Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Mezinárodní obchodní právo 26.03.2010 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová KH: ÚT 14,00 – 15,00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Mezinárodní obchodní právo 26.03.2010 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová KH: ÚT 14,00 – 15,00."— Transkript prezentace:

1 1.1. Mezinárodní obchodní právo 26.03.2010 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 – 15,00

2 2.2. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Přednáška: Právní normy z hlediska smluvních vztahů v mezinárodním obchodě. Protekcionismus, stupně ekonomické integrace. WTO, světové finanční a obchodní instituce.

3 3.3. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Právní normy z hlediska smluvních vztahů v mezinárodním obchodě. Věcné normy Věcné normy – nepřímé Věcné normy – přímé

4 4.4. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Hierarchie pramenů z hlediska smluvních vztahů v mezinárodním obchodě. 1.Mezinárodní smlouvy – kogentní normy 2.Smluvní ujednání: Výslovná Odkazující Obchodní podmínky Vzorové smlouvy Obchodní zvyklosti 3.Mezinárodní smlouvy – dispozitivní normy 4.Mezinárodní obchodní zvyklosti a praxe smluvních stran. 5.Kogentní normy rozhodného práva 6.Dispozitivní normy rozhodného práva 7.Zásady obchodního (soukromého) práva

5 5.5. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Protekcionismus: = Vytváření bariér v MO. Členění omezení MO: 1.Tarifní Cla Opatření s rovnocenným účinkem Vnitřní diskriminační zdanění 2.Netarifní – kvantitativní Kvóty Opatření s rovnocenným účinkem jako kvóty

6 6.6. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Stupně ekonomické integrace: 1.Zóna volného obchodu 2.Celní unie 3.Společný trh 4.Hospodářská a měnová unie 5.Politická unie

7 7.7. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce OSN – Komise OSN pro právo MO (UNCITRAL): OSN Vznik po 2. sv. válce 26.6.1945 – podepsána Charta OSN 24.10.1945 – Charta OSN vstoupila v platnost – den vzniku OSN Celosvětová organizace. Činnost v různých oblastech: mír, bezpečnost, ekonomie, zdravotnictví, kultura. R. 1966 na základě usnesení Valného shromáždění zřízena UNCITRAL – účel: odstraňování právních překážek v MO, rychlejší unifikace práva MO.

8 8.8. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce OSN – Komise OSN pro právo MO (UNCITRAL): Činnost: Mezinárodní úmluvy – nejsilnější nástroj unifikace, nejvýznamnější: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Vzorové smlouvy – Zásady mezinárodních obchodních smluv – sml. strany se dohodnou, že se jimi bude smlouva řídit. Vzorové zákony, např. Vzorový zákon o mezinárodní obchodní arbitráži. Právní příručky Doporučení pro vlády a jiné organizace.

9 9.9. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Mezinárodní měnový fond – IMF www.imf.org Vznik na konferenci v Bretton Woods r. 1944 Po 2. sv. válce dohlížet na pořádek v mezinárodních měnových vztazích. Celosvětová organizace. Cíle : 1. systém pevných kurzů, zabránění prudkým kurzovým výkyvům – především po 2. sv. válce 2.Odbourávání devizového omezení a vytvoření předpokladů pro volnou směnitelnost 3. Poskytovat členským zemím úvěry v případě pasivní obchodní bilance

10 10. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: 4.Podpora finanční informovanosti 5.Vytváření nových prostředků mezinárodní likvidity 6.Regulace zahraniční zadluženosti 7.Výzkumná a informační činnost

11 11. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Všeobecná dohoda o clech a obchodu - GATT Historie: r. 1945 – konference v Havaně: Konference o obchodu a zaměstnanosti s cílem: vytvořit zásadní dokument, který stanoví pravidla v MO vztazích – schválena Havanská charta na jejímž základě měla vzniknout Mezinárodní obchodní organizace – ITO r. 1947: 23 účastnických zemích budoucí ITO podepsalo GATT – provizorní řešení, které trvalo do 1.1 1995 – vznik WTO GATT vstoupila v platnost 1.1.1948 Různě dlouhá jednání – KOLA s cílem odbourávání překážek v MO: např. Tokijské kolo…..

12 12. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD Předchůdkyně OEEC – Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci: realizace Marshallova plánu r. 1961: vznik: OECD – plánování, koordinace a prohloubení hospodářské spolupráce a rozvoje. Ekonomický rozvoj – plná zaměstnanost a měnová stabilita. Pomoc rozvojovým zemím. Činnost: poradenská činnost na všech ekonomických a sociálních úsecích: např. obchod, rozvojová pol., pohyb kapitálu, daně, zemědělství…. Publikuje ročně kolem 12 000 studií + kritické analýzy k hospodářské a sociální politice členských zemích. Roční zprávy o jednotlivých zemích.

