Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Staženo z V-2 Struktura zemřelých podle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Staženo z V-2 Struktura zemřelých podle."— Transkript prezentace:

1

2 Staženo z http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=463http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=463 V-2 Struktura zemřelých podle příčin smrti v ČR v roce 2005

3 Staženo z http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=463http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=463 Podíl zemřelých (v %) na nejčastější příčiny smrti na celkovém počtu zemřelých v ČR v roce 2005

4 ATEROSKLERÓZA = onemocnění tepen, při kterém se ve stěnách ukládají tukové látky a druhotně vápník → tím tepna ztrácí pružnost (může dojít až k ruptuře stěny cévy) a dochází k jejímu postupnému zužování Tunica media Buňky hladké svaloviny endotel Ruptura endotelu Krystalky cholesterolu tuk Lumen cévy

5 = usazování tukových plátů na stěnách cév, sklerotizace (kornatění) cév Pravá Koronární arterie Levá koronární arterie za místem poškození Tukové pláty Ve stěně cév Krevní sraženina MÍSTO POŠKOZENÍ ztráta pružnosti cév zvýšení krevního tlaku zúžení popř. ucpání cév infark, mozková mrtvice Zvýšená hladina cholesterolu v krvi způsobená faktory: Nadměrná konzumace tuků Nedostatek pohybu, stres Genetické dispoziceATEROSKLERÓZA

6 ENDOTEL HLADKÁ SVALOVINA Tunica EXTERNA ADVENTICIE (vazivová vrstva elastických a kolagenních vláken) Zevní elastická membrána Tunica MEDIA Vnitřní elastická membrána Tunica INTERNA Funkční morfologie cév

7 Jedinná vrstva buněk tvořící rozhraní mezi protékající krví a cévní stěnou perivaskulární tkáně Ovlivňuje řadu významných procesů: Regulace cévního tonu ( vazodilatátor NO = EDRF) Cévní permeabilitu Adhezi leukocytů a destiček Hemostáru Hojení ran Angiogenezu (tvorba a prorůstání nových cév)ENDOTEL

8 ( z řeckého „athero“ = kaše ) DYSFUNKCE ENDOTELU USAZOVÁNÍ LIPIDŮ ZÁNĚTLIVÁ REAKCEATEROSKLERÓZA

9 Zvýšená propustnost pro LDL ( NO, PDGF, AG-II, endothelin) Produkce adhezních molekul ( selektiny ) stimulující migraci makrofágů a T lymfocytů Oxidace LDL reaktivním kyslíkem produkovaným makrofágy Snížená produkce NO A: Funkční poškození endotelu způsobené cukrovkou, nadbytkem LDL, hypertenzí, zplodinami kouření Disfunkce endotelu

10 Makrofágy pohlcují LDL a mění se v pěnové buňky Migrace svalových buněk a následná deformace stěny cévy Aktivace makrofágů a T lymfocytů vyvolává zánětlivé procesy vč. tvorby protilátek proti modifikovaným LDL Agregace trombocytů B: Poškození struktury stěny cév: vytvoření stabilního plaku (usazeniny) Usazování lipoproteinu

11 Vzhledem ke zvýšené koncentraci proteolytických enzymů produkovaných makrofágy a vysoké koncentraci lipidů dochází k apoptóze a nekróze a formování nekrotické vrstvy. Migrace a proliferace cévních svalových vláken směrem k lumenu cévy Stimulovaná svalová vlákna produkují extracelulární kolagen a vytváří vazivovou strukturu, která překrývá lipidy a leukocyty. Pokročilá léze

12 Protržení vazivového plátu stimuluje vytvoření krevní sraženiny. Postupné ztenčování vazivového plátu pokračujícím pronikáním makrofágů a jejich sekrecí proteolytických enzymů. Nakonec dochází k protržení aterosklerotického plátu a krvácení Nestabilní aterosklerotický plát

