Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kýly - hernie Hernia inguinalis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kýly - hernie Hernia inguinalis"— Transkript prezentace:

1 Kýly - hernie Hernia inguinalis

2 Hernie vakovité vychlípení peritoneální dutiny obsahující část břišních orgánů souvisle vystlaná peritoneem (výjimka = skluzná hernie)

3 Stavba kýly Branka - místo, kterým kýla prostupuje břišní stěnou
Kýlní vak - výchlipka parietálního peritonea obalující obsah kýly - krček + tělo + dno Obsah kýly – orgány břišní dutiny (omentum, tenké nebo tlusté střevo, apendix) Přídatné obaly kýlního vaku

4 Typy kýl Vrozené (hernia congenita) – na základě vývojové anomálie (processus vaginalis peritonei) (např. kýla tříselná nepřímá) Získané (hernia aquisita) – vznikají postnatálně v místech, kde došlo k povolení břišní stěny Příčiny – v důsledku zvýšení nitrobřišního tlaku→ zvedání břemen, těhotenství, růst nitrobřišních tumorů, bronchitida, rychlý přírůstek hmotnosti v důsledku obezity (zmnožení nitrobřišního tuku), nadměrné používání břišního lisu (zácpa, obtížné močení, úporné zvracení, kašel, velká fysická námaha), úrazy břišní stěny – přímý náraz, přejetí), ochabnutí břišní stěny – stáří, obrna svalů

5 Typy kýl Zevní – ve štěrbinách mezi svaly (přední nebo zadní břišní stěna, bránice, dno pánevní), kterými se útroby vychlipují navenek Vnitřní (nepravé) – útroby se vsouvají do výběžků peritonea Reponibilní - obsah kýly je možné zasunout zpět do peritoneální dutiny (hernia libera) Nereponibilní – obsah kýly není možné reponovat zpět – srůstá s kýlním vakem (hernia acreta)

6 Komplikace kýl Uskřinutí – elastické,chabé Srůsty (hernia acreta)
Zánět Městnání střevního obsahu

7 Příznaky Malé kýly – pocit tlaku v místě hernie při námaze (kašel, zvedání břemene) Větší kýly – potíže i mimo dobu zátěže; bolesti tlakové, křečovité v celém břiše, i v nadbřišku u tříselné kýly Uskřinuté kýly – křečovité bolesti, zástava vyprazdňování stolice, zvracení, hyperperistaltika; kýla je napnutá, bolestivá; šok

8 Hernia inguinalis Canalis inguinalis
Zevní stěna – apouneuroza m. obliquus abdominis externus – anulus inguinalis sueprficialis Spodní stěna – lig. inguinale + med. lig. reflexum Vnitřní stěna – fascia transversalis – anulus inguinalis profundus (fascii zesilují m. interfoveolaris, falx inguinalis) Horní stěna – m. transversus abdominis

9 1 anulus inguinalis superficialis 2 fibrae intercrurales
4 1 anulus inguinalis superficialis 2 fibrae intercrurales aponeurosis m. obl. abd. ext. m. obl. abd. ext. vagina m. recti abd. linea alba spina illiaca ant. sup. n. cutaneus femoris lat. m. iliopsoas lig. inguinale n. femoralis lacuna musculorum lacuna vasorum 3 5 6 7 8 2 9 10 12 1 11 13

10 nodi lymphatici ing. profundi lig. reflexum Colesi
1 m. obl. abd. internus 2 m. cremaster a. femoralis v. femoralis nodi lymphatici ing. profundi lig. reflexum Colesi lig. lacunare Cooperi septum femorale 1 2 3 4 6 5 8 7

11 m. transversus abdominis m. rectus abdominis anulus ing. profundus
1 2 m. transversus abdominis m. rectus abdominis anulus ing. profundus trigonum Hesselbachi a. epigastrica inf. v. epigastrica inf. falx inguinalis 3 7 5 6 4

12

13 Hernia inguinalis indirecta et directa
vnitřní branka – anulus ing. profundus prostupuje celým inguinálním kanálem do podkoží se dostává skrz anulus ing. superficialis → hernia completa – nad tuberculum pubicum hernia scrotalis ♂ hernia labialis ♀ vrozená – prochází skrz processus vaginalis peritonei získaná – peritoneální výchlipkou podél processus vaginalis se vychlipuje např. střevní klička

14 Hernia inguinalis Hernia inguinalis directa
branka med. od a. epigastrica inf. ve fovea medialis proráží fascia transversalis v trigonum inguinale Hesselbachi v anulus inguinalis superficialis se dostává do podkoží funiculus spermaticus odtlačuje lat. nikdy nedosahuje až do skrota rozlišení přímé a nepřímé tříselné kýly – a.epigastrica inferior je u přímé kýly hmatná laterálně, u nepřímé mediálně od kýlního vaku

15 plica umbilicalis mediana plica umbilicalis medialis
plica umbilicalis lateralis fovea supravesicalis (hernia supravesicalis) fovea ing. medialis (hernia ing. directa) fovea ing. lateralis (hernia ing. indirecta; ♂ funiculus spermaticus, ♀ lig. teres uteri) 1 2 3 6 5 4

16 hernia inguinalis directa
hernia supravesicalis hernia inguinalis indirecta

17 To je vše!


Stáhnout ppt "Kýly - hernie Hernia inguinalis"

Podobné prezentace


Reklamy Google