Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3 praktické zkušenosti z vývoje klinických doporučených postupů a ukazatelů kvality u neuromuskulárních onemocnění Suchý M. 1, Pátá M. 1, Piťha J. 2, Bednařík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3 praktické zkušenosti z vývoje klinických doporučených postupů a ukazatelů kvality u neuromuskulárních onemocnění Suchý M. 1, Pátá M. 1, Piťha J. 2, Bednařík."— Transkript prezentace:

1 3 praktické zkušenosti z vývoje klinických doporučených postupů a ukazatelů kvality u neuromuskulárních onemocnění Suchý M. 1, Pátá M. 1, Piťha J. 2, Bednařík J. 2 1 Národní referenční centrum, 2 Česká neurologická společnost ČLS JEP Přednáška vznikla z podpory grantu MZČR (IGA, č. 10650-3)

2 Cíle vývoje a implementace KDP zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče – omezení nežádoucí variability péče, tj. omezení nesprávných postupů zvyšování bezpečí pacientů – propojení KS a financování ze ZP omezení zbytečných nákladů poskytování nákladné péče podloženo vědeckými důkazy ukazatele kvality IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

3 Zkušenost I. Jednotná metodologie a osnova pro různé obory IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

4 Vývoj KS Společná metodika a osnova se osvědčily – Původní autorská práce v rámci projektu – Metoda adaptace zahraničních „major recommendations“: 1.výběr vhodného zahraničního vzoru pro adaptaci, 2.úprava původních klíčových doporučení pro podmínky ČR, 3.odborná oponentura a konsenzus IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

5 Zkušenost II. Vymezení klinického doporučeného postupu umožňuje výpočet statistik a ukazatelů IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

6 Vymezení KDP Vymezení klinického stavu definované: – MKN-10, – Seznam výkonů, – Materiálové položky – Jiné klasifikační systémy – Také negativní vymezení Vymezení procesu péče – Vstupní kriteria procesu – Výstupní kriteria procesu – Průběh procesu (varianty – algoritmus) IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

7 CIDPChronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie MMNMultifokální motorická neuropatie TKNEU0001 Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou

8 Začátek procesu Spolehlivé stanovení diagnózy, na základě stanovených dg kritérií Splnění dalších podmínek pro zahájení léčby IVIG nebo VPF vycházejících z: – tíže postižení, – efektu standardní léčby, – přítomnosti kontraindikací a – materiálních a technických předpokladů (viz doporučení) Konec procesu 6 týdnů po ukončení poslední léčby IVIG nebo VPF IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009 TKNEU0001 Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou

9 Různé datové zdroje Administrativní data – ukázala se být jen zčásti použitelná Dodatečně sbíraná data – klinicky více relevantní a specifická, ale vyžadují další nástroje a práci IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

10 Administrativní data v ČR data sbíraná na celonárodní úrovni, v ustálených datových rozhraních, dle ustálené metodiky výhody:standardizace, nízké náklady, dobrá dostupnost, historická data nevýhody: nízká klinická specifičnost, údaje nejsou sbírány za účelem měření kvality a výkonnosti IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

11 Chybějící údaje (příklad MYASG) chybí údaje o závažnosti stavu pacienta na vstupu: výsledky doporučených hodnocení podle škály denních aktivit dle MGFA, kvantitativního skóre myastenie gravis dle MGFA, MGFA postintervenční status, během léčby, na výstupu z procesu, údaje o odezvě na léčbu. doporučení – centralizace péče se sběrem dat pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity péče IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

12 Sběr dodatečných dat - možnosti Speciální webovská aplikace, kterou využívají všechny neuromuskulární centra v ČR – Výhoda: centrální společná aplikace – Nevýhoda: ochrana osobních údajů, nutno znovu vkládat osobní údaje Úprava nemocničního informačního systému – Výhoda: využití již vložených dat, zajištěná ochrana osobních údajů – Nevýhoda: nejednotné aplikace v jednotlivých centrech IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

