Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alois Jirásek (1851-1930) F.L.Věk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alois Jirásek (1851-1930) F.L.Věk."— Transkript prezentace:

1 Alois Jirásek ( ) F.L.Věk

2 ,, Kdo honí štěstí, sám je štván.“

3 Hronov – rodné město

4 Rodný dům

5

6 Památník Aloise Jiráska

7 Jiráskův rukopis

8 F.L. Věk F. L.Věk je největší pětisvazkové dílo a také umělecky hodnotné a vrcholné Jiráskovo dílo o našem národním obrození.

9

10 F.L.Věk Líčí život prostého lidu.
Všímá si vesnice, venkovského města i Prahy. Události nejsou vymyšlené, autor čerpá z autobiografie dobružského kupce Heka, který popisoval své mládí v Benediktínském klášteře v Praze. Nemluví abstraktně o té či oné vrstvě, ale ztělesňuje ji na osobách.

11 Hlavní postavy František Věk (reálná osoba - skutečné jméno František Ladislav Hec/Hek z Dobrušky) - * Dobruška, nejmladší dítě Josefa Věka, mladý chorista a filosof, představitel obrozenecké inteligence, poté kupec a národní buditel v Dobrušce. František Havránek - venkovský kantor ("chori et scholarum rector", regens chori), kmotr Františka Věka Josef Věk - kramář matka Věková - Františkova matka a Josefova manželka, pochází z českobratrské rodiny

12 Strádecký - znamenitý pozounista, bratranec Havránka, z Prahy
Žalman - soused Věků, nekatolík (český bratr), starý tkadlec páter Matyáš - starý bibliotékář benediktinského kláštera Václav Thám - * Praha, mladý herec, dramatický spisovatel a překladatel, vlastenec Bábi Butteauová - narozena kolem roku 1747, nezaměstnaná manželka Jacques Butteaua Jacques Butteau - narozen kolem roku 1747, vnuk herce Jacques Butteaua a syn komorníka Jean Butteaua, pracoval v divadle Paula Butteauová - *asi 1771, němá prostřední dcera Butteauových

13 Loty Butteauová - *asi 1769, nejstarší dcera Butteauových, mladá herečka, "hadrová panenka"
Betyna Butteauová - nejmladší dcera Butteauových, herečka Vydra - profesor matematiky, jezovita, vlastenec, hradečák Šebestián Hněvkovský - kolega Věka z hodin matematiky, horlivý vlastenec

14 František Vladislav Hek
Socha Františka Vladislava Heka v Dobrušce Rodný dům Heka v Dobrušce

15 Životopis Františka Ladislava Heka
František Vladislav Hek obrozenecký spisovatel. Narozen v Dobrušce, zemřel v Kyšperku (Letohradu). Narodil se v rodině dobrušského kupce. Základní vzdělání získal v dobrušské městské škole. V roce 1779 odchází do Prahy, kde dokončil nejprve normální školu a od roku 1782 navštěvoval piaristické gymnázium. V Praze se dostal do styku s českou vlasteneckou společností (české divadlo, Krameriovo nakladatelství). Ve druhé polovině 80. let se vrací do Dobrušky, kde postupně přebírá otcovu kupeckou živnost. V roce 1792 se oženil. Ve svém krámku Hek nejenom obchoduje, ale také půjčuje české knihy a noviny. Byl jedním z venkovských zástupců Krameriovy České expedice. Ve svém dalším vzdělávání pokračoval jako samouk. Jeho knihovna čítala úctyhodných svazků (roku 1806), mezi nimiž byly spisy filozofické, historické a přírodovědné. Hek se rovněž pokoušel o uvedení českého divadelního představení, což mu bylo opočenskou vrchností zakázáno.

16 Životopis Tři pražské novely
Zikmund Winter ( ) Životopis Tři pražské novely

17 Životopis Zikmund Winter byl prozaik, autor historických próz a historik. Pocházel z rodiny zvoníka na Starém Městě. Toto povolání zastával sám po otcově smrti, aby pomáhal uživit rodinu. Zikmund Winter po absolvování gymnázia vystudoval historii na FF UK. Jako středoškolský profesor působil rok v Pardubicích a celé desetiletí v Rakovníku, potom v Praze. Významné bylo Wintrovo působení v Rakovníku, kde mu bylo umožněno studium archivních materiálů. Z nich získal látku nejen k četným odborným studiím o kulturním životě českých měst v období 14. – 17. století, ale i pro svou činnost beletristickou. Zikmund Winter patřil k okruhu spisovatelů sdružených kolem časopisu Zvon, kde působili i Alois Jirásek a Karel Václav Rais. V umělecké próze, již začíná Winter tvořit od poloviny osmdesátých let 19. století, zobrazuje nejčastěji život řemeslnických vrstev nebo studentů a inteligence předbělohorského období. Zprvu se uspokojuje s drobnějšími příběhy, často anekdotické povahy, později je prohlubuje psychologicky. Všímá si osudů jedinců zápasících o vymanění z osudového nebo společenského předurčení.

18

19

20 Rakovník, město Wintrovo
Busta Wintra

21 Díla Obálka výboru z Wintrových Rakovnických obrázků
Záběr z filmu Nezbedný bakalář

22 Tři pražské novely Pro čest řemesla Krátký jeho svět Proti pánům

23 Pro čest řemesla Postavy
Jan Tancidůra- tovaryš Paní Hedvika-Háza- vdova pekařská Bartoň-cechmistr cechu pekařského, konšel Koch z Kolburku- drzý Němec, dohazovač Ulom- starší tovaryš Štěpán- starší tovaryš

24 Krátký jeho svět Postavy
Jan Pistor Třebenický-chudý týnský kantor Ondřej Marchio Žďárský- týnský školní správce Paní Marta Bognarka Kryštof Bognar- manžel paní Marty Bělohlávek- mendík Zachariás Rychlík Jiřík Sedlčanský z Kosmočova- hospodský

25 Proti pánům Mezi žebráky A ještě mezi žebráky Fiat Justitia
Kryštof Dupák- soldát, voják Mezi žebráky A ještě mezi žebráky Fiat Justitia

26 Kristýna Václavíková F.L. Věk Petra Čechová Tři pražské novely


Stáhnout ppt "Alois Jirásek (1851-1930) F.L.Věk."

Podobné prezentace


Reklamy Google