Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Základy práva 1.Pojem práva a jeho klasifikace JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Základy práva 1.Pojem práva a jeho klasifikace JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 1.1. Základy práva 1.Pojem práva a jeho klasifikace JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak @mail.vsfs.cz

2 2.2. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Literatura: Blažek, P. Základy práva : Teorie práva a základy ústavního práva České republiky, 3. vydání, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2012 Jiná literatura k tématu: Gerloch, A. Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň, 2009 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva, Aspi, Praha, 2004 Kubů, L., Hungr. P., Osina, P. Teorie práva, Linde, Praha, 2007 Filip, J. a kol. Základy státovědy, Masarykova univerzita, 2002 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. a II. díl, Linde, Praha

3 3.3. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Problém vymezení pojmu práva „Otázka, co je právo, přivádí právního vědce do stejných rozpaků, jako otázka, co je pravda, by přivedla do rozpaků logika.“ Immanuel Kant „Poznám slona, když ho vidím, ale neumím ho definovat“ Herbert L. A. Hart

4 4.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace „Právo představuje ucelený a komplexní systém závazných a státní autoritou vynutitelných právních norem, jejichž předmětem je chování jednotlivých subjektů práva.“

5 5.5. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK1. Pojem práva a jeho klasifikace Atributy pojmu práva: - Představuje uspořádaný systém norem (vnitřní struktura) - Komplexnost a ucelenost práva jako systému - Zvláštní forma právních norem („formální prameny práva“) - Uznání právních norem veřejnou (státní) autoritou za závazné (vztah práva a moci; požadavek právní jistoty) - Vynutitelnost právních norem veřejnou mocí - Právo reguluje vzájemné vztahy mezi subjekty práva

6 6.6. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Klasifikace práva: Objektivní versus subjektivní právo Objektivní právo – soubor platných právních norem upravujících subjektivní práva a povinnosti subjektů práva Subjektivní právo – objektivním právem zaručená možnost jednání, resp. míra tohoto jednání (oprávnění stojící pod ochranou objektivního práva) Právní povinnost – z objektivního práva vyplývající nutnost určitého chování (protipól subjektivního práva)

7 7.7. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Přirozené versus pozitivní právo Koncepce přirozeného práva podle jeho zdroje: - Teologická - Antropologická - Racionalistická Důvodem platnosti přirozeného práva však vždy lidská přirozenost – přímo z ní lze dovodit určitá práva Požadavek realizace spravedlnosti – možnost kolize obsahu přirozeného a pozitivního práva Přirozené právo nepopírá platnost pozitivního práva – existuje vedle něho a obsahově je samo jeho základem

8 8.8. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Právní pozitivismus odmítá existenci přirozeného práva vedle práva pozitivního (právní dualismus). Za platné považuje pouze pozitivní právo (právní monismus). Právní pozitivismus – vzájemné odlišení práva a morálky Pozitivní právo - obsažené ve formálních pramenech práva jako výlučném zdroji subjektivních práva a povinností I přes možnost vzájemné kolize (tzv. Radbruchova formule) konvergence přirozeného a pozitivního práva v oblasti lidských práv

9 9.9. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Veřejné versus soukromé právo Veřejné právo Typicky kogentní právní normy Zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí Nerovnost subjektů (typickým autoritativní rozhodnutí) Účast subjektu veřejného práva Ochrana veřejného zájmu (příkladem trestní proces) Soukromé právo Typicky dispozitivní právní normy Smluvní autonomie Zásada legální licence Rovnost subjektů – nutný souhlas všech zúčastněných – u smluv i u jednostranných aktů (závěť) Subjekty soukromého práva Ochrana soukromých zájmů (příkladem civilní spor)

10 10. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Právo procesní versus právo hmotné Hmotné právo upravuje meritorně vztahy mezi subjekty práva - hmotněprávní subjektivní práva a povinnosti existují nezávisle na existenci řízení Procesní právo upravuje práva a povinnosti procesních subjektů v rámci řízení před správními orgány a soudy - procesněprávní subjektivní práva a povinnosti jsou podmíněna existencí řízení před orgánem veřejné moci a lze je uplatnit pouze v tomto řízení

11 11. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Vnitrostátní právo versus právo mezinárodní veřejné Vnitrostátní právo je odvozeno od státu - platí pro všechny subjekty práva (fyzické a právnické osoby) na území daného státu (stát tvoří toto právo jako suverén) Mezinárodní právo je primárně právem mezi státy (zde platí vztah rovnosti) a na jiné subjekty (fyzické a právnické osoby) dopadá jen zprostředkovaně Na území konkrétního státu platí mezinárodní smlouva na základě inkorporace (včlenění do vnitrostátního práva)

12 12. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Stádia procesu inkorporace: 1) Sjednání a podepsání smlouvy na mezinárodní úrovni 2) Vyslovení souhlasu zákonodárného sboru 3) Ratifikace smlouvy prezidentem republiky či pověřeným členem vlády 4) Publikace v oficiální sbírce Sbírka mezinárodních smluv ČR Přezkum některých mezinárodních smluv Ústavním soudem ČR před jejich vstupem v platnost Smlouvy podle čl. 49 Ústavy mají přednost před zákonem

13 13. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Evropské právo Má prvky jak vnitrostátního tak mezinárodního práva (některé jeho prameny zavazují přímo konkrétní fyzické a právnické osoby, jiné zavazují jen členské státy) „Nadnárodní právo“ Směrnice – zavazují pouze členské státy – ty mají povinnost je inkorporovat do vnitrostátního práva Nařízení – platí přímo bez nutnosti inkorporace

14 14. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: 1. Pojem práva a jeho klasifikace Pojmy k zapamatování: Definice pojmu práva a jeho atributy Objektivní právo, subjektivní právo (a právní povinnost) Přirozené a pozitivní právo Veřejné a soukromé právo Hmotné a procesní právo Vnitrostátní, mezinárodní a evropské právo Směrnice EU a nařízení EU (znát, čím se liší)


Stáhnout ppt "1.1. Základy práva 1.Pojem práva a jeho klasifikace JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google