Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2007 Robert Zbíral Důležitost primárních dat pro výzkum i praxi nepostradatelné –nezkreslené –nejvíce informací –můžete s nimi volně pracovat, originalita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2007 Robert Zbíral Důležitost primárních dat pro výzkum i praxi nepostradatelné –nezkreslené –nejvíce informací –můžete s nimi volně pracovat, originalita."— Transkript prezentace:

1 © 2007 Robert Zbíral Důležitost primárních dat pro výzkum i praxi nepostradatelné –nezkreslené –nejvíce informací –můžete s nimi volně pracovat, originalita založeny na činnosti institucí –konečná legislativa všeho druhu –judikáty Soudního dvora –legislativní proces před schválením aktů –různé navazující dokumenty (bílé knihy, pracovní texty Komise atd.)

2 © 2007 Robert Zbíral Prostředí unijních institucí často pokládané za netransparentní –přitom množství dostupných informací jinde nevídané –pokryty všechny fáze činnosti –často velmi sofistikované nástroje i kategorizace specifičnost EU –množství jazykových verzí role úředních a jednacích jazyků –vzájemná neprovázanost některých databází –otázka zveřejňování dokumentů omezenost v přípravném procesu nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

3 © 2007 Robert Zbíral Praktická zkouška č. 1 najděte text následujícího rozsudku Soudního dvora –C-144/04 Mangold [2005] Sb. rozh. s. I- 9981. anglickou i českou verzi

4 © 2007 Robert Zbíral Judikatura Soudního dvora adresa Soudu http://curia.europa.eu/http://curia.europa.eu/ položka judikatura –vyhledávací formulář (pouze od roku 1997) –numerický přístup k případům (i na starší) rozsudky historické judikatury další služby (většina jen ve FR) –komentáře nauky k případům –roztřídění rozsudků dle témat navazuje přehled judikatury Společenství –aktuální bibliografie

5 © 2007 Robert Zbíral Praktická zkouška č. 2 najděte text následujícího legislativního aktu –Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43-48).

6 © 2007 Robert Zbíral Databáze Eurlex adresa http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/ nejrozsáhlejší databáze vůbec –obsahuje téměř vše (kromě vnitřních rejstříků) Úřední věstník (http://eur- lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs)http://eur- lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs –všechny řady, můžeme si procházet vyhledávání aktů –základní bohatě stačí –téměř podle všeho, co se nám zamane –konkrétní akt: číslo dokumentu –obecně podle obsahu (oblasti úpravy) rejstřík a Eurovoc –možnost zpřesňování dotazu (autor, čas, druh aktu)

7 © 2007 Robert Zbíral Databáze Eurlex informace o jednotlivých aktech (bibliografický soupis) –platnost aktu –možnosti třídění –přijímací procedura (včetně interinstitucionálního čísla) –navázání na další právní akty –otázka právního základu

8 © 2007 Robert Zbíral Další služby k legislativě SCADPlus- shrnutí legislativy –http://europa.eu/scadplus/scad_en.htmhttp://europa.eu/scadplus/scad_en.htm –shrnuje nejdůležitější legislativní akty podle oblastí tématický rejstřík –http://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/index.htm –která legislativa k určité konkrétní problematice –rozděleno i podle druhu aktů stručné informace o legislativním procesu, jeho aktérech a výsledných aktech –http://eur- lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautai re.htmhttp://eur- lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautai re.htm příručka pro legislativce –http://eur-lex.europa.eu/cs/techleg/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/cs/techleg/index.htm

9 © 2007 Robert Zbíral Praktická zkouška č. 3 najděte u: –Nařízení EP a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1-32) –jak dlouho trvalo schvalování aktu –kolikrát byl návrh projednáván Radou –v jaké fázi spolurozhodování bylo přijato

10 © 2007 Robert Zbíral Databáze Prelex adresa: http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=c s http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=c s komplexně zachycuje fázi přijímání legislativy (legislativní proces) pro vyhledávání nutné znát: –číslo návrhu Komise (COM rok/číslo) –interinstitucionální číslo návrhu (rok/číslo/COD, rok/číslo/CNS) můžeme vyhledat v databázi Eurlex, případně víme odněkud jinud (tisk média), vyhledání podle názvu atd. přesně identifikuje návrh i v jiných databázích

11 © 2007 Robert Zbíral Databáze Prelex analýza výsledků vše přehledně zobrazeno –časové hledisko –zapojení příslušných institucí pokud vícekrát tak zobrazeno ale pouze hlavní úrovně –většina prvků na stránce aktivní (možnost získání dalších informací)

12 © 2007 Robert Zbíral OEIL: Legislativní pozorovatelna EP adresa: http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp ?form=null&language=en http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp ?form=null&language=en zaměřeno hlavně na činnost v rámci EP poněkud odlišný postup vyhledávání –podle procedury –podle obsahu aktu –podle aktivity institucí například pro nařízení 1896/2006 –http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=24 2002http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=24 2002

13 © 2007 Robert Zbíral Rejstříky dokumentů institucí Komise –http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/r egistre.cfm?CL=cshttp://ec.europa.eu/transparency/regdoc/r egistre.cfm?CL=cs –moc zvláštních dokumentů nemá –zápisy z jednání atd., vše jen na vyžádání Parlament –http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/a pplication/registre/simpleSearch.faceshttp://www.europarl.europa.eu/RegWeb/a pplication/registre/simpleSearch.faces –téměř vše, co se kdy v Parlamentu vytvořilo –ohromné množství dat

14 © 2007 Robert Zbíral Rejstřík dokumentů Rady adresa: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/sh owPage.asp?id=549&lang=CS&mode=g http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/sh owPage.asp?id=549&lang=CS&mode=g obsahuje dokumenty ze všech stupňů zasedání Rady –postoje delegací, pozměňovací návrhy, shrnutí postupu při schvalování, zápisy z Coreperu či Rady atd. vyhledávání dokumentů –známe přesné číslo dokumentu –hledáme na základě určitého obsahové spojení podle oblasti (viz seznam zkratek) interinstitucionální číslo (legislativní proces)

15 © 2007 Robert Zbíral Rejstřík dokumentů Rady příklady: –2004/0055/COD –v češtině 69 dokumentů –v angličtině 185 dokumentů –co všechno seznam obsahuje shrnutí diskuzí v PS, Coreperu, Radě postoje delegací a pozměňovací návrhy tzv. bible návrhu jednotlivé verze návrhu (jak se vyvíjí) –jak je to s dostupností PDF, P/A, N/A (pak žádost prostřednictvím http://register.consilium.europa.eu/servlet/jsp/MailAcce ssPrivacy.jsp?&lang=EN&cmsid=928) http://register.consilium.europa.eu/servlet/jsp/MailAcce ssPrivacy.jsp?&lang=EN&cmsid=928


Stáhnout ppt "© 2007 Robert Zbíral Důležitost primárních dat pro výzkum i praxi nepostradatelné –nezkreslené –nejvíce informací –můžete s nimi volně pracovat, originalita."

Podobné prezentace


Reklamy Google