Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnova venkova Rozvoj venkova. Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnova venkova Rozvoj venkova. Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek."— Transkript prezentace:

1 Obnova venkova Rozvoj venkova

2 Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek pro obnovu venkova – Svaz měst a obcí České republiky 1995 – Vesnice roku 1998 – Usnesení č. 730 o zvýšení podpory pro Program obnovy vesnice

3 Program obnovy venkova POV Stěžejní myšlenky – Vědomí svébytných hodnot venkova – Nezbytnost jeho zdravého a komplexního rozvoje

4 Cíle Vytvoření příhodných podmínek pro rozvoj – Ekonomických – Organizačních Pro podporu místních samospráv a obyvatel

5 Priority POV Obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic Vztahy mezi městy a venkovem Využívání místních zdrojů Zachování specifického rázu venkovské zástavby Úprava veřejných prostor a staveb Využití přirozeného produkčního potenciálu zemědělsky využívané krajiny Celospolečenská odpovědnost za funkce venkovského prostoru

6 Předmět POV Příprava a realizace programů obnovy vesnic Integrovaných projektů venkovských mikroregionů Poradenská a vzdělávací činnost

7 Úrovně POV Obecní – Místní program obnovy vesnice (MPOV) Mikroregionální úroveň Krajská úroveň – Krajské programy obnovy venkova Celostátní úroveň – Poradenství

8 Obecní úroveň podpory Zpracování urbanistických studií Zpracování územních plánů Zpracování a realizace MPOV

9 Aktivity Sounáležitost obyvatel s obcí Rozvoj hospodářství obce Rozvoj venkovské zástavby Zkvalitnění občanské zástavby Úprava veřejných prostranství Zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací Ochrana a obnova kulturní krajiny

10 Program jako plán aktivit Plán aktivit na dobu minimálně volebního období současného obecního zastupitelstva Seznam akcí a aktivit – S návrhy financování – Náměty k řešení Participace občanů obce Schvalován obecním zastupitelstvem

11 Mikroregionální úroveň Obnova a hledání regionální identity Realizace programů sociálně ekonomického rozvoje Realizace integrovaných projektů venkovských mikroregionů – Obnova občanské vybavenosti – Technická infrastruktura – Aktivní politika zaměstnanosti – Podpora malého a středního podnikání – Cestovní ruch – Péče o krajinu a kulturní hodnoty

12 Tabulka: Zapojení obcí do mikroregionů v letech 2003-2008 Rok Počet obcí celkemObce v mikroregionechObce mimo mikroregionyPočet mikroregionů Absol. % % 20036 2494 62574,011 62425,99491 20046 2494 68574,971 56425,03505 20056 2485 28084,5196815,49533 20076 2495 38586,1786413,83551 20086 2495 47387,5877612,42570

13 Krajská úroveň Převzala kompetence původně svěřené MMR Diferenciace mezi kraji – Počet titulů – Podmínky pro příjemce – velikost obcí – Poměr hrazených nákladů na projekty

14 Státní úroveň Svaz měst a obcí ČR a Komora obcí Spolek pro obnovu venkova – Odborníci, politici, úředníci… Soutěž Vesnice roku – Stavba pro venkov Školy obnovy venkova Dotační tituly

15 Svaz měst a obcí ČR Partner pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci Spolupráce na legislativním procesu – Připomínkování právních norem Spolupořadatel soutěže Vesnice roku Hlavní cíl – Koordinovaný postup a legitimní lobování

16 Další cíle SMO ČR obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe

17 Historie SMO 1907 – Sjezd měst Království českého – 210 delegátů – 100 měst 16. leden 1990 – Ustavující sjezd 1992 – Regulérním partnerem pro vládu a ostatní orgány státní správy

18 Komory SMO Komora statutárních měst Komora měst Komora obcí

19 Členská základna 24. listopadu 2009 – 2 466 obcí – 39,46 % – Členské obce Svazu zastupují 7 811 741 obyvatel 74,63 % obyvatel ČR

20 Organizační struktura

21 Spolek pro obnovu venkova Poslání – Obnova společenského a duchovního života na venkově – Posílení hospodářské stability a prosperity venkova – Motivovat občany k dobrovolné aktivitě – Napomáhat činnosti místních a regionálních sdružení

