Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Opakování před „přijímačkama“.

2 Jak postupovat – návod pro použití. 1. Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). 2. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 24 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku odpověděl správně body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče. 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi další hráč. 6. Otázky volí družstva (hráči) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7. Ve hře vítězí hráč (družstvo), který má po vyčerpání všech otázek vyšší počet získaných bodů. 8. Hráč (družstvo), který první pozná, co je na obrázku pod čísly otázek, získá bonusové body. V případě špatné odpovědi se mu body odečtou. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Macháň.

3 Tabulka otázek 123456 789101112 131415161718 192021222324 Soutěžící (družstvo) č. 1 Soutěžící (družstvo) č. 2 1 123456 789101112 131415161718 192021222324 23456 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324 8 9 1011127 Soutěžící (družstvo) č. 3 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324

4 Otázka číslo 1 Pastýř pásl ovce. Kolemjdoucí pocestný se ho zeptal, kolik jich má. Pastýř odpověděl: Je jich méně než 500. Kdybych je postavil do dvojřadu, trojřadu, čtyřřadu, pětiřadu nebo šestiřadu, pokaždé by zůstala jedna ovce. Mohu je však seřadit přesně do sedmiřadu. Kolik měl pastýř ovcí? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 301

5 Otázka číslo 2 Vypočítejte úrok z vkladu 7 364 Kč při roční úrokové míře 4 % za období od 15. března do 12. října 1999. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 167 Kč

6 Otázka číslo 3 Kolik tun sena se vejde na půdu stodoly 12 m dlouhé a 8 m široké, když výška trojúhelníkového štítu je 3,5 m? „Kubík“ lisovaného sena má hmotnost 105 kg. Z bezpečnostních důvodů může být prostor půdy zaplněn jen do tří čtvrtin. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 13,23 t

7 Otázka číslo 4 Půl litru vody naplní hrnec do jedné šestiny jeho objemu. Kolik litrů vody je třeba k tomu, aby hrnec byl naplněn do dvou třetin svého objemu? Vypočtěte objem hrnce. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 2 l; 3 l

8 Otázka číslo 5 Knížka stála původně 250 Kč. Nejprve byla cena snížena o 15%. Potom byla ještě zlevněna o 10 % z nové ceny. Kolik % původní ceny stála? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 76,5 %

9 Otázka číslo 6 Obaly na žárovky jsou z tuhého vlnitého papíru. Jeden rozměr obalu je 6 cm, druhý 8 cm, výška 1 dm. Kolik obalů se zhotoví ze 100 běžných metrů vlnitého papíru širokého 1,5 m? Nezapomeňte, že obaly tvoří pouze plášť kolem žárovky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 5357

10 Otázka číslo 7 Délku obdélníkové chmelnice zvětšil pan Novák o 5 % a její šířku o 10 %. Upravené rozměry byly 210 m a 132 m. O kolik % se zvětšila výměra chmelnice? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 15,5 %

11 Otázka číslo 8 Z pětitunového nákladu řepy bylo odečteno 12 % na zeminu. Kolik kilogramů cukru při 14 % cukernatosti se z tohoto nákladu řepy vyrobilo? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 616 kg

12 Otázka číslo 9 Zalesněná paseka má tvar pravoúhlého trojúhelníku, jehož jedna odvěsna je dlouhá 690 m. Výměra paseky je 10,488 ha. Vypočtěte délku oplocení celé paseky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 1748 m

13 Otázka číslo 10 Klempíři mají rozřezat plech s rozměry 220 cm a 308 cm na stejně veliké čtverce tak, aby čtverce byly co největší a plech byl použit beze zbytku. Kolik takových čtverců nařežou ? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 35

14 Otázka číslo 11 Kruh má stejný obsah jako čtverec, jehož obvod je 338,4 m. Vypočítejte průměr kruhu. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 95,5 m

15 Otázka číslo 12 Je dána kružnice k, která má střed v bodě S a poloměr 3 cm. Bod A má vzdálenost od bodu S 5 cm. T je bod dotyku kružnice a tečny k této kružnici procházející bodem A. Vypočtěte vzdálenost AT. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 4 cm

16 Otázka číslo 13 Vypočtěte obsah kruhu, jehož obvod se rovná obvodu čtverce se stranou 3,52 dm. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 15,78 dm 2

17 Otázka číslo 14 Sestrojte délku:  8 cm. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Přepona 3 cm; odvěsna 1 cm.

