Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Styly poradenských intervencí Zbyněk Vybíral (FSS MU,2004- 2006 )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Styly poradenských intervencí Zbyněk Vybíral (FSS MU,2004- 2006 )"— Transkript prezentace:

1 Styly poradenských intervencí Zbyněk Vybíral (FSS MU,2004- 2006 )

2 Typy poradenství Racionálně edukativní Psychoterapeutické Tradiční (eklektické) Sociální (soc. právní) Systemické (tzv. neexpertní) Dělení v AMRP v 90. letech 20. století Typy manželské terapie podle Kratochvíla: – Dynamická – Behaviorální a kognitivní (nácvik dov., řešení problémů, dohody) – Humanisticko-psycholog. – Systémová a systemická – Racionálně edukativní – Křesťanské poradenství – Syntetické

3 Proměna paradigmatu v poradenství (terapii) Solution Focused Narrative Collaborative Od (expertních) rad přes práci s příběhem a rekonstrukci minulosti a dosavadního vývoje ke konstruktivistické práci s významy, které hledá terapeut společně s rodinou – Viz Harlene Anderson, David Skorunka (2006)

4 Typy poradců či terapeutů podle stylu práce (1972) „Conductors“ – vedou klienty mj. i tím, že prosazují hodnoty a cíle, jsou aktivní a direktivní a dominantní „Reactor-analysts“ – zkoumají interakce a chování (PA-cky), zaměřují se na přenosy a vnitřní procesy „System purists“ – nepřímé ovlivňování rodiny…

5 Další typy terapeutů Typy terapeutů (S&S) Zprostředkovatel (sm í rč í soudce – fokus: mediace, medi á tor) Možn é c í le: posoudit, rozsoudit, odsoudit, přisoudit; zprostředkovat možnost hovoru, pozn á n í, že lze něco urovnat; uzavřen í kompromisu; zprostředkovat (umožnit) výměnu n á zorů. Diplomat (tlumočn í k) Možn é c í le: nepopudit proti sobě, ale tlumit v áš ně; překl á dat do jazyka druh é ho Režis é r umožňuje druhým hr á t (a přehr á vat) …, aranžuje, rozestavuje, „ zkou ší“ různ é sc é ny jinak Osamělý spr á vce (spr á vce konkursn í podstaty) … rozvodov é poradenstv í, poradenstv í před krachem, rozpadem … (inspektor, kontrolor, sepisovatel) Možn é c í le: roztř í dit, vyč í slit

6 Další typy Moralista, sociální kontrolor (Cecchin) Podle Cecchina 4 typy podle toho, čemu věří: –Manipulátor přesvědčení o akci –Bez zodpovědnostipřesvědčení o bytí –Revolucionářpřesvědčení o útisku –Sociální inženýrpřesvědčení o t.=kontrola Ten, kdo vytváří sociální choreografii

7 Dnes Více direktivní (rozhodný) styl práce, více poradenský Více terapeutický (tradiční) styl, psychodynamický, doprovázející Integrativní či eklektický styl „Kolaborativní“ resp. spolupracující, hledající Systemicky konverzační, resp. radikálně konstruktivistický

8 Základní otázky Kdo jsem já? Jak vidím sebe jako poradce (terapeuta)? Jsem expert (odborník, profesionál)? Jak vidím druhého člověka? Jak mu říkám? Jak o něm mluvím? Po čem pátrám při konzultaci, na co se zaměřuji? Co je to pro mě „problém – krize – konflikty – stádia vztahu – dominance – dělba rolí – volný čas – zdraví – zásady“? Jak zacházím s „tady a teď“? Mám já sám problémy ve vztahu? Měl jsem problémy?

9 Na co se budete ptát, když si budete zjišťovat anamnézu? Počet dětí, stáří, počet let atd. atd…. Typ „rodinná mapa“ (konstelace), časová osa… Otázky typu: Byla v rodině znát nějaká rivalita? Byly tam mezi někým konflikty? (riziko: indukování) Otázky široké: Jaká atmosféra u vás byla, když jste byla malá? Franz Alexander: Dobrá PA-anamnéza by se dala přirovnat k dobrému životopisu. A to k životopisu v mikroskopickém zvětšení.

10 A. Dührssenová: Výsledkem by mělo být shromáždění oddělených údajů z těchto oblastí: –Symptomatika –Spouštěcí situace (problému, potíží, nemoci, konfliktů) –Aktuální životní situace –Dětství –Vývoj ve škole a povolání –Vztahy s druhými lidmi, milostné vztahy, sex a jeho vývoj –Vztahy v současné rodině JDE O TZV. BIOGRAFICKOU (PA) ANAMNÉZU.