13 13. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Skupina Světové banky IBRD – Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj IFC – Mezinárodní finanční korporace IDA – Mezinárodní sdružení pro rozvoj MIGA – Agentura pro mnohostranné investiční záruky Cíle Světové banky: Chudoba Úmrtnost Vzdělání Zdraví Rovnost pohlaví Životní prostředí

14 14. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Skupina Světové banky: IBRD: založena na konferenci v Bretton Woods, r. 1944. Členy banky se mohou stát pouze státy MMF a členství v IBRD neznamená členství v ostatních institucích Světové banky. Úvěrová činnost: nejprve do poválečné Evropy, v současnosti: poskytování úvěrů rozvojovým zemím. Do 70-tých let: většina úvěrů do infrastruktury. Poté změna: většina úvěrů poskytována zemím s nejnižším HDP na obyvatele: úvěry do zemědělství. Od 80-tých let banka začala poskytovat úvěry na strukturální adaptaci a přechod na tržní hospodářství. Kritika: David Korten - alternativní vize rozvoje – zvyšování nerovností v chudých zemích!

15 15. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Skupina Světové banky: IFC: založena v roce 1956 poskytuje úvěry soukromému a družstevnímu sektoru v rozvojových zemích. Cíl: zlepšit infrastrukturu a zvýšit jejich životní standart. Členy IFC mohou být pouze členské země IBRD. IDA: založena v roce 1960 Poskytuje úvěry vládám chudších rozvojových zemích. První půjčky byly poskytnuty např. Hondurasu, Indii, Súdánu a Chile. Členy IDA mohou být pouze členské země IBRD. Úvěry jsou poskytovány na financování projektů v oblasti infrastruktury, zemědělství a rozvoje venkovských oblastí. Jsou bezúročné.

16 16. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Skupina Světové banky: MIGA: založena v roce 1988 Cíl: příliv a podpora soukromého kapitálu ve formě přímých zahraničních investic do rozvojových zemí, poskytování záruk investorů na tzv. neobchodní rizika (např. riziko zestátnění, ztráty způsobené vojenským konfliktem). Členy MIGA mohou být pouze členské země IBRD. Za poskytnuté záruky inkasuje MIGA pojistné prémie od investorů.

17 17. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce Banka pro mezinárodní platby - BIS: založena v roce 1930 na Haagské konferenci Zakládajícími členy: CB Belgie, Německa, Francie, Itálie, VB a dále bankovní konsorcium Bank of Japan a finanční seskupení amerických bank. Sídlo: Basilej – Švýcarsko. Prvořadý cíl: provádět operace spojené s likvidací válečných reparací Německa po 1. sv. válce. Dnešní cíle: 1.Přispívat k rozvoji spolupráce mezi CB členských zemí a vytvářet příznivé podmínky pro mezinárodní finanční operace. 2.Vystupuje jako agent – zplnomocněnec v mezinárodních finančních operacích, transakcích či jednání (agent jednotlivých bank).

18 18. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce ESVO – Evropské sdružení volného obchodu r. 1960 Zakládající členové: VB, Dánko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko Přidružení členové: Lichtenštejnsko, Finsko. Součastní: Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko Cíl: volný obchod s průmyslovými výrobky, odstranění cel a kvantitativních omezení ve vzájemném obchodu členských zemích. Rozvíjet obchod se zemědělskými výrobky mezi členy. Přispívat k liberalizaci světového obchodu.

19 19. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce ICC – International Chamber of Commerce – Mezinárodní obchodní komora Jediná celosvětová obchodní organizace, která reprezentuje podniky z různých sektorů. Cíl: vytváření pravidel, podle kterých se řídí MO. Pravidla jsou dobrovolná – nemají povahu zákonů, přesto jsou používána v každodenním styku a stala se pilířem MO. ICC provádí rozhodčí řízení v rámci stálého rozhodčího soudu: ICC – Mezinárodní rozhodčí soud – celosvětově nejvýznamnější rozhodčí institucí. ICC má poradní status pro mnoho světových obchodních, vládních a mezinárodních organizací – např. OSN, EU, OECD, WTO.

20 20. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Světové obchodní a finanční instituce ICC – International Chamber of Commerce – Mezinárodní obchodní komora Divize: ICC – Institut mezinárodního obchodního práva Cíl: průzkum, výuka a rozšiřování informací mezi praktické uživatele a akademickou veřejnost v oblasti mezinárodního obchodního práva. Divize: ICC – Světová federace komor Cíl: zvýšit celosvětový význam obchodních komor poskytováním unikátní provázané a kooperující sítě komor. ATA Karnet systém – mezinárodní celní dokument – speciální celní dokument, který umožňuje přepravu a používání určité vybavení v cizí zemi, bez placení cla. Např. zpěváci – koncerty, obchodní cestující. Je umožněn krátkodobý vstup zboží pro obchodní výstavy, veletrhy, zboží používané jako vzorky, apod.

21 21. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Mezinárodní obchodní právo: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1.1. Mezinárodní obchodní právo 26.03.2010 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová KH: ÚT 14,00 – 15,00."

Podobné prezentace


Reklamy Google