Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ – OBLAST OBCHODNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ – OBLAST OBCHODNÍ"— Transkript prezentace:

1 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ – OBLAST OBCHODNÍ
Naděžda Rozehnalová

2 ADR - druhy Různé druhy – USA (nové formy, velká kreativita) x Evropa (konzervativnější) SPOLEČNÝ NÁZEV PRO RŮZNÉ CESTY SMÍRNÉHO ŘEŠENÍ Nabízeny řadou institucí – např. MOK, WIPO, AAA -> možnost definování jednotlivých ADR a jejich odlišení, pravidla Různá podoba, různé způsoby vedení řízení Vhodné zejména u long-term contracts (komplex různých smluv, rizikové faktory, oboustranný zájem na splnění) - dodávky investičních celků, společenské smlouvy, distributorské smlouvy, velké finanční operace, smlouvy v oblasti vědecké spolupráce 2

3 ADR - druhy Konciliace a mediace
„Smírná cesta k řešení za problému za aktivní účasti třetí strany - mediátora nebo konciliátora.“ Nutnost působení třetí osoby Třetí osoba nevydává závazné rozhodnutí Odlišení mediace a konciliace je velmi obtížné Konciliátor je aktivnější mediátor Zaměnitelné pojmy Definice dle Vzorového zákona UNCITRAL o mezinárodní obchodní konciliaci – zaměnitelné pojmy 3

4 ADR - druhy Konciliace a mediace
Definice dle Vzorového zákona UNCITRAL Konciliace = proces (bez ohledu na to, zda je označen jako konciliace, mediace či jiným obdobným pojmem), kdy strany žádají třetí osobu či osoby, aby jim asistovala při dosažení smírného řešení sporu vzniklého ze smluvního či jiného právního vztahu. Konciliátor nemá pravomoc vydat závazné rozhodnutí.

5 ADR - druhy Konciliace a mediace Proces mediaci či konciliace
Uzavření dohody (možnost vybrat si institucionalizovanou podobu) Výběr mediátora/konciliátora (v některých státech nemůže být později např. rozhodcem, u institucí odborníci) Příprava jednání (u ad hoc podoby vhodné vyřešit otázku mlčenlivosti) Vlastní průběh jednání (komunikace mezi stranami, rozvoj porozumění stran, dosažení konsenzu) Právně nezávazné řešení (dohoda stran)

6 ADR - druhy Konciliace a mediace Institucionalizované podoby
Arbitrážní a mediační centrum WIPO (především majetkové spory spojené s duševním vlastnictvím) AAA (American Arbitration Association) Mezinárodní obchodní komora v Paříži

7 ADR - druhy Formulace doložek Konciliace a mediace
V případě institucí – vhodné využít jejich vzory WIPO Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules. The place of mediation shall be [specify place]. The language to be used in the mediation shall be [specify language]. 7

8 ADR - druhy AAA If a dispute arises out of or relates to this contract, or the breach thereof, and if the dispute cannot be settled through negotiation, the parties agree first to try in good faith to settle the dispute by mediation administered by the American Arbitration Association under its Commercial Mediation Procedures before resorting to arbitration, litigation, or some other dispute resolution procedure.

9 ADR - druhy MOK In the event of any dispute arising out of or in connection with the present contract, the parties agree in the first instance to discuss and consider submitting the matter to settlement proceedings under the ICC ADR Rules.

10 ADR - druhy Mimo instituce
Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírně. Dále uvést: osobu mediátora (požadavek na jeho kvalifikaci), místo jednání, doba jednání, otázky týkající se průběhu jednání, další otázky zajímavé pro strany

11 ADR – další druhy Mini-trial Smírné řešení sporu za účasti třetí osoby
Vytvoření možnosti jednání mezi stranami Napomoci stranám uvědomit si silné a slabé stránky, možný budoucí vývoj Nastínit pravděpodobný výsledek soudního řízení (kdyby k němu došlo) Účast představitelů vyššího managementu -> možnost najít jiné řešení než při účasti pouze právníků, vrcholový manažer si lépe uvědomuje souvislosti případu a negativní dopad, má pravomoc k okamžitému přijetí rozhodnutí CEPANI - 11

12 ADR – další druhy Dispute Review Board, expert
Projednání problému z technického či faktického pohledu Contract (Dispute) Review Board - finančně nákladné investiční projekty, zabránit zastavení nákladných prací, rada existuje v průběhu celé smlouvy (sleduje projekt, navrhuje řešení sporů, stanoviska rady jako důkazy v možném soudním či rozhodčím řízení) Nezávislý expert – zapracován do smlouvy, pravomoci k průběžnému řešení sporů, řešení technických problémů, možnost kombinaci s jiným typy řízení (MOK - 12

13 ADR – další druhy Smíšené formy – kombinace ADR a rozhodčího řízení (důvod: rozdílnost právních kultur, hledání způsobu vhodného pro obě strany), smíšené x stupňovité podoby Mediation – Arbitration (med-arb) Součást jednoho procesu, prolínání, nejsou jasné meze (např. u AAA) Oddělení, dva stupně, stejná osoba x rozhodce jiná osoba než mediátor (např. u WIPO) Medaloa 1. stupeň mediační -> neúspěch -> podávání nabídek (best last offer)-> neúspěch -> arbitráž (last offer arbitration) – která nabídka je dostatečná 13

14 ADR – právní regulace Nový fenomén
Zájem států či mezinárodních organizací na právní regulaci ADR Riziko změny povahy těchto institutů Způsob řešení sporů tradičně mimo sféru přímého vlivu veřejné moci x právní regulace

15 ADR – právní regulace Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní konciliaci (2002) Není právně závazný Vzor pro vytvoření národních úprav Cíl: zvýšit předvídatelnost a jistotu při využití tohoto způsobu řešení sporů Obsah: zahájení konciliace, jmenování konciliátora, vedení konciliace, komunikace mezi stranami a konciliátorem, důvěrnost informací, přípustnost důkazů v dalším řízení, ukončení konciliace, možnost koncilátora být rozhodcem (zásadně vyloučena x jiná dohoda stran), vykonatelnost dohody

16 ADR – právní regulace Zaměřeno na mezinárodní obchodní spory (státy mohou využít i pro spory vnitrostátní) Široká definice konciliace (viz výše) Dispozitivní úprava (strany mohou dohodou změnit) Viz

17 ADR – právní regulace Iniciativa EU
2000 – závěry Rady EU o alternativních metodách urovnání sporů v občanských a obchodních věcech – nutnost stanovení základních zásad v této oblasti 2002 – Zelená kniha o alternativním řešení sporů v občanských a obchodních věcech (přehled dosavadního stavu v členských státech, podnět ke konzultacím) 2008 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

18 ZÁVĚR V OBCHODNÍM SVĚTĚ PATŘÍ TENTO ZPŮSOB K VYSPĚLÝM TECHNIKÁM
V ČR BĚŽNĚ NEVYUŽÍVANÝ Tereza Kyselovská

19 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ – OBLAST OBCHODNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google