Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007. Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007. Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA ="— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007

2 Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA = NUTNOST NEJISTOTA VÝSLEDKŮ Pravá nejistota (není měřitelná) Riziko – lze vyjádřit = změřit, vyčíslit víceméně přesně. Známe rozdělení pravděpodobnosti pro jeho příští výskyt, vycházející z analogie, že budoucnosti bude „kopírovat“ minulost) riziko je stav, který je odchylný od stavu žádoucího (+ -)

3 Riziko jako výsledek, který je odchylný od žádoucího stavu (+ -) Kladná (+) i záporná (-) odchylka. Riziko je podstupováno dobrovolně – hazardní hry, burzovní operace ⇒ záměrné, spekulativní riziko Záporná odchylka (jen -), tj. ztráta, resp. čisté riziko. Pouze toto riziko je předmětem pojištění

4 Subjektivní a objektivní riziko 1 Subjektivní riziko je podmíněno účastí lidského faktoru a je následkem jeho jednání:  Neopatrnost  Neschopnost – neumění, přeceňování schopností  Selhání  Morální riziko – ve finančnictví časté (rezervní fondy)  Úmysl (žhářství, vandalství, teroristický akt)

5 Subjektivní a objektivní riziko 2 Objektivní rizika – především vlivem přírodních sil –Požár –Zemětřesení –Vichřice –Krupobití –Záplavy –Lavina apod.

6 POJEM RIZIKO V POJIŠŤOVNICTVÍ PŘEDMĚT/OSOBA ohrožený nahodilým nebezpečím (budova, dopravní prostředek, stroj, lidské zdraví) UDÁLOST způsobující škodu (požár, záplava, úraz) PRAVDĚPODOBNOST vzniku nahodilé události s následnou škodou (minus odchylka)

7 OBRANA PROTI RIZIKU Prostřednictvím Anulováním rizika – přechod na principiálně novou technologii (otevřený oheň při svícení v dolech – metan, exploze) Redukcí rizika - tvorbou preventivní legislativy a její implementace a dodržování. BOZP. Rozkladem rizika (škody) na více subjektů

8 OBRANA PROTI RIZIKU Prostřednictvím STÁTU. Systém sociální podpory, sociální péče apod. Podpora charity a solidárních operací INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY. Tvorbou vlastních rezervních fondů PŘENESENÍM NA SPECIALIZOVANOU INSTITUCI - POJIŠŤOVNU

9 POJEM POJIŠTĚNÍ 1 POJIŠTĚNÍ sice nemůže ovlivnit výskyt rizika a z toho plynoucí škody, ale může pomoci tlumit jejich dopad na firmu (domácnost); Pojištění je tudíž finanční kategorie, spočívající v tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu určeného k úhradě nastalých finančních potřeb ekonomických subjektů, které jsou pro jednotlivý případ výskytu náhodné události vcelku odhadnutelné s jistou pravděpodobností.

10 POJEM POJIŠTĚNÍ 2 Pojištění je finanční služba, kdy se za úplatu poskytuje pojistná ochrana pro případ, že dojde k pojistné události. Má složku Realokační – přesouvá zdroje tam, kde v důsledku výskytu nahodilé události chybí Důchodotvornou – prostřednictvím pojistných plnění důchodově stabilizuje Právní – kdy pojistitel na sebe přebírá závazek, že pojištěnému poskytne plnění

11 Vývoj pojištění Proti nahodilé události způsobující škodu byla hledána obrana odjakživa Smrt živitele rodiny (ve všech komunitách) neznamenala nikdy automaticky smrt celé rodiny hladem → náklady na obživu se rozložily na celou rodinu (obec). Tzv. NEPOJISTNÁ FORMA OCHRANY O POJISTNÉ FORMĚ OCHRANY má smysl hovořit až na určitém stupni rozvoje společnosti – kdy se k ní používaly peníze. Nevyvinuté rysy – spíše podpůrná a charitativní činnost, než klasický byznys Dvě formy – tzv. vzájemnostní pojištění jak v souvislosti s nákladem na pohřeb, tak pro krytí ztrát při dopravě zboží (karavany Blízký a Střední Východ, lodní doprava Středomoří - Fénicie, Egypt, Řecko)

12 Rysy původního pojištění Pro uzavřenou skupinu osob (živnostníci, obchodníci, dopravci) Nevztahovalo se na převažující část populace (na zemědělce) Vzájemnostní charakter Komerční rysy jen v zárodečné formě (u námořní půjčky) Atribut a průvodní jev rozvoje tržních vztahů – dělba rizika jako podmínka hladkého byznysu Nejsou doloženy údaje z Číny či Středního Východu, ač je pravděpodobné, že p. i tam existovalo

13 Zdokonalení v novověku (zhruba do konce 18. století) Upřesnění všeobecně formulované pomoci k přesnější specifikaci pojistné události Přesun časového prvku z ex post (výběr „pojistného“ až po události) na ex ante, tj. pravidelnou platbu příspěvků (pojistného) aniž nutně došlo k pojistné události

14 Moderní pojištění Derivát a předpoklad rozvoje trhu Koncentrováno především tam, kde se tržní vztahy rozvíjely přednostně (přímořské státy) Čelení typickým rizikům – požáru, smrti, námořní katastrofa (ztroskotání, pirátství) Rozvoj podpůrných oblastí (matematiky, demografie) Zajištění


Stáhnout ppt "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007. Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA ="

Podobné prezentace


Reklamy Google