13 Atherosklerotický plát Koronární ateroskleróza

14 Atherosklerotický plát Krevní sraženina Koronární ateroskleróza

15 Zúžení průsvitu cévy atherosklerotickým plátem Zúžení koronární cévy

16 !!! nebezpečí aterosklerózy !!! kouření cigaret obezita rodinný výskyt aterosklerózy vysoký krevní tlak vysoká hladina cholesterolu cukrovka nedostatek pohybu stres Rizikové faktory

17 snížit konzumaci tuků a tučných potravin snížit příjem cholesterolu do jídelníčku zařadit potraviny obsahující dostatek vlákniny. Jsou to např. obiloviny, celozrnné pečivo, luštěniny, zelenina a ovoce omezit kalorický příjem a vyvarovat se tak obezitě nekouřit aktivně sportovat vyvarovat se stresu Co můžu udělat proti…?

18 Je nejčastějším onemocněním srdce, které vzniká na podkladě aterosklerózy. Podstatou onemocnění je nedostatečné prokrvení srdečního svalu tzv. ischemie. Tepny srdce jsou zúženy až uzavřeny aterosklerotickými pláty a nemohou srdce dostatečně vyživovat. Ischemická choroba srdeční se projevuje nejčastěji jako:  Angina pectoris  Infarkt myokardu Ischemická choroba srdeční

19 Tepny v srdci jsou zúženy. Srdce nemá dostatek kyslíku hlavně při větší námaze (chůze do schodů, rychlá chůze,…) nebo psychickém rozrušení. Onemocnění se projevuje svíravou bolestí na hrudi, která může vystřelovat do levého ramene až do prstů na ruce. Bolest je přechodná a po uklidnění ustává. Angina pectoris

20 krevní sraženina arterie aterosklerotický plát koronární arterie zdravá svalová tkáň odumírající svalová tkáň Infarkt myokardu  Dochází k úplnému uzavření srdeční tepny.  Důsledkem toho je přerušeno krevní zásobení určité části srdečního svalu.  Těžká nedokrevnost způsobí odumření srdečního svalu v okolí uzávěru cévy.  Takto vzniklá „rána“ v srdci se zhojí jizvou, ale srdce už nikdy nepracuje tak výkonně  jako před infarktem.

21 http://www.mayoclinic.com/health/coronary- angioplasty/MM00048/RETURNTOOBJID=C9 36B7C7%2DA2C5%2D4D7C%2D9E8FDE6528 48AF7B&RETURNTOLINK=1 bypas místo poškození venózní bypas AngioplastikaKoronární bypas video Aorta Kyčelní tepna místo zavedení katetru (dutá plastová trubička) Stehenní tepna Lýtková tepna Tuková usazenina Katetr s částečně Nafouknutým balónkem KATETR Výztuž cévy Chirurgická léčba

22 A1 A2 B1 B2 B3 Balónková katetrizace (A1-A2) je velice účinnou a rychlou metodou, která slouží ke zprůchodnění neprůchodných arterií. Nafouknutím či napuštěním balónku vodou se zvětší jeho objem, a tím se rozšíří průsvit cévy. Poté se katetr i s balónkem odstraní a céva zůstává po nějakou dobu průchodná. Zavedení kovové síťky (stentu; B1-B3) je variací balonkové katetrizace. Na základě studií bylo zjištěno, že po zavedení stentu u pacientů s neprůchodnými arteriemi dochází k výrazné úlevě od potíží spojených s nedostatkem kyslíku pro pracující srdce a tento efekt přetrvává výrazně delší dobu. Stent brání opětovnému zneprůchodnění cévy. Balónková katetrizace

23 Získáno z: http://www.mayoclinic.com/health/coronary-angioplasty/MM00048http://www.mayoclinic.com/health/coronary-angioplasty/MM00048 Balónková katetrizace

24

25 Cévní mozková příhoda Způsobena zúžením až neprůchodností cév mozku. Příčina je stejná jako u infarktu myokardu. Vzniku napomáhá také vysoký krevní tlak. Tyto faktory vedou k ischemii nebo může dojít k prasknutí cévy s krvácením do mozkové tkáně. Může mít za následek např. přechodné výpadky nebo poruchy řeči, hybnosti, vědomí až koma.

