Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Etické aspekty KDP Kateřina Ivanová Lékařská fakulta UP 11Etické aspekty KDP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Etické aspekty KDP Kateřina Ivanová Lékařská fakulta UP 11Etické aspekty KDP."— Transkript prezentace:

1 Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Etické aspekty KDP Kateřina Ivanová Lékařská fakulta UP 11Etické aspekty KDP

2 Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Etické aspekty KDP Teoretické vymezení etiky KDP aneb kam patří? 22Etické aspekty KDP

3 V členění od Aristotela… Vychází z Aristotelova dělení lidských činností: 1. POZNÁNÍ – činnost (filosofie) teoretická 2. JEDNÁNÍ – činnost (filosofie) praktická 3. TVORBA – činnost (filosofie) tvůrčí – od slova poiésis – tvorba Do „filosofie praktické“ Aristoteles zahrnuje etiku, politiku a ekonomii Etika je tedy součástí praktické filosofie – praktického jednání 33Etické aspekty KDP

4 V členění od Masaryka ….. Vychází z Masarykovy klasifikace a organizace věd: 1. SOUSTAVA TEORETICKÝCH A ZVLÁŠTĚ ABSTRAKTNÍCH VĚD 2. SOUSTAVA KONKRÉTNÍCH VĚD 3. SOUSTAVA PRAKTICKÝCH VĚD  zvláštní a samostatné místo pro etiku – morální a praktickou zároveň 44Etické aspekty KDP

5 V základních teoretických východiscích DEONTOLOGIE? Jednání podle „smýšlení“ - Jedná-li někdo podle smýšlení, následky svého jednání nechává na autoritě, jež smýšlení konstituovala – tzv. lékařský deonologismus 55Etické aspekty KDP

6 V základních teoretických východiscích KONSEKVENCIONALISMUS? Jednání podle „odpovědnosti“ - Jedná-li někdo podle odpovědnosti, znamená to, že si nese sám následky svých rozhodnutí a má osobní odpovědnost za své jednání – tzv. lékařský konsekvencionalismus 66Etické aspekty KDP

7 Propojení východisek Pokud KDP budou implementovat i hodnotová doporučení (value based evidence) které musí být nutně variabilní - budou zahrnovat 1) návod na povinné lékařské jednání (deontologie), 2)možnost specifického lékařského jednání ve specifických situacích (konsekvencionalismus) Mohly by být řešením obou vyhraněných přístupů Etické aspekty KDP77

8 Etické aspekty KDP Co etického musí KDP obsahovat? Původní lékařské etické principy  Beneficenci -.. Budu aplikovat dietetická opatření pro dobro nemocných podle svých schopností ( Hippokratés)  Non-maleficenci - budu nemocné chránit před poškozením a před křivdou ( Hippokratés) Navštívím-li kterýkoliv dům, přijdu pro blaho nemocného a budu prost jakékoliv záměrné nepravosti ( Hippokratés) Etické aspekty KDP88

9 Etické aspekty KDP Co etického musí KDP obsahovat? Moderní lékařské etické principy  Respekt k autonomii - žádný zásah do sféry zdraví nesmí být proveden bez potřebného informování osoby, která jej podstupuje, a bez jejího souhlasu (Úmluva o biomedicíně)  Spravedlnost - veškerá příslušná opatření k zajištění spravedlivého přístupu k péči o zdraví, přičemž budou brát v úvahu jak její dostupnost, tak přiměřenou kvalitu (Úmluva o biomedicíně) Etické aspekty KDP99

10 Etické aspekty KDP Co etického musí KDP obsahovat? Etické principy rozhodování 1.Jaká jsou fakta? 2.V čem tkví etický problém? 3.Kdo jsou účastníci dané situace? 4.Jaké jsou možnosti, alternativy řešení? 5.Jaké budou morální dopady těchto alternativ? 6.Jaké praktické nátlaky a na koho situace obsahuje? 7.Jak má být situace s konečnou platností řešena? Etické aspekty KDP1010

11 Etické aspekty KDP Problémy KDP z etického hlediska Jak kombinovat fakta a hodnotové soudy (value judgements) ? Jak kombinovat efektivitu s dobřečinením? Jak kombinovat spravedlivý přístup ke zdravotnické péči se zvyšujícím se nedostatkem dostupných zdrojů? Jak dosáhnout maximálně vhodných postupů pro jednotlivce a zároveň i výhodných pro společnost? Etické aspekty KDP1111

12 Etické aspekty KDP Význam KDP z etického hlediska Faktická nikoliv formální kvalita zdravotnické péče (kvalitní postupy = etické postupy) Propojení nových přístupů a tradice na základě důkladného zkoumání (EBM) Usnadnění vstupu mladým lékařům do praxe Etické aspekty KDP1212

13 Etické aspekty KDP 1313 Obavy studentů V. ročníků LF UP v Olomouci z nástupu do zaměstnání Výzkum realizován pravidelně v letech 2004 – 2008

14 Klepněte pro úpravu formátu textu osnovy Druhá úroveň  Třetí úroveň Čtvrtá úroveň osnovy  Pátá úroveň osnovy  Šestá úroveň  Sedmá úroveň  Osmá úroveň textu Devátá úroveňKlepnutím lze upravit styly předlohy textu.  Druhá úroveň  Třetí úroveň  Čtvrtá úroveň  Pátá úroveň Etické aspekty KDP Obavy studentů… II. Oblast výkonu profese – počet odpovědí 196137162 193 261 Odborné selhání 80 71 5964 86 Nedostačující znalosti (praktické) 50 54 70 88 Zvládání administrativního systému 27 1 714 8 Komunikace s pacienty/rodinou 27 10 1325 34 Soudní žaloby/medializace 12 1 79 15 Naplňovat roli lékaře 0 0 611 15 Kategorie odpovědí/rok šetření20042005200620072008 Počet odpovídajících11010911896139

15 Etické aspekty KDP BIBLIOGRAFIE BEAUCHAMP, T., L. a CHILDRESS, J.F. Principles of Biomedical Ethics. 4th. ed. Oxford: Oxford University Press. 454 p. ISBN 0-19-514332-9. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 3. rozšířené vyd. Praha: Galén, 2002. 271s. ISBN 80-7262-132-7. IVANOVÁ, K., KLOS, R. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 2. vyd. Olomouc: VUP, 2004. 146 s. ISBN 80-244-0892-9. JONSEN, R., A. A short History of Medical Ethics. 1st. ed. Oxford: Oxford University Press. 153 p. ISBN 0-19-514332-9. MASARYK, T. Pokus o konkrétní logiku. 1. české vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. ROLNÝ, I. Etika v podnikové strategii. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1998. 123 s. ISBN 80-85834-53-7. 1515Etické aspekty KDP


Stáhnout ppt "Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Etické aspekty KDP Kateřina Ivanová Lékařská fakulta UP 11Etické aspekty KDP."

Podobné prezentace


Reklamy Google