13 Guillainův-Barréův syndrom

14 IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

15 Zkušenost III Ukazatele kvality péče ověřili jsme použitelnost a přínos „měření“ IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

16 Přehled registrovaných ukazatelů KódNázev ukazateleDefinice ukazatele Objemové QV0042xXXMíra centralizace pacientů hospitalizovaných s autoimunitními nervosvalovými onemocněními Podíl pacientů hospitalizovaných s autoimunitními nervosvalovými onemocněními v neuromuskulárních centrech ze všech pacientů léčených pro stejnou diagnózu QV0252xXXPočet případů hospitalizace pro autoimunitní nervosvalová onemocnění Počet pacientů hospitalizovaných s autoimunitními nervosvalovými onemocněními v dané nemocnici a v daném oddobí. Mortalitní QM0251sXXNemocniční mortalita na autoimunitní nervosvalová onemocnění Počet případů hospitalizace s hlavní diagnózou autoimunitních nervosvalových onemocnění a ukončených úmrtím děleno celkovým počtem případů se stejnou diagnózou v dané nemocnici a v daném období. Vyloučení hospitalizace následné péče z definice. IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

17 Referenční hodnota / doplňková měření RV#RVARVBRVCRVD Mortalita1,24%1,05%1,66%3,85%0,0% Průměrný počet případů1242531 Počet případů1 131759241527 Podíl překladů16,89%11,33%29,88%30,77%28,57% Průměrný věk případů54,952,659,658,373,0 Průměrný věk při úmrtí70,168,076,566,00,0 Průměrná ošetřovací doba případu13,412,713,911,415,6 Průměrný počet bodů na případ51 42457 70338 16436 56126 179 Průměrná hodnota ZUP na případ26 787 Kč32 942 Kč15 089 Kč21 847 Kč595 Kč Náklady na bod (použitá hodnota)1 Kč Průměrné náklady na případ78 211 Kč90 645 Kč53 253 Kč58 408 Kč26 774 Kč Populační náklady88 456 109 Kč AINSO 2008 Referenční hodnota / doplňková měření RV#RVARVBRVCRVD Průměrný počet případů1444631 Počet případů1 183794281533 Podíl překladů16,6%10,1%30,3%41,5%33,3% Průměrný věk případů56,454,361,663,569,0 Průměrný věk při úmrtí75,876,378,50,061,0 Průměrná ošetřovací doba případu13,311,816,613,014,0 Průměrný počet bodů na případ67 66760 58398 60529 14722 992 Průměrná hodnota ZUP na případ33 353 Kč40 802 Kč19 854 Kč6 168 Kč1 565 Kč Náklady na bod (použitá hodnota)1 Kč Průměrné náklady na případ101 020 Kč101 385 Kč118 459 Kč35 315 Kč24 557 Kč Populační náklady119 506 660 Kč 2009

18 Závěr Podařilo se vypracovat dostatečně univerzální metodiku vývoje a osnovu pro KDP „Zpřísněné“ vymezení klinického stavu a procesu péče umožňuje celou řadu měření a statistik, včetně ekonomických Administrativní data umožňují výpočet omezeného počtu ukazatelů a statistik. Pro úplné zhodnocení procesu je nezbytné sbírat dodatečná data IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

19 Přínosy spolupráce s OS využití datových zdrojů, analytické kapacity NRC možnost konzultací s předními odborníky v oboru nové statistické výstupy vzniká kvalitní sada oborových klinických standardů evoluce metodiky, procesů a postupů – řada odborných i praktických poznatků a zkušeností s organizací vývoje velké národní sady KS a ukazatelů další nezbytný krok – IMPLEMENTACE IGA MZČR, č. NS 10650-3/2009

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "3 praktické zkušenosti z vývoje klinických doporučených postupů a ukazatelů kvality u neuromuskulárních onemocnění Suchý M. 1, Pátá M. 1, Piťha J. 2, Bednařík."

Podobné prezentace


Reklamy Google