26 Cévní mozková příhoda Ischemické 80%, ucpání mozkové cévy sraženinou, bez živina a O 2 buňky odumírají  ztráta funkcí postižené oblasti Krvácivé (hemoragické) 20%, porušení/prasknutí stěny mozkové cévy  krvácení do mozku, mozkových obalů  tlak, dráždění NÁSLEDKY: bez postižení ( 1 / 3 ) poruchy hybnosti poruchy citlivosti úplné ochrnutí porucha řeči smrt ( 1 / 3 )

27 Cévní mozková příhoda 2. nejčastější příčina úmrtí vyspělých zemí v ČR 300 ze 100 000 obyvatel /rok (jedna z nejvyšších na světě) vyšetření: CT, MR, SONO mozkových tepen

28 Ischemická choroba dolních končetin Dochází k postupnému zužování až uzávěru tepen dolních končetin. Nedokrvení dolních končetin se projevuje bolestivostí končetin při chůzi, později i v klidu. Pacient po několika krocích cítí výraznou bolest v nedokrvených končetinách, která jej donutí se zastavit. Tuto bolest nazýváme klaudikační a je charakteristická pro toto onemocnění.

29 ♥ Arytmie jsou poruchy srdečního rytmu. ♥ Tachyarytmie (srdeční frekvence nad 100/min) ♥ Bradyarytmie (srdeční frekvence pod 60/min) *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Srdeční arytmie

30 BRADYKARDIE (bradyarytmie): Srdeční frekvence < 60 tepů/min *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*BRADYKARDIE

31 TACHYKARDIE (tachyarytmie): Srdeční frekvence  90 tepů/min *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*TACHYKARDIE

32 Fibrilace síní Fibrilace síní (FS) je nejstarší známou poruchou srdečního rytmu. Fibrilace síní je nepravidelná, velmi rychlá aktivita síní. Ty se koordinovaně stahují (tzv. míhají) a nejsou schopny přenést pravidelný rytmus na komory. Dlouhodobě trvající fibrilace síní pak výrazně snižuje srdeční výkon a přispívá ke vzniku oběhových komplikací. V současné době existují dvě cesty, jak lze léčit fibrilaci síní: standardně podáváním léků, kdy se efektivita pohybuje od 20-60 %, a nově metodou počítačově řízené katetrizace srdce, kdy je úspěšnost až 95% Současně lze pomocí nejmodernější počítačové techniky přesně určit ložisko, které v srdci spouští arytmii, tj. vyvolává "nesprávné" elektrické impulsy. K tomuto místu pak kardiolog vyšle přes speciální katetr radiofrekvenční impuls (vysokofrekvenční elektrický proud), který ložisko zničí. Výsledkem je opět normální srdeční rytmus.

33 Elektrokardiogram (EKG) srdce s fibrilací síní *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Fibrilace síní

34 Fibrilace komor Fibrilace komor je život ohrožující porucha srdečního rytmu (arytmie), která musí být léčena okamžitým elektrickým výbojem (kardioverzí), jinak končí smrtí Fibrilace komor vzniká následkem mnohočetných vln depolarizace ve svalovině komor. Projevuje chaotickým rytmem bez stabilní délky srdečního rytmu. Fibrilace komor může začít spontánně nebo jako komorová tachykardie která se zrychluje a přes komorový flutter (kmitání komor) přechází do fibrilace komor. Komorový flutter je rychlá pravidelná srdeční arytmie o frekvenci 250 až 350/min se širokými deformovanými „QRS komplexy“ na EKG; Komorový flutter je vždy spojen s poklesem krevního tlaku a poruchou vědomí. Klinickým projevem fibrilace komor je zástava krevního oběhu, protože nedochází k účinnému stahování (kontrakcím) komor a srdeční výdej (tj. objem krve vypuzený komorou do oběhu vztažený na dobu 1 minuty) klesá na nulu.

35 Elektrokardiogram (EKG) srdce s fibrilací komor Fibrilace komor

36 DEFIBRILACE Defibrilátor: Elektrickým výbojem obnoví srdeční činnost


Stáhnout ppt "Staženo z V-2 Struktura zemřelých podle."

Podobné prezentace


Reklamy Google