Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní organizace."— Transkript prezentace:

1 Státní organizace

2 Základní charakteristika
jsou právnickými osobami, mají právní subjektivitu jsou majetkově nezpůsobilé - nemají vlastní majetek hospodaří s majetkem státu, závazky vzniklé z jejich činnosti jsou jejich závazky, avšak uhrazují se z majetku státu pokládají se za jev přechodný 3 druhy státní příspěvkové organizace státní podniky státní fondy

3 Základní charakteristika - pokračování
v několika vlnách byl zredukován jejich počet počátek 90. let 20. století – privatizace nabytí účinnosti ZMS – transformace na organizační složky státu řada státních příspěvkových organizací se přeměnila na příspěvkové organizace krajů (na základě zákona č. 157/2000 Sb.) některé státní organizace se přeměnily na subjekty obcí (§ 57 ZMS) 79 státních příspěvkových organizací se přeměnilo na veřejné výzkumné instituce (zákon č. 341/2005 Sb.)

4 Majetkoprávní vztahy státní organizace vstupují do 2 druhů majetkoprávních vztahů klasické vnější majetkoprávní vztahy – s FO a PO mimo stát specifické vnější majetkoprávní vztahy se státem s jinými státními organizacemi

5 Právní úprava Hospodaření státních organizací s majetkem státu se řídí ZMS Výjimka – státní podniky, jejich hospodaření se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku režim organizačních složek státu uměle naroubovaný na státní organizace

6 Problémy současné právní úpravy
právo hospodaření s majetkem státu sice formálně opuštěno, řada zvláštních zákonů s ním však počítá, např. zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ZSP Vynětí státních podniků z režimu ZMS má zásadní dopad na vztahy mezi státními podniky a těmi státními organizacemi, které jsou v režimu ZMS – lze použít pouze obecnou právní úpravu (občanský zákoník, obchodní zákoník), blíží se klasickým vnějším vztahům

7 Státní příspěvkové organizace
právnické osoby napojené na státní rozpočet vyvíjejí neziskovou činnost zřizovány zřizovací listinou, někdy přímo zákonem, určující je hlavní činnost zřizovatel určuje finanční vztahy, základní nástroje - příspěvek na provoz – pokud rozpočtové náklady převyšují rozpočtové výnosy odvod z provozu – pokud je to obráceně individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, návratné finanční výpomoci, odvody z odpisů stát ručí za jejich závazky Příklad – Ředitelství silnic a dálnic, Národní památkový ústav

8 Státní podniky právnické osoby provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, někdy přirovnávány k obchodní společnosti s jediným společníkem - státem zapisují se do obchodního rejstříku dvojí právní režim podniky v režimu platného zákona č. 77/1997 Sb., podniky v režimu již zrušeného zákona č. 111/1990 Sb., dobíhají, většinou jsou v likvidaci důkazy dvojího přístupu zákonodárce zákon č. 305/2000 Sb. – 5 nových státních podniků zákon č. 77/2002 Sb. – Správa železniční dopravní cesty další příklady státních podniků - Lesy ČR, Česká pošta, Řízení letového provozu ČR

9 Státní podniky - pokračování
kmenové jmění podniku = obchodní majetek podniku, tedy souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot, k nimž má podnik právo hospodařit při svém vzniku, zapisuje se do obchodního rejstříku určený majetek – vymezen v zakládací listině, má zvláštní režim lze s ním nakládat jen se schválením zakladatele tímto majetkem podnik neodpovídá za své závazky, problematické - zvýhodnění ve srovnání s jinými dlužníky stát ručí za závazky státního podniku jen v případech, kdy to stanoví zákon

10 Státní fondy právnické osoby zřizované zákonem za účelem finančního zabezpečení stanovených úkolů charakterizuje je účelovost a různorodá působnost v důležitých sférách života společnosti příklady – Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní zemědělský a intervenční fond


Stáhnout ppt "Státní organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google