11 Účel anamnézy Shromáždit Roztřídit a uspořádat Propojit – najít souvislosti – zeptat se na ně Sestavit anamnézu ( podobné jako stanovit dg)

12 Krátké manželské poradenství (podle Dorothy R. Freemanové) 1. fáze (1-3 konzultace) – posouzení a zhodnocení situace v manž.+ objasnit terapii, dohodnout se s klienty + identifikovat problém + získat je pro spolupráci a zadat úkol(y) 2. fáze (střední) – práce s uvědomováním (si), s konflikty (jejich modifikace), s komunikací. Postupně poradce ubírá ze své aktivity. 3. fáze (závěrečná) – resumé + výhled (na čem ještě manželé budou muset pracovat sami)

13 Fokus poradce při manželském poradenství Pozorovat poruchový vzorec Objasnit poruchový vzorec Co se děje tady a teď Čím jeden každý přispívá k obtížím Čím jeden každý může přispět ke zlepšení Fokus na každou konfrontaci, konflikt Neopomenout realitu (stádium, vnější okolnosti) Povzbudit, dodat naději, pozitivně označit Sám jasně komunikovat

14 Na počátku manželské terapie mohou být v terapeutovi (poradci) premisy Např.: –Lidé by se neměli rozvádět. –Manželství je dobré udržet. –Žena se má přizpůsobit, být poslušná (viz Nový zákon). –Rodina je svatá. –Blaho dětí je hlavním cílem manželské terapie. –Měli by „chodit“ do poradny oba. –V sexu by se mělo vyhovět tomu, kdo „to“ chce míň často. –Na partnera není možno vztáhnout ruku. – Zkuste přidat další…

15 Prekoncepce při poradenství 1 Jürg Willi: –Jeden je progresivní, druhý regresivní –Jsou spolu v koluzi (iracionálně zapleteni) –Jejich vývoj je ko-evolucí –Každý potřebuje niku –Trojúhelník má svou dynamiku Diagnostické prekoncepce: –V čem vidím základní konflikt? –Jak se pár pokouší ho řešit (neutralizovat)? –Jsou partneři flexibilní a s to přestrukturovat vztah? –Jaké jsou vnější okolnosti a jejich vliv na event. rozpad? –Kde jsou kladné momenty a motivace pokračovat? –Co čekají od terapie a mě?

16 Williho koluzivní fokus Zformulovat, co dělám(e) špatně v ich-formě. Oběma se nabídne totožná formulace poruchy ve vztahu. V event. dodatku zformulovat současné obranné chování partnerů. –Párová terapie (Konfrontace, 1998) – str. 66-70

17 Prekoncepce poradenství podle M. Plzáka 4 složky soužití: domácnost, finance, péče o dítě a volný čas. Manželé si mají dohodnout součinnost Dimenze DIN (disciplína, informovanost, normalita) + stupeň vyzrálosti Existuje hM (hodnota pro manželství) Existují konfliktotvorné konstanty ve vztahu: hašteřivost, lenost, povýšenost, otrávenost, ukřivděnost Existují konfliktotvorné psychopatické rysy: asociální anetičnost, alkoholismus, žárlivost, hysterie, explozivita

18 „Hledáme především…“ (Plzák) Kdo je zdrojem konfliktu? Kdo parazituje na soužití? Kdo se chová nadřazeně, povýšeně? Kdo se chová otráveně nebo ukřivděně? Je projev situační, nebo chorobný? …schopnost být v manž. disciplinovaný…

19 Plzák (sex) Sexuálně nevyzrálí bývají (a nejsou schopni vyzrát): –Primárně monogamní –Obsedant, pedant –Osobnost s hysterickými rysy –Nedůvěřiví, podezíraví –Žárlivci

20 Čí je to myšlenka? „Pacient má cítit, že mu pomáháme rádi, že s ním sdílíme jeho starosti a nouzi a že si ho vážíme stejně jako duševně zdravého člověka. Už tím vytvoříme určité společenství, které má terapeutickou hodnotu… Musí vědět, že ho považujeme za jednoho z nás, za někoho, o kom víme, že je schopen brát zdravý ohled na druhé a že mu dokážeme věřit.“ Napsal to Freud (o hystericích), Bleuler (o schizofrenicích), Rogers (o pacientech somatických oddělení), nebo Plzák (o pacientech manž. poradce)?

21 Autorství předchozího nabádání Eugen Bleuler (1857 – 1939) a Manfred Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie (15. vydání), 1983 Jiná citace: –Každý, kdo se stará o nemocného, si musí být vědom toho, že vzdor své nemoci disponuje schizofrenik zdravým psychickým životem. Je třeba umožnit rozvoj jeho zdravého života. V první řadě je třeba pěstovat vztahy s druhými, nebo se jim znovu učit…

22 Abraham Maslow „Od Freuda jsme se naučili, že minulost existuje v člověku teď. Z teorie růstu a z teorie sebeaktualizace se musíme naučit, že i budoucnost existuje v člověku teď ve formě ideálů, nadějí, povinností, úkolů, plánů, cílů, neuvědomělých možností, poslání, osudu atd. Člověk, pro něhož neexistuje budoucnost, je redukovaný na konkrétno, na beznaděj, na prázdnotu.“ (1962/2001-slov., s. 206)


Stáhnout ppt "Styly poradenských intervencí Zbyněk Vybíral (FSS MU,2004- 2006 )"

Podobné prezentace


Reklamy Google