenciálu zemědělsky využívané krajiny Celospolečenská odpovědnost za funkce venkovského prostoru

6 Předmět POV Příprava a realizace programů obnovy vesnic Integrovaných projektů venkovských mikroregionů Poradenská a vzdělávací činnost

7 Úrovně POV Obecní – Místní program obnovy vesnice (MPOV) Mikroregionální úroveň Krajská úroveň – Krajské programy obnovy venkova Celostátní úroveň – Poradenství

8 Obecní úroveň podpory Zpracování urbanistických studií Zpracování územních plánů Zpracování a realizace MPOV

9 Aktivity Sounáležitost obyvatel s obcí Rozvoj hospodářství obce Rozvoj venkovské zástavby Zkvalitnění občanské zástavby Úprava veřejných prostranství Zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací Ochrana a obnova kulturní krajiny

10 Program jako plán aktivit Plán aktivit na dobu minimálně volebního období současného obecního zastupitelstva Seznam akcí a aktivit – S návrhy financování – Náměty k řešení Participace občanů obce Schvalován obecním zastupitelstvem

11 Mikroregionální úroveň Obnova a hledání regionální identity Realizace programů sociálně ekonomického rozvoje Realizace integrovaných projektů venkovských mikroregionů – Obnova občanské vybavenosti – Technická infrastruktura – Aktivní politika zaměstnanosti – Podpora malého a středního podnikání – Cestovní ruch – Péče o krajinu a kulturní hodnoty

12 Tabulka: Zapojení obcí do mikroregionů v letech Rok Počet obcí celkemObce v mikroregionechObce mimo mikroregionyPočet mikroregionů Absol. % % , , , , , , , , , ,42570

13 Krajská úroveň Převzala kompetence původně svěřené MMR Diferenciace mezi kraji – Počet titulů – Podmínky pro příjemce – velikost obcí – Poměr hrazených nákladů na projekty

14 Státní úroveň Svaz měst a obcí ČR a Komora obcí Spolek pro obnovu venkova – Odborníci, politici, úředníci… Soutěž Vesnice roku – Stavba pro venkov Školy obnovy venkova Dotační tituly

15 Svaz měst a obcí ČR Partner pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci Spolupráce na legislativním procesu – Připomínkování právních norem Spolupořadatel soutěže Vesnice roku Hlavní cíl – Koordinovaný postup a legitimní lobování

16 Další cíle SMO ČR obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe

17 Historie SMO 1907 – Sjezd měst Království českého – 210 delegátů – 100 měst 16. leden 1990 – Ustavující sjezd 1992 – Regulérním partnerem pro vládu a ostatní orgány státní správy

18 Komory SMO Komora statutárních měst Komora měst Komora obcí

19 Členská základna 24. listopadu 2009 – obcí – 39,46 % – Členské obce Svazu zastupují obyvatel 74,63 % obyvatel ČR

20 Organizační struktura

21 Spolek pro obnovu venkova Poslání – Obnova společenského a duchovního života na venkově – Posílení hospodářské stability a prosperity venkova – Motivovat občany k dobrovolné aktivitě – Napomáhat činnosti místních a regionálních sdružení

22 Historie Spolku Založen 1. června 1993 – 200 zájemců o členství – Zástupci Obecních samospráv Zemědělců Projektantů Podnikatelů Učitelů Pracovníků vysokých škol Výzkumných ústavů Státní správy Pořádání pravidelných seminářů Spolupráce s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice Zastoupení v meziresortní komisi – Hájící zájmy při tvorbě státního rozpočtu

23 Školy obnovy venkova 39 škol v různých krajích Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova – platforma pro výměnu zkušeností – vývoj nových témat a úrovní jednání – další rozvoj pracovních metod – iniciace kooperačních projektů – lobby a styk s veřejností – výměna informací a znalostní management – kontrola výsledků (úspěšnosti)

24 Soutěž Vesnice roku 1995 – Spolek pro obnovu venkova – Svaz měst a obcí ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj – Ministerstvo zemědělství Snaha povzbudit místní obyvatele k rozvoji svého domova Další partneři – Kancelář prezidenta ČR, MŽP, MK, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR

25 Podmínky přihlášky Obec vesnického charakteru NE - Města a městyse Zpracovaný MPOV

26 Okruhy hodnocení Koncepční dokumenty Společenský život Aktivity občanů Podnikání Péče o stavební fond a obraz vesnice Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci Péče o krajinu

27 Průběh soutěže Krajské kolo – Komise Starostové dříve vítězných obcí, zástupci vyhlašovatelů, kraje, spolupracujících organizací a odborníků Předsedou starosta vítězné obce z minulého ročníku Maximálně 10 členů Celostátní kolo – Za každý kraj maximálně jedna obec – Komise maximálně 11 členů

28 Krajské kolo Zlatá stuha – Vítěz krajského kola Modrá stuha – Za společenský život Bílá stuha – Za činnost mládeže Zelená stuha – Za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha – Za spolupráci obce a zemědělského subjektu Diplomy – Za vzorné vedení obecní knihovny – Za vzorné vedení kroniky – Za rozvíjení lidových tradic – Za kvalitní květinovou výzdobu v obci

29 Vesnice roku Vítěz celostátního kola – Účast v soutěži Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice Obce oceněné zelenou stuhou – Účast v celostátním kole – MŽP a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Zelená stuha ČR  Entente Florale

30 Vítězové Tučín (Přerov) Lidečko (Vsetín) Havlovice (Trutnov) Liptál (Vsetín) Bořetice (Břeclav) Kovářov (Písek) Vilémov (Havlíčkův Brod) Nečtiny (Plzeň-Sever) Kameničky (Chrudim) Sloup (Blansko)

31 ARGE Evropská organizace pro rozvoj krajiny a obnovy vesnice Evropská cena obnovy vesnice – European Village Renewal Award – Jednou za 2 roky – Vznik 1990

32 Vítězové 2008 – Sand in Taufers, Jižní Tyrolsko, Itálie 2006 – Koudum, Nizozemí 2004 – Ummendorf, Sasko-Anhaltsko, Německo 2002 – Großes Walsertal, Vorarlberg, Rakousko

33 Dotační tituly – Podpora obnovy venkova Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podpora a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Podpora a zapojení romské komunity do života obce a společnosti

34 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Krajské kolo – Modrá, bílá, oranžová nebo zlatá stuha Celostátní kolo – 1. – 3. místo Až 80 % nákladů Obnova a údržba venkovské zástavby Komplexní úprava veřejných prostranství Obnova a zřizování veřejné zeleně Rekonstrukce a výstvba místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení Propagační materiály

35 Podpora a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 70 % 50 – 300 tis. – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení – Úprava veřejných prostranství – Obnova a zřizování veřejné zeleně – Rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity

36 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 70 % Až 200 tis. – Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova – Výměna zkušeností – Podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí

37 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 70 % 50 – 400 tis. – Kaple, kaplička – Socha – Boží muka, kříž – Úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb

38 Podpora a zapojení romské komunity do života obce a společnosti 70 % 50 – 500 tis. Minimálně 4 % romského obyvatelstva – Obnova a údržba občanské vybavenosti – Rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity – Vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě


Stáhnout ppt "Obnova venkova Rozvoj venkova. Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek."

Podobné prezentace


Reklamy Google