18 Otázka číslo 15 Gramofonová deska se na kotouči otočila za 1 minutu 33 krát. Hudební přehrávka v rozhlase trvala 20 minut 40 sekund. Kolik otáček přitom deska vykonala? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 682

19 Otázka číslo 16 Do kruhové podložky z ocelového plechu bylo vyvrtáno 10 stejných kruhových otvorů s průměry 10 cm. Tím se obsah podložky zmenšil o jednu třináctinu. Vypočítejte obsah původní podložky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 10205 cm 2

20 Otázka číslo 17 Je dána kružnice určená středem S. Na kružnici leží body A; C; B v tomto pořadí. Úhel ASC měří 780, úhel CSB měří 420. Vypočítejte velikost vnitřních úhlů trojúhelníku ABC. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. při A 21 0 ; při B 39 0 ; při C 120 0

21 Otázka číslo 18 První směna zpracovala dvě sedminy denní normy výroby bramborového škrobu, druhá směna tři osminy této normy. Jakou část denní výrobní normy by musela zpracovat třetí směna, aby tato norma byla splněna na 100 procent? Která z těchto tří směn vyrobila nejvíce? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 19/56; druhá

22 Otázka číslo 19 Zděný komín vysoký 8,5 m má čtvercový průřez se stranami délky 45 cm. Kolik cihel se spotřebuje na jeho postavení, má-li komínový průduch tvar čtverce se stranou 150 mm a na krychlový metr zdiva se spotřebuje 280 cihel? Výsledek zaokrouhlete na desítky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 430

23 Otázka číslo 20 Na výletě ujela Gábina se Simonou 25 km za 1 hod 40 minut a Tomáš s Lukášem 33 km za 1 hod. 50 minut. Vypočítejte rozdíl průměrných hodinových rychlostí těchto dvojic. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 3 km/h

24 Otázka číslo 21 Na katastrální mapě s měřítkem 1:2 000 je pozemek ovocnářského ústavu zobrazen jako čtverec, který má obsah 30,25 cm 2. Kolik balíků pletiva po 25 m je třeba na jeho oplocení, jestliže 18 m obvodu tohoto pozemku tvoří okraj části budovy a vrata vyrobené z jiného materiálu? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 17 balíků

25 Otázka číslo 22 Jaká je hmotnost skleněné výplně dveří, má-li výplň tloušťku 5 mm, výšku 2,1 m a šířku 650 mm. Hustota skla je 2,5 kg/dm 3. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 17 kg

26 Otázka číslo 23 Fotbalové hřiště může mít podle normy délku od 90 m do 120 metrů, šířku od 45 m do 60 metrů. Vypočítejte obvod (v metrech) a výměru (v hektarech) hřiště, jestliže jeho rozměry jsou aritmetickými průměry největších a nejmenších délek. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 315 m; 0,5 ha

27 Otázka číslo 24 Ocelový odlitek má průměr podstavy 42 mm a délku 3,8 cm. Při opracování na soustruhu se jeho délka zmenšila o 0,8 cm a jeho průměr se zmenšil o 6 mm. Vypočítejte, o kolik procent se zmenšil objem odlitku. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. o 42 %

28 Obrázek na pozadí: [cit. 2010-10-18]. Dostupný pod licencí Public domain na www: http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Obrázek na pozadí: [cit. 2010-10-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean.svg Použité obrázky


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google