Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kognitivní věda Multidisciplinární přístup Jakub Jura Filosofie Neurovědy Lingvistika Antropologie Psychologie Umělá inteligence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kognitivní věda Multidisciplinární přístup Jakub Jura Filosofie Neurovědy Lingvistika Antropologie Psychologie Umělá inteligence."— Transkript prezentace:

1 Kognitivní věda Multidisciplinární přístup Jakub Jura Jakub.jura@fs.cvut.cz Filosofie Neurovědy Lingvistika Antropologie Psychologie Umělá inteligence

2 Co je to Kognitivní Od latinského cognoscere = poznávat Původně pro odlišení emocionálního od myšlenkového Descartovo „Cogito ergo sum“. Kognitivní = poznávací

3 Co je to Cognitive Science Soubor věd snažící se empiricky zodpovědět odvěké epistemologické otázky, zvláště takové, které jsou soustředěny na podstatu poznání, jeho zdrojů, vývoje, komponent a strukturace Studium všech forem lidské inteligence, od vnímání a jednání (konání) až po řeč a myšlení.

4 Složky Cognitive Science Filosofie Neurovědy Lingvistika Antropologie Psychologie Umělá inteligence Jaký je vztah mysli (duše) a mozku (těla)? Jaké jsou mechanismy lidské psychiky? Jak to všechno zařídit uměle? Není poznání bez jazyka? Vychází kultura ze společnosti, nebo společnost z kultury? Jaký je vztah mysli (duše) a mozku (těla)?

5 Představitelé jednotlivých kognitivních věd Marvin Minski (1927) Americký matematik. Je považován za jednoho z otců umělé inteligence. Lidské myšlení si představoval jako děj, v jehož průběhu se zpracovávají symboly zevního a vnitřního světa podle nějakých pravidel. http://web.media.mit.edu/~minsky/

6 John Rogers Searle (1932) Anglický filosof, orientovaný na filosofii přirozeného jazyka (žák J. L. Austina), především na teorii mluvních aktů, které analyzuje z hlediska jeho významu (sémanticky). http://en.wikipedia.org/wiki/John_Searle Teorie řečového aktu – Austin, Searle (Speech Act Theory) Při jazykovém vyjádření jsou uskutečňovány různé druhy aktů (Communicative Act – CA). Sémantické a syntaktické analýzy abstrahují od mluvčího, a naproti tomu teorie řečového aktu mluvčího zahrnuje, dokonce tvrdí, že jazykové vyjádření nemůže být posuzováno nezávisle na mluvčím. Toto se označuje jako „Linguistic Turn“ – lingvistický obrat.

7 John Langshav Austin (1911 - 1960) Anglický filosof. Představitel lingvistického fenomenalismu. Snažil se vysvětlit fungování přirozeného jazyka (nikoliv umělého – logického jako B. Russel). Jeho hlavní dílo je teorie „mluvních aktů“. Nechápe jazyk jako statický systém, ale naopak jako činnost, jako mluvní akty (lokuční, ilokuční, perlokuční). http://www.philosophypages.com/ph/aust.htm Akt ilokuční (Teorie řečového aktu) Vyjádření vztahu ke sdělovanému obsahu (důvěra, pochybnost, jistota,...), nebo svého záměru směrem k adresátovi (slibuji, oznamuji,...). Stoupenci přirozeného jazyka jej považují za minimální jednotku jazykové komunikace. Uskutečňovat ilokuční akt znamená dodržovat stanovená pravidla. Akt ilokuční Austin označuje výrazem performativ.

8 Noam Chomsky (1928) Americký jazykovědec. Formuloval hypotézu o hloubkových a povrchových strukturách jazyka. Hloubková struktura jazyka je společná všem národům – je vrozená, filosoficky se jedná o lingvistickou universalii – vrozenou ideu. Převod mezi hloubkovou a povrchovou strukturou jazyka je zajištěn transformační gramatikou. http://www.chomsky.info/

9 K. H. Pribram Původem český neurovědec,který přišel s teorií, podle níž jsou informace v mozku ukládány ve více vrstvách, přičemž se jedna informace vyskytuje v několika nebo ve všech těchto vrstvách. Tím se vytváří její komplexní (prostorový) obraz a současně je z možné z jednoho fragmentu rekonstruovat celou informaci. http://www.cts.cuni.cz/events/pribram.html K., H., Pribram. Mozek a mysl. Gallery, Praha 1999. Fourierova transformace – převod dat z časoprostorové (globální) domény do spektrální (lokální).

10

11

12 George Kelly (1905 - 1967) Teorie osobních konstruktů (Personal construct theory) způsob popisu, hodnocení, interpretace a vysvětlení světa test repertoáru rolových konstruktů (role construct repertory test).A person.s processes are psychologically channelized by the way in which he anticipates events.

13 Čím mohou jednotlivé CS přispět? Filosofie AI Psychologie Lingvistika Antropologie Neurovědy

14 Havel, Ivan M.. Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém [online]. Glosy.info, 3.prosince 2004. [cit. 29.března 2006]. Dostupné na WWW:. ISSN 1214- 8857.http://glosy.info/texty/prirozene-a-umele- mysleni-jako-filosoficky-problem/


Stáhnout ppt "Kognitivní věda Multidisciplinární přístup Jakub Jura Filosofie Neurovědy Lingvistika Antropologie Psychologie Umělá inteligence."

Podobné prezentace


Reklamy Google