22 Historie Spolku Založen 1. června 1993 – 200 zájemců o členství – Zástupci Obecních samospráv Zemědělců Projektantů Podnikatelů Učitelů Pracovníků vysokých škol Výzkumných ústavů Státní správy Pořádání pravidelných seminářů Spolupráce s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice Zastoupení v meziresortní komisi – Hájící zájmy při tvorbě státního rozpočtu

23 Školy obnovy venkova 39 škol v různých krajích Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova – platforma pro výměnu zkušeností – vývoj nových témat a úrovní jednání – další rozvoj pracovních metod – iniciace kooperačních projektů – lobby a styk s veřejností – výměna informací a znalostní management – kontrola výsledků (úspěšnosti)

24 Soutěž Vesnice roku 1995 – Spolek pro obnovu venkova – Svaz měst a obcí ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj – Ministerstvo zemědělství Snaha povzbudit místní obyvatele k rozvoji svého domova Další partneři – Kancelář prezidenta ČR, MŽP, MK, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR

25 Podmínky přihlášky Obec vesnického charakteru NE - Města a městyse Zpracovaný MPOV

26 Okruhy hodnocení Koncepční dokumenty Společenský život Aktivity občanů Podnikání Péče o stavební fond a obraz vesnice Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci Péče o krajinu

27 Průběh soutěže Krajské kolo – Komise Starostové dříve vítězných obcí, zástupci vyhlašovatelů, kraje, spolupracujících organizací a odborníků Předsedou starosta vítězné obce z minulého ročníku Maximálně 10 členů Celostátní kolo – Za každý kraj maximálně jedna obec – Komise maximálně 11 členů

28 Krajské kolo Zlatá stuha – Vítěz krajského kola Modrá stuha – Za společenský život Bílá stuha – Za činnost mládeže Zelená stuha – Za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha – Za spolupráci obce a zemědělského subjektu Diplomy – Za vzorné vedení obecní knihovny – Za vzorné vedení kroniky – Za rozvíjení lidových tradic – Za kvalitní květinovou výzdobu v obci

29 Vesnice roku Vítěz celostátního kola – Účast v soutěži Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice Obce oceněné zelenou stuhou – Účast v celostátním kole – MŽP a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Zelená stuha ČR  Entente Florale

30 Vítězové 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Tučín (Přerov) Lidečko (Vsetín) Havlovice (Trutnov) Liptál (Vsetín) Bořetice (Břeclav) Kovářov (Písek) Vilémov (Havlíčkův Brod) Nečtiny (Plzeň-Sever) Kameničky (Chrudim) Sloup (Blansko)

31 ARGE Evropská organizace pro rozvoj krajiny a obnovy vesnice Evropská cena obnovy vesnice – European Village Renewal Award – Jednou za 2 roky – Vznik 1990

32 Vítězové 2008 – Sand in Taufers, Jižní Tyrolsko, Itálie 2006 – Koudum, Nizozemí 2004 – Ummendorf, Sasko-Anhaltsko, Německo 2002 – Großes Walsertal, Vorarlberg, Rakousko

33 Dotační tituly – Podpora obnovy venkova Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podpora a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Podpora a zapojení romské komunity do života obce a společnosti

34 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Krajské kolo – Modrá, bílá, oranžová nebo zlatá stuha Celostátní kolo – 1. – 3. místo Až 80 % nákladů Obnova a údržba venkovské zástavby Komplexní úprava veřejných prostranství Obnova a zřizování veřejné zeleně Rekonstrukce a výstvba místních komunikací, stezek, veřejného osvětlení Propagační materiály

35 Podpora a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 70 % 50 – 300 tis. – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení – Úprava veřejných prostranství – Obnova a zřizování veřejné zeleně – Rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity

36 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 70 % Až 200 tis. – Prezentace úspěšných projektů rozvoje venkova – Výměna zkušeností – Podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí

37 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 70 % 50 – 400 tis. – Kaple, kaplička – Socha – Boží muka, kříž – Úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb

38 Podpora a zapojení romské komunity do života obce a společnosti 70 % 50 – 500 tis. Minimálně 4 % romského obyvatelstva – Obnova a údržba občanské vybavenosti – Rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity – Vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě


Stáhnout ppt "Obnova venkova Rozvoj venkova. Historické okolnosti 1991 – Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 1991 – Program obnovy vesnice 1993 – Spolek."

Podobné prezentace


Reklamy Google