Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

2 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Cvičící: PaedDr. Ing. Otto Hain Ing. Miloš Krejčí Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA JUDr. Josef Novák ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

3 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 6 přednášek + 6 cvičení, z/Zk
1. Inovace a inovační podnikání 2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

4 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Klíčové znalosti zkouška SZZk následná praxe…
Základní managerské dovednosti praktická orientace předmětu způsob studia Prerekvizity (hlavní) Strategické řízení podniku, Řízení lidských zdrojů Finanční řízení podniku ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

5 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Literatura:
Pitra, Zbyněk: Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006, ISBN X Kim,W. Chan, Mauborgne, Renée: Strategie modrého oceánu.Praha: Management Press, 2009, ISBN HAVLÍČEK, Karel: Management & controlling malé a střední firmy. Praha: EUPRESS. 2011, ISBN ROBBINS, S.P. – COULTER, M.: Management. Grada, 7. Vydání, edice „Profesionál“. ISBN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

6 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Literatura:
Kim,W. Chan., Mauborgne, Renée: Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston.Massachusetts. U.S.A: Hardvard Business School Press, 2005. VLČEK Radim Management hodnotových inovací. Praha: Management Press, ISBN Acs Z, Audretsch D. Enterpreneurship, Innovation And Technological Change [e-book]. Boston: Now Publishers; Available from: eBook Collection (EBSCOhost) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

7 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Jak studovat: Sylabus (cíl a osnova předmětu)
Základní teorie během přednášek Praktické aplikace během společných seminářů Prezentace přednášek (IS) předem (před každou přednáškou) Literatura Skupinový projekt / prezentace Zápočet (zapsaný v IS) Zkouška (písemný test) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

8 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Metody hodnocení:
Na základě a) aktivní účasti během seminářů (75%) a b) vypracování prakticky zaměřeného inovačního projektu a jeho prezentaci obdrží studenti zápočet Následně absolvují zkoušku formou písemného testu (podmínkou pro absolvování zkoušky je zápočet zapsaný v IS). ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

9 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt :
Zvolte libovolnou inovaci produktu nebo služby se kterou jste se setkali nebo případně vytvořte svou virtuální inovaci a popište ji. Proveďte rozbor jejího charakteru v duchu přednášené látky: 1. spojitá – nespojitá a proč 2. odhad, zda jde o univerzální nebo spíše modulární architekturu a pravděpodobné důvody její volby 3. grafické znázornění konkurenčního profilu a jeho změny 4. mapa užitečnosti produktu pro zákazníka a její vývoj 5. hodnotová inovace a tvorba ceny pomocí ziskového modelu 6. cena a její poloha v cenovém koridoru a důvod volby této polohy V případě nedostatku informací doplňte svými předpoklady, odhady a myšlenkovými experimenty. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

10 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt :
Využijte (Business Model Creator) pro vytvoření konkrétního podnikatelského modelu (komercializace inovace) a použijte výstup ve Vaší závěrečné prezentaci.  ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

11 Prezentace a skupinové diskuse
„Přesvědčte potenciální investory o úspěšnosti Vaší inovace“ Termín prezentace, po dohodě ve dnech… ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

12 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt :
Po překladu do čj ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

13 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN xxx
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

14 Členění INOVACÍ 3. STRATEGICKÉ Inovace: 2. PRODUKTOVÉ Inovace:
Nový podnikatelský model nový TRH nový PRODUKT nový SYSTÉM organizace 2. PRODUKTOVÉ Inovace: „výrobkové“ inovace, inovace služeb zavádění nových (vylepšených) produktů na trh 1. PROCESNÍ Inovace: „provozní“ inovace optimalizace firemních procesů snížení nákladů, zvýšení výkonů = zvýšení efektivity ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

15 Rizika komercializace inovace
Existující trh Nový trh Technické riziko Kombinace technických a komerčních rizik Nový produkt Spoléhat na loajalitu Stávajících partnerů Nevstupovat! Stabilní zdroj výnosů Komerční riziko Stávající produkt Udržovat zájem loajálních zákazníků Spoléhat na kvalitu existujících produktů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

16 I vynikající strategie po čase ztrácí účinnost
1. Napodobení úspěšné strategie dominujícího subjektu 2. Lepší (a úspěšnější) podnikatelská strategie konkurentů 3. Uspokojení poptávky většiny zákazníků v segmentu 4. Síla producenta je postupně překonána silou odběratelů a dodavatelů Vedení firmy se musí rozhodnout: investovat do stávajícího podnikání investovat do budoucího podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google