Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyšetřování a hodnocení nutričního stavu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyšetřování a hodnocení nutričního stavu"— Transkript prezentace:

1 Vyšetřování a hodnocení nutričního stavu
MUDr. Jolana Rambousková, CSc. Ústav výživy 3.LF UK

2 NUTRIČNÍ STAV (NS) součást celkového zdravotního stavu
ovlivňován příjmem a využíváním složek výživy

3 Vyšetřování a hodnocení nutričního stavu
U hospitalizovaných pacientů V ambulancích zdravotnických zařízení Poradny (fitness, zdravý životní styl, různé firmy) Nutričně-epidemiologické studie (vybrané skupiny populace: těhotné ženy, školní děti, bezdomovci, senioři)

4 MALNUTRICE (v širším slova smyslu)
Nerovnováha mezi potřebami organismu a příjmem živin zahrnuje podvýživu, obezitu a specifické deficience rozvíjí se ve stadiích: změny hladin jednotlivých látek v krvi a/nebo v tkáních intracelulární změny biochemických funkcí a struktur viditelné projevy a známky nedostatku (zvýšená morbidita a mortalita)

5 MALNUTRICE (v užším slova smyslu, podvýživa)
Proteino-energetická malnutrice (PEM) je způsobená nedostatečným příjmem makronutrientů

6 MALNUTRICE Marasmus – nedostatek všech živin – vyvážené hladovění
Kwashiorkor – nedostatek bílkovin (oedema) Marasmicko- kwashiorkorský typ – kombinovaná forma PEM

7 Primární důsledky: zpomalené hojení ran
zvýšené riziko infekcí oslabením imunitního systému hypoproteinémie → edémy snížená motilita střev svalová slabost sklon k trombózám, emloliím, infekcím močových cest a proleženinám

8 Sekundární důsledky: zvýšená morbidita prodloužení doby hospitalizace
prodloužení rekonvalescence zvýšená mortalita

9 VYŠETŘOVÁNÍ NUTRIČNÍHO STAVU
Klinické vyšetření (anamnéza + fyzikální vyšetření) Biochemická vyšetření (krev, moč) Anthropometrická (somatometrická) vyšetření Nutriční spotřeba

10 Biochemická a hematologická vyšetření
Časné odhalení malnutrice Hodnoty:adekvátní, hraniční, deficientní Krev, plasma, sérum, moč

11 Bílkoviny v séru Celková bílkovina: norma 65 – 85 g/l
Albumin: norma nad 35 g/l méně než 28 g/l = podvýživa Prealbumin Transferin Retinol vázající protein

12 Hladiny plazmatických lipidů (doporučení Evropské společnosti pro aterosklerózu a Evropské kardiologické společnosti) Celkový cholesterol (mmol/l) < 5,0 LDL-cholesterol (mmol/l) < 3,0 HDL-cholesterol (mmol/l) > 1,0 (muži) > 1,2 (ženy) Triacylglyceroly (mmol/l) < 1,7

13 Imunologická vyšetření
Počet lymfocytů Normální hodnoty > 1800/μl Lehce snížené Středně snížené Těžce snížené < 900

14 ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
Body Mass Index (BMI) BMI je často užíván jako prediktor rizika nemocí BMI = TĚLESNÁ HMOTNOST (kg) TĚLESNÁ VÝŠKA (m)2

15 Hodnocení BMI podvýživa < 18,5 norma 18,5 - 24,9
nadváha ,0 - 29,9 obezita 1. stupně ,0 - 34,9 obezita 2. stupně ,0 - 39,9 obezita 3. stupně >40

16 Waist to Hip Ratio (WHR)
Indikátor rizika kardiovaskulárních nemocí Tuk uložený v oblasti břicha představuje vyšší riziko morbidity a mortality na KVN

17 WHR = obvod pasu / obvodu boků
Hodnocení Zvýšené riziko Vysoké riziko Muži ,9 - 1, > 1,0 Ženy ,8 - 0, > 0,85

18 Obvod pasu Muži > 94 cm > 102 cm Ženy > 80 cm > 88 cm
Ještě lepší indikátor rizika KVN ve srovnání s WHR Hodnocení: Vyšší riziko Vysoké riziko Muži > 94 cm > 102 cm Ženy > 80 cm > 88 cm

19 Hodnocení malnutrice: Obvod svalstva paže (OSP) = OP (cm) – 0,314
Hodnocení malnutrice: Obvod svalstva paže (OSP) = OP (cm) – 0,314.KŘT (mm) Nezjištěna Lehká Střední Těžká Muži ,3 - 22,8 22,8 - 20,8 20,8 - 17,7 < 17, Ženy ,2 - 20,9 20,9 - 18,6 18,6 - 16,2 < 16,2

20 Stanovení celkového množství tuku v těle
Podvodní vážení Zobrazovací metody (CT, NMR, duální rtg absorpciometrie – DEXA) Bioelektrická impedance Měření kožních řas

21 Měření kožních řas kaliperem

22 Měření kožních řas 1. Na tváři – horizontální řasa na spojnici tragu a nostrily, nad spánkem 2. Pod bradou – vertikální řasa pod bradou nad jazylkou 3. Hrudník – šikmá řasa v místě přední axilární čáry

23 Měření kožních řas 4. Tricepsová – vertikální řasa na zadní ploše paže
nad m. triceps brachii – uprostřed vzdálenosti acromion - olecranon (při volně visící paži)

24 Měření kožních řas 5. Subskapulární – šikmá řasa na zádech pod
dolním úhlem lopatky

25 Měření kožních řas 6. Na hrudníku šikmá řasa v přední axilární čáře ve výši desátého žebra

26 Měření kožních řas 7. Abdominální – vertikální řasa v první čtvrtině spojnice pupek- spina iliaca anterior 8. Na boku – nad hřebenem kosti kyčelní v prodloužení přední axilární čary

27 Měření kožních řas 9. Na stehně – 10. Na lýtku – 5 cm
pod podkolenní jamkou vertikální řasa nad patelou

28 Měření tělesného tuku Normální hodnoty: ženy 20 – 25% muži %

29 Sledování spotřeby 1. globální metody - ze statistických dat
- průzkum spotřeby

30 Informace o celkové výživové situaci
Slouží k prognózám v oblasti výroby, dovozu a prodeje potravin Údaje čerpány z výkazů o prodeji potravin a o výrobě potravin pro vlastní potřebu na sledovaném území (celostátně, v regionech, okresech….)

31 Provádí se přepočet na energetickou hodnotu, základní živiny, významnější minerální látky a vitaminy na jednoho „průměrného“ obyvatele Výsledky je třeba korigovat s ohledem na ztráty, které vznikají mezi výrobou, prodejem a konzumem

32 Možno vypočítat průměrné množství jednotlivých druhů potravin připadajících na 1 obyvatele za jednotku času (podklad pro hodnocení průměrných zevních expozic škodlivinám z potravin) Metoda „nákupního“ koše – odhad průměrného množství a sortimentu potravin nakupovaných denně pro jednoho člověka

33 2. individuální metody Záznamové: 3-7 denní jídelníček - s vážením
- dvojité porce (laboratorní rozbory) - s odhadem (předem dohodnuté velikosti porce, 3-7 dnů)

34 b) Anamnestické: (dotazník, řízený rozhovor)
diet history (výživové zvyklosti/anamnéza) food frequency 24- hour recall (krátkodobá anamnéza)


Stáhnout ppt "Vyšetřování a hodnocení nutričního stavu"

Podobné prezentace


Reklamy Google